Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egyéni fejlesztési terv

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egyéni fejlesztési terv"— Előadás másolata:

1 Az egyéni fejlesztési terv

2 Az egyéni fejlesztési terv elkészítése
A Közoktatási Törvény és a Gyermekek Jogairól szóló Nemzetközi Egyezmény alapján minden gyermeknek alapvető joga, hogy megkapja a képességeinek, fejlettségének megfelelő gondoskodást, mely az egyénre szabott fejlesztő programban válik konkréttá. Az egyéni fejlesztő program alkalmazása akkor hatékony, ha a gyermek részletes pedagógiai megismerésére épül, abból indul ki. A fejlesztés nem a gyermek izolálásával, kiemelésével történik, hanem csak a napi tanulási tevékenység integrált részeként, a foglalkozások tematikájába beépülve éri el célját. A fejlesztési terv részletes (képességterületekre lebontott) leírása és a fejlődés rendszeres visszacsatolása, regisztrálása lehetőséget nyújt a fejlesztési folyamat részeredményeinek összehasonlítására és a tervezés rugalmas módosítására egyaránt. A fejlesztési ciklusok egymásra épülése biztosítja a fokozatosság, a kis lépések elvét, s egyben lehetővé teszi, hogy biztos alapokra épüljön a gyermek tudása.

3 az egyéni fejlesztési terv nem nyilvános, az intézmény belső dokumentuma
a személyiségi jogok védelméért az intézmény vezetője felelős tartalma kizárólag a gyermek fejlesztése/fejlődése érdekében használható fel, a szülő/gondviselő egyetértésével

4 LÉPÉSEK - Meghatározom azt a részterületet, amire különösen koncentrálnom kell. - Átgondolom azokat a feladattípusokat, melyeket alkalmazni tudok hozzá. - A feladattípusokat a tananyag vagy a szabadidős tevékenység lehetőségeihez rendelem.

5 Pedagógiai megfigyelés, szükség esetén pedagógiai vizsgálat
fő megállapításai Kiemelt fejlesztési területek Feladattípusok Színterek Együttműködő szakemberek és felelősségi körük

6 Sajátos nevelési igény esetén:
a szakvélemény alapján a tanuló az osztálylétszámban 2 főnek számít az intézmény fenntartója a tanuló után emelt szintű normatíva igénylésére jogosult, ha alapító okiratában és személyi feltételeit illetően erre lehetősége van Saját alkalmazásban Együttműködési szerződés útján

7 a szakvélemény tartalmazza a javasolt fejlesztési területeket
tantárgyrészek, idegen nyelv minősítése alól történő felmentési javaslatot a minősítés alóli felmentés mellett a tanuló köteles látogatni az órát, de egyéni ütemben halad, értékelése az önmagához viszonyított előrehaladást tükrözi vizsga esetén a véleményben javasolt eszközöket használhatja (laptop, számológép), illetve több időt, segítséget kaphat

8 A dosszié tartalma Dokumentumok az eddigi életútról (anamnézis, egészségügyi adatok, értékelések, vélemények) A jelenlegi megismerés dokumentumai (az öt egymásra épülő szint szerint) Szakvélemények (ha van) Egyéni fejlesztési terv (táblázat) Visszacsatolások (folyamatosan)

9 És ha tehetséges?

10 A tehetség „menedzselése”
Értékválság Információáradat Időhiány Magány Lehetőségek A legfőbb érték közös tudatosítása, leírása Szelektálás az érték mentén, információk összegyűjtése Időbeosztás, lassítás megtanítása Együttműködési formák megtanítása Mentori szerep, kapcsolatok kialakítása

11 Művészeti, önkifejező tevékenységek!
Határok a fejlesztésben! Egy irány erősítése! Reális, egyéni cél kitűzése az érdeklődésnek megfelelően! Információk a további lehetőségekről!

12 Kiinduló állapot CÉL A jelen értékeid (ne nézz vissza…) Álmodj nagyot!
1. mérföldkő 2.mérföldkő 3. mérföldkő CÉL A jelen értékeid (ne nézz vissza…) Holnap ezt teszem érte… Jövő hét végéig… Március végéig… Álmodj nagyot!

13 Portfólió (videofilm, kép, plakát, montázs, PowerPoint, forgatókönyv, alkotás, fordítás, elemzés, értékelés/kritika, szövegalkotás) Információforrások (honlapok ösztöndíj-lehetőségekről, munkaügyi információk, képzési lehetőségek) Kapcsolatépítés (drámajátékok, kommunikáció fontos helyzetekben, önmenedzselés okosan, „marketing” eszközök)

14 Fő területek Tanulás Szabadidő Sport, mozgás
Kreativitás, alkotás, művészet Kapcsolatépítés Információk összegyűjtése A célhoz vezető úton


Letölteni ppt "Az egyéni fejlesztési terv"

Hasonló előadás


Google Hirdetések