Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BAJA 2007. október 25. Kompetencia alapú oktatás kísérletének beválásáról egy TIOK Iskolában Nagy Czirok Lászlóné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BAJA 2007. október 25. Kompetencia alapú oktatás kísérletének beválásáról egy TIOK Iskolában Nagy Czirok Lászlóné."— Előadás másolata:

1 BAJA 2007. október 25. Kompetencia alapú oktatás kísérletének beválásáról egy TIOK Iskolában Nagy Czirok Lászlóné

2 1-3. és 5-6. évfolyam, 6 osztály, 15 pedagógus  Tanulók véleménye  Pedagógusok véleménye  …szövegértés terület  …matematika terület  …életpálya  …szociális  Mérés tapasztalatai  Összegzés

3 Tanulók véleménye  Két hét elteltével: „Ági néni, mikor lesznek már normális matek óráink?”  Valószínűleg egy pedagógus számára az a legnagyobb sikerélmény, ha érzi a tanulók és a szülők visszajelzéseiben, hogy elérte elégedettségüket mindennapi munkájával. Ez a legfontosabb elismerés.

4

5 Kíváncsiak voltunk, hogyan vélekednek a csoportmunkáról  Jobban megismertük egymást.  Sok jó dolgot hallottam. Sokat tanultam a társaimtól.  Meg lehetett beszélni miden gondolatot, ami a témához tartozott. Ha valamit nem tudtam, mindig választ kaptam.  Csoportban dolgozhattam, nem egyedül kellett kitalálnom a megoldást, hanem a többiek is segítettek.  Közös döntéssel jutottunk el a megoldáshoz.

6 A programcsomagok tartalmára vonatkozóan:  Sok mindent megismertem… …érdekes így tanulni. Együtt dolgoztam a barátaimmal. Legtöbbször egyet értettünk, jó megoldást sikerült mondani. Játékosak voltak a feladatok.  Többször volt szükség arra, hogy az Interneten is kutakodjunk, ennek során sok új dolgot tanultunk.  Jobban megismertem a mindennapi életet a feladatok kapcsán, megtudtam, hogy szüleim milyen iskolákat végeztek, a munka mellett miért volt fontos még tanulniuk.

7 Hogyan érezték magukat ezeken az órákon:  Ezeken, az órákon csoportos erővel kellett megoldani a feladatokat, így könnyebb és érdekesebb volt, mint egyedül, nem volt unalmas.  Nincs javaslatom, az órák így jók.  A csoporttal nagyon jól kijöttünk az órákon.  Szeretek így dolgozni, jobb a hangulat, többet nevetünk, ennek ellenére tanulunk is.

8 Pedagógusok véleménye …szövegértés terület  Az írásbeli munkák külalakja a munkafüzetben rendezetlen, több a helyesírási hiba, igénytelenebb a mondatszerkesztés, az elrendezés. Munkatempójuk az apróbb feladatokban gyorsabb.A több részes, összetettebb vagy hosszabb feladatokban nem jól gazdálkodnak az idővel.

9  A szövegalkotásban a megfogalmazás igényességével, nyelvhelyességgel vagyok elégedetlen. A témakifejtés, részletgazdagság, szereplőkkel, helyzettel való azonosulás megfelelő, tartalmilag élvezhető, jó fogalmazásokat írnak. Helyesírásuk elmarad a hagyományos program szerint haladók szintjétől.  A pontos olvasás és felolvasás szintje nem megfelelő.

10 …matematika terület  A változás jelei elsőként a tanulók személyiségében jelentkeztek. Jó volt látni, ahogyan befogadták roma osztálytársukat, ahogyan egymás segítségére siettek. Tanítványainkat új oldalaikról ismertük meg, s önismeretünk is sok szempontból gyarapodott.  Sok jó ötlettel gyarapodtunk, amelyet a továbbiakban is alkalmazni fogunk.

11  Tárgyi tudásuk megfelelő, nem kimagasló. A matematikai kompetenciák fejlődése terén érezhető az elmozdulás, de az elmúlt két év rövid időtartam jelentős változás eléréséhez.  A szövegértési nehézségek sajnos továbbra is fennállnak.

12 …életpálya  Bár tudásban, felkészültségben nem rosszabbak diákjaink a külhoniaknál, sőt bizonyos területeken messze meghaladják azokat, mégis félszegen, az önérvényesítés képességének hiányával szerepelnek.  Hiányoznak azok a képességek, melyek a elméleti tudásukat felszínre hozná egy számukra idegen környezetben.  Meglévő képességeiket is rosszul hasznosítják, versenyelőnyüket képtelenek érvényesíteni.

13 Az életpálya-építési kompetenciák fejlesztése kiemelten fontos..  probléma felismerés, kezelés, megoldás területén  az alapvető kommunikációs technikák, a kooperativitás fejlesztése területén  az önismeret, önkontroll, önfegyelem, önérvényesítés képességének fejlesztésében  életvezetési és gyakorlati ismeretek területén  pályaismeret, pályaorientáció, munkaerő-piaci ismeretek területén  egészséges életszemlélet és életmód kialakításában, megerősítésében

14  Kritikai érzékük javul, valamint az önbemutatás, önértékelés, önkontroll, szerepvállalás és a saját egyéni utak kipróbálása. Gyakran kapnak lehetőséget véleményük elmondására.  A játékos feladatok során a gyerekek közelebb kerülnek egy-egy tevékenység eredetéhez, jellegéhez, jövőjéhez. A változatos leírások, bemutatások szélesítik ismereteiket, fejlesztik szókincsüket, kifejezésmódjukat, javítják kommunikációs technikáikat.

15 …szociális  Pozitívumok  az introvertált gyerekeket is rá tudtuk venni a véleményalkotásra  az egymással nem szimpatizáló gyerekek a siker érdekében együtt tudtak dolgozni  fejlődött a kritikai érzékük, alkotó- és előadókészségük, önértékelésük  alakult egymásra figyelésük, türelmük (itt még gondok vannak)

16  a gyűjtőmunkák során jól használták az Internetet, szívesen keresgéltek a könyvtárban, sok érdekességet tanultak  jobban megismerték a család mindennapi életét  a sok játék, a változatos tevékenység miatt jobb volt az órák hangulata  a gyerekek jobban megismerték egymást, s mi is a gyerekeket

17  Nehézségek  a csoportok beszámolóinál nem figyelnek egymásra  a gyenge képességű, kevésbé érdeklődő tanulókat nehéz bevonni a közös munkába, „elbújnak” a csoportban  az otthoni előzetes feladatokat néhányan nem végzik el  egy témával több modul is foglalkozik, a gyerekeket egy idő után már nehéz lekötni  csoportmunka alkalmával többször érvényesül a hangadók véleménye

18 Bemeneti mérés tapasztalatai- 2006.  Országos átlag5.a5.b  Olvasáskészség88%93%92%  Szókészlet80%85%82%  Íráskészség / minőség69%74%65%  Olvasásképesség64%84%73%  Fogalmazás / nyelvhelyesség62%78%75%  Fogalmazás / helyesírás54%54%41%  Fogalmazás / tartalom52%64%61%  Íráskészség / Mennyiség45%37%37%

19  Elsajátítási motiváció70%70%74%  Deduktív gondolkodás67%73%71%  Szöveges feladat- és problémamegoldás52%52%53%  Rendszerező képesség44%61%50%  Törtek, százalékszámítás40%22%19%  Kombinatív képesség37%67%50%  Induktív gondolkodás20%25%25%

20

21  országos átlag 2.a 2.b  Olvasáskészség86%89%82%  Szókészlet64%73%59%  Íráskészség / Mennyiség17%14%10%  Íráskészség /  Minőség70%88%71%

22

23  A siker érdekében sokféle műveltségterületet képviselő kolléga dolgozik együtt. Technika és életvitel, ember és társadalom (történelem és honismeret), természetismeret (földrajz, biológia), testnevelés és sport, rajz és vizuális kultúra, művészetek: dráma, ének – zene, tanórán kívüli tevékenységek: kirándulás, akadályverseny, osztályfőnöki munka szoros integrációja szükséges.

24  A hagyományos szervezeti munkaformák pl: munkaközösségek felborulnak. A vertikális szervezeti forma helyett eredményesebben működtettünk egy horizontálisan szerveződő, könnyen átjárható, rugalmas felépítésű fejlesztő csoportot.

25 Fazekas Iskola Kiskunhalas 2006. február -2007. január  TIOK mérés 5., majd 6. osztályban a hozzáadott érték meghatározására  Pirossal jelölve az országos értéket meghaladó iskolai hozzáadott értékek és területek

26 országos - Fazekas a)- Fazekas b)  Szöveges feladat- és problémamegoldás  A B A B A B  5250525053531. mérés átlaga  5759617568582. mérés átlaga  59925155Hozzáadott érték  Kombinatív képesség  3731676850281. mérés átlaga  5446637780582. mérés átlaga  1715-493030Hozzáadott érték  Rendszerező képesség  4442615250431. mérés átlaga  5150697957442. mérés átlaga  71282771Hozzáadott érték

27 országos - Fazekas a)- Fazekas b)  Törtek, százalékszámítás – 4047431. mérés átlaga – 5560502. mérés átlaga – 15137Hozzáadott érték  Induktív gondolkodás  2013252625201. mérés átlaga  3126432837312. mérés átlaga  11131821211Hozzáadott érték  Deduktív gondolkodás  6767737471681. mérés átlaga  7474777770772. mérés átlaga  7743-19Hozzáadott érték

28 országos - Fazekas a)- Fazekas b)  Fogalmazás/helyesírás  5454411. mérés átlaga  5756442. mérés átlaga  323Hozzáadott érték  Fogalmazás/tartalom  5264611. mérés átlaga  6278752. mérés átlaga  101414Hozzáadott érték  Fogalmazás/nyelvhelyesség  6278751. mérés átlaga  6876652. mérés átlaga  6-2-10Hozzáadott érték

29 országos - Fazekas a)- Fazekas b)  Íráskészség/mennyiség  4546373537381. mérés átlaga  5456515754582. mérés átlaga  91014221720Hozzáadott érték  Íráskészség/minőség  6970747956601. mérés átlaga  7171738168662. mérés átlaga  21-12126Hozzáadott érték

30 országos - Fazekas a)- Fazekas b)  Elsajátítási motiváció 5.- 6. osztály  7070741. mérés átlaga  6662702. mérés átlaga  -4-8-4Hozzáadott érték

31 6. osztályok, 2007. január  OrszágosFazekas a) osztály Fazekas b) osztály  Érzelmek és hobbi szabályozása  605763  Önhatékonyság  746469  Önszabályozó stratégiák  686770

32 Hozzáadott értékek- országos  Kombinatív képesség 16  Törtek, százalékszámítás 15  Induktív gondolkodás 12  Rendszerező képesség 7.5  Szöveges feladat- és problémamegoldás 7  Deduktív gondolkodás 7

33 országos  Fogalmazás/tartalom 10  Íráskészség/mennyiség 9.5  Fogalmazás/nyelvhelyesség 6  Fogalmazás/helyesírás 3  Íráskészség/minőség 1.5

34 Hozzáadott értékek- Fazekas a,b átlag  Kombinatív képesség 16  Szöveges feladat- és problémamegoldás 11  Rendszerező képesség 11  Induktív gondolkodás 11  Törtek, százalékszámítás 10  Deduktív gondolkodás 4

35 Fazekas  Íráskészség/mennyiség 18  Fogalmazás/tartalom 14  Íráskészség/minőség 5  Fogalmazás/helyesírás 2.5  Fogalmazás/nyelvhelyesség - 6

36 Összegzés  Aki részese volt ennek az időszaknak, az tisztában van az új koncepció előnyeivel és hátrányaival, aki nem, annak pedig ki kell próbálnia ahhoz, hogy véleményt alkothasson.  Nagyon tetszett az újfajta óraszervezés, a különféle munkaformák alkalmazása, a játékokba rejtett ismeretszerzés, gyakorlás lehetősége, a mindennapi életszituációkhoz kapcsolódó feladatok sokasága.


Letölteni ppt "BAJA 2007. október 25. Kompetencia alapú oktatás kísérletének beválásáról egy TIOK Iskolában Nagy Czirok Lászlóné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések