Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Horváth Zsuzsa Hungarikum Bizottság Titkársága koordinációs referens

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Horváth Zsuzsa Hungarikum Bizottság Titkársága koordinációs referens"— Előadás másolata:

1 Horváth Zsuzsa Hungarikum Bizottság Titkársága koordinációs referens
Helyi értéktől a hungarikumig Helyi értékek útja a Hungarikumok Gyűjteményébe Hungarikum piramis – A Hungarikum Bizottság döntési mechanizmusa Horváth Zsuzsa Hungarikum Bizottság Titkársága koordinációs referens

2 2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről és a hungarikumokról
A törvény célja azonosítani és számba venni nemzeti értékeinket; a gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körű kiterjesztéssel végezni; gondoskodni a regisztrált nemzeti értékek megismerhetőségéről; kiválasztani a regisztrált nemzeti értékekből a hungarikumokat; minél szélesebb körben megismertetni a nemzeti értékeket és a hungarikumokat belföldön és külföldön; gondoskodni a hungarikumok fennmaradásáról, védelméről.

3 Nemzeti érték és hungarikum
nemzeti érték – a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék; kiemelkedő nemzeti érték - nemzeti szempontból meghatározó jelentőségű, a magyarságra jellemző és közismert, jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, továbbá hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez. hungarikum - kiemelésre méltó olyan nemzeti érték, amely jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével itthon és külföldön a magyarság csúcsteljesítményét jelenti Ez a mi arany tartalékunk!

4 A nagy kihívás Egyszerre érvényesüljön a magyarság egészére kiterjedő társadalmi önszerveződés és az egységes szellemet közvetítő, az azonosítást, rendszerezést, nyilvántartást, széles körű megismertetést, védelmet biztosító jogi szabályozás! Közös kulturális, gazdasági értékeinkre alapozva töltsön be nemzetépítő, nemzetegyesítő feladatot!

5 (Települési, Megyei) Értéktárak
Nemzeti értékek, hungarikumok - a szabályozás felépítése felfutó rendszerben építkezés 3 pillér területi elv szerint – települési, megyei értéktárak határon túl fellelhető értékek gyűjteményei ágazati elv szerint – településhez, régióhoz kevésbé köthető értékek különös szabályok tv. által nemzeti értékek - MÉ tv. által hungarikumok - HGy Hungarikum Gyűjtemény hungarikum Magyar Értéktár kiemelkedő nemzeti érték Helyi (Települési, Megyei) Értéktárak Ágazati Értéktárak Külhoni Értéktár nemzeti érték

6 Az építkezés folyamata
Hungarikum Bizottság és Szakbizottságok Hungarikumok hungarikum előterjesztő UNESCO listák Ágazati Értéktár Bizottságok Magyar Értéktár Közösségi listák Nemzetközi listák Megyei Értéktár Bizottságok Megyei Értéktárak MÁÉRT Szakbizottság Külhoni Értéktár Külhoni civil szervezetek Határon kívüli Helyi Értéktárak Települési Értéktár Bizottságok Települési Értéktárak Bárki kezdeményezhet Bárki kezdeményezhet Nemzeti értékek gyűjtése határon innen és határon túl

7 Hungarikumok Gyűjteménye
Pálinka Törkölypálinka Csabai kolbász vagy Csabai vastagkolbász Magyarországi Tokaji borvidéken előállított Tokaji aszú Hízott libából előállított termékek Gyulai kolbász vagy Gyulai pároskolbász Szikvíz Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény Béres csepp és Béres Csepp Extra Kürt Adatmentés A táncház módszer mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének magyar  Mohácsi busójárás, maszkos télűző szokás modellje Solymászat mint élő emberi örökség A Matyó népművészet – egy hagyományos közösség hímzéskultúrája Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út Hollókő ófalu és környezete Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj A Tokaji történelmi borvidék kultúrtája Herendi porcelán Magyar operett Kassai-féle lovasíjász módszer Halasi csipke Kalocsai népművészet: írás, hímzés, pingálás Puskás Ferenc világszerte ismert és elismert életműve Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai Karcagi birkapörkölt

8 Hungarikum Bizottság feladata
dönt nemzeti érték Magyar Értéktárba történő felvételéről, a kiemelt nemzeti értékké nyilvánításról; kiválasztja a Magyar Értéktárból a hungarikumokat, indokolt esetben dönt e minősítés visszavonásáról; összehangolja, koordinálja az értéktár bizottságok tevékenységét meghatározza a nemzeti értékek és hungarikumok központi kommunikációjával kapcsolatos elvárásokat gondoskodik arról, hogy a Magyar Értéktár az országmárka stratégia szerves részét képezze;  véleményezi a hungarikumokkal kapcsolatos jogszabályok tervezetét; javaslatot tesz a Kormánynak a nemzeti értékek és a hungarikumok fenntarthatóságáról és hasznosíthatóságáról; pályázatokat ír ki a nemzeti értékek és a hungarikumok azonosítására, megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére, megismertetésére, védelmére, a termékek hazai és nemzetközi piaci bevezetésére vonatkozóan;

9 Hungarikum Bizottság Elnök: a vidékfejlesztési miniszter
Delegált tagok: a nemzetpolitikáért felelős miniszter által delegált 1, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke által delegált 1, az igazságügyért felelős miniszter által delegált 1, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által delegált 1, a kultúráért és az oktatásért felelős miniszter által együttesen delegált 1, az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter és a természetvédelemért felelős miniszter által együttesen delegált 1, a turizmusért felelős miniszter által delegált 1, a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter által delegált 1, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által delegált 1, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke által delegált 1, a MÁÉRT által delegált 3, és az Országgyűlés által delegált 2

10 Hungarikum Ágazati Szakbizottságok
1. Agrár- és élelmiszergazdaság Szakbizottság 2. Egészség és életmód Szakbizottság 3. Ipari és műszaki megoldások Szakbizottság 4. Kulturális örökség Szakbizottság 5. Sport, turizmus és vendéglátás Szakbizottság 6. Természeti és épített környezet Szakbizottság 7. Hungarikum tanúsító védjegy Szakbizottság

11 A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái
agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat-és növényfajták; egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra; ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás; kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

12 A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái
sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények; turizmus és vendéglátás: a turizmus és vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások. természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

13 Javaslat nemzeti érték felvételéhez
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1.A javaslatot benyújtó neve: A kapcsolattartó adatai: Név: Levelezési cím Telefonszám: cím: II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása (következő dián) 3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 4. Az értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 7. Bibliográfia 8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe III. MELLÉKLETEK 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja 2. A Htv. 1. § (1) bekezdésének j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok 3. Nyilatkozat (a csatolt fényképek és filmek felhasználásának engedélyezéséről)

14 Szakterületi kategóriák az adatlapon
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet  ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport  természeti környezet  turizmus és vendéglátás Értéktárak megnevezése az adatlapon  települési  tájegységi  ágazati  megyei  külhoni  Hungarikumok Gyűjteménye bárki kezdeményezhet érintettek, bizottságok kezdeményezhetnek

15 Hungarikum Védjegy

16 Hungarikum Védjegy A védjegy célja: a Hungarikumok Gyűjteményében szereplő tételek kiemelése, védelme A védjegy tulajdonosa: Vidékfejlesztési Minisztérium A védjegy használati jog elnyerése: pályázat/kérelem útján Feltétele: kiadványok, reklámok, ismertetők esetén: a dokumentum céljának, megjelenés helyének, megjelenítés módjának vizsgálata termékek, szolgáltatások: az elvárható magas színvonal folyamatos tartásának feltételei, az országimázs építés szolgálatának alkalmassága

17 Jogforrások 2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről és hungarikumokról 2012. évi CCXIII. törvény a htv. módosításával 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 2013. évi CCL. törvény a htv. módosításával

18 Köszönöm a figyelmüket!
herendi porcelán táncház mozgalom pálinka, törkölypálinka solymászat pécsi ókeresztény temető Köszönöm a figyelmüket! mohácsi busó-járás matyó népművészet Hortobágyi Nemzeti Park Fertő-tó és környéke Hollókő ófalu Budapest Duna-part, Várnegyed, Andrássy út Tokaj kulturtáj karcagi birkapörkölt aggteleki karszt Pannonhalmi Főapátság


Letölteni ppt "Horváth Zsuzsa Hungarikum Bizottság Titkársága koordinációs referens"

Hasonló előadás


Google Hirdetések