Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ráczné Dr. Rózsa Katalin projektvezető A DASZK fő feladatai TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0021.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ráczné Dr. Rózsa Katalin projektvezető A DASZK fő feladatai TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0021."— Előadás másolata:

1 Ráczné Dr. Rózsa Katalin projektvezető A DASZK fő feladatai TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0021

2 Ráczné Dr. Rózsa Katalin projektvezető A DASZK fő feladatai  A tagintézmények együttműködésének erősítése a következő területeken:  középfokú beiskolázás  kollégiumi kapacitás  elméleti és gyakorlati szakképzés követelményeinek összehangolása  pályázati tevékenység  szakképzés racionalizálása  A tagintézmények által elfogadott egyeztetési mechanizmus kialakítása és működtetése a fenti feladatok megvalósítása érdekében

3 Ráczné Dr. Rózsa Katalin projektvezető A DASZK fő feladatai  Szakmaprofilok tisztítása, valamint közös döntések meghozatala e terület fejlesztésének elindításában  A DASZK szakképzési fejlesztési tervének összehangolása a térségi fejlesztési tervvel  Szakmák közötti átjárhatóság biztosítása, modultérkép elkészítése

4 Ráczné Dr. Rózsa Katalin projektvezető A DASZK fő feladatai  Együttműködés a munkaadókkal:  a képzési kínálat kialakításában  a gyakorlati képzés megszervezésében  a pályaorientációban  a tanulók nyomonkövetésében  az elhelyezkedést támogató közös projektek és szolgáltatások összehangolásában

5 Ráczné Dr. Rózsa Katalin projektvezető A DASZK fő feladatai  A tanulólétszám változásait és a felnőttoktatás keretében jelentkező igényeket figyelembe véve kell kialakítani a képzési formákat  Ki kell dolgozni LEADER programok közösségfejlesztési és oktatási programjaiban való részvétel feltételeit, képzési programokat  Csatlakozás a „zászlóshajó” projektekhez  Új felzárkóztató, pályaorientációs és tehetséggondozó programokat kell kidolgozni és alkalmazni

6 Ráczné Dr. Rózsa Katalin projektvezető A DASZK fő feladatai  A kiemelten kezelt mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmacsoportokban beruházások végrehajtása, projektek kidolgozása  A további szakmacsoportokban együttműködés a kínálat összehangolásában

7 Ráczné Dr. Rózsa Katalin projektvezető A DASZK fő feladatai  Többszintű gyakorlati képzés biztosítása  Ennek érdekében szakmacsoportonként meghatározásra, és kidolgozásra kerül:  az intézményi képzés  a gyakorlati képzés (a munkaerő-piaci szereplők bevonásával)  a vállalati képzés feltételrendszere

8 Ráczné Dr. Rózsa Katalin projektvezető A DASZK fő feladatai  A tagintézmények térségi szinten az alábbi feladatok költséghatékonyabb és magasabb minőségű ellátásában működnek együtt:  közös minőségirányítási rendszer működtetése  benchmarking adatbázis létrehozása  egységes felnőttképzési rendszer működtetése  mérés–értékelés  munkaerő-piaci monitoring  pályaválasztás és pályakövetés  modul rendszerű tantervmenedzsment területe

9 Ráczné Dr. Rózsa Katalin projektvezető A DASZK közösen megvalósítandó céljai  Képzési profil összehangolása  A speciális támogatást igénylő, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók egységes módszer szerinti oktatása  Az sajátos nevelési igényű tanulók elhelyezkedésének támogatása  Közös szolgáltatások működtetése a mérés-értékelés területén

10 Ráczné Dr. Rózsa Katalin projektvezető A DASZK közösen megvalósítandó céljai  Közös nyomonkövetési rendszer működtetése  Közös szolgáltatások a pályaorientáció-beiskolázás területén  Közös továbbképzési rendszer:  a pályázatírás, EU-s ismeretek területén  a projektmenedzsment és kulcs emberek vezetői készségeinek fejlesztésére  a pályaorientációra  a kompetencia alapú szakmai képzés elterjesztésére  a mérés-értékelés területére  a pedagógiai módszerek területére  a marketing területére területére

11 Ráczné Dr. Rózsa Katalin projektvezető A DASZK közösen megvalósítandó céljai A DASZK-on belül projektiroda létrehozása az alábbi közös funkciók ellátására:  fejlesztési projektek figyelése  a hazai és a nemzetközi pályázatok előkészítése  lobbytevékenység  döntések előkészítése  projektvezetők kiválasztása  fejlesztési projektek monitorozása  Külföldi kapcsolatok megerősítése, nemzetközi pályázatmenedzsment és csere, valamint kapcsolatrendszer működtetés

12 Ráczné Dr. Rózsa Katalin projektvezető A DASZK irányítása  A DASZK irányító testülete a Dunántúli Agrár Szakképző Központ Igazgatótanácsa  Igazgatója, a DASZK fenntartója által kinevezett személy  Az igazgatótanács tagjai a DASZK tagintézményvezetői  Állandó meghívott a fenntartó képviselője és a projektirányító

13 Ráczné Dr. Rózsa Katalin projektvezető A Dunántúli Agrárszakképző Központ Igazgatótanácsának működése:  Az Igazgatótanácsot az igazgató hívja össze  A testület szükség szerint, de legalább havonta ülésezik  Az Igazgatótanács döntést hoz:  a fejlesztési projektekről és ezek finanszírozásáról  az kiemelt szakmacsoportokon belüli szakmai kínálatról, a profiltisztításról  a kiemelt szakmacsoportokban a képzési szintekről (profiltérkép és modultérkép)  a fejlesztési projektek közös irányításának formájáról és a kapacitásépítésről  a fenntartó által biztosított költségvetési támogatás megosztásáról az tagintézmények között  A tagintézmények éves beszámolója elfogadásáról


Letölteni ppt "Ráczné Dr. Rózsa Katalin projektvezető A DASZK fő feladatai TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0021."

Hasonló előadás


Google Hirdetések