Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Hoffmann Orsolya október

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Hoffmann Orsolya október"— Előadás másolata:

1 Dr. Hoffmann Orsolya 2009. október
Mit tehetünk, ha vágják a fákat? A fák védelméről szóló jogszabály bemutatása Dr. Hoffmann Orsolya 2009. október

2 2009. január 1-jén hatályba lépett a 346/2008. (XII. 30
2009. január 1-jén hatályba lépett a 346/2008. (XII.30.) Kormány rendelet a fás szárú növények védelméről Szabályozási „kényszerhelyzet” / dereguláció Tárcák közötti hatásköri vita – KvVM első helyi felelős! Szabályozásra felhatalmazás beépítése a Kvt-be 1995. évi tv § (7) 25. pont – környezetvédelmi eljárás

3 Átfogó zöldfelületi törvény megalkotására nem volt lehetőség
Tárgyi hatály: fás szárú növényre változik! (fa és cserje / félcserje nem!!!) „Amőbaszerű” szabályozás – részben az ágazati jogszabályokra tekintettel „Erdőtörvény” hatálya alá tartozó „fa” [2009. évi XXXII. Tv. 4.§ (1) b)12.§ (2), 70.§ (2), 76. § (2)] Külterületen található fásításból (erdei fafajból v. fafajokból álló egyes fa, fasor, fás legelő) történő fakitermelés előzetes bejelentéshez kötött az erdészeti hatóságnál. Vízgazdálkodási rendeltetésű erdőben (nagyvízi mederben, parti sávban, töltés menti védősávban) az erdészeti hatóság engedélyezi a KÖTEVIFE-k bevonásával.

4 Természet védelméről szóló törvény Védett természeti terület
1996. évi LIII. tv. 38. § (1) e) Egyedi tájérték (településrendezési terv) Tvt. 6. § (5) Natura 2000 275/2004. Kr. 9.§ (1) c) Országos Védett érték Tvt. 42.§ (5) Helyi jelentőségű természetvédelmi terület természeti emlék

5 Eltérő szabályt megállapító külön jogszabályok
Közúti közlekedésről szóló évi I. tv. 42/A § - közút kezelőjének hozzájárulása szükséges külterületen, a közút területének határától számított 10 m távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához. Országos közút területén közútkezelési hatóság engedélyezi Kulturális örökség védelméről szóló évi XIV. törvény 63. § (1) g) – műemlékhez tartozó ingatlanterületen lévő fa kivágása A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény 61. § (1) – külterületen lévő gyümölcsültetvényből kivágás Energetikai ültetvény, szennyvíziszappal borított terület

6 Helyi közügy - felhatalmazás önkormányzati rendelet megalkotására:
Szabályozási cél: védelmi jellegű, pozitív szabályozás zöldfelületi védelem helyi közügy szerepének erősítése Helyi közügy - felhatalmazás önkormányzati rendelet megalkotására: Kt. 48. § (1)-(2) (fakataszterezés/ magáningatlan) Kr. 8. § (4) (kompenzációs intézkedés)

7 Kt. 48. § (1): A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat esetén a fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg.

8 Kt. 48. § (2): A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat esetén a fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg.

9 Kr. 8. § (4): Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

10 Jogszabály szerkezete
I. Telepítés, fenntartás, kezelés: általános tulajdonosi kötelezettség (belterületi és külterületi elhelyezkedéstől, tulajdonosi viszonyoktól függetlenül) teljesítésre kötelező határozat / jegyző mérlegelési jogkör! Telepítés: szakszerű telepítés (2. § (1)) inváziós fajú fás szárú növény telepítésénél a továbbterjedés megakadályozására vonatkozó kötelezettség fasor fahiányainak telepítésére vonatkozó speciális előírások

11 Jogszabály szerkezete
Fenntartás, kezelés: szakszerű fenntartási és kezelési előírások (víz- és tápanyag utánpót- lás, metszés, növény-egészségügyi beavatkozás, származékok összegyűjtése stb.) közmű elhelyezésre / síkosság-mentesítésre / burkolat építés- és felújításra vonatkozó előírások hatálya! (közterület / belterületi közterület!)

12 Síkosság-mentesítés: belterületi
Közmű elhelyezés: közterület/fás szárú növény veszélyeztetése és károsítása nélkül/nem lehetséges a kivitelező pótlásra kötelezése Síkosság-mentesítés: belterületi közterületet / úttest kivételével / „olyan anyag használható, amely a fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti” / szeptember 1-jei hatálybalépés/alternatív anyagok preferálása / nincs jogszabályi rendelkezés az útszóró só forgalomba hozatalának tilalmára! /pályázati lehetőség megteremtése az önkormányzatok számára /„Fehér Utak Kampány”

13 Burkolat építése és felújítása: közterület/a fás szárú növény töve körül legalább 2,25 m2 víz- és légáteresztő felület X

14 II. kivágás és pótlás: területi hatály: közterület
előzetes / preventív engedélyezési rendszer bevezetése kérelem kötelező tartalmi elemeinek és az elutasítás indokainak jogszabályi rögzítése ügyintézési határidő a Ket. 33. § (1) / 22 munkanap! / hallgatás-beleegyezés speciális szabály a szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágására (önkormányzati rendelet töltheti ki tartalommal / fakataszterben külön leválogatni!) eljárás megindításáról szóló értesítés hirdetményi úton / + honlap / tágabb ügyféli jogállás ld. Kvt. 98. § (1) / 45 munkanap

15 II. kivágás és pótlás: azonnali intézkedés utólagos bejelentése / pótlás kivágásra kötelezés általános pótlási kötelezettség / használót terhelő jogszabályi kötelezettség/ engedélyezési eljárás kötelező tartalmi eleme a pótlásra vonatkozó nyilatkozat / utólagos bejelentésnek is tartalmaznia kell a pótlási nyilatkozatot / szakszerű pótlás teljesítését jegyző ellenőrzi fás szárú növény pótlása nem történhet a mellékletben meghatározott inváziós fajú fás szárú növények egyedeivel ( kivéve közutak melletti fasorban) / július 1-jétől

16 II. kivágás és pótlás: pótlás mennyisége: biológiailag aktív zöldfelület csökkenésének megakadályozása (számítási módszer előírása önkormányzati rendeletben) természetbeni pótlás / nem a pénzbeli megváltás az elsődleges / más helyen pótlás lehetősége / kompenzációs intézkedés (külön felhatalmazás!) A villamos vezetékek biztonsági övezetének megtartásával gallyazás / fakivágás (122/2004. GKM rendelet 7. § (1)) Cél: az építésügyi hatósági eljárások szabályai kiegészüljenek az építési tevékenységgel érintett fás szárú növényekről, azok védelméről szóló rendelkezésekkel

17 Új szabálysértési tényállás
218/1999.(XII. 28.) Korm. rendelet 19.§ Közterület és nyilvános hely rendje elleni szabálysértések között telepítési, kezelési, fenntartási szabályok megsértése Ft-ig terjedő pénzbírság jogellenes kivágás Ft-ig terjedő pénzbírság

18 Polgári jogi vonatkozások
Ptk. 95. §  alkotórész! / ld. BH Ptk §  szomszédjogi szabályok / föld határvonalán álló fa PK 3. sz. állásfoglalás növényzet eltávolítása iránt indított perben a döntésnél irányadó szempontok XXVI. PED „kültelki közút szélére ültetett fák tulajdonjogáról, kezeléséről, fenntartásáról és pótlásáról BH BH

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Dr. Hoffmann Orsolya október"

Hasonló előadás


Google Hirdetések