Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Természeti erőforrások védelme

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Természeti erőforrások védelme"— Előadás másolata:

1 Természeti erőforrások védelme
Bazsáné Dr. Szabó Marianne főiskolai docens

2 Környezet az élőlényeket körülvevő abiotikus és biotikus tér amelyben az élőlények dinamikus kölcsönhatásban, környezeti rendszerben működnek. Brundtland bizottság: természetes és művi elemekből álló élő és élettelen alkotórészekből összetevődő tér Láng: az élő szervezeteket körülvevő fizikai, kémiai, biológiai körülmények összessége

3 A társadalom teljes környezete
Természeti környezet Átalakított természeti környezet Társadalmi –gazdasági környezet Társadalmi, gazdasági környezet Politikai kulturális környezet

4 Környezeti elemek Föld Víz Levegő Élővilág Táj Települési környezet

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Élő környezeti tényezők

15

16

17 IV. Megtelepedés és fajképződés
- -

18

19

20

21 Környezetgazdálkodás
A természeti javakkal, erőforrásokkal a technikai és technológiai feltételekkel valamint a tudományos adottságokkal és lehetőségekkel olyan tudatos és tervezett gazdálkodás amely hosszú időtartamra szól A környezetnek hosszabb távra szóló szabályozott hasznosítása, tervszerű fejlesztése, hatékony védelme a természet dinamikus ökológiai egyensúlyának tartós fenntartásával a társadalom reális igényeinek figyelembevételével

22 Környezetvédelem a természetes és mesterséges környezet védelme az ember által okozott káros hatásokkal szemben. Célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.

23 A környezet szennyezése
A környezeti elemek fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak olyan mértékű változása amely veszélyezteti az élőlények életfeltételeit és károsítja a környezetet A környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése Eredete: természetes antropogén

24 A szennyezés folyamata:
emisszió transzmisszió imisszió Kibocsátás: pontszerű diffúz Szennyezők: elsődleges másodlagos Forrása: Elsődlegesen a természetből Elsődlegesen az emberi tevékenységből Csaknem kizárólag emberi tevékenységből

25

26 A szennyezés folyamata:
emisszió transzmisszió imisszió Kibocsátás: pontszerű diffúz Szennyezők: elsődleges másodlagos Forrása: Elsődlegesen a természetből Elsődlegesen az emberi tevékenységből Csaknem kizárólag emberi tevékenységből

27

28 A szennyezés folyamata:
emisszió transzmisszió imisszió Kibocsátás: pontszerű diffúz Szennyezők: elsődleges másodlagos Forrása: Elsődlegesen a természetből Elsődlegesen az emberi tevékenységből Csaknem kizárólag emberi tevékenységből

29 Szennyezők Anyagok Energiák Kémiai összetétel szerint
Szervetlen szennyezők Szerves szennyezők Halmazállapot szerint Gáz Folyékony Szilárd Energiák

30 Szennyeződés kiterjedése
lokális regionális fluviális kontinentális globális

31 Szennyezések hatása akut krónikus szinergizmus antagonizmus

32 Szennyezés szabályozása
input output Az input módszerek mindig hatékonyabbak és olcsóbbak

33 A környezetvédelem alapelvei
Egzakt megismerés elve Az élet tisztelete és védelme A károk megelőzése és megszüntetésének elve A visszaforgatás elve A takarékosság elve Az elővigyázatosság elve Az alkalmazkodás elve A harmonikus fejlődés elve A környezetvédelem tervszerű alakításának elve

34 A környezetvédelem alapelvei
Az állami felelősség és kötelezettségvállalás elve Az egyéni és kollektív társadalmi részvétel elve Az együttműködés elve A nemzetközi együttműködés elve Az életminőség javításának elve A távlati gondolkodás elve Az információk szabad áramlásának elve A környezeti nevelés oktatás kiszélesítésének és magasabb szintre emelésének elve

35 Természeti erőforrások
A természeti környezetben található élő és élettelen anyagok, amelyek a társadalom egy bizonyos szintjén az ember életviteléhez, termelőtevékenységéhez szükséges UNESCO: azon természeti adottságok, amelyeket az ember a termelés adott szintjén szükségleteinek kielégítésére hasznosít

36 Természeti erőforrások
Potenciális Aktuális Tudomány és technika megfelelő színvonala Igények, kulturális, vallási szokások Gazdaságosság

37 Természeti erőforrások
Folytonos Napenergia Szél Áramló víz Megújítható Tiszta levegő Tiszta víz Termékeny talaj Növények, állatok Meg nem újítható Fosszilis tüzelőanyagok Fémes, nem fémes ásványok

38

39 Természeti erőforrások
Folytonos Napenergia Szél Áramló víz Megújítható Tiszta levegő Tiszta víz Termékeny talaj Növények, állatok Meg nem újítható Fosszilis tüzelőanyagok Fémes, nem fémes ásványok

40


Letölteni ppt "Természeti erőforrások védelme"

Hasonló előadás


Google Hirdetések