Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ elért eredményei és további feladatai Schmidt Istvánné Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ vezetője.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ elért eredményei és további feladatai Schmidt Istvánné Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ vezetője."— Előadás másolata:

1 Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ elért eredményei és további feladatai Schmidt Istvánné Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ vezetője

2 Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ (továbbiakban: POK) Székhely: 3300 Eger, Szvorényi út 27. Vezető: Schmidt Istvánné Munkatársak: Szűcsi Katalin: Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, Tanügy-igazgatási szolgáltatás, A nevelési oktatási intézményt érintő konfliktuskezelési gyakorlat elterjesztése

3 Az Egri POK munkatársai Kerekes András: Pedagógiai értékelés, Középfokú felvételi eljárás koordinálása, KIR Nagyné Holló Mária : Szaktanácsadás, tantárgygondozás

4 Az Egri POK munkatársai Dr. Kadlottné Fejes Henriett: Szaktanácsadás, tantárgygondozás, tehetséggondozás, KIR Koronka Csilla: Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, OKTV koordinálása, Szaktanácsadás, tantárgygondozás

5 Az Egri POK munkatársai Hollóné Elek Emese: A kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelési és tanítási-tanulási folyamat segítése, A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése, Szaktanácsadás, tantárgygondozás

6 Az Egri POK munkatársai Cs. Németh Péter: Tanulótájékoztatás, Pedagógiai tájékoztatás, A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetése, Szaktanácsadás, tantárgygondozás

7 Az Egri POK munkatársai Csoba Károly : A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) területi szervezése Darvas Attila: A pedagógusminősítéssel kapcsolatos területi feladatok szervezése, koordinációja

8 Jogszabályban előírt feladatok Pedagógiai értékelés Szaktanácsadás Pedagógiai tájékoztatás Tanügy-igazgatási szolgáltatás Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének szervezése és segítése Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése Tanulótájékoztató-tanácsadó szolgálat A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók érdekében korai jelző és pedagógiai támogató rendszer működtetése

9 Egyéb feladatok Közreműködés az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Területi Koordinációs Főosztály szakmai irányításával o a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megszervezésében o a pedagógusok minősítő eljárásának lefolytatásában az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának szakmai irányításával o az országos mérések (országos kompetenciamérés /OKM/, nyelvi mérések, Difer) és nemzetközi mérések megszervezésében o a középfokú beiskolázás lebonyolításában (KIFIR) o az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny szervezésében (OKTV)

10 Elvégzett feladatok, elért eredmények Teljes körű igényfelmérés januárban Feladatok számbavétele, munkaformák megtervezése Cél: minden intézményi igény teljesítése, a változatos munkaformák által- egyéni tanácsadás, műhelyfoglakozások, szakmai napok, konferenciák, képzések

11 Az országos igényfelmérés megyei adatai A Heves megyei igényfelmérés adatai tematikájában, mennyiségében, eloszlásában szinkronban vannak az Oktatási Hivatal országos igényfelmérésének országos adataival Kiemelt területek (az igényfelmérés alapján): Egyéni szaktanácsadás - óvodapedagógusok, általános iskola, Tematikus szaktanácsadás - pedagógiai mérési- értékelési szaktanácsadás, intézményfejlesztési szaktanácsadás, kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási-tanulási folyamatot segítő szaktanácsadás

12 Az országos igényfelmérés megyei adatai Konfliktuskezelési gyakorlat helyi alkalmazását segítő szaktanácsadás Pedagógiai értékelés- intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás Pedagógus továbbképzések szervezése Minden intézménnyel felvesszük a kapcsolatot az igényfelmérés teljesítése tekintetében- visszajelzést is kapnak az intézmények, és a fenntartók is

13 Elvégzett feladatok, elért eredmények- Szaktanácsadás Feladatellátás: egységes protokoll, és kompetenciatérkép alapján Az intézményi, pedagógus elvárás, és a szaktanácsadói kompetencia „találkozzon” Elégedettségi kérdőívek: visszacsatolás

14 Elvégzett feladatok, elért eredmények- Szaktanácsadás 71 mesterpedagógus szaktanácsadó által ellátott feladatok Ellátott feladat 2015/16. tanévben összesen 2016/17. tanév I. félévében tervezett általános szakmai tanácsadás 4826 hátrányos helyzetű gyermek, tanuló nevelésének, oktatásának segítését szolgáló szaktanácsadás 11 intézményfejlesztési szaktanácsadás 1123 konfliktuskezelési szaktanácsadás 61

15 Elvégzett feladatok, elért eredmények- Szaktanácsadás Ellátott feladat 2015/16. tanévben összesen 2016/17. tanév I. félévében tervezett kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló részére nyújtott nevelést és tanítási- tanulási folyamatot segítő szaktanácsadás 3728 mérés-értékelési szaktanácsadás 1518 pedagógiai értékelés szakmai szolgáltatás 13017 pedagógiai tájékoztatás szakmai szolgáltatás 6627

16 Elvégzett feladatok, elért eredmények- Szaktanácsadás Ellátott feladat 2015/16. tanévben összesen 2016/17. tanév I. félévében tervezett pedagógusképzés, továbbképzés 1318 POK munkaértekezlet 208210 szakmai anyag készítés 141 tantárgygondozói szaktanácsadás 297151 tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat 416

17 Elvégzett feladatok, elért eredmények- Szaktanácsadás Ellátott feladat 2015/16. tanévben összesen 2016/17. tanév I. félévében tervezett tanügy-igazgatási szakmai szolgáltatás 176 versenyekkel kapcsolatos szakmai szolgáltatás 1390

18 Szaktanácsadás- jövőre vonatkozó feladatok, tervek 2016/2017 tanév első félévében az esetleges szabad szaktanácsadói kapacitás terhére intézményi igényeket fogadunk- POK egyeztetés után visszajelzés egyedileg az intézménynek Szaktanácsadók belső képzése - cél: megfelelés az intézményi elvárásoknak Vezető szaktanácsadói rendszer kialakítása

19 Elvégzett feladatok, elért eredmények- pedagógiai értékelés Az intézményi önértékelés megvalósítását támogató segédanyag elektronikus megküldése a megye oktatási-nevelési intézményei számára Intézményértékelési műhely- pedagógusoknak, mester pedagógusoknak (szaktanácsadóknak)

20 Elvégzett feladatok, elért eredmények- pedagógiai értékelés A DIFER adatszolgáltatással, az országos mérések adatszolgáltatásaival kapcsolatos feladatok Minőség – mérési rendszer működtetése mérőeszközök alkalmazása az óvodában - műhely Mérőeszközök készítése: természetismeret, kémia, földrajz, angol tantárgyakból

21 Elvégzett feladatok, elért eredmények- pedagógiai értékelés Mérések: logikus gondolkodás, számolási készség, angol tudásszint, elemi számolási készség mérése

22 Elvégzett feladatok, elért eredmények- pedagógiai értékelés Hozzáadott érték - képzők képzésén való részvétel, majd képzések megtartása A kompetenciamérés koordinátori multiplikátor képzése Részvétel a DIFER mérés képzők képzésén DIFER-el kapcsolatos további POK feladatok

23 Elvégzett feladatok, elért eredmények- pedagógiai értékelés Kiegészítő kompetenciaméréssel kapcsolatos feladatok A PIRLS mérés megyei szintű koordinációja

24 Elvégzett feladatok, elért eredmények- pedagógiai értékelés Az intézmény belső pedagógiai értékelési rendszere kialakításának segítése A kompetenciamérés koordinátori multiplikátor képzése A kompetenciamérés intézményi koordinátorainak képzése

25 Elvégzett feladatok, elért eredmények- pedagógiai tájékoztatás Műhelyfoglalkozások, konferenciák szervezése Szakmai tájékoztató értekezletek szervezése Szakmai anyagok közzététele OH-POK honlap Pedagógiai szakmai napok - 24 rendezvény, több mint egy hónap időtartam

26 „A jövőért, gyermekeink oktatásáért” Országos Igazgatói Konferencia 2016. április 20.

27 Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok képekben

28 Elvégzett feladatok, elért eredmények- pedagógiai tájékoztatás Rendezvények munkaformái: Képzések, tréningek (pl. kommunikáció, önismeret)- 6 csoport Műhelymunka: Minősítés, tanfelügyelet, jogszabályi relevanciák- 8 csoport Önértékelés, Új tankönyvek, Diákjogok, Érettségi változásai, Módszertan: kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, óvoda

29 Elvégzett feladatok, elért eredmények- pedagógiai tájékoztatás Iskolalista, rangsorok Az iskolai egészségfejlesztés feladatai Protokoll előadás Szakértői konferencia- Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztállyal közösen

30 Elvégzett feladatok, elért eredmények- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek Versenyek megnevezése Ált. isk. Verseny fordulók Résztvevő tanulók száma Országos angol nyelvi verseny iskolaimegyei országos 35 Országos német nyelvi verseny iskolaimegyei országos 18 Országos történelem tantárgyi verseny iskolaimegyei országos 22 Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny iskolaimegyei országos 6 Kaziczy „Szép magyar beszéd” verseny iskolaimegyei országos 25

31 Elvégzett feladatok, elért eredmények- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek Versenyek megnevezéseVerseny fordulók Résztvevő tanulók száma Simonyi Zsigmond Kárpát- medencei helyesírási verseny iskolaimegyei országos 25 Komplex anyanyelvi és matematikai verseny 4. évfolyamosoknak iskolaimegyei országos 17 Környezetismereti verseny 4-5. évfolyamosoknak iskolaimegyei országos 105 5-6. évfolyamosok matematika versenye iskolaimegyei országos 52 Cigány tanulók mese-, vers- és prózamondó versenye iskolaimegyei országos 46

32 Elvégzett feladatok, elért eredmények- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek Versenyek megnevezéseVerseny fordulók Résztvevő tanulók száma Rajzversenyiskolaimegyei országos

33 Elvégzett feladatok, elért eredmények- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek Versenyek megnevezése Középiskola Verseny fordulók Résztvevő tanulók száma „Szép magyar beszéd” versenyiskolaimegyei országos 24 „Édes anyanyelvünk” országos történelem verseny iskolaimegyei országos 20 Savaria országos történelem tanulmányi verseny iskolaimegyei országos 24 Irinyi János középiskolai kémiaverseny iskolaimegyei országos 24 Kitaibel Pál középiskolai biológia és környezetvédelmi verseny iskolaimegyei országos 21

34 Elvégzett feladatok, elért eredmények- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek Versenyek megnevezése Középiskola OKTV FORDULÓINAK SZERVEZÉSE Verseny fordulók Résztvevő tanulók száma Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny iskolaimegyei országos 9 Implom József középiskolai helyesírási verseny iskolaimegyei országos 31 Mikola Sándor országos középiskolai tehetségkutató fizikaverseny iskolaimegyei országos 13 Palotás József és Kertész Andor matematikaverseny iskolaimegyei országos 99 Mátrai Tibor fizikaversenyiskolaimegyei országos 82

35 2015/2016-os tanév teljesítményei alapján a tanulmányi versenyek díjazottjai és felkészítő tanáraik tiszteletére rendezett ünnepség képekben

36 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése, szervezése Képzések témái: DIFER 4-8 éves korban „Egyre magasabb szinten” -Óvodai szakmai megújító képzés Erkölcstan képzés- több csoportban „Mindennapi pénzügyeink”- a gazdasági pénzügyi ismeretek tanítási lehetőségei a középfokú köznevelési intézményekben

37 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítése, szervezése Kooperatív technikák alkalmazása- kihelyezett tantestületi tréning Önismereti tréning Kommunikációs tréning A hozzáadott érték – mit és miért mérünk? (Tudás-, készség-, képesség- és kompetenciamérések)

38 Tanügy- igazgatás Közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának, nevelési programjának elkészítésében, bevezetésében Személyes és elektronikus megkeresésre történő rendszeres segítségnyújtás jogszabályváltozást követő intézményi teendőkről, válaszadás tanügyi kérdésekkel kapcsolatban

39 Tanügy- igazgatás Egységes protokoll- útmutató összeállítása a tanügyi, intézményi alapdokumentumok tartalmi és formai követelményeiről az oktatási, nevelési intézmények számára- a köznevelési intézmények számára elérhetőek

40 Pedagógiai szakmai ellenőrzés, pedagógusminősítés Pedagógusminősítési eljáráshoz kapcsolódó kérdések értelmezése, megválaszolása Visszamondások elbírálása, kezelése Szakértői tevékenység segítése 2015-2016. évi tanfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos kérdések értelmezése, megválaszolása

41 Pedagógiai szakmai ellenőrzés, pedagógusminősítés Ügyszám-főszám: 670 POK ügyszám: 3616 (gyakran 10- 20 alszám)

42 Előttünk álló feladatok Pedagógusminősítés, tanfelügyelet Középfokú beiskolázás OKTV szervezése Mérések: DIFER OKM Nemzetközi mérések

43 Előttünk álló feladatok Fejlesztési tervek országos- POK szintű feldolgozása Mérőeszközök fejlesztése Szaktanácsadók szakmai képzése Vezető szaktanácsadói, bázisintézményi pályázatok lebonyolítása, rendszer felállítása, elindítása

44 Előttünk álló feladatok 2017. évi Diákparlament előkészítése és szervezése már ősszel Tehetségpályázatok NTP 2 indítása EFOP 3.1.1-14-2015-00001 „Kisgyermekkori nevelés támogatása”- POK feladatok 2016-os munkaterv alapján dec. 31-ig- feladatok folyamatosan Január- igényfelmérés, tervezés

45 Előttünk álló feladatok Pedagógiai tájékoztatás- folyamatos Őszi pedagógiai szakmai napok- őszi szünet előtti hét Szakmai munkaközösségek- szaktanácsadók részvételével- tantárgyanként Szakértői konferencia- szept. 12-i héten

46 Előttünk álló feladatok Minősítés előtt álló pedagógusok képzése- szeptember Igény szerint később is Intézményvezetők képzése- minősítés, tanfelügyelet folyamata Szaktanácsadók képzése

47 A TÉMAHETEK ISMERTETÉSE

48 Pénzügyi és gazdálkodási témahét 2017. március 6-10. Pénzügyi téma: „Bankoljunk okosan!” Előző két Pénz7-hez hasonló óratervek, útmutatók Regisztráció kezdete: 2016. november 15. Tanárfelkészítés: Budapest és vidék, POK-ok segítségével Önkéntesek bevonását kezdeményezhetik az iskolák További információ, korábbi óratervek: www.penz7.hu, www.penziranytu.hu/penz7

49 Pénzügyi és gazdálkodási témahét 2017. március 6-10. GAZDÁLKODÁS A 2016-2017-es tanévtől új téma a témahetek programjában Cél  vállalkozói kompetenciafejlesztés  élményalapú vállalkozói ismeretek bevezetése a köznevelésbe Szakmai megvalósító: Nemzetgazdasági Minisztérium Együttműködő szakmai partnerek: Junior Achievement Magyarország Alapítvány, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány A hét gazdálkodási témái: Üzleti ötlet + együttműködés A regisztráció helye: pénz7.hu A regisztráció kezdete: 2016. november 15. Minden regisztráló iskola számára elérhető: Online letölthető kidolgozott óraterv tanári útmutató Tanárfelkészítés, konzultáció

50

51 www.fenntarthatosagi.temahet.hu

52 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Eredményekben gazdag, sikeres tanévet kívánok!


Letölteni ppt "Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ elért eredményei és további feladatai Schmidt Istvánné Az Egri Pedagógiai Oktatási Központ vezetője."

Hasonló előadás


Google Hirdetések