Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Korhatár előtti ellátások A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Korhatár előtti ellátások A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011."— Előadás másolata:

1 Korhatár előtti ellátások A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 2011. évi 148. számában)

2 Áttekintés 1. Az öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételei: •a születési év szerinti korhatár betöltése • a minimális szolgálati idő (20/15 év) megszerzése •a Tbj. 5. § (1) bek. a)-b) és e)-g) szerinti jogviszonyok megszüntetése •munkanélküliség esetére járó ellátás megszűnése A korábbi feltételek nem változtak, egy kivétellel: már csak az 1947-ben, vagy előtte születetteknek nem kell jogviszonyt szüntetniük.

3 Áttekintés 2. 2011.12.31-ig hatályos szabályok szerinti öregségi és korhatár előtti öregségi nyugdíjra való jogosultság (nem változott): Születési évJogosító korhatár 1952 előtt62 195262,5 195363 195463,5 195564 195664,5 1957 és utána65

4 A meglévő korhatár előtti ellátások továbbfolyósítása Öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani: •az 1954-ben, vagy előtte születettek szolgálati nyugdíját •az 1949-ben, vagy előtte születettek egyéb korhatár előtti öregségi nyugdíját •annak az előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő nő nyugdíját, aki a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító feltételekkel 2011.12.31-jén rendelkezik. Korhatár előtti ellátásként kell továbbfolyósítani: •a bányász- és művésznyugdíjasok kivételével az 1950-ben, vagy utána születettek előrehozott öregségi nyugdíját (a januári emeléssel növelt összegben, az országgyűlési képviselők esetén az SZJA mértékével csökkentve) Szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani: •az 1955-ben, vagy utána született szolgálati nyugdíjasok nyugdíját (emeléssel növelten, SZJA mértékével csökkentve). Átmeneti bányászjáradékként kell továbbfolyósítani: •az 1949 után született bányász nyugdíját, ha 2011.12.31-ig rendelkezik bányavállalkozónál föld alatti munkakörben eltöltött 25 év szolgálati idővel, vagy teljesített 5000 műszakkal. Balettművészeti életjáradékként kell továbbfolyósítani: •az 1950-ben, vagy utána született egyes művészeti nyugdíjban részesülők nyugdíját.

5 A korhatár előtti ellátás 1. Az új törvény szerint a korábbi nyugdíjjogszabályokban szabályozott korhatár előtti öregségi nyugdíjak közül az alábbi típusú ellátások 2012.01.01. napjától nem állapíthatóak meg: •előrehozott öregségi nyugdíj; •csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj; •korkedvezményes nyugdíj; •korengedményes nyugdíj; •művészeti nyugdíj; •polgármesteri nyugdíj; •EP képviselői nyugdíj; •országgyűlési képviselői nyugdíj; •szolgálati nyugdíj. Továbbra is él a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó öregségi nyugdíj (mivel a korhatár betöltése itt sem feltétel, az egyetlen megmaradó „kvázi” korhatár előtti nyugdíj).

6 A korhatár előtti ellátás 2. A korhatár előtti ellátásra való jogosultság együttes feltétele, hogy a jogosult •az ellátás kezdő napján biztosítási jogviszonyban nem állhat, •rendszeres pénzellátásban (1993. évi III. 4. § (1) bek. i) pont) nem részesülhet. ( nem rendszeres pénzellátás pl. az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátás).

7 A korhatár előtti ellátás 3. Korhatár előtti ellátást lehet megállapítani annak, aki: o2011.12.31-ig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges életkort betöltötte és szolgálati időt megszerezte, azaz pl: •1950-es férfi és 1952-es nő 40 év szolgálati idővel ( korábbi előrehozott nyugdíj) •1950/51-es férfi és 1952-es nő 37 év szolgálati idővel (korábbi csökkentett összegű előrehozott nyugdíj) Kedvezmény: a biztosítási jogviszony megszűnése eshet 2012-re is. o1953-as nő, ha 59. életévét betöltötte és 2012.12.31-ig megszerez legalább 37 év szolgálati időt o2012.12.31-ig korkedvezményre való jogosultságot szerzett o2011.12.31-ig a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte o2011.12.31-ig a művésznyugdíjra való jogosultságot megszerezte

8 A korhatár előtti ellátás 4. oAkivel 2012.01.01-jét megelőzően a felmondást közölték, vagy a jogviszony megszüntetéséről szóló megállapodást megkötötték, feltéve, hogy • a jogviszony megszűnését követő nap 2012-re esik, és •e napon a 2011.12.31-én hatályos szabályok szerint jogosult lett volna –előrehozott-, –csökkentett összegű előrehozott-, –bányász-, –korengedményes-, vagy –művészeti nyugdíjra. Fontos: a jogviszony megszüntetését követő napon meg kell lennie a szükséges szolgálati időnek, és be kell tölteni az előírt életkort!

9 A szolgálati járandóság A korhatár előtti ellátáshoz hasonló speciális új ellátástípus Szolgálati járandóság annak állapítható meg, aki a megállapítás kezdő napján az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, biztosítással járó jogviszonyban nem áll és rendszeres pénzellátásban nem részesül, továbbá: •2011.12.31-ig szolgálati nyugdíjra lett volna jogosult és felmentését, nyugállományba helyezését 2011-ben közölték vele •2011.12.31-jén a Hszt. Vagy a Hjt. Szerint megállapított rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, ha szolgálati ideje 2011-ben eléri a 25 évet •1954-ven, vagy előtte született, 2011.12.31-jén a Hszt. Vagy a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban állt, és szolgálati ideje 2011-ben eléri a 25 évet.

10 Átmeneti bányászjáradék A korhatár előtti ellátáshoz hasonló speciális új ellátástípus Átmeneti bányászjáradék annak állapítható meg, aki a megállapítás kezdő napján az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, biztosítással járó jogviszonyban nem áll és rendszeres pénzellátásban nem részesül, továbbá: •Bányavállalkozónál föld alatti munkakörben 25 év szolgálati időt szerzett vagy •5000 műszakot töltött el.

11 Balettművészek életjáradéka A korhatár előtti ellátáshoz hasonló speciális új ellátástípus Balettművészek életjáradéka annak állapítható meg, aki a megállapítás kezdő napján az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, biztosítással járó jogviszonyban nem áll és rendszeres pénzellátásban nem részesül, továbbá: •A Magyar Nemzeti Balettnál, a Győri Balettnál, a Pécsi Balettnál a Szegedi Kortárs Balettnál és ezek jogelődeinél legalább 25 év főfoglalkozásban eltöltött magántáncosi vagy tánckari tevékenység •Legalább 25 év szolgálati idő megszerzése

12 A korhatár előtti ellátás szüneteltetése A korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban vagy balettművészeti életjáradékban részesülő személy keresőtevékenységére a saját jogú nyugdíjasokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal hogy ha az átforduló korhatár előtti öregségi nyugdíjat 2008 előtti kezdő naptól állapították meg, akkor csak a 2012.06.30-át követően szerzett jövedelem vehető figyelembe. Tehát ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött ellátásban részesülő személy a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a minimálbér 18-szorosát (éves keretösszeg, 93.000 * 18 = 1.674.000,- Ft), akkor a keretösszeg elérését követő hónap első napjától a tárgyév 12.31-éig az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. Az álláskeresési járadékban részesülés időtartama alatt is szünetel az ellátás folyósítása.

13 A korhatár előtti ellátás megszűnése Az ellátás megszűnik, ha •a jogosult meghal, •a jogosult az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti (öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani), •a jogosult részére a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó nyugdíjat állapítanak meg, •a jogosult kéri, •a jogosult foglalkoztatására az erre irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában kerül sor (feketemunka – maximum 12 havi ellátást vissza is kell fizetni), •a korengedményes nyugdíj helyébe lépő korhatár előtti ellátás esetében ún. „visszafoglalkoztatás” esete áll fenn. „Visszafoglalkoztatás”: a 2009.12.31. napját követően megkötött korengedményes megállapodás semmissé válik, ha a munkáltató a munkavállalóval Ptk. 685. § b) pontja szerinti hozzátartozói viszonyban áll, és a munkáltató, a munkavállaló és a hozzátartozóik közötti gazdasági viszonyban többségi befolyás áll fenn. Akinek az ellátása megszűnik, annak az ismételten már nem állapítható meg.

14 A korhatár előtti ellátásban részesülők öregségi nyugdíja •az öregségi korhatár betöltésével a korhatár előtti ellátás/szolgálati járandóság összegét öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani •ha a jogosult a korhatár előtti ellátás/szolgálati járandóság időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerzett, a korbetöltéstől számított 6 hónapon belül kérheti az öregségi nyugdíj ismételt megállapítását (a kedvezőbbet választhatja)

15 Köszönöm a figyelmet! Készítette: dr. Fodor János


Letölteni ppt "Korhatár előtti ellátások A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések