Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2008. november 26. Gáti József Pályakövetés intézmény- vezetői szemmel Gáti József.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2008. november 26. Gáti József Pályakövetés intézmény- vezetői szemmel Gáti József."— Előadás másolata:

1 2008. november 26. Gáti József Pályakövetés intézmény- vezetői szemmel Gáti József

2 2008. november 26. Gáti József Bologna-nyilatkozat 1999. június 19. 1.Könnyen érthető és összehasonlítható fokozatot adó képzési rendszer 2.Alapvetően két fő képzési cikluson, az alapképzésen és a mesterképzésen alapuló rendszer bevezetése. 3.Kreditrendszer – amely elősegíti a legszélesebb hallgatói mobilitást. 4.Az egyenlő esélyekkel megvalósuló mobilitás elősegítése, különös figyelemmel a hallgatók tanuláshoz, gyakorláshoz és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzájutására. 5.A minőségbiztosítás területén az összehasonlítható kritériumokon és módszereken alapuló európai együttműködés kialakításának támogatása. 6.A felsőoktatás európai vonatkozásainak támogatása, különösen a tantárgyfejlesztéssel, intézményközi kooperációval, mobilitási lehetőségekkel és a tanulmányokra, a gyakorlati képzésre és a kutatásra vonatkozó integrált programokkal.

3 2008. november 26. Gáti József 34. § (1) bekezdés a pályakövetés feladatait, amelynek keretében figyelemmel kísérik azoknak a munkaerő-piaci helyzetét, akik náluk szereztek bizonyítványt, oklevelet. A felsőoktatási intézmények - önkéntes adatszolgáltatás alapján - ellátják a pályakövetés feladatait, amelynek keretében figyelemmel kísérik azoknak a munkaerő-piaci helyzetét, akik náluk szereztek bizonyítványt, oklevelet. 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról

4 2008. november 26. Gáti József Komplex Komplex minőségfejlesztési rendszer a DPR kiegészítésével Folyamatos korrekció Kutatás Alumni tevékenység Piacteremtés, támogatásszervezés Belső benchmarking, humánerőforrás fejlesztés Hatékony vezetés, a minőségügyi eszközök elterjesztése Oktatás tartalma, módszertana

5 2008. november 26. Gáti József Folyamatos célkorrekció Oktatás tartalma, módszertana  információk a végzett hallgatókról,  felsőoktatás-fejlesztési célok, tantervek megújítása,  szak- és képzésterületi elemzések, az oktatási és munkaerő-piaci igények összehangolása, pályatanácsadás,  oktatáspolitikai folyamatok hatásának vizsgálata,  új szak bemutatkozása, önmeghatározása. Kutatás célterületei  tudományos és kutatási célok meghatározása,  kapcsolati tőke (a gyakorlati K+F+I feladatok intézménybe kerülése) erősítése.

6 2008. november 26. Gáti József  információk a képzés és az elhelyezkedés össze- függéseiről, ágazati és foglalkozási munkaerőpiacról,  adatok az elhelyezkedésről képzésterületenként, szakonként,  marketing célok elérése,  presztízsérték növelése,  intézményi kötődés erősítése,  adatok a frissdiplomások munkaerő-piaci integrációjáról,  tájékozódás a fizetési adatokról. Alumni: piacteremtés, támogatásszervezés

7 2008. november 26. Gáti József Belső benchmarking, humán erőforrás fejlesztés  értékelési rendszerek támogatása,  információk a munkaerő összevethetősége érdekében más intézményekkel, regionális vagy országos eredményekkel,  felsőoktatási rangsorok,  regionális vizsgálatok, általános munkaerő-piaci elemzések,  reális humán (oktató) értékelés a beválási adatok és lekérdezések alapján.

8 2008. november 26. Gáti József Hatékony vezetés, a minőségügyi eszközök elterjesztése  az önértékelés megalapozása,  a törvényi elvárások teljesítése (adatszolgáltatás, országos felsőoktatás-politikai döntések megalapozása),  a stratégiai tervezés, a minőségbiztosítás,  a minőségfejlesztés,  a visszacsatolás, a magas szintű irányítási rendszer fenntartása,  az oktatással, a szervezettel, a szabályozással kapcsolatos folyamatos fejlesztés megalapozása.

9 2008. november 26. Gáti József A különböző megítélések 1 2 3 45 6 7 Önértékelés, Felsőoktatási Minőség Díj A hallgatók és egyéb érintettek Akkreditált tanúsító szervezetek Nemzetközi akkreditáció… MAB akkreditáció (szak, intézmény) folyamata OKM „auditjai” DPR a végzettek szempontjai Minőségirányítási rendszer

10 2008. november 26. Gáti József Oktatási folyamaton belüli tudás mérés Oktatási módszertan Többkörös vizsgálatok

11 2008. november 26. Gáti József Oktatási folyamaton belüli tudás mérés Oktatási módszertan Oktatási folyamat végellenőrzése (Diploma) Tananyag fejlesztés Többkörös vizsgálatok

12 2008. november 26. Gáti József Oktatási folyamaton belüli tudás mérés Oktatási módszertan Beválás mérés (DPR) Szakok, szakirányok fejlesztése Oktatási folyamat végellenőrzése (Diploma) Tananyag fejlesztés •1,5-3,5 éve végzettek karrierértékelése •Ágazati szervezetek értékelése Többkörös vizsgálatok

13 2008. november 26. Gáti József Többkörös vizsgálatok Oktatási folyamaton belüli tudás mérés Oktatási módszertan Szakok, szakirányok fejlesztése Oktatási folyamat végellenőrzése (Diploma) Tananyag fejlesztés •Ágazati szervezetek értékelése Marketingfelmérés Beválás mérés (DPR) •1,5-3,5 éve végzettek karrierértékelése Nemzetközi kitekintés - European Student Barometer

14 2008. november 26. Gáti József Diplomások pályakövetési rendszere European Student Barometer 2003 óta végzett online felmérés, • 2003 óta végzett online felmérés, • lehetőséget nyújt a hallgatók számára, véleményük kifejtésére pályaválasztásról, a jövőjükre vonatkozó elképzeléseikről és elvárásaikról, valamint a képzésről, • 2008-ban 20 európai ország 550 oktatási intézményéből több mint 90000 hallgató töltötte ki a kérdőívet, • Magyarországról 24 felsőoktatási intézményből 10902 hallgató töltötte ki a kérdőívet (BMF: 1741 hallgató), • a résztvevő intézmény egy „Partner Reportot” kap, amely az intézményére szabottan tartalmazza a felmérés eredményeit, összehasonlítva a hallgatók válaszait a hazai és az európai eredményekkel.

15 2008. november 26. Gáti József Diplomások pályakövetési rendszere BMF alapelv: a pályakövetési rendszer alkalmazása átgondolt információgyűjtést és hatékony beavatkozást igényel, • a pályakövetési rendszer alkalmazása átgondolt információgyűjtést és hatékony beavatkozást igényel, • a rendszer szabályozása a minőségirányítási előírások közé illesztve, • a kapott adatokat a saját intézményi célrendszer eredményes elérése érdekében szabályozási paraméterként használjuk, • a felmérés tartalmi felelőse a minőségirányítási igazgató, • a végzettek mintavételezése a tagozatok, a szakok és szakirányok reprezentativitásának érvényesítése mellett 1,5 évvel, valamint 3,5 évvel a végzés után történik, • a végzett hallgatók „megbecsülik az intézményi gondoskodást”, az intézmény kiváló reklámhordozói.

16 2008. november 26. Gáti József Diplomások pályakövetési rendszere BMF gyakorlat: megvalósítás Elektronikus Hírlevél formájában, mellyen biztosított az általános információ-szolgáltatás az intézményről, a célzott réteg számára a speciális információ-ellátás, • megvalósítás Elektronikus Hírlevél formájában, mellyen biztosított az általános információ-szolgáltatás az intézményről, a célzott réteg számára a speciális információ-ellátás, • a kérdőívek elektronikusan kitölthetők (erőforrás-kímélő adatbevitel), lehetőséget biztosítva a papíralapú válaszadásra is (anonimitás), • a kérdések egységesek, a szakok megjelölése lehetővé teszi az összehasonlítást és a beavatkozások megjelölését, • a kérdések kompetencia alapúak (pl. alaptárgyi megalapozottság, informatikai jártasság, szakmai idegen nyelvi megfelelés, probléma megoldási készségek, munkaköri kommunikációs és prezentációs készségek stb.).

17 2008. november 26. Gáti József Diplomások pályakövetési rendszere BMF gyakorlat: a visszaérkezett kérdőívekről a minőségirányítási igazgató felügyelete mellett készül értékelő tanulmány, javaslattal a szakmailag indokolt beavatkozásokra, • a visszaérkezett kérdőívekről a minőségirányítási igazgató felügyelete mellett készül értékelő tanulmány, javaslattal a szakmailag indokolt beavatkozásokra, • az értékelést az éves vezetői felülvizsgálat tárgyalja, • az elemzés alapján felelősökre, időbeosztásra és erőforrásokra pontosított beavatkozási tervek készülnek, • az elfogadott beavatkozási tervek nyomon követése a kancellár támogatása mellett a rektor felelősége, • a válaszok nyilvános és publikálható adatait, valamint az intézkedéseket és azok eredményeit az intézmény honlapján és a BMF Hírlevélben teszi közzé.

18 2008. november 26. Gáti József Diplomások pályakövetési rendszere Elvárható eredmények: visszacsatolás a stratégiai tervezéshez, az intézményfejlesztési tervhez, az oktatás minőségi fejlesztéséhez, • visszacsatolás a stratégiai tervezéshez, az intézményfejlesztési tervhez, az oktatás minőségi fejlesztéséhez, • visszacsatolás az alap-, a mester-, valamit a szakirányú továbbképzési szakok indítására és fejlesztésére, • visszacsatolás az intézményi karrier-tanácsadásra, • a változó munkaerő-piaci igényekhez illeszthető képzési program fenntartása, • az élethosszig-tartó tanulás megalapozása és az igények alapján folyamatos és rugalmas fejlesztése, • „öregdiákok” bekapcsolása az intézmény életébe (oktatási, kutatási, fejlesztési, innovációs, kulturális, sport stb. tevékenységébe), • hosszú távú versenyképesség megalapozása, a versenyelőny fenntartása.

19 2008. november 26. Gáti József Diplomások pályakövetési rendszere Többkörös értékelő és fejlesztő rendszer

20 2008. november 26. Gáti József Diplomások pályakövetési rendszere Diplomások Pályakövetési Rendszere

21 2008. november 26. Gáti József Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "2008. november 26. Gáti József Pályakövetés intézmény- vezetői szemmel Gáti József."

Hasonló előadás


Google Hirdetések