Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Igénybevevői nyilvántartás (TAJ)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Igénybevevői nyilvántartás (TAJ)"— Előadás másolata:

1 Igénybevevői nyilvántartás (TAJ)
TÁMOP kiemelt projekt „Központi szociális információs fejlesztések” Igénybevevői nyilvántartás (TAJ) 1

2 A Szociális Regiszterben jelenlegi moduljai
Szociális regiszter moduljai SZGYH Fenntartók NRSZH SZGYH Ellenőrzések, bírságok nyilvántartása SZÁP Regiszter publikus felülete Érdeklődők, szakemberek Fenntartók, szolgáltatók Fenntartók

3 Igénybevételi nyilvántartás jogszabályi háttér
Szt. 20/C (1) bek. A szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a) a 20. § (2) bekezdés a)-c) pontjában és a 20. § (4) bekezdés a) pontjában (TAJ szám) meghatározott adatokat (a kérelmező természetes személyazonosító adatai, lakó – és tartózkodási helye, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekül, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adatok) az ellátott telefonszáma és értesítési címe kivételével, b) a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás vagy szakosított ellátás típusát, igénybevételének és megszűnésének időpontját, c) az intézmény, szolgáltató külön jogszabály szerinti ágazati azonosító jelét, d) a finanszírozás, támogatás költségvetési törvény szerinti jogcímét és feladatmutatóját. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI.20.) Kormányrendelet 13/B.§ - 13/H.§

4 Nem kell vezetni a nyilvántartást az Szt. 20/C
Nem kell vezetni a nyilvántartást az Szt. 20/C. § (2) bekezdése szerint szolgáltatások esetében, ezek: családsegítés, ha a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható; falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; népkonyha; szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása; utcai szociális munka. Szintén nem kell vezetni a nyilvántartást a Gyvt § (3) bekezdése szerinti szolgáltatások esetében, ezek: alternatív napközbeni ellátás; házi gyermekfelügyelet; gyermekjóléti szolgáltatás, ha annak nyújtása az első találkozást követően tett intézkedéssel lezárható; a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai közül az utcai és lakótelepi szociális munka, a kórházi szociális munka és a készenléti szolgálat.

5 Intézményi nyilvántartás
Az intézményi nyilvántartás továbbra is a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó fenntartókra, intézményeikre, valamint a részükre kiadott működési engedélyek, illetve azok esetleges módosítására vonatkozó adatokat tartalmazza. Az adatrögzítés a működést engedélyező hatóságok (a megyei Kormányhivatalok Szociális és Gyámhivatalai) feladata. Országos Jelentési Rendszer (csökkenő kötelezettség) Az Országos Jelentési Rendszer a fenntartók által negyed, illetve félévente szolgáltatott, személyes adatnak nem minősülő adatokat tartalmazza az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszer keretében. Az adatrögzítés a fenntartók feladata.

6 Igénybevevői nyilvántartás
Az adatszolgáltatás adatrögzítésből és napi jelentésből áll (felelős a fenntartó). Az adatszolgáltatást a fenntartó által meghatalmazott, ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személy (a továbbiakban: e-képviselő) illetve az általa megjelölt adatszolgáltatási munkatárs teljesíti. Meghatalmazás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban Hivatal) honlapján ( közzétett formanyomtatványon kitöltésével adható.

7 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról 13/B.§: Fokozatosan bevezetésre kerül egy új adatszolgáltatás, amelyet a szolgáltatóknak naponta kell teljesíteni. 13/B.§: Az adatszolgáltatás néhány kivétellel minden szociális illetve gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatóra kiterjed. 13/D.§ : Az adatszolgáltatás teljesítése egy webes felületen valósul meg. 13/C.§: A webes felület elérése ügyfélkapuval rendelkező regisztrált felhasználók számára lehetséges. A rendszer bevezetési feladatait közötti időszakban kell elvégezni. 15.§:

8 Az új adatszolgáltatás bevezetésének menetrendje
: e-képviselők és adatrögzítői munkatársak regisztrálása : Kezdeti adatfeltöltés (megállapodások/határozatok adatai) : Adatszolgáltatás normatívára való hatás nélkül. től: Adatszolgáltatás elmulasztása normatíva vesztéssel jár!

9 Rendszerkapcsolatok Normatív finanszírozás (TÉBA) Intézményi Rendszerek Igénybevevői nyilvántartás (13/B-13/H.§) Ügyfél, igénybevétel: megállapodás/határozat, napi igénybevételi adatok Jogosultságkezelés (13/C.§) Felhasználók és jogosultságok, ügyfélkapus beléptetés Szociális Regiszter (8-9.§) Fenntartó, szolgáltatók, ellátás nyújtási helyek, szolgáltatások, működési engedélyek

10 Jogosultságkezelés (E-képviselő/adatszolgáltató munkatárs) és a Szociális Regiszter kapcsolata
Csak az e-képviselőknek kell személyesen felkeresni az NRSZH kirendeltségeit, az adatszolgáltató munkatársaknak nem. A leendő e-képviselőknek és adatszolgáltató munkatársaknak ügyfélkaput kell létesíteni. A Szociális Regiszterben szereplő fenntartókhoz lehet e-képviselőt rendelni. A fenntartók/intézmények/telephelyek/ellátások adatai a működési engedély alapján szerepelnek a Szociális Regiszterben, azon az e-képviselők/adatszolgáltató munkatársak megadásakor módosítani nem lehet. Ha az adatok hibásak/hiányosak a fenntartó/szolgáltató székhelye szerint illetékes kormányhivatal szociális és gyámhivatalánál kell a fenntartónak adategyeztetést lefolytatni.

11 Szociális Regiszter adatkörei és a jogosultságkezelés kapcsolata
Szolgál-tatás/ellátás típusa Ellátásnyújtás helye (telephely/székhely stb.) Szolgáltatók (intézmények) Fenntartók . 13/C.§ (5) szerint az e-képviselők adatszolgáltató munkatársakat rendelnek a szolgáltatókhoz. 13/C.§ (4) szerint az NRSZH kirendeltségeinek ügyintézői e-képviselőket rendelnek a fenntartókhoz

12 Az új adatszolgáltatás célja, struktúrája
Sztv. 20/C: „A szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet…” 13/F.§. Igénybevételi napló (Napi ellátás igénybevételi tényének adatai) 13/E.§. Igénybevétel adatai (megállapodások/határozatok egyes adatai) 13/E.§. Országos ügyféltörzs 12

13

14 I. lépés: Ügyféltörzs Minden ellátást/szolgáltatást igénybevevő személyt először az ügyféltörzsben kell rögzíteni. Az ügyféltörzsben a TAJ szám szolgál az ügyfelek azonosítására A rendszer kezel TAJ szám nélküli ügyfeleket, de azokra speciális szabályok érvényesek. Egy személy az ügyféltörzsben csak egyszer szerepel, akkor is, ha több szolgáltató több szolgáltatást veszi igénybe Az ügyfelek adatait a rendszer egyezteti a TAJ rendszerrel és a Személyadat- és Lakcímnyilvántartással

15 II. lépés: Igénybevétel adatai (megállapodások és határozatok)
Az igénybevétel adatait vagy az igénybevételt megalapozó megállapodás, vagy az azt elrendelő határozat alapján kell megadni. Az ügyfél adatait az igénybevételi adatok megadása előtt az ügyféltörzsben kell ellenőrizni, ha ott nem szerepel, akkor meg kell adni. A megállapodások alapján az igénybevétel kezdetét és végét kell megadni. A határozatok alapján szélesebb adatkört kell megadni. Az igénybevétel adataiban bekövetkező változást is rögzíteni kell. Amennyiben megszűnik az igénybevétel, akkor az igénybevételt „le kell zárni”.

16 III. lépés: Napi igénybevétel
A „nyitott” igénybevételekhez napi bontásban meg kell adni a napi igénybevétel tényét. Az igénybevétel tényének értelmezése függ a normatív finanszírozás módjától. A napi igénybevételek megadásához a rendszer felajánlja a „nyitott igénybevételeket”. A napi igénybevételeket legkésőbb az adott napot követő munkanap 24 óráig lehet rögzíteni. Egyszeri alkalommal a rendszerben van lehetőség önrevízióra

17 Szolgáltatás „igénybevétel-ütközés” releváns szabályai
b) egyidejű nyújtása a jogszabályok alapján kizárt. a) esetében a normatív állami hozzájárulás egyidejű igénybevételét a központi költségvetésről szóló törvény kizárja, vagy Nyr. 13/H. § (1) A Hivatal folyamatosan ellenőrzi, hogy az igénybe vevő adott napon nem kerül-e egyidejűleg több olyan szolgáltatással kapcsolatos napi jelentésben is feltüntetésre, amelyek Központi költségvetésről szóló törvény releváns szabályai: Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 3. melléklet A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai tartalmazza a normatív támogatásokkal kapcsolatos szabályokat

18 A szolgáltatás igénybevétel-ütközés figyelés módja
Ütközés-figyelés szintjei Igénylések (megállapodás/határozat rögzítés) Napi igénybevétel megadás Ütközés-figyelés kezelésének módjai Egyediség vizsgálat Figyelmeztetés Automatikus törlés Ütközés figyelés azonosítói Igénybevevő: TAJ szám Szolgáltató: Ágazati azonosító Szolgáltatás: Szolgáltatás lista

19 1. Ütközés-figyelés igénylési szinten
Egy személy egy szolgáltatónál azonos szolgáltatást igényel egy napon Nem lehet a rendszerben felvinni két olyan megállapodást, amely azonos TAJ számra, azonos ágazati azonosítóra és azonos szolgáltatásra vonatkozik és érvényességi időszaka átfed. Fel lehet vinni olyan határozatokat (és a rendszer 1 db megállapodást is befogad, ha azt viszik fel először), amely azonos TAJ számra, azonos ágazati azonosítóra és azonos szolgáltatásra vonatkozik, de időszaka átfed. A napi igénybevétel megadásakor azonban az azonos TAJ számú, azonos ágazati azonosítóval rendelkező, azonos szolgáltatásra vonatkozó igénylések közül egyetlenre lehet normatívát feladni.

20 2. Ütközés-figyelés napi igénybevétel szintjén
Egy személy több szolgáltatónál jogszabály szerint ütköző szolgáltatást igényel egy napon Ha egy szolgáltató egy személyre (TAJ szám) adott dátummal olyan szolgáltatást rögzít, amely szolgáltatás nem finanszírozható egyszerre a már a rendszerben lévő az adott személyre vonatkozó napi igénybevétellel, akkor: A rögzítő képernyőn a 13/H.§ vonatkozó üzenetet kap. A másik szolgáltató bármely adatrögzítő munkatársának belépése esetén egy felnyíló ablakban az ütközésre vonatkozó figyelmeztetés megjelenik. Jogszabály szerint 3 munkanapon belül önrevízió keretében bármely szolgáltató törölheti a napi igénybevételt. Ha egyik szolgáltató sem teszi ezt meg, akkor a rendszer a később rögzített igénybevételt törli. A törlésről felnyíló ablakon keresztül tájékoztatja a szolgáltató adtarögzítőjét.

21 Adatmódosítás és önellenőrzés
Napi igénybevétel Igénylés (megállapodás/határozat) Igénylő (ügyféltörzs) Önellenőrzés Adatmódosítás.

22 Ügyféladatok módosítása
Az adatmódosítás ismertté válását követő munkanap 24 óráig kell rögzíteni. A TAJ számon kívül minden adat módosítható. Az ügyféltörzs a Személyiadat- és Lakcímnyilvántartástól és a TAJ rendszertől is kap adatváltozási értesítést

23 Igénybevételi időszak módosítása
Megállapodáson visszamenőleges hatállyal csak szűkíteni lehet az időszakot. Jövőbeli megállapodás Aktuális dátum Megállapodás kezdete Megállapodás vége

24 Igénybevételi időszak módosítása Csak az „aktuális dátumig”
Megállapodáson visszamenőleges hatállyal csak szűkíteni lehet az időszakot. Múltbeli kezdet, jövőbeli vége megállapodás Megállapodás kezdete Aktuális dátum Megállapodás vége Ez tilos! Csak az „aktuális dátumig”

25 Igénybevételi időszak módosítása
Megállapodáson visszamenőleges hatállyal csak szűkíteni lehet az időszakot. Múltbeli kezdet és vége Aktuális dátum Megállapodás kezdete Megállapodás vége Ez tilos! Ez tilos!

26 Igénybevétel módosítás
A szolgáltatásnyújtási hely és a szolgáltatás/ellátástípus módosítását úgy kell végrehajtani, hogy le kell zárni az igénybevételt és új igénybevételként kell megadni az új ágazati azonosítót és/vagy az új szolgáltatást Határozat esetén minden adat módosítható Megállapodás esetén a szolgáltató tevékenység módosítható

27 Igénybevétel módosítás

28 Napi igénybevételi adatok módosítása: Önellenőrzés
A napi igénybevétel tényét egyszer lehet módosítani: Megadott napi igénybevételt törölni. Nem megadott napi igénybevételt pótolni. A napi igénybevételt a vonatkozási dátumot követő hónap 15. napjáig lehet önellenőrzés keretében javítani.

29 Szociális Ágazati Portál http://szocialisportal.hu
Fórum Kérdések és válaszok Telefonos ügyfélszolgálat 06(1) H-P: 8-18 óráig

30

31 Köszönöm a figyelmet! 31


Letölteni ppt "Igénybevevői nyilvántartás (TAJ)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések