Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felsőoktatási Fejlesztési Tájékoztató Konferencia Budapest, 2007. április 16. Intézményi Diplomás Pályakövetési Rendszer.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felsőoktatási Fejlesztési Tájékoztató Konferencia Budapest, 2007. április 16. Intézményi Diplomás Pályakövetési Rendszer."— Előadás másolata:

1 Felsőoktatási Fejlesztési Tájékoztató Konferencia Budapest, 2007. április 16. Intézményi Diplomás Pályakövetési Rendszer

2 kiinduló pont A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 34. § (6) bekezdése alapján: „A felsőoktatási intézmények - önkéntes adatszolgáltatás alapján - ellátják a pályakövetés feladatait, amelynek keretében figyelemmel kísérik azoknak a munkaerőpiaci helyzetét, akik náluk szereztek bizonyítványt, oklevelet.”

3 103. § (1) Az oktatási miniszter felsőoktatás-szervezési feladatai: a) működteti aa) a felsőoktatás információs rendszerét, ab) a végzett hallgatók pályakövetési rendszerét, ÁGAZATI IRÁNYÍTÁS AZ INGYENESEN ÉS A TÉRÍTÉSI DÍJÉRT IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK 125. § (1) Az államilag támogatott képzés keretében a hallgató által ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások a következők: e) a tanulmányi és az életpálya-tanácsadás, 34§ (6) A felsőoktatási intézmények - önkéntes adatszolgáltatás alapján - ellátják a pályakövetés feladatait, amelynek keretében figyelemmel kísérik azoknak a munkaerőpiaci helyzetét, akik náluk szereztek bizonyítványt, oklevelet. ADATKEZELÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN, A FELSŐOKTATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZERE szabályozás 46§ (3) A hallgató joga, hogy a felsőoktatási intézményben biztonságban, egészséges környezetben folytathassa tanulmányait, továbbá tehetségétől, képességétől, érdeklődésétől függően segítséget kapjon a tanulmányaihoz, a pályakezdéshez, e körben különösen, hogy: k) a tanulmányi és az életpálya-tanácsadást részére megszervezzék, és a szolgáltatásait igénybe vegye, A HALLGATÓ EGYÉNI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

4 79/2006. (IV. 5.) KORMÁNYRENDELET (Az adattovábbítás eljárási kérdései a felsőoktatási információs rendszerben [az Ftv. 35. §-ának (11) bekezdéséhez] ) 14. § (2) A felsőoktatási intézmény a felsőoktatási törvény 34. §-ának (6) bekezdése alapján működtetett pályakövetési rendszer statisztikai adatait az oktatási miniszter által meghatározott körben továbbítja a felsőoktatási információs rendszer felé. AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT ÉS A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉS 53 §. (6) A Kormány - az esedékesség évét megelőzően - évenként állapítja meg az új belépők létszámkeretét az egyes képzési területek és a képzés munkarendje szerint. A Kormány döntését a munkaerő-piaci szereplők e törvényben meghatározottak szerinti bevonásával, a munkaerőpiaci előrejelzések, a pályakövetési rendszer tapasztalatainak, a diplomás munkanélküliség helyzetének értékelésével hozza meg, azzal a megkötéssel, hogy figyelembe kell venni a döntéshozatal évében benyújtott jelentkezések számát. szabályozás A FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ELVEI 130. § (4) A képzési támogatás a pályakövetési rendszer értékelése alapján legfeljebb tíz százalékkal csökkenthető, illetve növelhető.

5 A minisztérium feladata,  hogy definiálja az általa kért adatokat,  meghatározza az adatközlés folyamatát,  integrálja a felsőoktatásban működő egyéb adatcsere folyamatokba,  kidolgozza az összegyűjtött adatok értékelésének és nyilvánosságra hozatalának eljárásrendjét. A felsőoktatási intézmények  diplomás pályakövetést végeznek,  tanulmányi és életpálya-tanácsadási szolgáltatást nyújtanak,  adatokat szolgáltat az OKM felé. Feladatok

6 követelmények Hatékony megvalósítás és fenntartás.  költséghatékony (humán erőforrás, üzemeltetés, …)  további intézményi célok támogatása  vezetői információs rendszer, stratégiai mutatószámrendszer  minőségbiztosítás (visszajelzés az intézményről, a képzésről)  marketing célok (hallgatói kapcsolatok fenntartása - LLL, hallgatói elégedettség növelése, tevékenységek és eredmények ismertetése)  finanszírozási források tervezése - IFT

7 FOIOKM FOI VIR OKM VIR  tanulmányi  akkreditáció  minőségbizt.  adatbázisok  karrier  alumni FOI-DPR OKM-DPR  FOI  központi adatb.  kutatások nyilvánosság

8 Alumni – DPR 1. Intézményi alumni rendszer létrehozása, működtetése  Intézményi szinten egységes alumni rendszer  Nyilvántartást működtetnek az Alumni tagokról  Kulturális és tudományos eseményeket, rendezvényeket szerveznek a végzett hallgatók részére 2. Az Alumni tevékenység beépítése az intézményi szabályzatrendszerbe 3. A jelenlegi és a végzett hallgatók tájékoztatása  tájékoztatás az Alumni rendszerről és szolgáltatásairól a hallgatók részére a tanulmányok alatt és után  információkat szolgáltat a végzett hallgatók számára az intézménnyel kapcsolatos hírekről, eseményekről, képzésekről  tájékoztató kiadványokat jelentet meg elektronikus és/vagy nyomtatott formában (hírlevél, újság, évkönyv, stb.)

9 5. Kérdőíves kutatások, felmérések elvégzése  évente legalább egy alkalommal végeznek kérdőíves felmérést  lehetőség van a kérdőív elektronikus kitöltésére  a kérdőív biztosítja az anonim és egyszeri kitöltés követelményét  a kérdőíven szerepeltetni kell az OKM kérdéseit  a kérdőíves felmérésben kapott adatok átadása az OKM-nek 4. Alumni rendszer támogatása elektronikus eszközökkel  regisztráció alapján működő elektronikus nyilvántartás  az oldal alkalmas hírek, hírlevelek és egyéb információk megjelenítésére  az oldal alkalmas elektronikus kérdőívekkel történő kutatások lebonyolítására  az alumni oldal alkalmas az EuroPass önéletrajz formátum előállítására Alumni – DPR

10 belépés

11 regisztráció Követelmény:  egyszerűség  átjárhatóság  frissen végzett hallgató végzéskor nyilatkozhat a hallgató, hogy részt kíván-e vennie az alumni programban és ha igen, az azonosítója változatlan.  korábban végzett hallgató on-line regisztrációs lappal regisztrál, ha már volt azonosítója az azonosítója változatlan marad

12 funkciók

13 kérdőív Követelmények  szabadon szerkeszthető  karonként különböző lehessen  legyen egyszer kitölthető  biztosítsa az anonimitást  lehessen forrása statisztikai feldolgozásnak  ne csak DPR-re legyen jó

14 Europass

15 közösség

16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Felsőoktatási Fejlesztési Tájékoztató Konferencia Budapest, 2007. április 16. Intézményi Diplomás Pályakövetési Rendszer."

Hasonló előadás


Google Hirdetések