Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai - Tudományos Műhely Bánki Donát Tagkollégium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai - Tudományos Műhely Bánki Donát Tagkollégium"— Előadás másolata:

1 Szakmai - Tudományos Műhely Bánki Donát Tagkollégium
Universitas Budensis dr. Horváth Sándor AZ ÓBUDAI EGYETEM ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGE avagy VEGYÜK ÉSZRE ÉS ÉRTÉKELJÜK ÉRTÉKEINKET! Szakmai - Tudományos Műhely Bánki Donát Tagkollégium 2011. február 23.

2 „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”
Széchenyi István „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”

3 A középkori és a mai Óbudai Egyetem története
Az egyetem XIX. század végén létesült épületei Az építők: Hauszmann Alajos Pártos Gyula Wellisch Alfréd Az építések előzményei, az épületek építészeti különlegességei, Hazai iparfejlődésben és oktatásban betöltött szerepük Közben séta a Nemzeti Panthenonban és másutt

4 A közép-európai régióban Prágában alakult meg az első egyetem 1348-ban
A közép-európai régióban Prágában alakult meg az első egyetem ban. Ezt követte az 1364-es krakkói, majd az 1365-ös bécsi alapítás bécsi alapítás. Az első magyarországi egyetemet 1367-ben alapította Nagy Lajos magyar király Pécsett.

5 Universitas Budensis 1395. október 6-án adta ki IX. Bonifác pápa Luxemburgi Zsigmond magyar király kérésére az Óbudai Egyetem első alapítólevelét, mely az ország második, a főváros első egyeteme lett. Bonifác pápa

6

7 A kor belviszályai között az egyetemet feltehetően 1403-ban Zsigmond király bezáratta.
A pápasággal való viszonya rendezését követően, a belviszályok elültével szükségét látta egy közvetlenül a befolyása alatt álló magyar univerzitás újra létesítését.

8 Universitas Budensis Zsigmond kérésére augusztus 1-jén a pápa aláírta az Óbudai Egyetem újjáalapítására vonatkozó bulláját. Az egyetem négy klasszikus fakultással – „szent teológia, a kánon- és polgári jog, az orvostudomány és a szabad művészetek” ‒ működhetett, mindazokkal a kiváltságokkal, amelyeket a nagy európai egyetemek ‒ a párizsi, a bolognai, az oxfordi és kölni ‒ élveztek.

9 Az 1410-es pápai bulla eredetiben nem, csak a Vatikáni Titkos Levéltár másolataként maradt fenn.

10 …Kelt Bolognában, pápaságunk első évében, augusztus elsõ napján.”
„..Mivel tehát – mint a minap Krisztusban igen szeretett fiunk, Zsigmond, Magyarország felséges királya nevében kifejtették előttünk – eme király nem csupán ezen állam és saját országa, Magyarország, hanem más szomszédos országok és tartományok lakóinak hasznát és boldogulását is szem előtt tartó dicséretes törekvésében nagyon szeretné, hogy városában, Óbudán, a veszprémi egyházmegyében, a mondott Magyarországon, erre a legnagyobb mértékben alkalmas és megfelelő helyen fekszik, létesüljön és állíttassák fel az Apostoli Szék által egyetem minden lehetőséggel... …Kelt Bolognában, pápaságunk első évében, augusztus elsõ napján.” A korábbi kiadások figyelembevételével átírta és fordította: Érszegi Géza 2010

11 Mit jelent az „universitas”?
Az egyetem elnevezés a latin universitas szóból származik, ami egyetemesség, összesség jelentéssel bír. A középkor egyetemei a tanárok és diákok közösségét, összességét jelentették.

12 1419 után nincs adat az egyetem további működéséről.
1414 nyarán az egyházszakadást felszámoló konstanzi zsinaton az akkor létezett 14 európai egyetem között az Óbudai Egyetem is képviseltette magát. 1419 után nincs adat az egyetem további működéséről. A nemzetközi politikával elfoglalt Zsigmond a továbbiakban valószínűleg már nem tartotta fontosnak az intézmény támogatását. 12

13 Az Óbudai Egyetem megszűnését követően a mai Budapest területén több száz évig nem működött egyetem.
Mátyás király Pozsonyban kísérletezett egyetemalapítással. A főváros akkor rendelkezett ismét egyetemmel, amikor Pázmány Péter esztergomi érsek 1635-ben Nagyszombatban alapított intézményét 1777-ben Mária Terézia királynő Budára helyezte át.

14 Parlamenti döntés: 2009. nov. 23. JANUÁR 1. ÓBUDAI EGYETEM

15

16 A Népszínház utca, a gépészképzés bölcsője
Alapítva:1879

17 Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter 1877
Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter szeptember 10-én rendelte el a Közép Ipartanoda létesítését, mely építészeti, gépészeti és vegyészeti szakosztállyal december 7-én nyitotta meg kapuit a Bodzafa utca 28. alatt. Azonos időszakra esik a Technológiai Iparmúzeum szervezésének kezdete, feladatainak megfogalmazása „a hazai kézművesipart, elsősorban pedig a fa- és fémipart közhasznú szakismeretekkel lehetőleg szemléleti úton való terjesztésével támogatni…” Első otthonában a Beleznay kertben június 24-én tartották az ünnepélyes megnyitót.

18 1879: 12 évvel a kiegyezés után:
fellendülés és szakemberhiány 1879: Megszületett Albert Einstein, akinek a természetre vonatkozó fizikai felismerései és azok műszaki, technikai következményei meghatározóak az emberiség számára.

19 Két középoktatási intézettel bírunk a fővárosban, melyek a Közép Ipariskola és a Technológiai Iparmúzeum. Ezeknek szerves kapcsolata úgy didaktikai, mint financiális tekintetben nagyon szükséges és előnyös... Dr. Trefort Ágoston miniszter

20 A József körút – Népszínház utca – Csokonai utca által határolt területen felépítendő épület megtervezése 1885-ben kapott megbízást Hauszmann Alajos műegyetemi tanár, az MTA tagja. Hauszmann Alajos (Buda, 1847-Velence, 1926)

21 Korai műveiben az olasz reneszánsz, később a barokk stílus jegyeit alkalmazta, amelyeket később szecessziós elemekkel ötvözött. Számos budapesti középület, magánház és villa az ő tervei szerint készült

22 Székesfehérvár (Csala)

23 A palota átépítését 1896 körül előbb Ybl Miklós, majd halála után Hauszmann Alajos tervei alapján kezdték el

24 NEW YORK PALOTA

25

26 Rátót, Széll Kastély

27 Nagyvárad, Városháza

28 Főreáliskola

29

30 A Fiumei úti Sírkert (Kerepesi temető) Magyarország egyik legrégibb összefüggően megmaradt sírkertje. Egész Európában az egyik legteljesebb „Nemzeti Pantheon”, ahol történelmünk és kultúránk nagy alakjai: politikusok, művészek, tudósok nyugszanak .

31

32

33 Blaha Lujza síremléke Erkel Ferenc síremléke

34 Ganz Ábrahám Jókai Mór

35 Kossuth

36 Petőfi család+Szendrei Júlia
Trefort Ágoston

37

38 Trefort Ágoston megbízására Hauszmann így emlékezett vissza:
... több állami középiskola tervezésével bízott meg, mely megbízások alapján építettem: …a Technológiai Iparmúzeumot és az V. ker.-i minta főreáliskolát a Markó utcában. Ez utóbbi két épület sajtolt vörös tégla homlokzattal és gazdag terrakotta szobrász díszítéssel készült... A Technológiai Iparmúzeum és több fővárosi és vidéki középiskolai épület tanúságot tesznek a miniszter azon kívánságáról, hogy a tudománynak és a tanügynek szolgáló épületek emlékszerű kiképzést nyerjenek s e tekintetben szabad kezet engedett a tervezőnek.

39 A költségvetés szerint az épület felépítésére és berendezésére 525
A költségvetés szerint az épület felépítésére és berendezésére forint volt előirányozva, mely összeget a képviselőház pénzügyi bizottsága forintra szállított le. Az építkezést 1887-ben kezdték el Monaszterly Szilárd építész vezetésével és Fekete Elek építőmester irányításával.

40 Budapesti Műszaki Főiskola
A kivitelezés során az iparosmesterek versenyre keltek, hogy melyikük állítja elő szebben és olcsóbban az építéshez szükséges tárgyakat. Ezen áldozatkészséggel az előirányzott összegből két év alatt nemcsak az épület, de a belső helyiségek berendezésének, a gáz- és vízvezetéknek, a laboratóriumoknak, a parknak, sőt a járda felének a kivitelezése is megvalósulhatott. Budapesti Műszaki Főiskola

41 Budapesti Műszaki Főiskola
1889. április 28-án ünnepélyes kere-tek között helyére került a zárókő. Az átköltözés és berendezések után az épületegyüttes felavatását szeptember 15-én a 11. tanév meg-nyitásával egybekapcsolva tartották. 122 éve Budapesti Műszaki Főiskola

42 Pesti Napló

43 „Pontban 10 órakor érkezett meg Csáky Albin gróf vallás- és közoktatási miniszter Szalay Imre osztály-tanácsos kíséretében.” 1889. szeptember 15. A miniszter távozásakor teljes megelégedését fejezte ki Hegedűs Károly főigazgató előtt a szép, célszerű és szakszerű berendezés felett…” r

44 Az épülettömb József körúti része, a Technológiai Iparmúzeum épületének homlokzata földszinti nyitott árkádjával és finom díszítésével a felső-olaszországi reneszánsz palotahomlokzatokra emlékeztetett. Az Ipartanoda Népszínház utca 8. alatti épülete ehhez egy íves sarokrésszel kapcsolódott, a műhelyépület pedig a körúttal párhuzamos Csokonai utcában épült fel.

45 Az Iparmúzeumot íves épületrész kötötte össze az Ipartanodával, mely a Népszínház utcai főépületből, a Csokonai utcai műhelyből, valamint a tágas udvaron elhelyezett gép- és kazánházból, és a gépszínből állt.

46 Az épületben három nagy, 160 fő befogadására alkalmas előadóterem, három kisebb tanterem, tizenkét rajzterem szolgálta a tanítást. Az épület összes helyiségét gázvilágítással szerelték fel.

47 Csokonai utcai műhely

48 Vegyészeti laboratórium

49 Fémvasipari műhely

50 Hegesztés és nyakkendő

51 Faipari műhely

52 Színház víztornya Színház kazánháza Az udvaron került elhelyezésre a gép- és kazánház egy húsz lóerős gőzgéppel és harminc méter magas kéménnyel. A földszintes kazán- és gépház tágas mellékhelyisége a gépszín, melyben a kazánfűtők és gépkezelők képzése céljából fűthető lokomobilt és cséplőgépet állítottak fel.

53 1875. Népszínház, 1908 és 1964 között Nemzeti Színház
Épült: 1875. Népszínház, 1908 és 1964 között Nemzeti Színház Fotó: Klösz György ( ), a magyarországi városfotózás úttörője és egyik legjelentősebb alakja.

54 Népszínház József körút

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 Az „órás” épület a Tavaszmező utcában
A Kandó Kar első jogelődjét, a Magyar Királyi Állami Mechanikai és Órásipari Szakiskolát 1898-ban, a Budapesti Állami Közép Ipartanodához hasonlóan, a kiegyezést követő fellendülés időszakában, a hozták létre. A szakiskola a Kisfaludy utca 26. szám alatt kezdte meg működését egy bérházban Mivel az elhelyezés nagyon szűkös volt, a Kereskedelemügyi Minisztérium és Budapest Székesfőváros 1901-ben – Pártos Gyula építőművész terve alapján – új iskolát építtetett a Tavaszmező utca 15. szám alatt.

66 A kétemeletes, alápincézett, eklektikus épületben jól felszerelt termek – köztük egy 320 m2-es, 60 főre berendezett műhely – várták a tanulókat. Szent József templom Tavaszmező utca Szűz utca

67 A kőtemplom építését 1797-ben kezdik meg és már 1798-ban használatba veszik. A tornyok 1810-ben készülnek el. A klasszicista stílusú templom a millenniumra kapja meg gazdag, neobarokk díszbe öltöztetve, mai alakját (900 m2).

68 Pártos Gyula (1845–1916), Lechner Ödön mellett a magyar stílusú szecesszió úttörője.
Hauszmann Alajos és Lechner Ödön évfolyamtársaként 1870-ben Berlinben szerzett építészi oklevelet. Ezután Pesten társult Lechner Ödönnel, akivel több évtizedes szoros kapcsolata Lechner külföldi útjai után is helyreállt Néhány önálló tervén (kiskunfélegyházi Szent István-templom, ugyanitt Kalmár-kápolna) kívül részt vett Lechner csaknem valamennyi megvalósult tervének kivitelezésében. Pártos és Lechner társas viszonya csak az Iparművészeti Múzeum befejezése után, 1896-ban szűnt meg.

69 Az impozáns épület főhomlokzatán a szépívű üvegmozaikban szecessziós betűkkel írva a „M. K. Állami Mechanikai és Órásipari Szakiskola” felirat olvasható.

70 Az iskola épületét Pártos Gyula 1900-ban 100 tanulóra tervezte.
A hallgatói létszám az 1930-as évek közepére már jóval meghaladta a 200 főt, az épület szűknek bizonyult. Az 1936–1938-as években ipari nagyvállalatok áldozatos támogatásával a Tavaszmező utcai fronton az iskola új épületszárnnyal bővült.

71 Az üvegmozaik valószínűleg 1901-ben, a legjelesebb hazai üvegművész, Róth Miksa műhelyében készült.

72

73

74

75 Tavaszmező utca 17. az egykori Zrínyi
Az impozáns, eredetileg kétemeletes, alápincézett, eklektikus iskolaépület 1894 és 1896 között épült Wellisch Alfréd műépítész tervei alapján.

76 Wellisch Alfréd (1854–1941) tanulmányait Karlsruhéban, Bécsben és Párizsban végezte, majd Budapesten letelepedve sokat foglalkoztatott építész volt, számos középületet, bérházat és villát tervezett. Legsikeresebb munkáinak egyike, a Tavaszmező utcai épület az 1894-ben alapított Zrínyi Miklós Gimnázium számára készült, melynek neves matematikatanára, Kacsóh Pongrác később zeneszerzőként lett híres, János vitéz című daljátéka feledhetetlenné tette nevét.

77 Az iskolaépület átadására sok más pompás középülethez hasonlóan a millenium évében, 1896-ban került sor.

78 A Magyar Állami Kandó Kálmán Műszaki Középiskola 1948 ban ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, és megkapta a Tavaszmező utca 17. számú épületegyüttest, mert a Zrínyi Miklós Gimnázium megszűnt.

79

80 A névadó tiszteletére elhelyezett már-ványtáblán Kandó Kálmán arcképének domborműve alatt olvasható:
„Kandó Kálmán 1869–1931. A nagyvasúti villamos vontatás úttörője, a fázisváltós rendszer feltalálója.”

81

82 Szent-Vér Kápolna

83 Köszönöm a figyelmet! Fotók. Gáti András Kiss Gergely Klösz György
Legeza László Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szakmai - Tudományos Műhely Bánki Donát Tagkollégium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések