Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK JOGSZABÁLYI KÖRNYZETE Laczkovich Jánosné Budapest, 2006. március 13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK JOGSZABÁLYI KÖRNYZETE Laczkovich Jánosné Budapest, 2006. március 13."— Előadás másolata:

1 1 A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK JOGSZABÁLYI KÖRNYZETE Laczkovich Jánosné Budapest, 2006. március 13.

2 2 JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET  1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről  Az oktatási miniszter 1/2006. (II. 17.) OM rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről  Az oktatási miniszter 26/2001. (VII. 27.) OM rendelete a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

3 3DEFINÍCIÓ  A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 54/B. § szerint Szakmai és vizsgakövetelmény (szvk): a szakképesítésért felelős miniszter által jogszabályban kiadott központi képzési dokumentum

4 4 FELÉPÍTÉS 1.  A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 10. § (1) szerint Az OKJ-ben meghatározott szakképesítéshez - az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer kialakulását és működését biztosító - szakmai és vizsgakövetelményt kell előírni. A szakmai és vizsgakövetelmény a következőket tartalmazza: a) a szakképesítés OKJ-ben szereplő azonosító számát, megnevezését és a hozzárendelt FEOR számot Példa: A szakképesítés azonosító száma: 55 723 01 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése: Szülésznő FEOR szám: 3242

5 5 FELÉPÍTÉS 2.  b) a képzés megkezdéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (a továbbiakban: kompetencia), illetve az iskolai és szakmai előképzettséget, a pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeket, illetve az előírt gyakorlatot Példa: Kompetencia: - Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni: - Szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni: -

6 6 FELÉPÍTÉS 3.  c)a szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb foglalkozást, tevékenységet, valamint a munkaterület rövid leírását, a rokon szakképesítések felsorolását Példa: A szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb foglalkozás FEOR száma: 3242 FEOR megnevezése: Szülésznő A munkaterület rövid leírása A feladatprofilban szereplő feladatcsoportok megnevezésének felsorolása A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma: - megnevezése: -

7 7 FELÉPÍTÉS 4.  d)a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés időtartamát, a maximális óraszámot, az elméleti és gyakorlati képzési idő arányát, szakképző iskolában a szakképzési évfolyamok számát, a szakmai alapképzés időtartamát, a gyakorlati képzés eredményességét mérő szintvizsga (a továbbiakban: szintvizsga) szervezésének lehetőségét Példa: A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés időtartama Szakképzési évfolyamok száma: 3 Maximális óraszám: - Elméleti képzési idő aránya: 50% Gyakorlati képzési idő aránya: 50% A szakmai alapképzés időtartama: - Szintvizsga: -

8 8 FELÉPÍTÉS 5.  e)a szakképesítés, a rész-szakképesítés szakmai követelményeit és az elérhető kreditek mennyiségét, továbbá a képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzéket Példa: A szakképesítés, a rész-szakképesítés szakmai követelményei A feladatprofilból a feladatcsoportok,feladatok és a tulajdonságprofilból az ezekhez tartozó szakmai, módszer-, társas és személyes kompetenciák Kreditek mennyisége Eszköz- és felszerelési jegyzék

9 9 FELÉPÍTÉS 6.  f)a szakmai vizsgáztatással kapcsolatos követelményeket - a szakmai vizsgára bocsátás feltételeit - a szakmai vizsga részeit és tantárgyait - a vizsgarészek, -tantárgyak alóli felmentés feltételeit - a szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjait Példa: A szakmai vizsgára bocsátás feltételei Modulzáró vizsgák eredményes letétele A szakmai vizsga részei és tantárgyai Vizsgaszakaszok, követelménymodulok A vizsgarészek, -tantárgyak alóli felmentés feltételei A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsga- szabályzattól eltérő szempontjai

10 10 Nemzeti Szakképzési Intézet Nemzeti Fejlesztési Terv Programiroda 1087 Budapest, Légszesz u. 8. Tel.: 477-5610 Fax: 333-9361 E-mail: nft@nive.hu https://www.nszi.hu/nft


Letölteni ppt "1 A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK JOGSZABÁLYI KÖRNYZETE Laczkovich Jánosné Budapest, 2006. március 13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések