Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Nagy János : A helyi jelentőségű védett természeti területekről 2009. június 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Nagy János : A helyi jelentőségű védett természeti területekről 2009. június 26."— Előadás másolata:

1 Dr. Nagy János : A helyi jelentőségű védett természeti területekről 2009. június 26.

2 A helyi védettség története – jogszabályi alapok - 1961. évi 18. tvr. a természetvédelemről (OTT, OTH, OKTH); - OTH elnökének 2051/1975. számú határozata (217 megyei védett terület, 2361 ha); - 1982. évi 4. tvr. a természetvédelemről (fővárosi, megyei tanácsi rendeletek – VB határozatok); - 1992(!) önkormányzatok – jegyzők; +Felhatalmazások és az ebből fakadó problémák: Ötv; 1991. évi XX. tv.; - 1997. január 1.: hatályba lép a Tvt. (1996:LIII. tv.)

3 A védett természeti területek „rendszertana” Országos jelentőségű védett természeti területek: - nemzeti park, - tájvédelmi körzet, - természetvédelmi terület, - természeti emlék, - ex lege védettség, Helyi jelentőségű védett természeti területek: - természetvédelmi terület, - természeti emlék, Főbb eltérések (védetté nyilvánítás módja, hatósági jogkörök)

4 A védetté nyilvánítási eljárás - Kezdeményezés; - Szakmai előkészítő – jegyző (NPI megkeresése!); - Az egyeztetés kiemelt szerepe: fontos, hogy minden érintett tulajdonos, földhasználó, hatóság és más szervezet véleményt nyilváníthasson; - A védetté nyilvánító jogszabály előkészítése – KEZELÉSI TERV készítése: a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 6. §-a szerint az NPI véleményezi. - Jogalkotás: önkormányzati rendeleti forma;

5 A védetté nyilvánítást követő feladatok 1. 1. A védelem tényének ingatlan-nyilvántartási fel jegyeztetése (a védettséget nem a nyilvántartásbeli feltüntetés keletkezteti!!!); 2. A jegyző a védetté nyilvánító rendelet egy példányát tájékoztatásul megküldi a nemzeti park igazgatóságnak (Tvt. 25. § (3) bek.); 3. A védett természeti terület táblával történő megjelölése;

6 A védettség feloldása „A környezethez való jog érvényesítése a védelem elért szintjének fenntartásán belül azt is megkívánja, hogy az állam a preventív védelmi szabályoktól ne lépjen vissza a szankciókkal biztosított védelem felé. Ettől a követelménytől is csak elkerülhetetlen szükségesség esetén, és csak arányosan lehet eltérni.” [28/1994. (V. 20.) AB határozat] „A környezethez való jog érvényesítése a védelem elért szintjének fenntartásán belül azt is megkívánja, hogy az állam a preventív védelmi szabályoktól ne lépjen vissza a szankciókkal biztosított védelem felé. Ettől a követelménytől is csak elkerülhetetlen szükségesség esetén, és csak arányosan lehet eltérni.” [28/1994. (V. 20.) AB határozat]

7 A védetté nyilvánító rendeletek tartalmi követelményei a Tvt. alapján - a védetté nyilvánítás ténye, védettség jellege; - a védetté nyilvánítás indoka, természetvédelmi célja; - a terület megnevezése, kiterjedése, a földrészletek helyrajzi számai; - a földrészlet határvonalának töréspont koordinátái; - Tvt.-ben meghatározott egyes korlátozások és tilalmak alóli esetleges felmentés; - a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, illetve hozzájárulásához kötött tevékenységek köre; - esetlegesen védőövezet kijelölése, a védett természeti terület védőövezetében az engedélyhez vagy a hozzájáruláshoz kötött tevékenységek köre; - a terület természetvédelmi kezelési tervének rendelkező részei; - az Európai Közösségek jogi aktusaiban meghatározott védettségi kategóriákba tartozás ténye; - térkép a területről (1:10.000); - egyéb rendelkezések (anyagi alapok, őrszolgálat,) - KEZELÉSI TERV – 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

8 A védetté nyilvánító rendeletek jellemző hibái, hiányosságai - Nincs önálló védetté nyilvánító rendelet, a védetté nyilvánítás pl. a HÉSZ részeként történik. - Ex lege védettséget élvező (országos jelentőségű) terület védetté nyilvánítása (pl. egy forrás). - Kezelési terv hiánya (főleg az 1997 előtti rendeletekben). - A Tvt.-ben felsorolt egyéb kötelező tartalmi elemek hiánya (pl. Natura 2000 hálózatba tartozásra történő utalás). - Bp.: kerületi-fővárosi rendeletek „hatályossága”.

9 A helyi jelentőségű védett természeti területek nyilvántartása Jogszabályi alap: Tvt. 67. § (3) bek.; + a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet. 2 szintű a nyilvántartás: - Nemzeti Park Igazgatóságok - KvVM Felülvizsgálat 2007 óta! Az aktuális adatok jelentős része elérhető a www.termeszetvedelem.hu oldalon

10 A „technikai jellegű” dereguláció és annak hatása a védettségi szintre - - Jogszabályi alap: 2007. évi LXXXII. törvény 1. § (4) bek.; és 6. § (6) bek.; - Időtartam: 2007. július 1 - december 31. - Érintett helyi védettségű területek száma: 727 db (kb. 400 település) - Kivételek (ex lege, megsemmisülés, országos védettség; beolvadás, stb.) - Problémák: 1989. okt. 23-a utáni „megyei védettek” kérdése; több területről nincs információnk.

11 A helyi jelentőségű védett természeti területek számokban 1975-ben: 217 darab, 2361 hektár 2008. december 31-én: 1664 db, 46.500 hektár (Országos jelentőségű védett természeti területek: 10 NP, 38 TK, 159 TT, összesen mintegy 847.000 ha + 1.960.000 ha Natura 2000 terület; + kb. 150.000 ha védelemre tervezett természeti terület)

12

13 A megyei önkormányzatok feladatai és a megújulás lehetőségei A települési önkormányzati feladatok összehangolása a fő feladata, konkrétan: - Védetté nyilvánítási javaslattétel a helyi önk. számára, - Részvétel az előkészítésben, - Védett természeti területek fenntartása érdekében társulás létrehozása, stb. Megoldás lehetne: a szakmai feladatok koordinálását „közelebb vinni” az érintett önkormányzatokhoz, pl. kistérségi szintre telepíteni.

14 Az önkormányzat lehetőségei a védetté nyilvánítást követően - Törvényi elővásárlási jog; - Természetvédelmi őrszolgálat; - A környezetvédelmi alapban természetvédelmi célú rész létrehozása (bírságok); - Védjegyoltalom, a területhez köthető termékek, szolgáltatások; - Pályázati, támogatási lehetőségek, bevételek;

15 Jegyzői hatósági, szakhatósági feladatok a helyi védettségű területek kapcsán Folyamatos a dereguláció, de még mindig sok a feladat! Folyamatos a dereguláció, de még mindig sok a feladat! 2009. március 1-jével változás: konkrétan, a Tvt.- ben és kormányrendeletekben meghatározva a jegyzők, helyi védettségű területekkel kapcsolatos hatósági/szakhatósági feladatai. 2009. március 1-jével változás: konkrétan, a Tvt.- ben és kormányrendeletekben meghatározva a jegyzők, helyi védettségű területekkel kapcsolatos hatósági/szakhatósági feladatai. - 1996. évi LIII. törvény; - 1996. évi LIII. törvény; - 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet; - 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet; - 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet; - 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet; - 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet – természetvédelmi bírság - 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet – természetvédelmi bírság

16 A közeljövő kihívásai, feladatai - - A nyilvántartás folyamatos aktualizálása, az adatok nyilvánossá tétele, speciális jogszabálytár; - 2009. szeptember 1-jétől az önkormányzatoknak szóló tartalom megjelenítése a www.termeszetvedelem.hu oldalon: - védetté nyilvánítási eljárás és egy minta-rendelet; - speciális jogszabály jegyzék; - a hatósági/szakhatósági feladatok tételes felsorolása; - pályázati lehetőségek; - az önkormányzatok természetvédelmi feladatai az egyes eljárásokban (pl. településrendezés); - Együttműködési lehetőségek bővítése az érintettekkel;

17 Internetes kapcsolat www.termeszetvedelem.hu

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Nagy János : A helyi jelentőségű védett természeti területekről 2009. június 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések