Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK JOGSZABÁLYI KÖRNYZETE, ÚJ FOGALMAI Laczkovich Jánosné Budapest, 2006. május 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK JOGSZABÁLYI KÖRNYZETE, ÚJ FOGALMAI Laczkovich Jánosné Budapest, 2006. május 17."— Előadás másolata:

1 1 A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK JOGSZABÁLYI KÖRNYZETE, ÚJ FOGALMAI Laczkovich Jánosné Budapest, 2006. május 17.

2 2 AZ SZVK JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETE  1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről  Az oktatási miniszter 1/2006. (II. 17.) OM rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről  Az oktatási miniszter 26/2001. (VII. 27.) OM rendelete a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről  Az oktatási miniszter.../2006. … OM rendelete a szakmai és vizsgakövetelmények formai előírásairól

3 3 AZ SZVK DEFINÍCIÓJA  A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 54/B. § szerint: Szakmai és vizsgakövetelmény (szvk): a szakképesítésért felelős miniszter által jogszabályban kiadott központi képzési dokumentum

4 4 AZ SZVK FELÉPÍTÉSE 1.  A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 10. § (1) szerint: Az OKJ-ben meghatározott szakképesítéshez - az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer kialakulását és működését biztosító - szakmai és vizsgakövetelményt kell előírni. A szakmai és vizsgakövetelmény a következő fejezeteket tartalmazza: I.Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok II.Egyéb adatok III.Munkaterület IV.Szakmai követelmények V.Vizsgáztatási követelmények VI.Eszköz- és felszerelési jegyzék

5 5 AZ SZVK FELÉPÍTÉSE 2.  A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 10. § (1) szerint: A szakmai és vizsgakövetelmény a következőket tartalmazza: a) a szakképesítés OKJ-ben szereplő azonosító számát, megnevezését és a hozzárendelt FEOR számot Példa: I.Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.A szakképesítés azonosító száma: 54 52101 0000 00 00 2.A szakképesítés megnevezése: Gépgyártástechnológiai technikus 3.Szakképesítések köre 4.Hozzárendelt FEOR szám: 3117

6 6 AZ SZVK FELÉPÍTÉSE 3.  b) a képzés megkezdéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (a továbbiakban: kompetencia), illetve az iskolai és szakmai előképzettséget, a pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeket, illetve az előírt gyakorlatot Példa: II. Egyéb adatok 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei Bemeneti kompetenciák: - Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

7 7 AZ SZVK FELÉPÍTÉSE 4.  c)a szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb foglalkozást, tevékenységet, valamint a munkaterület rövid leírását, a rokon szakképesítések felsorolását Példa: III.Munkaterület 1.A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás FEOR száma: 3117 FEOR megnevezése: Gépésztechnikus 2.A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása 3.A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma: 31 521 09 0000 00 00 megnevezése: Gépi forgácsoló

8 8 AZ SZVK FELÉPÍTÉSE 5.  d)a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés időtartamát, a maximális óraszámot, szakképző iskolában a szakképzési évfolyamok számát … Példa: I.Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 5.Képzés maximális időtartama: Szakképzési évfolyamok száma: 2 Óraszám: 2000

9 9 AZ SZVK FELÉPÍTÉSE 6.  d)… az elméleti és gyakorlati képzési idő arányát, … a szakmai alapképzés időtartamát, a gyakorlati képzés eredményességét mérő szintvizsga (a továbbiakban: szintvizsga) szervezésének lehetőségét Példa: II.Egyéb adatok 2.Elmélet aránya: 60% 3.Gyakorlat aránya: 40% 4.A szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - Időtartama (évben vagy félévben): - 5.Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető Ha szervezhető, mikor: - 6.Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

10 10 AZ SZVK FELÉPÍTÉSE 7.  e)a szakképesítés, a rész-szakképesítés szakmai követelményeit és az elérhető kreditek mennyiségét, továbbá a képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzéket Példa: III.Szakmai követelmények A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése A szakmai követelménymodul tartalma Feladatprofil Tulajdonságprofil Szakmai, személyes, társas és módszerkompetenciák VI.Eszköz- és felszerelési jegyzék

11 11 AZ SZVK FELÉPÍTÉSE 8.  f)a szakmai vizsgáztatással kapcsolatos követelményeket - a szakmai vizsgára bocsátás feltételeit - a szakmai vizsga részeit és tantárgyait - a vizsgarészek, -tantárgyak alóli felmentés feltételeit - a szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjait Példa: V.Vizsgáztatási követelmények 1.A szakmai vizsgára bocsátás feltételei 2.A szakmai vizsga részei 3.A szakmai vizsga értékelése %-osan 4.A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 5.A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsga- szabályzattól eltérő szempontjai

12 12 ÚJ FOGALMAK AZ SZVK-BAN 1.  Bemeneti kompetenciák  Egészségügyi alkalmassági vizsgálat  Eszköz- és felszerelési jegyzék  Feladatcsoport  Feladatprofil  Gyakorlati vizsgatevékenység  Interaktív (számítógépes) vizsgatevékenység  Írásbeli vizsgatevékenység  Módszerkompetencia  Pályaalkalmassági követelmény  Rokon szakképesítés(ek)  Szakmai alkalmassági követelmény  Szakmai előképzettség  Szakmai ismeretek

13 13 ÚJ FOGALMAK AZ SZVK-BAN 2.  Szakmai készség  Szakmai kompetencia  Szakmai követelménymodul  Személyes kompetencia  Szóbeli vizsgatevékenység  Társas kompetencia  Tulajdonságprofil  Vizsgafeladat  Vizsgarész  Vizsgatevékenység

14 14 Nemzeti Szakképzési Intézet Nemzeti Fejlesztési Terv Programiroda 1087 Budapest, Légszesz u. 8. Tel.: 477-5610 Fax: 333-9361 E-mail: nft@nive.hu https://www.nszi.hu/nft


Letölteni ppt "1 A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK JOGSZABÁLYI KÖRNYZETE, ÚJ FOGALMAI Laczkovich Jánosné Budapest, 2006. május 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések