Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁJAK MONITOROZÁSA Dr. Kárász Imre egyetemi tanár Biomonitoring…/6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁJAK MONITOROZÁSA Dr. Kárász Imre egyetemi tanár Biomonitoring…/6."— Előadás másolata:

1 TÁJAK MONITOROZÁSA Dr. Kárász Imre egyetemi tanár Biomonitoring…/6.
EKF Környezettudományi Tsz. Biomonitoring…/6.

2 Táj, tájérték fogalma Táj: A Föld felszínének olyan területi egysé-ge, amelyben a külső és belső erők keltet-te anyagmozgás-folyamatok törvénysze-rűségei és az általuk létrehozott formák típusai térben és időben megközelítőleg azonosak. Tájérték: A tájhasználat során létrejött érték. (megtermelt javak +/- értékcsökkenés)

3 Tájérzékenység A tájnak az az alapvető tulajdonsága, hogy emberi tevékenység hatására a táji adottságoktól függően, különböző mértékben (részben vagy egészben) megváltozik, a káros hatásoknak kisebb-nagyobb mértékben ellenáll. Érzékenységi skála: csekély > mérsékelt > közepes > erős > igen erős érzékenység

4 Tájértékelés A táji adottságokhoz hozzárendelt, objektív mutatókra épülő, tudományosan megalapozott módszer, amelynek alkalmazása a tájrendezési tervek készí-tésének szerves része. A táji adottságok kifejezésé-re rangsoranalízist cél-szerű alkalmazni (Csemez,1990)

5 Tájesztétika A táj külső megjelenésével, formai sajátságaival foglalkozó szakterület Szempontjai: - A táj vizuális vonzereje Vizuális változatosság (formák diverzitása) Harmónia (egységesség) Építmények, művi tájalkotók Egyéni tájértékek

6 Táji biodiverzitás A táj élő alkotóink sokfélesége
Taxonómiai sokféleség, Társulások, életközösségek sokfélesége, Színek sokfélesége, Biológiai mozaikosság, Életforma diverzitás,

7 Tájidegen fajok A tájban természetes körülmények között nem előforduló, az adott területre általában emberei közvetítéssel odakerült élőlények (fajok), amelyek rövidebb-hosszabb ideig beilleszkednek az adott életközösségbe

8 Tájátalakítás A természeti táj ember általi átformálása kultúrtájjá.
Mértéke különböző: -természeti táj > félkultúrtáj > kultúrtáj

9 Tájhasználat A természeti tájba (rendszerekbe) történő tudatos és célirányos emberi beavatkozás. Célja: A természet adta lehetőségek tartós vagy egyszeri felhasználása egyéni vagy közösségi célokra: - fogyasztásra (pl. gyűjtögetés) - védelemre (pl. barlanglakás) - használat (pl. termelésre)

10 Tájhasználati konfliktus
Az optimális társadalmi-gazdasági haszno-sítástól való eltérés következménye. Jellege lehet elsődlegesen: - funkcionális - tájökológiai - környezetártalmi - vizuális-esztétikai

11 Tájterhelhetőség A tájnak az a tulajdonsága, hogy szennyező anyagok és/vagy mechanikai hatások bizonyos mennyiségét képes elviselni anélkül, hogy természeti adottságai, funkciói megváltoznának. Függ: - a terhelés mértékétől, - a terhelt táj (tájrészlet) méretétől, - a terhelt táj adottságaitól (érzékeny- ség)

12 Tájseb Az ökológiai, a termőhelyi, a tájképi adottságok jelentős mértékű megváltozásának maradandó nyoma, helye a tájban (pl. bányagödör, zagytér, hulladéklerakó, salakdepó, meddőhányó)

13 Tájökológia A tájléptékű térbeli heterogenitás és interakciók inter-diszciplináris tudománya, ideértve a térbeli változatos-ság biotikus, környezeti és társadalmi okait és következményeit is.

14 Tájrendezési terv Ökológiai, műszaki és esztétikai tervek érvényesí-tésével készülő területrendezési tervfajta. Jellemzői: Célja a táj teljesítő és termőképességének kiaknázása a táj esztétikumának megőrzésével, Ökológiai tájkutatásra alapozott, A tájban végbemenő komplex kapcsolatok feltárására irányul, Részei:tájvizsgálat >tájértékelés >program >terv

15 Tájrehabilitáció, tájrekonstrukció
Tájrehabilitáció: A részlegesen sérült, de az eredeti rendszer alapelemeit és vázát őrző élőhelyek helyreállítása. /konzervációökológiai fogalom) Tájrekonstrukció: A teljesen megbolygatott (roncsolt) területek emberi hasznosításra alkalmas, elfogadható esztétikai látványt nyújtó, a tájba (környezetbe) illeszthető felületekké való átalakítása.

16 Tájvédelem 1./A környezetvédelem egyik részterülete, amely a tájkép és annak részeit hivatott szolgálni. (kv.-i) 2./ általános tájvédelem (jogi) 3./ a kiemelt természetvédelmi oltalom alatt álló területeken belül folytatott olyan természetvédelmi, fenntartási és kezelési tevékenység, amelynek célja az adott táj történelmileg kialakult természetes és természetközeli állapotának fenntartása, megóvása. (jogi)

17 Tájak monitorozása A tájvédelem érvényesítését szolgáló tevékenység, a táj vagy alkotóinak folyamatos vagy időszakos állapot figyelése és vizsgálata.


Letölteni ppt "TÁJAK MONITOROZÁSA Dr. Kárász Imre egyetemi tanár Biomonitoring…/6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések