Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Királykuti Míra

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Királykuti Míra"— Előadás másolata:

1 Készítette: Királykuti Míra
Tájékoztató a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűntetésének folyamatáról, részletszabályairól valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 2012. május Készítette: Királykuti Míra Készítette: Királykuti Míra

2 Fő szabály: 2012. Január 1-től korhatár előtti öregségi nyugdíj nem állapítható meg.
Cél a Profiltisztítás Átmeneti időszakra átalakul a rendszer. Két új fogalom: korhatár előtti ellátás és szolgálati járandóság.

3 3 alapba csoportosítanak, helyeznek át ellátásokat:
Nyugdíjbiztosítási alap/nyugdíjkassza E-alap/Egészségbiztosítási alap és az új Nemzeti Szociálpolitikai alap.

4 Megszűnő/ átalakuló nyugellátások:
előrehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, bányásznyugdíj, korengedményes nyugdíj, az ún. művésznyugdíj, polgármesterek nyugdíja, EU parlamenti képviselők nyugdíja, országgyűlési képviselők nyugdíja. (kivételes eset) (továbbiakban: korhatár előtti nyugdíjak) A szolgálati járandóság = szolgálati nyugdíjat váltja fel.

5 Az átalakítások 3 csoportja:
a már megállapított korhatár előtti nyugdíjak öregségi nyugdíjként történő továbbfolyósításának szabályai a már megállapított korhatár előtti nyugdíjak korhatár előtti ellátásként való továbbfolyósításának lehetőségei és az újonnan megállapításra kerülő korhatár előtti ellátások szabályai

6 1. Korhatár előtti öregségi nyugdíjak továbbfolyósítása
Öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani Január 1-től: 1949. évben vagy azt megelőzően született, korhatár előtti nyugdíjban részesülő személynek ezt a nyugdíját, (2011-ben betöltött 62 év) az évben vagy azt megelőzően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a szolgálati nyugdíja csökkentések nélküli teljes összegét, (2011-ben betöltött 57 év)  és annak a korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesülő nőnek a korhatár előtti öregségi nyugdíját, aki december 31-én rendelkezik a Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdésében meghatározott jogosultsági idővel, (már előrehozott ellátásban részesül, de e végső időpontban a 40 éves jogosultsága megvan)

7 2. A már megállapított korhatár előtti nyugdíjak korhatár előtti ellátásként való továbbfolyósításának lehetőségei: 2012. január 1-től : az 1950-ben vagy azt követően született, korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesülő személynek a korhatár előtti öregségi nyugdíját a januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben korhatár előtti ellátásként kell továbbfolyósítani. Kivétel: az országgyűlési képviselők

8 az évben vagy azt követően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a szolgálati nyugdíját a januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben, valamint a SZJA mértékével csökkentve szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani. Nem csökkenthető a szolgálati járandóság összege: egészségügyi, pszichés, fizikai alkalmatlanság És nem csökkenhet a (2011) minimálbér 150%-a alá.

9 3. Az újonnan megállapításra kerülő korhatár előtti ellátások szabályai
2012. Január elsejétől– korhatár előtti ellátásra jogosult: a.) az, aki december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny január 1-ét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges aa) életkort betöltötte, és ab) szolgálati időt megszerezte. /módosított szöveg – eredetiben születési idő is szerepelt/

10 /feltéve, hogy a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesül ./ Rendszeres pénzellátásnak nem minősül: özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátás, hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, az uniós szerv által folyósított ezekkel azonos ellátások, valamint a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék.

11 b. ) az az 1953. évben született nő, aki 59
b.) az az évben született nő, aki 59. életévét betöltötte és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, c.) az, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb december 31-éig a Tny január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett, d.) az, aki december 31-éig a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte, e.) az, aki december 31-éig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjára jogosultságot szerzett, Nincs kikötve végső határnap a jogérvényesítésre, így a korlát az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése!

12 f.) az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez (munkaviszony megszűnés) szükséges egyoldalú jognyilatkozatot e törvény hatálybalépését megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást e törvény hatálybalépését megelőzően írásban megkötötték, feltéve, hogy a megszűnését követő nap évben van, és a jogviszony megszűnését követő napon a 2011-es szabályok szerint az ELŐREHOZOTT, CSÖKKENTETT ÖSSZEGŰ ELŐREHOZOTT, BÁNYÁSZ, MŰVÉSZETI VAGY KORENGEDMÉNYES korhatár előtti nyugellátásra jogosult lett volna.

13 Mindezeknél további feltétel még, hogy:
az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesül.

14 Megállapítás - számítás:
Megállapításuk a TNy. szerint történik, így az esetleges csökkentés is. (max. 8,4% a férfiaknál, vagy nőknél /max. 10,8%/ a év, szolgálati idő szerinti csökkentés) Módosítóként bekerült egy új szabály: 1950. vagy évben született nő esetén a Tny december 31-én hatályos 10. § (2) bekezdése szerint kell csökkenteni, ha csak csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra szerzett jogosultságot, és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt december 31-éig megszerezte.

15 Szolgálati járandóság megállapítása
1. Szolgálati járandóságra jogosult Január 1-től az a személy, akivel a felmentését, nyugállományba helyezését január 1-jét megelőzően írásban közölték, és a felmentési idő leteltét követően A mai szabályok szerint szolgálati nyugdíjra szerzett volna jogosultságot, vagy 2. a megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíját felülvizsgálat keretében megszüntetik, ha a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj megszüntetéséig legalább 25 év hivatásos szolgálati jogviszonyban szerzett szolgálati időt szerzett.

16 A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság folyósításának szüneteltetése - munkavégzés
Keresőtevékenység: korlátozást csak a nők 40” esetén szabályoz jan. 1-től! Ők éves szinten a minimálbér 18 szorosáig folytathat keresőtevékenységet szankció nélkül. A többi ellátás esetén nem tartalmaz a törvény a keresetre vonatkozó korlátot, tiltást, de egyéb részletszabályt sem! (ONYF jogértelmezés!) Új szabály: kiterjesztik a kereseti korlátozást a január 1 előtt korhatár előtti nyugdíjba vonultakra is, de csak a Július 1-től szerzett jövedelmeiket kell számítani. A jogosult álláskeresési járadékban is részesülhet, ez idő alatt az ellátásának folyósítását szüneteltetni kell. A szolgálati járandóságot kérelemre szüneteltetni kell. (pl. újra szolgálati viszonyt létesít) Újból folyósítás igazolással!

17 A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság megszűnése
megszűnik, ha a) a jogosult meghal, b) a jogosult az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, c) a jogosult részére a „nők40” alapján öregségi nyugdíjat állapítanak meg, d) a nyugdíjmegállapító szerv a jogosult kérelmére megszünteti, vagy e) a nyugdíjmegállapító szerv feketemunka miatt, vagy szolgálati járandóság esetén bűncselekmény miatt, vagy a korengedmény kizáró szabályai miatt megszűnteti.

18 Szankció: Feketemunka esetén a nyugdíjmegállapító szerv a korhatár előtti ellátást, illetve a szolgálati járandóságot a megszünteti, és a jogosultnak max. 1 évnyi ellátás összegét kell megfizetni, visszafizetni. Megszűnés esetén ismételten nem állapítható meg!

19 A korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek öregségi nyugdíja
Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a korhatár előtti ellátásnak csökkentés nélküli összegét /országgyűlési képviselők/, a szolgálati járandóságnak a csökkentések nélküli teljes összegét öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani. Automatikusan átalakul! A jogosult kérheti az újbóli megállapítást, ha min. 365 nap szolgálati időt szerzett.

20 Hozzátartozói ellátások alapja, A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság fedezete
„A korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy halála esetén a hozzátartozói nyugellátások megállapítása során lehetőség van újraszámíttatásra.” /módosító- változnak az özvegyi szabályok/ A költségek fedezetét a központi költségvetés biztosítja. (elkülönített)

21 II. Rész Megváltozott munkaképességű személyek:
Az jogosult megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, akinek a rehabilitációs hatóság Komplex minősítése alapján az egészségi állapota 60%-os, vagy ennél kisebb mértékű, tehát legalább 40%-ban csökkent a munkaképessége! Rokkantnyugdíj átalakul jan.1-től nem nyugdíj! - Rokkantsági ellátás (I. – II. csoport, korh. előtt 5 év: III. csoport, rendszeres szociális járadékban,és az átmeneti járadékban részesülők) - Rehabilitációs ellátás ( III. csoport, rendszeres szociális járadékban részesülők)

22 Rokkantsági ellátás: 2012-január. 1.-től:
Az I-II. csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban/baleseti rokkantsági nyugdíjban, az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő III. csoportos rokkantsági nyugdíjban/baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve az öregségi korhatárt betöltött, vagy 5 éven belül betöltő rendszeres szociális járadékban, és az átmeneti járadékban részesülőnek Rokkantsági ellátásként kell továbbfolyósítani az ellátását. Összege megegyezik a már megállapított ellátás, januári nyugdíjemeléssel növelt összegével. A fenti esetekben az minősül az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személynek, aki December 31.-éig betöltötte az 57. életévét.

23 Kereseti korlátozás rokkantsági ellátás esetén:
Ha kereső tevékenységet folytat, és jövedelme 3 hónapon át meghaladja a minimálbér 150%-át, az ellátást meg kell szüntetni. Azokra tekintettel, akiknek a már 2012-január elsejét megelőzően megállapított nyugellátásait, járadékait Január 1-től Rokkantsági ellátásként folyósítják tovább, a kereseti korlátozást csak a Július 1.- utáni keresetekre nézve kell vizsgálni. (június 30-ig a régi kereseti szabály él.) Kereseti korlátozás rokkantsági ellátás esetén:

24 Rehabilitációs ellátás:
2011. december 31.-én a III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, vagy rendszeres szociális járadékban részesülőknek Január 1-től rehabilitációs ellátást folyósítanak, melyek összege megegyezik a már megállapított ellátás, januári nyugdíjemeléssel növelt összegével. A nyugdíjfolyósító szerv Január 31-ig tájékoztatja ezen személyeket arról, hogy: Rehabilitációs ellátás került folyósításra, Hogy Rehabilitációs kártyára jogosult, És ha munkavégzésre rehabilitáció nélkül nem képes, úgy március 31.-éig kérelmet nyújthat be a komplex minősítés elvégzésére. Ha elmulasztja a kérelem benyújtását, ellátása Május 1.-ével, megszűnik.

25 Átminősítés folyamata:
A komplex minősítés sorrendje: életkor, keresőtevékenység, és egészségkárosodás mértéke. Minősítést követő Ellátás megállapítása: Ezt követően a törvényben meghatározott ellátást az erről szóló döntést követő 3. Hónap első napjától kell megállapítani. Ezzel kezdődik a rehabilitációs ellátás esetén a meghatározott időtartam is, mely maximum 3 év, egészségromlás esetén ismételten megállapítható.

26 Minősítést követő Ellátások összege:
(alapja a Közfoglalkoztatási bér: bruttó Ft/ nettó: 47 029 Ft)  Ha a felülvizsgálat során a komplex minősítés megtörtént, és ROKKANTSÁGI ELLÁTÁST ÁLLAPÍTOTTAK MEG, akkor az ellátás összege megegyezik az addig folyósított ellátás összegével.  REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁST ÁLLAPÍTOTTAK MEG, akkor az ellátás összege: „Foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható” minősítés esetén: megegyezik a közfoglalkoztatási bér 40%-ával. (nettó: 18 800 Ft) „Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel” minősítés esetén: megegyezik a közfoglalkoztatási bér 80 %-ával. (nettó: 37 600 Ft) Az ellátások összegét a Tny. szerinti nyugdíjemelés mértékével növelni kell.

27 Rehabilitációs ellátás folyósításának ideje alatti Kereső tevékenység:
Az ellátás ideje alatt keresőtevékenység folytatása esetén táppénzre, vagy baleseti táppénzre jogosult a személy. Kereső tevékenység ideje alatt a pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell. (közfoglalkoztatás, és a keresőképtelenség ideje is ide sorolandó) A kereseti szabályok az átminősítést követően lépnek érvénybe.

28 Egészségügyi ellátások :
A korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, vagy a megváltozott munkaképességű személyeknek járó ellátásokban részesülőknek megmaradt az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága. (tv. módosítás) Gyakorlatban: természetbeli igen, pénzbeli nem. (Háziorvos, Járóbeteg szakellátás, Fekvőbeteg - gyógyintézeti ellátás, árhoz nyújtott ellátások stb. )

29 Utazási kedvezmények:
A korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, vagy a megváltozott munkaképességű személyeknek járó ellátásokban részesülőknek március 31.-ével jár le a bérletigazolványa. Amennyiben a jogalkotó nem módosítja a rendeletet, úgy április 1-től nem jogosultak utazási kedvezmény igénybevételére! (saját jogú nyugellátásban részesülőknek megmarad)

30 Özvegyi nyugdíj: Megmarad az a szabály hogy:
Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa öregségi nyugdíjasként halt meg, …  Azonban kiegészül egy új, korhatárhoz és megszerzett szolgálati időhöz igazított jogosultsági feltételrendszerrel is, mely a korábbiakhoz képest egy megengedőbb jogszerzési lehetőséget nyújt. …vagy akinek házastársa a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és aa) az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül, vagy ab) összesen legalább 2 év, szolgálati időt szerzett. Többi táblázatban:

31 Özvegyi nyugdíj: *Özvegyi nyugdíjra az is jogosult, akinek házastársa a fent felsorolt életkorokhoz kapcsolt szükséges szolgálati időt nem szerezte meg, de az alacsonyabb életkorhoz előírt szolgálati időt az ott meghatározott életkor betöltéséig megszerezte, és ezt követően szolgálati idejében a haláláig harminc napnál hosszabb megszakítás nincs. E harminc napba nem lehet beszámítani a keresőképtelenség idejét.

32 Özvegyi nyugdíj folyt. köv:
Az özvegyi nyugdíjra történő jogszerzés szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni: a) az elhunyt jogszerzőnek a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányi idejét, b) valamint azt az időtartamot, ami alatt az elhunyt jogszerző rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rokkantsági ellátásban részesült. A rehabilitációs ellátásban részesülés azonban nem jogszerző idő!!! Feléledés szabályai változatlanok: aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, de módosul annyival, hogy rokkantság helyett, január 1-től a megváltozott munkaképesség esetén jár. A korhatár előtti ellátásban, vagy szolgálati járandóságban részesülés nem jogosít özvegyi nyugdíjra. Megszűnik az özvegyi, ha már nem megváltozott munkaképességű a személy.

33 Királykuti Míra E-mail: kmira@mszosz.hu
Köszönöm a figyelmet! Királykuti Míra


Letölteni ppt "Készítette: Királykuti Míra"

Hasonló előadás


Google Hirdetések