Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szabadalmi bejelentés tárgyának bővítő értelmű módosítása a Magyar Szabadalmi Hivatal és az Európai Szabadalmi Hivatal előtt Kacsuk Zsófia MSZH Budapest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szabadalmi bejelentés tárgyának bővítő értelmű módosítása a Magyar Szabadalmi Hivatal és az Európai Szabadalmi Hivatal előtt Kacsuk Zsófia MSZH Budapest."— Előadás másolata:

1 A szabadalmi bejelentés tárgyának bővítő értelmű módosítása a Magyar Szabadalmi Hivatal és az Európai Szabadalmi Hivatal előtt Kacsuk Zsófia MSZH Budapest 2008. október 15.

2 Áttekintés  Bővítő értelmű módosítások tilalmának háttere  ESZE c.123(2),(3): bővítő értelmű módosítások - ESZH joggyakorlata  1969. évi II. tv. - módosítások  1995. évi XXXIII. tv. - módosítások  MSZH: bővítő értelmű módosítás értelmezése

3 A szabadalom rendeltetése  1995. évi XXXIII. tv. indoklása A szabadalmi rendszer alapvető közgaz- dasági rendeltetése, hogy biztosítsa a kutatási és fejlesztési ráfordítások megtérülését, előmozdítsa a találmányok nyilvánosságra hozatalát és megvalósítását, valamint ösztönözze az alkotótevékenységet.

4 Szabadalom mint társadalmi szerződés  1995. évi XXXIII. tv. indoklása A szabadalmi oltalom (...) a találmány nyilvánosságra hozatala fejében időleges hasznosítási monopolhelyzetet biztosít.  Mit nyernek a "szerződő felek"  szabadalmas: időleges monopolhelyzet  társadalom: találmány megismerése

5 Bővítő értelmű módosítások tilalma  hiányos kitanítást utólag ne lehessen orvosolni  HU: ha A+B nem megvalósítható -> benyújtáskor nem volt találmány -> benyújtáskor elégtelen feltárás  bejelentési napon szerződés feltételei nem álltak fenn: nincs megismerhető találmány! HU A + B + C HU A + B

6 Bővítő értelmű módosítások tilalma  jogokat visszamenőleg senki ne keletkeztethessen (harmadik személyek védelme)  EP2: ha C feltalálói szintű -> szabadalom  EP2: ha EP1 még nem jutott nyilvánosságra -> szabadalom (EP1 teljes kiterjesztésű techn. állása.) EP1 A + B A + B + C EP2 A + B + C EP1 A + B

7 Módosítások Európai Szabadalmi Hivatal Módosítások Európai Szabadalmi Hivatal Bővítő értelmű módosítások tilalma  ESZE 123. cikk (2) Az európai szabadalmi bejelentés vagy az európai szabadalom nem módosítható úgy, hogy a tárgya túlterjedjen a bejelentés napján benyújtott bejelentés tartalmán. The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

8 Bejelentés/szabadalom tárgya - ESZH  Bővítő értelmű módosítás: (T194/84) ha a módosítás eredményeként - legyen az hozzáadás, csere vagy elhagyás - a szakember olyan új információhoz jutott, amely nem volt közvetlenül és egyértelműen levezethető az eredeti tartalomból, figyelembe véve a szakember számára implicit módon benne foglalt tartalmat is (disclosure test)  Mi a bejelentés/szabadalom tárgya?  explicit és implicit információ tartalom, ami a bejelentésben/szabadalomban foglaltatik.

9 Módosítások - ESZH Mit érint a módosítás:  igénypontot  leírást  rajzot  kivonat irreleváns - ESZE c. 85. kizárólag a műszaki tájékoztatás céljára szolgál

10 Módosítások - ESZH Igénypont módosítások:  hozzáadás:  A+B találmány -> A+B+C találmány  C jellemző nem volt megismerhető  bővítő értelmű módosítás

11 Módosítások - ESZH Igénypont módosítások:  változtatás (csere): A+B -> A+C  általánosítás  A+B1 találmány -> A+B találmány  B1=vas; B=fém  szűkítés  A+B találmány -> A+B1 találmány  B=fém; B1=vas  elhagyás:  A+B+C találmány -> A+B találmány

12 Módosítások - ESZH (T331/87) Igényponti jellemző cseréje/elhagyása nem bővítő értelmű módosítás, ha a szakember közvetlenül és egyértelműen felismerné, hogy:  a leírás a jellemzőt nem mint szükséges jellemzőt ismerteti;  a jellemző nem elengedhetetlen a találmány működése szempontjából a megoldandó műszaki probléma fényében;  a jellemző cseréje vagy elhagyása nem igényli más jellemzők komolyabb módosítását.

13 Módosítások - ESZH Igénypont módosítások:  elhagyás:  A+B+C találmány -> A+B találmány C esszenciális  bővítő értelmű módosítás C opcionális  nem bővítő értelmű módosítás

14 Módosítások - ESZH Kizáró szakaszok ("disclaimer") (G1/03, G2/03) utólagos bevitele megengedhető:  teljes kiterjesztésű technika állásától való elhatároláshoz  véletlen feltárásnak minősülő technika állásától való elhatároláshoz  szabadalmazható találmányok közül kizárt elemek kizárására

15 Módosítások - ESZH Kizáró szakaszok ("disclaimer") c. 123(2) értelmében bővítő értelmű módosítás, ha  nem működő kiviteli alakot zár ki  hiányos kitanítást orvosol  releváns műszaki hatása van  feltalálói tevékenység megítélésében releváns  alkalmas valamely nyilvános technika állásától való elhatárolásra

16 Módosítások - ESZH Leírás és rajzok módosítása:  ESZE c. 69(1) igénypontokat a leírás és a rajzok alapján kell értelmezni  Bővítő értelmű a módosítás, ha a módosítás eredményeként a szakember olyan új információhoz jutott, amely nem volt közvetlenül és egyértelműen levezethető az eredeti tartalomból, figyelembe véve a szakember számára implicit módon benne foglalt tartalmat is (T194/84)

17 Módosítások - ESZH Leírás és rajzok - megengedhető módosítás:  ESZE 139. sz.: Kijavítható  nyelvi vagy helyesírási hiba  nyilvánvaló tévesztés: ha egyértelműen megállapítható, és az is, hogy mi lenne a helyes (pl. számítási hibák)  technika állására vonatkozó további információ  homályos megfogalmazás tisztázása (általában)  következetlenség kiküszöbölése (általában)  kikövetkeztethető műszaki hatás leírása

18 Módosítások - ESZH Leírás és rajzok bővítő értelmű módosítása: (additional subject-matter)  sematikus ábráról leolvasott információ (pl. méretarányok)  szöveg hozzáadása, változtatása vagy elhagyása, ha új információ tartalmat eredményez  bejelentés tartalmából nem levezethető:  új példák (->supplementary information)  új műszaki hatás/előny (->supplementary information)

19 Módosítások - ESZH  Az oltalom bővítésének tilalma ESZE 123. cikk (3) Az európai szabadalom nem módosítható úgy, hogy ezáltal bővüljön az oltalom terjedelme. The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers. (felszólalás, központi korlátozás, vagy nemzeti megsemmisítési eljárás során)

20 Tisztázandó kérdések  Mit értünk az oltalom bővítése alatt?  Eredeti: Eljárás azzal jellemezve, hogy 15- 30°C között végezzük.  Módosított: Eljárás azzal jellemezve, hogy 10-20°C között végezzük.  szűkítés: 20-30°C közötti tartományt elhagytuk  bővítés: 10-15°C közötti tartomány új 1)bővítés az, ha olyasmi esik az oltalomba, ami korábban nem esett bele

21 Módosítások - ESZH  ESZE c. 123(2)  bejelentés/szabadalom tárgya nem bővíthető (explicit és implicit tartalom, ami a benyújtott bejelentésben foglaltatott)  ESZE c. 123(3)  szabadalom oltalmának terjedelme nem bővíthető  123-as csapdája

22 Módosítások - ESZH  123-as csapdája:  bejelentésben: A+B találmány  szabadalom: A+B+C találmányra  ha C jellemző bővítő értelmű módosítás  ki kell húzni - 123(2)  de C jellemző kihúzásával bővül az oltalom  nem lehet húzni - 123(3)  szabadalmat vissza kell vonni

23 Módosítások - ESZH  G1/93: 123-as csapdája:  bejelentésben: A+B  szabadalom: A+B+C  C jellemzőnek nincs releváns műszaki hatása, pusztán korlátozza az oltalmat  nem kell kihúzni (pl. többlet műszaki hatás nélküli paraméter tartomány, amely más jellemzőt nem befolyásol)  C jellemző releváns műszaki hatással bír  123-as csapdája -> visszavonás

24 Nemzeti megsemmisítés  ESZE c.138(1) nemzeti megsemmisítési ok  a szabadalom tárgya túlterjed a bejelentés napján benyújtott bejelentés tartalmán  a szabadalmi oltalom terjedelme bővült (felszólalás, központi korlátozás, vagy nemzeti eljárás során)  Szt. 84/N.§ (1):  Az európai szabadalmat az ESZE c. 138(1) okokból kell megsemmisíteni

25 Módosítások Magyar Szabadalmi Hivatal Történelmi kitekintés - 1969. évi II. tv.  módosítás (Szt. 49.§): alapvetően nincs korlátozva  (Vr. 25.§ (1) - leírás és rajzok módosítása maradjon eredeti tárgykörben)  módosítási elsőbbség [Szt. 43.§ (1)(a)]: az a nap, amelyen az oltalmi igénynek a bejelentésben ismertetett megoldáson túlterjedő módosítását benyújtják (95-ös tv.: belső elsőbbség 12 hónapon belül)

26 Előhasználati jog - 1969. évi II. tv.  Előhasználati jog [Szt. 14. § (1)] illeti meg azt, aki az elsőbbség napja előtt (...) kezdte meg a találmány tárgyának belföldön, jóhiszeműen és gazdasági tevékenysége körében való rendszeres előállítását vagy használatatát, vagy annak érdekében komoly előkészületet tett.

27 Előhasználati jog - 1969. évi II. tv.  oltalom kezdete: bejelentés napja HU módosított A + B A + B + C HU eredeti A + B oltalom előhasználat: A+B+C előhasználat: A+B

28 Előhasználati jog - 1995. évi XXXIII. tv.  effektív oltalmi idő megnőtt! HU bels. els. A + B A + B + C HU eredeti A + B oltalom előhasználat: A+B+C előhasználat: A+B

29 Módosítás - MSZH Történelmi kitekintés - 1969. évi II. tv.  megsemmisítési ok (Szt. 32.§): ha a szabadalom tárgya az elsőbbségi időpontban nem elégítette ki a szabadalmazhatóság feltételeit (új, haladó és műszaki jelleg, gyakorlati alkalmazhatóság) vagy ki volt zárva az oltalomból például igényrontás miatt [Szt. 32.§ (3)(c)]

30  kettős szabadalmaztatás - igényrontás:  Szt. 6.§(1)(c): találmány nem részesülhet szab. oltalomban, ha a tárgya korábbi elsőbbségű szabadalom v. használati mintaoltalom tárgyával egyezik  Vr. 3.§(2): egyezést az igénypontok egybevetése alapján kell megállapítani  találmány és szabadalom tárgyát az igénypontokon keresztül értelmezi Igényrontás - 1969. évi II. tv.

31 Történelmi kitekintés - 1969. évi II. tv.  Mi a szabadalom tárgya?  Amire az oltalom kiterjed (igénypontok)  A szabadalom tárgya lehet bővebb annál, amit a bejelentési napon benyújtott bejelentésben feltártak.  Megsemmisítési ok, ha a módosítási elsőbbség időpontjában nem volt szabadalmazható

32 Módosítás - 1995.évi XXXIII. tv. Bővítő értelmű módosítás tilalma  Szt. 72.§ (1) A szabadalmi bejelentés új tartalommal nem változtatható meg úgy, hogy tárgya bővebb legyen annál, amit a bejelentés napján benyújtott bejelentésben feltártak  Bejelentés tárgya nem bővíthető  Bejelentés tárgya nem bővíthető

33 Módosítás - 1995.évi XXXIII. tv. Megsemmisítés:  Szt. 42.§ (1) A szabadalmat - keletkezésére visszaható hatállyal - meg kell semmisíteni, ha (c) a szabadalom tárgya bővebb annál, mint amit az elismert bejelentési napon benyújtott, illetve - megosztás esetén - a megosztott bejelentésben feltártak.  Szabadalom tárgya nem bővülhetett  Szabadalom tárgya nem bővülhetett (szabadalmi oltalom terjedelmének bővítése nem ok!)

34 Tisztázandó kérdések  Kérdéses fogalmak:  találmány  találmány tárgya  találmány tárgyköre  oltalom terjedelme  bejelentés tárgya  bejelentés tárgyköre  szabadalom tárgya  szabadalmi oltalom  Módosítás értelmezéséhez:  Mi a bejelentés tárgya?  Mi a szabadalom tárgya? ('69: igénypontok)  Mikor beszélünk bővítésről? ('69: bejelentésbeli megoldáson túlterjedő oltalmi igény)

35 Tisztázandó kérdések  Mi a bejelentés/szabadalom tárgya?  '69: Amire az oltalom kiterjed (igénypontok) oltalom terjedelmét szűkítő utólag bevitt jellemző lehet megsemmisítés alap?  ESZE: Azon explicit és implicit tartalom, ami a szabadalmi leírásban benne foglaltatik -> megsemmisítési alap minden utólag bevitt tartalom (pl. utólag bekerült példa)

36 Módosítások - MSZH A szabadalmi ügyintézés módszertani útmutatója  Annak eldöntésére, hogy a módosítás mikor lépi túl az eredeti bejelentésben feltár találmány tárgyát, azt kell megfontolni, hogy az új tartalom bevitelével - ami nem csak hozzáadás, de törlés útján is történhet - az adott területen jártas szakember jutott-e olyan információhoz, amely nem volt levezethető közvetlenül és egyértelműen az eredetileg benyújtott bejelentésből.  megegyezik T194/84 döntés tartalmával

37 Módosítások - MSZH A szabadalmi ügyintézés módszertani útmutatója  Módosítás új tartalom bevitele nélkül  nyelvi, helyesírási, számolási hibák  ellentmondások kiküszöbölése  leírás, rajzok és igénypontok közti következetlenségek kiküszöbölése

38 Módosítások - MSZH A szabadalmi ügyintézés módszertani útmutatója  Módosítás új tartalom bevitelével  nem bővítő értelmű  technika állásáról további információ  nyilvánvaló műszaki hatás magyarázata

39 Módosítások - MSZH A szabadalmi ügyintézés módszertani útmutatója  Módosítás új tartalom bevitelével  bővítő értelmű módosítások  szöveg megváltoztatása, kihagyása vagy új szöveg hozzáadása, ha abból a szakember új információhoz jutott  általános jellemző szűkítése (pl. rugalmas alap -> spirálrugó)  új példák (aktához tartozó kiegészítő műsz. inf.)  megoldandó műszaki probléma módosítása (kivéve, ha levezethető)

40 Következtetések  az MSZH és a ESZH azonos alapelvek mentén ítéli meg a módosításokat  bővítő értelmű módosítás minden, amivel a szakember új információhoz jutott, különösen  szöveg megváltoztatása, kihagyása vagy új szöveg hozzáadása révén  bejelentés tartalmából nem levezethető példa, műszaki hatás/előny/megoldandó probléma  általános jellemző szűkítése

41 Nyitott kérdések Megsemmisítés:  Vezethet-e a magyar Szt. 123-as csapdája típusú helyzetbe (Szt. 72.§ + 42.§)  Ha igen, van-e kiút? (ESZH: G1/93)  Milyen jogorvoslati lehetőség van, ha bővült a megadott szabadalom oltalmi köre? (ESZE 138(1)(d) - megsemmisítési ok)  Korlátozás-e az olyan módosítás, ami részben szűkíti, részben bővíti az oltalmat (pl. intervallum eltolása)

42 Köszönöm a figyelmet Kacsuk Zsófia MSZH Budapest 2008. október 15.


Letölteni ppt "A szabadalmi bejelentés tárgyának bővítő értelmű módosítása a Magyar Szabadalmi Hivatal és az Európai Szabadalmi Hivatal előtt Kacsuk Zsófia MSZH Budapest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések