Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A demokratikus közpolitika becsületének helyreállítása Magyarországon Bokros Lajos Szabadság és Reform Intézet 2012. január 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A demokratikus közpolitika becsületének helyreállítása Magyarországon Bokros Lajos Szabadság és Reform Intézet 2012. január 15."— Előadás másolata:

1 1 A demokratikus közpolitika becsületének helyreállítása Magyarországon Bokros Lajos Szabadság és Reform Intézet 2012. január 15.

2 2 Elvesztett évtizedek (2000-201?) b Vége az egyensúlyromboló növekedésnek és a kívánságműsor gazdaságpolitikának b Stagnálással, inflációval és romló életszínvonallal fizetünk a zsákutcáért b Élenjáró reformországból kockázatos üzleti tereppé váltunk hiteltelen kormányzással b Felzárkózás helyett lemaradás nemcsak Nyugat-, hanem Közép-Európához képest is

3 3 Mi a közpolitika ? b A társadalom egészét érintő kormányzati döntések és a mögöttük meghúzódó, szakmailag megalapozott és egymással összehangolt elképzelések, eszközök, megoldások olyan rendszere, ami demokratikus politikai berendezkedésnél a társadalommal folytatott érdemi párbeszéd nyomán segíti a társadalom fejlődését politikai felelősségvállalás mellett

4 4 Magyarországon a “politics” teljesen kiszoritotta a “policy”-t Következmények: b folyamatos valóságtagadás b a társadalom tudatos félrevezetése b a közgazdasági és jogi kultúra hanyatlása b látványpolitika érdemi cselekvés helyett b politikai és szakmai felelősség elporladása b befelé forduló parlagi kultúra: magyar ugar

5 5 Közpolitika ma: a folyamatos szerkezeti reformok politikája Reformok célja: b közszolgáltatások minőségének javítása b hozzáférés esélyegyenlőségének növelése b szolgáltatások költséghatékony előállítása b oktatás, gyógyítás, nyugdíj: öngondoskodás és állami kényszerszolidaritás egyensúlya b szociálpolitika: szűkebb, de célzott állami és jóval erősebb társadalmi szolidaritás !

6 6 Felsőoktatás: elég-e a tandíj ? (szükséges, de nem elégséges) Negatív feladatok: b fejkvótafinanszírozás megszüntetése b közalkalmazotti jogállás felszámolása b szenátus gazdálkodási döntéshozatali jogosítványainak elvétele b felesleges felsőoktatási intézmények azonnali bezárása (verseny alapján) b állami személyválogatás felszámolása

7 7 Felsőoktatás: elég-e a tandíj ? (szükséges, de nem elégséges) Pozitív teendők: b gazdasági tanács helyett tulajdonosi irányitó testület (board of trustees) b fenntartók fizetik a fizikai infrastrukturát b állami intézménynél szigorúan a jövőbeni munkaerőpiaci kereslet függvényében b oktatói fizetés alapvető forrása a tandíj b növekvő mentesség - növekvő tandíj

8 8 Felsőoktatás: elég-e a tandíj ? (szükséges, de nem elégséges) b Szenátus a tanszabadság letéteményese b rektor szabadon dönt a tanárok felvétele, elbocsátása, javadalmazása tárgyában b diákok minden tanárt minden tanfolyam után alaposan és írásban értékelnek b intézmények évente kötelező minősítése b minden egyetem, főiskola és program akkreditációja nemzetközi bizottsággal

9 9 Gyógyítás: elég-e a vizitdíj ? (szükséges, de nem elégséges) Negatív feladatok: b potyautasok gyógyításának felfüggesztése a baleseti sürgősségi ellátás kivételével b közgyógy- és közgyógyszerellátás teljes megszüntetése, támogatás egységesítése b gyógyító személyzet közalkalmazotti jogállásának megszüntetése az állami (önkormányzati) tulajdonú intézményekben b felesleges kórházak bezárása, átalakítása

10 10 Gyógyítás: elég-e a vizitdíj ? (szükséges, de nem elégséges) Pozitív teendők: b versengő magánbiztositók jogi, pénzügyi és szabályozási feltételrendszerének kidolgozása, reform fokozatos bevezetése b abszolút összegű, minimálisan fizetendő egyéni egészségbiztosítási díj b 8%-os kötelező egészségbiztosítás a munkavállalók bruttó bérének arányában

11 11 Gyógyítás: elég-e a vizitdíj ? (szükséges, de nem elégséges) b gyógyítási szolgáltatások többcsatornás, osztott finanszírozásának előkészitése b magán egészségbiztosítási pénztárak (MEP) alapítása, kötelező tagság meghirdetése b átmeneti időszak: választás egy év alatt b nem választók és jövedelemnélküliek hozzárendelése egy, a magánbiztosítók által közösen fenntartott MEP-hez (nem TB) b egészségbiztosítási felügyelet létrehozása

12 12 Gyógyítás: elég-e a vizitdíj ? (szükséges, de nem elégséges) b Gyógyító szolgáltatók szabad versenye a MEP-ekért és rajtuk keresztül a betegekért b MEP nem utasíthat vissza beteget, de díjat emelhet többlet kockázati tényezők esetén b szolgáltató nem utasíthat vissza beteget, ha vele szerződött MEP-hez tartozik ! b vizitdíjat önrészként a MEP-ek bevezetik, a szolgáltatók pedig eleve követelni fogják b teljesítmény szerinti bér a gyógyításban

13 13 Nyugdíj: elég-e a paraméterek változtatása az első pillérben ? b Nyugdíjkorhatár fokozatos emelése 65 évre b korkedvezményes nyugdíj megszüntetése b rokkantnyugdíjak éves felülvizsgálata, b egyéni számlás állami nyugdíj, svéd modell kidolgozása és mihamarabbi bevezetése b nyugdíj mellett szabad legyen dolgozni, de kell járulékot fizetni növekvő várományért b 2. pillért lassan és fokozatosan újraindítani

14 14 Munkaerőpiaci szabályozás b román és bolgár állampolgárok teljesen szabad munkavállalása hazánkban ( igazi szolidaritás a határon túli magyarokkal ) b minimálbér megszüntetése, de legalább egységesítése és befagyasztása b heti munkaidő nem csökkenhet, fizetett ünnepek száma nem emelkedhet b határozott idejű munkavállalásnak nem lehet semmilyen időkorlátja

15 15 Közteherviselés SZJA: 10, 20, 30% gyerekkedvezmény nélkül b Munkavállalók: 8% Eü, 10% Ny, b Munkaadók: 10% Eü, 18% Ny b ADÓÉK (bruttó munkaerőköltség és nettó kereset hányadosa) így 100% és síma b ÁFA 10, 20 és ideiglenesen 25% kulcs b Minden ingatlanra értékalapú adó minden egyéb adó helyett (önkormányzati bevétel.)

16 16 Önkormányzati rendszer b maximum 240-260 járási önkormányzat a közel 3200 községi önkormányzat helyett b járás megkapja a közoktatás intézményeit, fejkvótából és helyi adóból finanszírozza b Járások átveszik a háziorvosi praxisokat, b Ahol ellátási felelősség van, ott a háziorvosi praxis nem magántulajdon és nem is eladható b Járási közigazgatási hivatalok létrehozása b Ingatlanadó és teljes SZJA- bevétel önkormányzati

17 17 Szép, új világ ? b Minden előadásból kimaradnak lényeges elemek: közoktatás, közigazgatás, kultúra, egyházak és sport támogatása, határon túli magyarok támogatása, beruházások, stb. b Ha van teljes refomelkötelezettség, akkor a fenti területek érdemi reformja elinditható b Ha nincs, akkor íme egy minimális program, ami a főbb reformcélok elérése mellett a kv fenntartható pályára állitását is szolgálja

18 18 Állam és állampolgár Állam és állampolgár b Nagy és erős állam – kicsi és gyenge polgár b Mindenttudó kormány – semmittudó egyén b Mindenható állam – gyámoltalan alattvaló b Törzsi berendezkedés – faji büszkeség b Elszigetelt kultúra – nemzeti fennhéjázás b Elporladó demokrácia – tekintélyelvűség b Oligarchia – versenyképtelen ország b Porladó erkölcs – széteső nemzet


Letölteni ppt "1 A demokratikus közpolitika becsületének helyreállítása Magyarországon Bokros Lajos Szabadság és Reform Intézet 2012. január 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések