Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RFKB- MFKB* SZAKKÉPZÉSI FÓRUM Nagykanizsa, 2012. szeptember 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RFKB- MFKB* SZAKKÉPZÉSI FÓRUM Nagykanizsa, 2012. szeptember 26."— Előadás másolata:

1 RFKB- MFKB* SZAKKÉPZÉSI FÓRUM Nagykanizsa, 2012. szeptember 26.

2 Az RFKB-k feladatait és hatáskörét a korábbi szakképzési hozzájárulásról szóló törvény (2003. évi LXXXVI. törvény), valamint a 4/2008. (IV.22) a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről szóló SZMM rendelet határozta meg. Az RFKB-k feladatait és hatáskörét a korábbi szakképzési hozzájárulásról szóló törvény (2003. évi LXXXVI. törvény), valamint a 4/2008. (IV.22) a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről szóló SZMM rendelet határozta meg. Az RFKB-k működésének fő célja a keresletvezérelt szakképzési rendszer alapjainak biztosítása volt. A 26 tagú bizottságok A 26 tagú bizottságok - a gazdasági kamarák valamint - a munkaadói és a - munkavállalói érdekképviseletek (összesen 17 szervezet) tagi delegálási joggal rendelkeztek. A kamarák egyben a bizottság társelnöki teendőit is ellátták. FŐ FELADATOK: Szakiskola_kutatás: MKIK-GVI felmérések Szakiskola_kutatás: MKIK-GVI felmérések Irány-arány:döntnek a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint az országos beiskolázásra vonatkozó döntéseket figyelembe véve a szakképzés regionális szükségleteiről, meghatározzák a térségi integrált szakképző központ és a szakképzés-szervezési társaság által folytatandó szakképzés irányait és beiskolázási arányait (T; KT; NT) Irány-arány:döntnek a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint az országos beiskolázásra vonatkozó döntéseket figyelembe véve a szakképzés regionális szükségleteiről, meghatározzák a térségi integrált szakképző központ és a szakképzés-szervezési társaság által folytatandó szakképzés irányait és beiskolázási arányait (T; KT; NT) Az RFKB-k „ VISSZATEKINTÉS” Az RFKB-k „ VISSZATEKINTÉS”

3 Decentralizált pályázat: döntenek a regionális szakképzésfejlesztés céljairól, a képzési alaprész decentralizált pénzügyi keretéből nyújtandó fejlesztési támogatásokról, a forrásfelhasználás hatékonyságának vizsgálatáról Decentralizált pályázat: döntenek a regionális szakképzésfejlesztés céljairól, a képzési alaprész decentralizált pénzügyi keretéből nyújtandó fejlesztési támogatásokról, a forrásfelhasználás hatékonyságának vizsgálatáról Ösztöndíjas szakképesítések: döntenek a szakképzés regionális szükségletei alapján a gazdaság által az adott régióban igényelt szakképesítésekről. Ösztöndíjas szakképesítések: döntenek a szakképzés regionális szükségletei alapján a gazdaság által az adott régióban igényelt szakképesítésekről. TOVÁBBI FELADATOK: javaslattétel az adott régióban egyes szakképesítéseknek a hiány- szakképesítések körébe sorolására javaslattétel az adott régióban egyes szakképesítéseknek a hiány- szakképesítések körébe sorolására javaslattétel a központi fejlesztési források mértékére, elosztására, céljaira, ellátják az alaprész decentralizált keretével kapcsolatos pályázatok kiírásával és értékelésével kapcsolatos feladatokat, javaslattétel a központi fejlesztési források mértékére, elosztására, céljaira, ellátják az alaprész decentralizált keretével kapcsolatos pályázatok kiírásával és értékelésével kapcsolatos feladatokat, a fenntartók számára javaslattétel a szakképzéshez kapcsolódó fejlesztési források elosztásra a fenntartók számára javaslattétel a szakképzéshez kapcsolódó fejlesztési források elosztásra megkeresés esetén segíteni a fenntartókat a szakképzéssel kapcsolatos fenntartói döntéseik munkaerő-piaci megalapozottságával kapcsolatosan megkeresés esetén segíteni a fenntartókat a szakképzéssel kapcsolatos fenntartói döntéseik munkaerő-piaci megalapozottságával kapcsolatosan Az RFKB-k „ VISSZATEKINTÉS” Az RFKB-k „ VISSZATEKINTÉS”

4 RFKB-MFKB „Átmeneti időszak” Folytonosságot az RFKB-k működése és az MFKB-k működése között: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Sztv.) rendelkezései a szakképzés irányítási rendszerét új struktúrában alakítják ki, azonban az átalakulás során biztosítani szükséges a folytonosságot az RFKB-k működése és az MFKB-k működése között. Ennek érdekében 2012. szeptember 30-ig még az RFKB-k működnek tovább, azonban a feladatellátást tekintve már az MFKB-k számára meghatározott keretek között. Folytonosságot az RFKB-k működése és az MFKB-k működése között: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Sztv.) rendelkezései a szakképzés irányítási rendszerét új struktúrában alakítják ki, azonban az átalakulás során biztosítani szükséges a folytonosságot az RFKB-k működése és az MFKB-k működése között. Ennek érdekében 2012. szeptember 30-ig még az RFKB-k működnek tovább, azonban a feladatellátást tekintve már az MFKB-k számára meghatározott keretek között. Kormányhatározat:Az RFKB-k, a korábbi évektől eltérően, 2012-ben határozataikban javaslatot tettek megyénként a beiskolázási irányokra és arányokra, mely javaslat nyomán kormányhatározat fog megjelenni 2012. szeptember 30-ig az egyes megyék szakképzési szerkezetének ilyen módon történő meghatározására. Kormányhatározat:Az RFKB-k, a korábbi évektől eltérően, 2012-ben határozataikban javaslatot tettek megyénként a beiskolázási irányokra és arányokra, mely javaslat nyomán kormányhatározat fog megjelenni 2012. szeptember 30-ig az egyes megyék szakképzési szerkezetének ilyen módon történő meghatározására. OKJ:A bizottsági javaslatoknak figyelemmel kellett lenni a szakképzési törvény rendelkezéseiből fakadó további változásokra is, így a 2012. július 31-ig meghozott határozatok a 150/2012. Kormányrendeletben megjelent Országos Képzési Jegyzékben szereplő iskolai rendszerű szakképesítésekre vonatkoznak, valamint elkülönítetten tartalmazzák a szakképzési törvény alapján szintén a hivatkozott kormányrendeletben felsorolt szakközépiskolai ágazatokat érintő javaslatokat. OKJ:A bizottsági javaslatoknak figyelemmel kellett lenni a szakképzési törvény rendelkezéseiből fakadó további változásokra is, így a 2012. július 31-ig meghozott határozatok a 150/2012. Kormányrendeletben megjelent Országos Képzési Jegyzékben szereplő iskolai rendszerű szakképesítésekre vonatkoznak, valamint elkülönítetten tartalmazzák a szakképzési törvény alapján szintén a hivatkozott kormányrendeletben felsorolt szakközépiskolai ágazatokat érintő javaslatokat.

