Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VIRTUS KULTURÁLIS EGYESÜLET Általános tájékoztató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VIRTUS KULTURÁLIS EGYESÜLET Általános tájékoztató."— Előadás másolata:

1 VIRTUS KULTURÁLIS EGYESÜLET Általános tájékoztató

2 Az elhatározás alapja  A településen és a kistérségben fellendíteni a kultúra iránti érdeklődést  Felkutatni és támogatni a településen és a kistérségben élő, és tenni akaró tehetségeket  Megérteni és bemutatni a településen és a kistérségben élő kisebbségek értékeit, kultúráját  Népszerűsíteni a mindennapi testmozgást és az egészséges életmódot

3 Az egyesület céljai I.  egészséges életmódra való nevelés  a sport és a mindennapos testmozgás népszerűsítése a társadalomban  a magyar kultúra népszerűsítése  tehetségek felkutatása, támogatása  a magyarországi kisebbségek kultúrájának népszerűsítése

4 Az egyesület céljai II.  segítségnyújtás a hátrányos helyzetű személyeknek és csoportoknak, művészeti, sport és kulturális céljainak elérésében  hagyományőrzés elősegítése, támogatása  az emberek testi, lelki, szellemi fejlődésének elősegítése, önismereti tudásának növelése, a tudatos életvezetés megismertetése, a tolerancia, a megértés elősegítése az emberi kapcsolatokban

5 Az egyesület céljai III.  ifjúságvédelem, ifjúságsegítés  drog prevenciós szolgáltatások kialakítása

6 Feladatok a célok érdekében I.  megfelelő társadalmi és érdekképviseleti kapcsolatok kialakítása, együttműködés a már működő országos és helyi szervezetekkel, szervekkel  turisztikai, sport, egészséges életmódra nevelő, tehetségkutató, kulturális, hagyományőrző, szakmai programok és előadások, szolgáltatások szervezése, lebonyolítása, kialakítása

7 Feladatok a célok érdekében II.  részvétel az Egyesület tevékenységét és működését érintő jogszabályok társadalmi előkészítésében  a hatékony érdekképviseleti tevékenység érdekében rendezvények, fórumok, konferenciák szervezése, lebonyolítása

8 Feladatok a célok érdekében III.  alkotóműhely létrehozása, amely felkutatja és segíti a kortárs tehetségeket (előadó-, képző-, iparművészek), és lehetővé teszi, hogy azok nagyközönség elé kerülhessenek  létrehozni egy, a célok megvalósításához szükséges és alkalmas létesítményt

9 Az egyesület tagsága  Egyéni tag  Egyéni tag lehet minden olyan magyar állampolgár aki egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja Alapszabályát, kitölti az Egyesület Belépési Nyilatkozatát és fizeti a tagdíjat.  Pártoló tag  Az Egyesület pártoló tagja aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

10 A tagok jogai  Egyéni tag  szavazati joggal rendelkezik  jogosult részt venni az Egyesület tevékenységében, véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni  jogosult az Egyesület feladatkörébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni  Pártoló tag  az Egyesület ülésein, rendezvényein tanácskozási joggal részt vehet, szavazati joggal nem rendelkezik

11 A tagok kötelezettségei  Egyéni tag  köteles a célkitűzésekért aktívan tevékenykedni  az Alapszabályban foglaltakat és az Egyesület határozatait köteles megtartani  köteles fizetni a tagdíjat, melynek mértéke: 1200Ft/év  Pártoló tag  köteles az Egyesület felé felajánlott támogatást az Egyesület rendelkezésére bocsátani

12 Az elnökség  Elnök:  Musitz Attila  Alelnök:  Galbáné Meizner Anikó  Titkár:  Csukáné Hörömpöli Ilona

13 Rövidtávú célok  Taglétszám növelése  Az egyesület népszerűsítése a térségben  Az alapvető működéshez szükséges támogatások megszerzése  Bemutatkozó rendezvény szervezése  Répásy Zsolt fotóművész kiállítása  Szénási Gábor hangszerkészítő workshopja  Romungro Gipsy Band koncert  Húsvéti gyermekprogramok

14 Hosszútávú célok  EU pályázatokon való részvétel  A működés biztosítása pályázaton megnyert összegekből  Az egyesület tevékenységének további bővítése a kistérségben


Letölteni ppt "VIRTUS KULTURÁLIS EGYESÜLET Általános tájékoztató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések