Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az alapító okirat: (latinul: memorandum) egy jogi aktus írásba foglalása, mely például egy intézmény létrehozására irányul. Célja, hogy egységes szerkezetben,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az alapító okirat: (latinul: memorandum) egy jogi aktus írásba foglalása, mely például egy intézmény létrehozására irányul. Célja, hogy egységes szerkezetben,"— Előadás másolata:

1 Az alapító okirat: (latinul: memorandum) egy jogi aktus írásba foglalása, mely például egy intézmény létrehozására irányul. Célja, hogy egységes szerkezetben, jogi nyelven, de közérthetően közölje létrehozója különböző adatait és célkitűzéseit.

2 Vonatkozó jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( továbbiakban Nkt. ) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet ( továbbiakban Műk. r. )

3 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 21. § (3) A köznevelési intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza a) az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét, b) az intézmény - külön jogszabályban meghatározott - hivatalos nevét, c) az intézmény típusát, d) az intézmény feladatellátási helyét, da) székhelyét, db) tagintézményét, dc) telephelyét, e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését, f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot, g) iskolatípusonként az évfolyamok számát, h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését, i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakgimnázium esetén az ágazatokat, j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati jogát, k) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással összefüggő jogosítványokat.

4 Mi kell tehát? (ki, mit, hol, miért, hogyan, miből?) 1.az alapító neve, székhelye 2.a fenntartó neve, székhelye 3.az intézmény hivatalos neve (Műk. r. 123-127. §)hivatalos 4.az intézmény típusa (Nkt. 7. és 20. §)típusa 5.az intézmény feladatellátási helyei: az intézmény székhelye az intézmény tagintézménye(i) az intézmény telephelyei(i) 6. az intézmény alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése (Nkt. 4.§ 1.)alapfeladatának

5 7.feladatellátási helyenként, művészeti áganként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám 8.iskolatípusonként az évfolyamok száma (Műk. r. 2. § és 193. §)évfolyamok 9.a művészeti ágak, tanszakok megnevezését, 10.szakgimnázium esetén ágazatok is 11.a szakképesítés megnevezése és OKJ azonosító száma, szakmacsoportja feladatellátási helyenként és munkarendenként 12.a feladatellátást szolgáló vagyon (mellékletet csatolni) a) vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati joga 13.a gazdálkodással összefüggő jogosítványok Fenntartói határozat száma, keltezés, hatály, aláírás, pecsét


Letölteni ppt "Az alapító okirat: (latinul: memorandum) egy jogi aktus írásba foglalása, mely például egy intézmény létrehozására irányul. Célja, hogy egységes szerkezetben,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések