Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS AZ ÁLLAMI FINANSZÍROZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN Dr. Litavecz Anna elnökségi tag Magyar Paralimpiai Bizottság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS AZ ÁLLAMI FINANSZÍROZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN Dr. Litavecz Anna elnökségi tag Magyar Paralimpiai Bizottság."— Előadás másolata:

1 A JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS AZ ÁLLAMI FINANSZÍROZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN Dr. Litavecz Anna elnökségi tag Magyar Paralimpiai Bizottság

2 A fogyatékosok sportjának szervezeti struktúrája 2009-ben

3 Vonatkozó hatályos jogszabályok: ✐ 2004. évi I. törvény a sportról ✐ 1062/2007. (VIII.7.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervér ő l ✐ 2/2009. (I. 16.) ÖM rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

4 2004. évi I. törvény a sportról Az állam évente hozzájárul a Magyar Paralimpiai Bizottság m ű ködési kiadásaihoz /41. § (7)/. Az állam évente… hozzájárul a három nemzeti sportszövetség m ű ködési kiadásaihoz /46. § (3)/. Az MPB és a FONESZ a törvény vonatkozó fejezetei szerint a Nemzeti Sporttanácsban tagságát képviselve közrem ű ködik a magyar sport állami támogatása elosztási arányaira vonatkozó javaslat kialakításában és dönt a rendelkezésére bocsátott állami támogatásról. Az állam /49. § e) és m)/ az esélyegyenl ő ség jegyében támogatja… a fogyatékosok sportját valamint támogatja … a Magyar Köztársaság sportolóinak, sportszervezeteinek részvételét … a kiemelked ő jelent ő ség ű nemzetközi sportversenyeken, ideértve a speciális világjátékokat, valamint a fogyatékosok más, kiemelked ő jelent ő ség ű nemzetközi sportversenyeit.

5 2004. évi I. törvény a sportról A helyi önkormányzat /55. § (2) c)/ segíti a … versenyrendszerek kialakítását, … az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a … fogyatékosok sportjára. Gerevich Aladár-sportösztöndíj /58. §/: A speciális világjátékokon kiemelked ő sporteredmény elérése érdekében a … speciális világjáték-válogatott kerettag sportolók és a felkészítésben résztvev ő sportszakemberek részére adható. Az ösztöndíj a válogatott sportoló tanulmányainak el ő segítésére is felhasználható.

6 1062/2007. (VIII.7.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervér ő l II. A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ÉS CSALÁDJUK ÉLETMIN Ő SÉGÉNEK JAVÍTÁSA 8. A sportoló fogyatékos emberek valamint az integrált sportegyesületek számának növelését célozva pályázatokkal kell támogatni a fogyatékos emberek sportszövetségeinek, illetve a fogyatékos embereket integráló sportszövetségeknek a fejlesztését. 9. Olyan programokat kell indítani, melyek célja felkelteni és ösztönözni a fogyatékos tanulók, fiatalok körében az egészséges élet iránti igényt. 10. Képzési programokat kell indítania fogyatékos személyek sportjában tevékenyked ő szakemberek számára a fogyatékosságokkal kapcsolatos ismereteik b ő vítése érdekében.

7 2/2009 (I.16.) ÖM rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról A rendelet úgy épül fel, hogy el ő bb az általános szabályokat tartalmazza, majd egyenként tárgyalja az egyes szakterületek- feladatok támogatását. Azonban a fogyatékosok sportja terén ebben nem következetes, mert a feladatok többségénél nem jelenik meg a terület, pl.: ► utánpótlás-nevelési feladatok, ► iskolai, diák- és felsőoktatási sport, ► kiemelt nemzetközi sportesemények, ► szabadidősport támogatása.

8 2/2009 (I.16.) ÖM rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról Más nagyobb feladatkörök esetében megjelenik a fogyatékosok sportja is, de csak esetlegesen, nem teljeskör ű en, pl.: ► s portegészségügyi feladatok ellátása /21. §/ - csak téli paralimpia ► versenysport ☑ a Magyar Paralimpiai Bizottság útján a paralimpiai keret téli paralimpai részvétele /22. § c)/, ☑ paralimpiai felkészülés és a fogyatékosok sportszövetségeinek a versenysporttal összefügg ő szakmai feladatainak ellátása /22. § j)/. ► sportteljesítmények elismerése, megbecsülése a fogyatékosok sportja terén kizárólag az MPB-ben tagsággal rendelkez ő szervezet paralimpiai versenyz ő je és a felkészülést segít ő sportszakember kaphat támogatást a paralimpiai versenyrendszerben elért eredménye alapján! /33. § (1)/.

9 2/2009 (I.16.) ÖM rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról Végül a fogyatékkal él ő k sportjának támogatása önálló fejezet 4 §-on keresztül. Ez a fejezet külön tárgyalja a FONESZ és az MPB támogatását, de a FONESZ-ben tag MPB tagokra mindkét § vonatkozik más-más feladatellátással. Megjelennek egyes – a rendeletben az épek sportjában önállóan tágyalt – feladatok, olyanok is, amelyekben ott nincs benne a fogyatékosok sportja (szabadid ő sport) és olyanok is, amelyekben részlegesen van jelen (sportegészségügy). Azonban pl. a szabadid ő sport–feladatok ellátásának felel ő se a rendelet szerint a FONESZ, holott tavaly november óta ez a terület az MPB alapszabályában is megjelenik. Önálló § a speciális világjátékok versenyprogramjainak sportágai részére nyújtandó támogatás az országos sportszövetségeken keresztül, valamint a paralimpiai mozgalom támogatása.

10 Összegzés A hatályos jogi szabályozás megnehezíti, sok esetben ellehetetleníti a fogyatékosok sportjának hatékony, ésszer ű, az ellátandó feladatokra fókuszáló támogatását. TEEND Ő K ► Feltétlenül indokolt a szabályozás átalakítása – különös tekintettel a támogatási rendeletre – és az adott feladatcsoportoknál a feladatorientált támogatás integrált megjelenítése. ► Meg kell szüntetni annak kényszerét/lehet ő ségét, hogy az egyes fogyatékossági ágakat képvisel ő szervezeteknek egymással kelljen egyezkedniük a támogatások összegér ő l. ► Jogszabályi garanciát kell teremteni arra, hogy az állami támogatásokról szóló szerz ő dések id ő ben, de legkés ő bb az els ő negyedév végéig megszülessenek!

11 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 11


Letölteni ppt "A JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS AZ ÁLLAMI FINANSZÍROZÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN Dr. Litavecz Anna elnökségi tag Magyar Paralimpiai Bizottság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések