Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A közpolitika forradalma Magyarországon Bokros Lajos professzor és vezérigazgató Közép- Európai Egyetem Budapest, 2006.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A közpolitika forradalma Magyarországon Bokros Lajos professzor és vezérigazgató Közép- Európai Egyetem Budapest, 2006."— Előadás másolata:

1 1 A közpolitika forradalma Magyarországon Bokros Lajos professzor és vezérigazgató Közép- Európai Egyetem Budapest, 2006

2 2 Elvesztett évtized (2000-2010) b Vége az egyensúlyromboló növekedésnek és a kivánságmüsor gazdaságpolitikának b Alacsony növekedéssel, inflációval és romló életszinvonallal fizetünk a hibákért b Élenjáró reformországból kockázatos üzleti tereppé váltunk hiteltelen közbeszéddel b Felzárkózás helyett lemaradás nemcsak Közép-, hanem Kelet-Európához képest is

3 3 Mi a közpolitika (public policy) ? b A társadalom egészét érintő kormányzati döntések mögött meghúzódó szakmailag megalapozott és egymással összehangolt elképzelések, eszközök, megoldások olyan rendszere, ami demokratikus politikai berendezkedés esetén a társadalommal folytatott érdemi párbeszéd nyomán segiti a társadalom fejlődését folyamatos politikai felelősségvállalás mellett

4 4 Magyarországon a “politics” teljesen kiszoritotta a “policy”-t b Következmények: b folyamatos valóságtagadás b a társadalom félrevezetése b a közgazdasági és jogi kultúra hanyatlása b látványpolitika érdemi cselekvés helyett b politikai és szakmai felelősség elporladása b befelé forduló parlagi kultúra: magyar ugar

5 5 Közpolitika ma: a folyamatos szerkezeti reformok politikája b Reformok célja: b közszolgáltatások minőségének javitása b hozzáférés esélyegyenlőségének növelése b szolgáltatások költséghatékony előállitása b oktatás, gyógyitás, nyugdij: öngondoskodás és állami kényszerszolidaritás egyensúlya b szociálpolitika: kisebb de célzottabb állami jóval nagyobb társadalmi szolidaritás !

6 6 Felsőoktatás: elég-e a tandij ? (szükséges, de nem elégséges) b Negativ feladatok: b fejkvótafinanszirozás megszüntetése b közalkalmazotti jogállás és bérszabályozás felszámolása b szenátusok gazdálkodási döntéshozatali jogának elvétele b felesleges felsőoktatási intézmények azonnali bezárása

7 7 Felsőoktatás: elég-e a tandij ? (szükséges, de nem elégséges) b Legfontosabb pozitiv teendők: b gazdasági tanács helyett tulajdonosi irányitó testület (board of trustees) b fenntartók fizessék a fizikai infrastrukturát b állami intézménynél szigorúan a jövőbeni munkaerőpiaci kereslet függvényében b tanárok fizetésének fedezete a tandij b növekvő mentesség - növekvő tandij

8 8 Felsőoktatás: elég-e a tandij ? (szükséges, de nem elégséges) b Szenátus a tanszabadság letéteményese b rektor szabadon dönt a tanárok felvétele, elbocsátása, javadalmazása tárgyában b diákok minden tanárt minden tanfolyam után alaposan és irásban értékelnek b intézmények évente kötelező minősitése b minden egyetem, főiskola és program akkreditációja nemzetközi bizottsággal

9 9 Gyógyitás: elég-e a vizitdij ? (szükséges, de nem elégséges) b Negativ feladatok: b potyautasok gyógyitásának felfüggesztése a baleseti sürgősségi ellátás kivételével b ingyenes kórházi és közgyógyszerellátás megszüntetése, támogatás egységesitése b gyógyitó személyzet közalkalmazotti jogállásának megszüntetése az állami (önkormányzati) tulajdonú intézményekben b felesleges kórházak bezárása, átalakitása

10 10 Gyógyitás: elég-e a vizitdij ? (szükséges, de nem elégséges) b Legfontosabb pozitiv teendők: b versengő magánbiztositók jogi, pénzügyi és szabályozási feltételrendszerének kidolgozása, refom fokozatos bevezetése b abszolút összegü, minimálisan fizetendő egyéni egészségbiztositási dij azonnal b 8%-os egészségbiztositás az abszolút küszöbérték felett a munkavállalóknak b 13. havi bér, nyugdij legyen ennek fedezete

11 11 Gyógyitás: elég-e a vizitdij ? (szükséges, de nem elégséges) b gyógyitási szolgáltatások többcsatornás, osztott finanszirozásának előkészitése b magán egészségbiztositási pénztárak (MEP) alapitása, kötelező tagság meghirdetése b átmeneti időszak: választás egy év alatt b nem választók és jövedelemnélküliek hozzárendelése egy, a magánbiztositók által közösen fenntartott MEP-hez (nem TB) b egészségbiztositási felügyelet létrehozása

12 12 Gyógyitás: elég-e a vizitdij ? (szükséges, de nem elégséges) b Gyógyitó szolgáltatók szabad versenye a MEP-ekért és rajtuk keresztül a betegekért b MEP nem utasithat vissza beteget, de dijat emelhet többlet kockázati tényezők esetén b Szolgáltató nem utasithat vissza beteget, ha vele szerződött MEP-hez tartozik ! b Vizitdijat önrészként a MEP-ek bevezetik, a gyógyitók pedig eleve követelni fogják b teljesitmény szerinti bér a gyógyitásban

13 13 Nyugdij: elég-e a paraméterek változtatása az első pillérben ? b Nyugdijkorhatár fokozatos emelése 65 évre b korkedvezményes nyugdij megszüntetése b megszerzett rokkantnyugdijak évente kötelező felülvizsgálata, újak szigoritása b egyéni számlás állami nyugdij (NDC) gyors kidolgozása és mihamarabbi bevezetése b nyugdij mellett szabad legyen dolgozni, de kelljen NDC-járulékot fizetni várományért b nyugdij nem lehet többé politikai cukorka

14 14 Munkaerőpiaci szabályozás b Román és bolgár állampolgárok szabad munkavállalása az EU-tagság pillanatától (szolidaritás a határon túli magyarokkal ! ) b minimálbér eltörlése (Németország) vagy legalább egységesitése és befagyasztása b heti munkaidő nem csökkenhet, fizetett ünnepek száma nem emelkedhet b határozott idejü munkavállalásnak ne legyen semmilyen időkorlátja

15 15 Munkaerőpiac és közteherviselés b Minimálbér felbruttósitása 18% SZJA-val b Munkavállalók: 8% Eü, 10% Ny, 18% SZJA b Munkaadók: 10% Eü, 18% Ny b ADÓÉK (bruttó munkaerőköltség és nettó kereset hányadosa) igy pontosan 100% b Ha marad a 36% SZJA kulcs, annak küszöbe egybeeshetne a 18% Ny megszünésével b Minden ingatlanra értékalapú adó minden egyéb adó helyett (kamat, szolidaritás, stb.)

16 16 Szép, új világ ? b Minden előadásból kimaradnak lényeges elemek: közoktatás, közigazgatás, kultúra és sport támogatása, állami beruházások, határon túli magyarok támogatása, stb. b Ha van teljes refomelkötelezettség, akkor a fenti területek érdemi reformja elinditható b Ha nincs, akkor ime egy minimális program, ami a főbb reformcélok elérése mellett a kv fenntartható pályára állitását is szolgálja


Letölteni ppt "1 A közpolitika forradalma Magyarországon Bokros Lajos professzor és vezérigazgató Közép- Európai Egyetem Budapest, 2006."

Hasonló előadás


Google Hirdetések