Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÁLTOZÁSOK A SZAKKÉPZÉSBEN 2016. április 04. dr. Harangozó Ildikó Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÁLTOZÁSOK A SZAKKÉPZÉSBEN 2016. április 04. dr. Harangozó Ildikó Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti."— Előadás másolata:

1 VÁLTOZÁSOK A SZAKKÉPZÉSBEN 2016. április 04. dr. Harangozó Ildikó Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

2 A KÖZNEVELÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY M ÓDOSÍTOTTA : A 2015. ÉVI LXV. TÖRVÉNY Az Nkt. 7. § (1) bekezdése hatályos 2016. szeptember 01. napjától A köznevelési rendszer intézményei: a) óvoda, b) általános iskola, c) gimnázium, d) szakgimnázium, e) szakközépiskola [a továbbiakban a c)-e) pont alattiak együtt: középiskola], f) szakiskola és a készségfejlesztő speciális szakiskola [a továbbiakban a d)- f) pont alattiak együtt: szakképző iskola; a továbbiakban a c)-f) pont alattiak együtt: középfokú iskola], g) alapfokú művészeti iskola [a továbbiakban a b)-g) pont alattiak együtt: iskola], h) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, i) kollégium [a továbbiakban az a)-i) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény], j) pedagógiai szakszolgálati intézmény, k) pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény [a továbbiakban az a)-k) pont alattiak együtt: köznevelési intézmény].

3 A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK KÉPZÉSI SZERKEZETÉNEK STRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSAI A 2016/2017-es tanévtől új képzési struktúra szakközépiskola szakgimnázium ∙ 4+1 éves képzés ∙ Gimnáziumi végzettséggel továbbra is 2 éves szakmai képzés szakiskola szakközépiskola ∙ 3+2 éves képzés ∙ érettségi megszerzése a szakképzettség beszámításával Mindkét esetben a képzés végén érettségi vizsga következik.

4 A Z ORSZÁGOS KÉPZÉSI J EGYZÉKRŐL ÉS AZ O RSZÁGOS K ÉPZÉSI JEGYZÉK MÓDOSÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJÉRŐL SZÓLÓ 150/2012. (VII.6.) K ORMÁNYRENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A szakképzési és a köznevelési törvény módosítása (szakgimnázium, érettségi keretében megszerezhető szakképesítések) A felnőttképzési óraszámok csökkentésének igénye, részszakképesítések körének bővítése (HÍD, SNI) Egyéb szakmai javaslatok A Magyar Képesítési Keretrendszer megjelenése

5 A Z OKJ VÁLTOZÁS SZAKMAI / JOGSZABÁLYI HÁTTERE A 2015. évi LXVI. törvény 2016. szeptember 01. napjától megváltoztatja a szakgimnáziumi 9-12. évfolyamokon a szakmai és a közismereti képzések arányát. Ennek alapján a szakmai képzés aránya emelkedik, 600-700 óra szakmai képzési többlet jelenik meg. A 2015. évi LXV. törvény 2016. szeptember 01. napjától megváltoztatja a szakképző iskola típusokat, a mai szakközépiskola helyébe a szakgimnázium lép. A köznevelési törvény módosítása alapján a szakgimnáziumokban az érettségi vizsga keretében szakképesítést is szereznek az érettségiző tanulók.

6 2016. augusztus 31. napjáig2016. szeptember 01. napjától felmenő rendszerben SzakközépiskolaSzakgimnázium Közismeret (érettségire felkészülés) Szakmai ismeretek (ágazati érettségi) Közismeret (érettségire felkészülés) Szakmai ismeretek 1. (Szi1+Szi2 szakmai érettségi vizsga+szakképesítés) Szakmai ismeretek 2.

7 N ÉHÁNY FONTOS MÓDOSÍTÁS 2016. szeptember 01. napjától a szakképzési évfolyamokon, iskolarendszerű képzések – bizonyos képzések esetében! - a 2016. január 01. napján hatályos OKJ-hoz kiadott kerettantervek szerint is indíthatók a szakmaszerkezeti döntés figyelembevételével. (OKJ rend. 9. § (11) bek.) A szakgimnáziumok 9. évfolyamain induló iskolarendszerű képzések kizárólag a 2016. szeptember 01. napján hatályos OKJ-hoz kiadott kerettantervek szerint indíthatók. (OKJ rend. 9.§ (12) bek.)

8 O KJ VÁLTOZÁS - ADATOK Módosult szakképesítések! A változás jellegeRészszakképesítésSzakképesítés és szakképesítés ráépülés Törlés723 Név/ágazat/szakmacsoport változás, átsorolás 121 Szintváltozás416 Szakképesítés csere113 Új6288

9 O KJ VÁLTOZÁS – ADATOK SzakképesítésekRégi OKJ (db)Új OKJ (db) Részszakképesítés (21, 31, 51) 152201 szakképesítés (32, 34, 52, 54, 62) 289340 Szakképesítés ráépülés (33, 35, 53, 55) 200219

10 A 2016/2017. TANÉVRE VONATKOZÓ SZAKMASZERKEZETI DÖNTÉSRŐL ÉS A 2016/2017. TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA JOGOSÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSEIRŐL SZÓLÓ 297/2015. (X. 13.) K ORMÁNYRENDELET MÓDOSÍTÁSA Keretszám emelések 4. § (4) A fenntartók között – a 6/B. §-ban és 6/C. §-ban foglalt kivétellel – keretszám átadására nincs lehetőség. 6/A. § Módosult szakképesítések oktatásának lehetővé tétele „konverzió” (7. melléklet) 6/C. § Új szakképesítések oktatásának lehetővé tétele keretszám átadásának lehetősége (CSAK a 8. melléklet!)

11 F ONTOS ( NEM VÁLTOZOTT ) 3. § A fenntartó köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéséket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során. Bejelenteni a Kormányhivatal és az NSZFH számára írásban ha akadály merült fel.

12 S ZAKKÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS - EMLÉKEZTETŐ FELTÉTEL: A kormányhivatal szakképzési megállapodást kizárólag a fenntartó olyan szakképző iskolájára (szakközépiskola 2016. szeptember 01. napjától!) és olyan szakképzési alapfeladatokra, munkarendre, szakképesítésre és ágazatra vonatkozóan köt, amely szakképesítésre, vagy ágazat esetén az ágazati szakközépiskolai oktatásra vagy az ágazathoz tartozó legalább egy szakképesítésre a fenntartó működési engedéllyel rendelkezik, továbbá amelyek a szakképzési megállapodás időtartamának első tanévében a szakmaszerkezeti döntés értelmében – a főváros vagy az adott megye és az adott fenntartó esetében – támogatottak. IDŐKORLÁT: A kormányhivatal a fenntartó által adott év május 31. napjáig benyújtott szakképzési megállapodás tervezete alapján a szakképzési megállapodást adott év augusztus 31. napjáig köteles megkötni.

13 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! harangozo.ildiko@fejer.gov.hu 22/514-798


Letölteni ppt "VÁLTOZÁSOK A SZAKKÉPZÉSBEN 2016. április 04. dr. Harangozó Ildikó Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések