Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 Szolgáltatói szerep a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben c. pályázat megvalósításában Juhász.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 Szolgáltatói szerep a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben c. pályázat megvalósításában Juhász."— Előadás másolata:

1 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 Szolgáltatói szerep a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben c. pályázat megvalósításában Juhász Sándorné Kónyáné Tóth Mária Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda TÁMOP 3.1.4 www.suliszerviz.com, suliszerviz@suliszerviz.com

2 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 2 A TÁMOP közoktatási prioritásának intézkedései

3 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 3 Külső szolgáltatások igénybevétele  Akkreditált pedagógus-továbbképzések (kötelező, feltételtől függő és választható)  Szaktanácsadás, mentorálás (min. 70/140/210 óra) a Szolgáltatói Kosár alapján Cél: a képző, a szaktanácsadó, a mentor egy intézményi szintű innovációs folyamat külső támogatását végzi a pedagógusok egyénre szabott, fejlesztő szakmai támogatásával!

4 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 4 Suliszerviz delegáló, támogató, kontrolláló szervezet  Tervezés, pályázati folyamatok figyelemmel kísérése.  Szakemberek megkeresése.  Szakemberekkel együttműködési keretmegállapodás megkötése (rendelkezésre állás biztosítása).  Projektindító (2009. június).  Belső projektszervezet létrehozása, folyamatos bővítése.  Közbeszerzési ajánlattételek, árajánlatok benyújtása.  Feladatok, szakemberek egymáshoz rendelése /folyamatosan/: szerződéskötés, megbízólevél, munkaterv, ütemterv, munkanapló, dokumentumok (helyzetelemzés, HOP, stb.) rendelkezésre bocsátása.

5 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 5 Suliszerviz delegáló, támogató, kontrolláló szervezet  Folyamatos kapcsolattartás, kommunikációs rendszer működtetése: OKMT, Educatio, megbízók, feladatellátási-helyek, projektszervezet, szaktanácsadók, mentorok, képzők (telefonon, e-mailen /levelező-listákon keresztül/, személyesen).  Igény esetén szakmai konzultáció, helyszíni szemle.  Kölcsönös tájékoztatás a munka folyamatáról, eredményeiről és az esetleges problémákról.  A jelzett problémák azonnali kezelése.  A mentorok, szaktanácsadók által készített írásos dokumentáció áttanulmányozása, megbeszélése az érintettekkel.

6 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 6 Suliszerviz delegáló, támogató, kontrolláló szervezet  Suliszerviz konferencia (2009. október).  Tájékoztató nap (2009. november).  Munkanapló beküldése (kb. félidőben és a munka végén), záró beszámoló.  Szakmai, pénzügyi zárás.  Suliszerviz konferencia (2010. október).  Elégedettség mérése.  Az elégedettségi mutatók elemzése, értékelése.  Kapcsolattartás a regionális szolgáltatókkal, szakemberek delegálása a TÁMOP 3.1.7 képzők képzésére - ?!  Részvétel a TÁMOP 3.2.2 záró konferenciákon.

7 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 7 Suliszerviz – TÁMOP 3.1.4.  Nyertes ajánlattevőként szerződés 45 fenntartóval.  Munkavégzés 151 feladat-ellátási helyen: o 6 632 tanúsítvány o 26 459 tanácsadói óra  Alvállalkozóként ezen kívül még számos helyen további képzés és szaktanácsadás.  Együttműködő külső szakemberek száma 251 fő.  A Suliszerviz főállású segítői: o Juhász Sándorné, Elek Fruzsina, Pikó Gabriella, Kovács-Bokor Andrea, Csuka Gabriella, Somogyi Erzsébet

8 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 A szaktanácsadói, mentori, képzési tevékenység értékelése a TÁMOP 3.1.4-es pályázatban végzett munka elemzése alapján

9 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 Képzett szaktanácsadók, mentorok és kompetencia területek Szaktanácsadók Szaktanácsadók Kompetencia-területi mentorok Folyamat-szaktanácsadókÓvoda IKT fejlesztési folyamat- szaktanácsadók Matematika IPR módszertani szaktanácsadók Szövegértés Egyéb szaktanácsadók Életpálya-építés Szociális Idegen nyelv IKT Összesen: 101

10 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 A pályázat megvalósítási helyszínei  Óvodák  Általános iskolák  Középiskolák  Intézménytípusok tekintetében szinte minden szervezeti forma megjelent a megvalósítók körében, mint önálló óvodák, általános iskolák, összetett intézmények, alapfokú művészetoktatási feladatot ellátók

11 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 A mentori, szaktanácsadói tevékenység értékelése kérdőíves felmérés alapján A kérdőíveket 151 feladat-ellátási helyre küldtük ki, a visszaérkezett kérdőívek aránya 75%. A kérdőív tartalmi területei: 1. A kompetencia alapú oktatás intézményi helyzete. 2. Elégedettség a szaktanácsadó, mentor munkájával.

12 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4Eredmények  A visszajelzések alapján az általunk segített intézmények 75%-ában összesen mintegy 650 pedagógussal dolgoztak együtt mentoraink, szaktanácsadóink.  A program tantestületi támogatottságának mértéke: 40%-70%-75%-100% között mozog.  A kompetencia alapú oktatást bevezető pedagógusok száma intézményenként 3-5-7 fő.  Az intézményekben felvállalt kompetenciaterületek száma 3-4-5 terület.  A programot minden intézményben alkalmazhatónak és fenntarthatónak tartják az intézmények.

13 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 Elégedettség a mentorok, szaktanácsadók munkájával Tartalmi terület Elégedettség mértéke (%) A mentor, szaktanácsadó intézményt segítő kompetenciafejlesztő munkája 84 A mentorral, szaktanácsadóval való rendszeres kapcsolattartás értékelése 90 A mentor, a szaktanácsadó személyiségének elfogadottsága 91 A mentor, a szaktanácsadó pontossága és megbízhatósága 96 A mentor, a szaktanácsadó felkészültsége 90 A konzultációk előkészítettsége 82 A mentorálás, szaktanácsadás szakmai eredményessége 90 A mentor, szaktanácsadó jövőbeli igénylése 83

14 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 l. Elégedettség A mentorok értékelése Mentor Elégedettség mértéke (%) Kompetencia-területi mentorok 78 IPR mentorok 96-99 IKT mentorok 83 A szaktanácsadók értékelése Tanácsadó Elégedettség mértéke (%) Intézményi folyamat - szaktanácsadók 73-98 IKT fejlesztési folyamat - szaktanácsadók 83 Egyéb tanácsadók 94

15 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4Elégedettség  Általános elégedettség mértéke: 86%.  Megjegyzések: több szakmai anyagot, ötletet vártak, hamarabb kellett volna a segítés, kevés volt a gyakorlati segítés, a helyi programmódosításokhoz vártak több segítséget.  Segítőkész, jól felkészült, kompetens, pozitív szemléletű, önzetlen, közvetlen, elhívatott szakembereket ismerhettek meg a munka során, és ezért köszönetüket fejezték ki.

16 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 Pedagógus - továbbképzések A pályázat megvalósítása során 413 akkreditált pedagógus-továbbképzést tartottunk, pl.:  általános módszertani (kötelező, választható): 145  IKT alapozó és speciális (SDT haladó és kezdő, interaktív eszközök használatára felkészítő): 49  programcsomag bevezetésére felkészítő: 68  IPR általános: 46  SNI és mérés-értékelés: 9 és 7  vezetői képzések: 3

17 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 Pedagógus - továbbképzések  Az oktatók munkájával való elégedettség mértéke: 91-100%.  A program tartalmával való elégedettség mértéke: 90-98%.  A program szervezése és szervezettsége: 90-100%.

18 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 Pedagógus - továbbképzések  Általános elégedettség mértéke: 85%.  Megjegyzések: az ellátás, a helyszín, a szombati időpontok, az utazás, néha a távolság kaptak negatív kritikát valamint az, hogy késtek a képzések.  A képzők munkáját elismerő megjegyzések: szakmai felkészültség, tolerancia, empátia, sok gyakorlati segítség, érdekes új módszerek, eljárások, jó hangulatú együttes tevékenységek.

19 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 Tervek ?!  Aktív részvétel a további közoktatás- fejlesztési és szakképzés-fejlesztési projektekben.  Kapcsolattartás a szaktanácsadókkal, mentorokkal, képzőkkel.  A hagyományos tehetséggondozó programok folytatása, a kínálat bővítése.  Továbbképzések kínálatának bővítése.  XIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia: 2011. október 18-20. (kedd-csütörtök).

20 SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 Köszönjük az együttműködést, gratulálunk a közösen végzett, sikeres munkához! Tervezzük a folytatást…! Suliszerviz Oktatási és Szakértői Iroda Juhász Sándorné Kónyáné Tóth Mária www.suliszerviz.com, suliszerviz@suliszerviz.com


Letölteni ppt "SULISZERVIZTÁMOP 3.1.4 Szolgáltatói szerep a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben c. pályázat megvalósításában Juhász."

Hasonló előadás


Google Hirdetések