5 RFKB-MFKB „Átmeneti időszak” Kategóriák:A javaslatok az Sztv. 84. § (5) bekezdésében meghatározott kategóriákból csak kettőt alkalmazva születtek meg, tekintettel a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint a szak- és felnőttképzésért felelős minisztérium, vonatkozó útmutatásaira. Ennek alapján a bizottsági javaslatok az alábbi kategóriákba sorolták be a szakképesítéseket: Kategóriák:A javaslatok az Sztv. 84. § (5) bekezdésében meghatározott kategóriákból csak kettőt alkalmazva születtek meg, tekintettel a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint a szak- és felnőttképzésért felelős minisztérium, vonatkozó útmutatásaira. Ennek alapján a bizottsági javaslatok az alábbi kategóriákba sorolták be a szakképesítéseket: A = Korlátozás nélkül beiskolázhat // B = Költségvetési hozzájárulásra nem jogosult Létszám javaslatok:Az Sztv. 92. § (32) bekezdése arról rendelkezik, hogy 2012-ben a képzési szerkezetet érintő kormányrendelet csak a fenti két kategóriára terjed ki, azonban a bizottságok javaslatai az Sztv. 84. § (5) bekezdés c) pontja szerinti keretszám javaslatokat is tartalmazza. Ennek célja, egy részt a folytonosság biztosítása az eddigi RFKB döntések és a jövőbeni létszám kategóriákat is tartalmazó MFKB döntések között, másrészt a fenntartók számára iránymutatás biztosítása a munkaerő-piaci igények és a beiskolázás összehangolása érdekében. Létszám javaslatok:Az Sztv. 92. § (32) bekezdése arról rendelkezik, hogy 2012-ben a képzési szerkezetet érintő kormányrendelet csak a fenti két kategóriára terjed ki, azonban a bizottságok javaslatai az Sztv. 84. § (5) bekezdés c) pontja szerinti keretszám javaslatokat is tartalmazza. Ennek célja, egy részt a folytonosság biztosítása az eddigi RFKB döntések és a jövőbeni létszám kategóriákat is tartalmazó MFKB döntések között, másrészt a fenntartók számára iránymutatás biztosítása a munkaerő-piaci igények és a beiskolázás összehangolása érdekében. A határozatok előkészítését a kamarai szervezetrendszer végezte. Ez a korábbi években is hasonlóan működött, azonban 2012. január 1-től az RFKB-k munkaszervezeti feladatait a területi kereskedelmi és iparkamarák látták el, ahogy majd 2012. október 1-től ez történni fog az MFKB-k esetében is. A határozatok előkészítését a kamarai szervezetrendszer végezte. Ez a korábbi években is hasonlóan működött, azonban 2012. január 1-től az RFKB-k munkaszervezeti feladatait a területi kereskedelmi és iparkamarák látták el, ahogy majd 2012. október 1-től ez történni fog az MFKB-k esetében is.

6 Az MFKB-k illetékessége, feladat és hatásköre a szakképzés fejlesztése szempontjából 2012. október 01-től konzultációs, javaslattevő, véleményező és tanácsadó fővárosi és megyei testületként működnek. a szakképzés fejlesztése szempontjából 2012. október 01-től konzultációs, javaslattevő, véleményező és tanácsadó fővárosi és megyei testületként működnek. Az MFKB-k hatásköre kiterjed: minden olyan szakképzésre vonatkozó kérdéskörre, amely befolyásolja a megye szakképzés fejlesztésének elősegítését. A beiskolázás arányaira és irányaira vonatkozóan javaslattételi jogkörrel rendelkezik, de ez a jogköre vonatkozik az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésre egyaránt. Ez a jogköre azonban nem terjed ki a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős miniszter által rendeletben meghatározott, munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző, továbbá a honvédelmi és rendészeti szakképesítésekre.[1] Ezt a javaslatot a bizottságok a javaslattal érintett tanévet megelőző évben március 31- ig teszik meg, első ízben 2013-ban. Az MFKB-k hatásköre kiterjed: minden olyan szakképzésre vonatkozó kérdéskörre, amely befolyásolja a megye szakképzés fejlesztésének elősegítését. A beiskolázás arányaira és irányaira vonatkozóan javaslattételi jogkörrel rendelkezik, de ez a jogköre vonatkozik az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésre egyaránt. Ez a jogköre azonban nem terjed ki a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős miniszter által rendeletben meghatározott, munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző, továbbá a honvédelmi és rendészeti szakképesítésekre.[1] Ezt a javaslatot a bizottságok a javaslattal érintett tanévet megelőző évben március 31- ig teszik meg, első ízben 2013-ban.[1] [1]2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről [1]

7 Kötelesek megtárgyalni minden olyan ügyet, amelyet a vonatkozó jogszabályok véleményezésre, állásfoglalásra, javaslattételre, valamint döntésre a hatáskörébe utalnak. Kötelesek megtárgyalni minden olyan ügyet, amelyet a vonatkozó jogszabályok véleményezésre, állásfoglalásra, javaslattételre, valamint döntésre a hatáskörébe utalnak. Fontos és meghatározó feladat a decentralizált fejlesztési forrásokkal kapcsolatos bizottsági javaslatok megtétele, hiszen ezzel jelentősen erősíthető a gazdálkodóknál folyó gyakorlati képzéshez szükséges eszközfejlesztés és ily módon a duális szakképzési rendszer megerősödése. Fontos és meghatározó feladat a decentralizált fejlesztési forrásokkal kapcsolatos bizottsági javaslatok megtétele, hiszen ezzel jelentősen erősíthető a gazdálkodóknál folyó gyakorlati képzéshez szükséges eszközfejlesztés és ily módon a duális szakképzési rendszer megerősödése. A bizottságoknak kell elkészíteni a megye szakképzés- fejlesztési koncepcióját, amely része a megyei területfejlesztési stratégiának valamint a fővárosi és megyei fejlesztési tervnek. A bizottságoknak kell elkészíteni a megye szakképzés- fejlesztési koncepcióját, amely része a megyei területfejlesztési stratégiának valamint a fővárosi és megyei fejlesztési tervnek. Az MFKB-k illetékessége, feladat és hatásköre

8 Bizottság összetétele: A bizottság létszáma 7 fő: 1 fő NGTT-ben képviselettel rendelkező országos munkaadói, 1 fő NGTT-ben képviselettel rendelkező országos munkaadói, 1 fő NGTT-ben képviselettel rendelkező országos munkavállalói szövetségek, 1 fő NGTT-ben képviselettel rendelkező országos munkavállalói szövetségek, 2 fő a területi gazdasági kamarák, 2 fő a területi gazdasági kamarák, 2 fő a kormányhivatal (egy fő a foglalkoztatási, egy fő a köznevelési feladatellátás tekintetében), 2 fő a kormányhivatal (egy fő a foglalkoztatási, egy fő a köznevelési feladatellátás tekintetében), 1 fő megyei közgyűlés képviselőiből áll. 1 fő megyei közgyűlés képviselőiből áll. A bizottság elnökét, társelnökét és tagjait a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter kéri fel hároméves időtartamra a bizottság munkájában való közreműködésre.

9 Döntenek az Ügyrend elfogadásáról és annak módosításáról; az Ügyrend elfogadásáról és annak módosításáról; az ülés mindenkori napirendjéről;munkatervéről; az ülés mindenkori napirendjéről;munkatervéről; az éves munkájáról - az MFKB a keretrészük felhasználásának szakmai eredményeiről, a kitűzött célok teljesítéséről, valamint a működtetésre felhasznált pénzeszközökről - szóló beszámoló elfogadásáról; az éves munkájáról - az MFKB a keretrészük felhasználásának szakmai eredményeiről, a kitűzött célok teljesítéséről, valamint a működtetésre felhasznált pénzeszközökről - szóló beszámoló elfogadásáról; az egyes ülésekre alkalomszerűen meghívottak köréről; az egyes ülésekre alkalomszerűen meghívottak köréről; a munkabizottságok létrehozásáról és megszüntetéséről a munkabizottságok létrehozásáról és megszüntetéséről Javaslatot tesznek a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint az országos, regionális, fővárosi és megyei beiskolázást figyelembe véve a szakképzés megyei szükségleteire; a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint az országos, regionális, fővárosi és megyei beiskolázást figyelembe véve a szakképzés megyei szükségleteire; az adott megyében a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendeletben meghatározott ösztöndíjra jogosító szakképesítésekre (hiány szakképesítés); az adott megyében a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendeletben meghatározott ösztöndíjra jogosító szakképesítésekre (hiány szakképesítés); Az MFKB-k

10 Javaslatot tesznek az adott megyében székhellyel rendelkező fenntartó tekintetében, fenntartónként az általuk folytatott szakképzésben indított, állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a nem támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira) és a fenntartó által indítható szakképesítések keretszámaira (beiskolázási arányaira). a felnőttoktatást is magában foglaló iskola rendszerű szakképzésben az állam által elismert szakképesítésekre, és a szakközépiskolák ágazati képzéseire valamint az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az államháztartás vagy az európai uniós források által támogatott, állam által elismert szakképesítésekre; a decentralizált keret pályázatainak nyerteseire és az általuk nyert összeg nagyságára; a képzési alaprész központi kerete megyei felhasználásának céljaira, a fejlesztésekben részesülő intézményekre; a nívódíj odaítélésére; az adott megyében a hiány-szakképesítésekre, valamint a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendeletben meghatározott ösztöndíjra jogosító szakképesítésekre; Az MFKB-k

11 Együttműködnek a regionális fejlesztési tanáccsal a szakképzési feladatok és a szakképzésfejlesztés tervezésében; Közreműködnek munkaerő-piaci információk, a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági adatok és prognózisok alapján a nemzetgazdasági igények és a szakképzés fejlesztésének összehangolásában; a pályaorientációs és a pályakövetési feladatok megvalósításában; Kidolgozzák az iskolarendszerű szakképzés fejlesztésének az adott megyére vonatkozó, a szakképzés irányainak és beiskolázási arányok rövid és középtávú tervét tartalmazó koncepcióját, amely a megye hosszú és középtávú területfejlesztési stratégiájának részét képezi; Állást foglalnak fenntartói megkeresés esetén a szakképzést érintő fenntartói döntések megyei munkaerő-piaci kereslettel összefüggő megalapozottságáról; Az MFKB-k

12 Részt vesznek az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésével összefüggő pályázatok, fejlesztési programok elkészítésében, lebonyolításában; az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésével összefüggő pályázatok, fejlesztési programok elkészítésében, lebonyolításában; a pályakövetési rendszer működtetésében; a pályakövetési rendszer működtetésében; Ellátják Ellátják az alaprész decentralizált keretével és a nívódíj odaítélésével kapcsolatos pályázatok értékelésével összefüggő feladatokat; az alaprész decentralizált keretével és a nívódíj odaítélésével kapcsolatos pályázatok értékelésével összefüggő feladatokat; a külön jogszabályban meghatározott feladatokat; a külön jogszabályban meghatározott feladatokat; Kezdeményezik Kezdeményezik az arra hatáskörrel rendelkező szervezetek és intézmények felé az iskolai rendszerű szakképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint a közoktatásban és a felsőoktatásban folyó szakképzés összhangjának megteremtésével kapcsolatban, a bizottság által indokolt változtatások megtételét; az arra hatáskörrel rendelkező szervezetek és intézmények felé az iskolai rendszerű szakképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint a közoktatásban és a felsőoktatásban folyó szakképzés összhangjának megteremtésével kapcsolatban, a bizottság által indokolt változtatások megtételét; Az MFKB-k

13 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kovács Vince RFKB társelnök vmkik@vmkik.hu *Forrás: MFKB kézikönyv (Nagyné Varga Katalin; Köpeczi Bócz Attila )


Letölteni ppt "RFKB- MFKB* SZAKKÉPZÉSI FÓRUM Nagykanizsa, 2012. szeptember 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések