Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI A VIZSGA LEÍRÁSA VÁLTOZÁSOK 2017. január 1-től.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI A VIZSGA LEÍRÁSA VÁLTOZÁSOK 2017. január 1-től."— Előadás másolata:

1 TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI A VIZSGA LEÍRÁSA VÁLTOZÁSOK 2017. január 1-től

2 A vizsga részei 2015-2016-os tanév Középszint Írásbeli- Szóbeli 180 perc- 15 perc 90 pont- 60 pont Emelt szint Írásbeli- Szóbeli 240 perc- 20 perc 90 pont- 60 pont 2017. január 1-től Középszint Írásbeli- Szóbeli 180 perc- 15 perc 100 pont- 50 pont Emelt szint Írásbeli- Szóbeli 240 perc- 20 perc 100 pont- 50 pont

3 A vizsgán használható segédeszközök 2015-2016-os tanév Középszint Írásbeli Vizsgázó által biztosított történelmi atlasz Intézmény által biztosított helyesírási szótár (min. 3 pl.) Szóbeli Intézmény által biztosított történelmi atlasz 2017. január 1-től Középszint Írásbeli Vizsgázó által biztosított történelmi atlasz (KRONOLÓGIA NÉLKÜLI) Intézmény által biztosított helyesírási szótár (min. 3 pl.) Szóbeli Intézmény által biztosított történelmi atlasz (KRONOLÓGIA NÉLKÜLI)

4 Nyilvánosságra hozandók 2015-2016-os tanév Középszint Írásbeli Anyag, határidő: nincs Szóbeli Anyag: tematika Határidő: jogszabály szerint 2017. január 1-től Középszint Írásbeli Anyag, határidő: nincs Szóbeli Anyag: tematika Határidő: jogszabály szerint

5 KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 2015-2016-os tanév Középszint Írásbeli 180 perc – feladatsor I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldása – 45 pont II. Szöveges (kifejtendő) feladatok megoldása – 45 pont Szóbeli Egy problémaközpontú tétel kifejtése – 60 pont 2017. január 1-től Középszint Írásbeli 180 perc – feladatsor I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldása – 50 pont II. Szöveges (kifejtendő) feladatok megoldása – 50 pont Szóbeli Egy problémaközpontú tétel kifejtése – 50 pont

6 Az írásbeli feladatlap formai jellemzői I. 2015-2016-os tanév Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 12 feladat a meghatározott kompetenciák és témakörök alapján 11 példa a lehetséges feladattípusokra 2017. január 1-től Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 12 feladat a meghatározott kompetenciák és témakörök alapján 12 példa a lehetséges feladattípusokra 12. Komplex forráselemző feladat

7 Az írásbeli feladatlap formai jellemzői II. 2015-2016-os tanév Szöveges (kifejtendő) feladatok 8 feladatból 3 kötelező (2 rövid, 1 hosszú) meghatározott választási lehetőség alapján 5 kronológiai szakaszolás Egyetemes és magyar történelmi korszakok elkülönítése rövid esszé: kb. 70-90 szó, 10-12 sor hosszú esszé: kb. 150-160 szó, 25-30 sor 2017. január 1-től Szöveges (kifejtendő) feladatok 4 feladatból 2 kötelező (1 rövid, 1 hosszú; 1 egyetemes, 1 magyar) meghatározott választási lehetőség alapján 2 kronológiai szakaszolás (1. ókortól 1849-ig; 2. 1849- től napjainkig) rövid esszé: kb. 100-130 szó, 12-16 sor hosszú esszé: kb. 210-260 szó, 26-32 sor

8 Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői 2015-2016-os tanév Az írásbeli feladatsor 60%-a magyar, 40%-a egyetemes összes feladat 50%-a XIX. és XX. századra vonatkozik Tematikus arányok: Politika… kb. 40% Társadalom… kb. 30% Gazdaság… kb. 20% Vallás… kb. 10% 2017. január 1-től Az írásbeli feladatsor 60%-a magyar, 40%-a egyetemes összes feladat 50%-a 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik Tematikus arányok: Politika… kb. 40% Társadalom… munkaügyi alapismeretekkb. 25% Gazdaság… pénzügyi és gazdasági ismeretek kb. 25% Vallás… kb. 10%

9 Az írásbeli feladatlap értékelése I. 2015-2016-os tanév Szaktanár javítja és értékeli központi javítási- értékelési útmutató alapján 90 pont 50%-a egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldásával, 50%-a szöveges (kifejtendő) kérdésekre adott válaszokkal 2017. január 1-től Szaktanár javítja és értékeli központi javítási- értékelési útmutató alapján 100 pont 50%-a egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldásával, 50%-a szöveges (kifejtendő) kérdésekre adott válaszokkal

10 Az írásbeli feladatlap értékelése II. 2015-2016-os tanév Szöveges (kifejtendő) feladatok értékelési kritériumai: Feladatmegértés (kb. 20%) Kompetenciák (Tájékozódás térben és időben; Szaknyelv alkalmazása; Források használata; Eseményeket alakító tényezők …)(kb. 70%- kb. 60%) Nyelvhelyesség … (kb. 10%- kb. 20%) Rossz feladatválasztás esetei 2017. január 1-től Szöveges (kifejtendő) feladatok értékelési kritériumai: Feladatmegértés Tájékozódás térben és időben; Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása; Ismeretszerzés, források használata; Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú gondolkodás Rossz feladatválasztás esetei Nyelvhelyesség értékelése a kommunikáció kritériumnál

11 Szóbeli vizsga 2015-2016-os tanév Középszint Szóbeli Egy problémaközpontú tétel kifejtése – 60 pont Tételsor összeállítása Tételvázlat önálló kifejtése Közbekérdezés szűk lehetőségei 20-25 tétel (témakörönként 2- 4) Évente legalább 20%-ban módosítandó Segédeszközök intézmény által biztosítottak 2017. január 1-től Középszint Szóbeli Egy problémaközpontú tétel kifejtése – 50 pont Tételsor összeállítása Tételvázlat önálló kifejtése Közbekérdezés szűk lehetőségei 20-22 tétel (témakörönként 2- 4) Évente legalább 20%-ban módosítandó Segédeszközök intézmény által biztosítottak kronológia nélküli történelmi atlasz

12 A szóbeli tételsor formai jellemzői 2015-2016-os tanév Témakörökbe rendezett Kisebb korszak történelmi problémájának részletezőbb bemutatása vagy összetettebb, több korszakon átívelő probléma áttekintése Problémamegoldásra ösztönző, történeti források és térképek használata 2-3 feldolgozási, értelmezési szempont 2017. január 1-től Témakörökbe rendezett Kisebb korszak történelmi problémájának részletezőbb bemutatása vagy összetettebb, több korszakon átívelő probléma áttekintése Problémamegoldásra ösztönző, történeti források és térképek használata 3-4 feldolgozási, értelmezési szempont 3-6 forrás használata

13 A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői I. 2015-2016-os tanév A szóbeli vizsga témakörei: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Népesség, település, életmód Egyén, közösség, társadalom Modern demokráciák működése Politikai intézmények, eszmék, ideológiák Nemzetközi konfliktusok és együttműködés Szabad (problémaközpontú) témakör – helyi tanterv által meghatározott 2017. január 1-től A szóbeli vizsga témakörei: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek Népesség, település, életmód Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek Politikai berendezkedések a modern korban Politikai intézmények, eszmék, ideológiák Nemzetközi konfliktusok és együttműködés Szabad témakör - helyi tanterv által meghatározott

14 A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői II. 2015-2016-os tanév A szóbeli tételsorban érvényesíteni kell: kb. 60%-a magyar, kb. 40%- a egyetemes összes feladat kb. 50%-a XIX. és XX. századra vonatkozik Szóbeli tematika (témakör, résztéma) nyilvánosságra hozatala Tételsor előzetesen nem adható ki, tételek megismerése csak a vizsgán! 2017. január 1-től A szóbeli tételsorban érvényesíteni kell: Kb. 60%-a magyar, kb. 40%- a egyetemes összes feladat kb. 50%-a 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik Szóbeli tematika (témakör, résztéma) nyilvánosságra hozatala Tételsor előzetesen nem adható ki, tételek megismerése csak a vizsgán!

15 A szóbeli vizsgarész értékelése 2015-2016-os tanév Értékelési útmutató alapján A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése12 pont Tájékozódás térben és időben 6 pont A szaknyelv alkalmazása 6 pont Források használata, értékelése 12 pont Az eseményeket alakító tényezők feltárása, történelmi események, jelenségek problémaközpontú bemutatása 18 pont Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége6 pont Összesen: 60 pont 2017. január 1-től Értékelési útmutató alapján A feladat megértése 4 pont Tájékozódás térben és időben 6 pont Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása 10 pont Ismeretszerzés, források használata, értékelése 12 pont Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú gondolkodás 18 pont Összesen: 50 pont Feladatmegértés 0 pont, többi szempont is Nyelvhelyesség a kommunikáció … kritériumon belül értékelendő

16 EMELT SZINTŰ VIZSGA 2015-2016-os tanév Emelt szint Írásbeli 240 perc – feladatsor I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldása – 90 perc - 44 pont II. Szöveges (kifejtendő) feladatok megoldása – 150 perc - 46 pont - atlasz Szóbeli Egy problémaközpontú tétel kifejtése – 20 perc - 60 pont 2017. január 1-től Emelt szint Írásbeli 240 perc – feladatsor I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldása – 100 perc - 50 pont – segédeszköz nincs II. Szöveges (kifejtendő) feladatok megoldása – 140 perc - 50 pont – kronológia nélküli atlasz Szóbeli Egy problémaközpontú tétel kifejtése – 20 perc - 50 pont

17 Az írásbeli feladatlap formai jellemzői I. 2015-2016-os tanév Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 8-14 feladat a meghatározott kompetenciák és témakörök alapján 13 példa a lehetséges feladattípusokra 2017. január 1-től Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 12 feladat a meghatározott kompetenciák és témakörök alapján 14 példa a lehetséges feladattípusokra 14. Komplex forráselemző feladat

18 Az írásbeli feladatlap formai jellemzői II. 2015-2016-os tanév Szöveges (kifejtendő) feladatok 10 feladatból 4 kötelező (2 rövid, 2 hosszú) meghatározott választási lehetőség alapján 5 kronológiai szakaszolás Egyetemes és magyar történelmi korszakok elkülönítése rövid esszé: kb. 90-110 szó, 12- 14 sor hosszú esszé: kb. 160-180 szó, 30-40 sor 2017. január 1-től Szöveges (kifejtendő) feladatok 6 feladatból 3 kötelező (1 rövid, 1 hosszú, 1 komplex; 1 egyetemes, 1 magyar) meghatározott választási lehetőség alapján Kronológiai szakaszolás (1. ókortól 1849-ig; 2. 1849-től napjainkig; 3. Komplex feladat az ókortól napjainkig) rövid esszé: kb. 110-130 szó, 14-18 sor hosszú esszé: kb. 240-290 szó, 30-36 sor komplex feladat: kb. 290-340 szó, 36-42 sor

19 Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői 2015-2016-os tanév Az írásbeli feladatsor 60%-a magyar, 40%-a egyetemes összes feladat 50%-a XIX. és XX. századra vonatkozik Tematikus arányok: Politika… kb. 40% Társadalom… kb. 30% Gazdaság… kb. 20% Vallás… kb. 10% 2017. január 1-től Az írásbeli feladatsor 60%-a magyar, 40%-a egyetemes összes feladat 50%-a 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik Tematikus arányok: Politika… kb. 40% Társadalom… munkaügyi alapismeretekkb. 25% Gazdaság… pénzügyi és gazdasági ismeretek kb. 25% Vallás… kb. 10%

20 Az írásbeli feladatlap értékelése I. 2015-2016-os tanév Központi javítási- értékelési útmutató alapján 100 pont 50%-a egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldásával, 50%-a szöveges (kifejtendő) kérdésekre adott válaszokkal 2017. január 1-től Központi javítási- értékelési útmutató alapján 100 pont 50%-a egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldásával, 50%-a szöveges (kifejtendő) kérdésekre adott válaszokkal

21 Az írásbeli feladatlap értékelése II. 2015-2016-os tanév Szöveges (kifejtendő) feladatok értékelési kritériumai: Feladatmegértés (kb. 20%) Kompetenciák (Tájékozódás térben és időben; Szaknyelv alkalmazása; Források használata; Eseményeket alakító tényezők …)(kb. 70%- kb. 60%) Nyelvhelyesség … (kb. 10%- kb. 20%) Rossz feladatválasztás esetei 2017. január 1-től Szöveges (kifejtendő) feladatok értékelési kritériumai: Feladatmegértés Tájékozódás térben és időben; Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása; Ismeretszerzés, források használata; Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú gondolkodás Rossz feladatválasztás esetei Nyelvhelyesség értékelése a kommunikáció kritériumnál

22 Szóbeli vizsga 2015-2016-os tanév Emelt szint Szóbeli Egy problémaközpontú tétel kifejtése – 60 pont Tételvázlat önálló kifejtése Közbekérdezés szűk lehetőségei 20-22 tétel (témakörönként 2- 4) / vizsganap Évente legalább 30%-ban módosítandó Segédeszközök a vizsgabizottságot működtető intézmény által biztosítottak 2017. január 1-től Emelt szint Szóbeli Egy problémaközpontú tétel kifejtése – 50 pont Tételvázlat önálló kifejtése Közbekérdezés szűk lehetőségei 20-22 tétel (témakörönként 2- 4) Évente legalább 30%-ban módosítandó Segédeszközök a vizsgabiztosságot működtető intézmény által biztosítottak kronológia nélküli történelmi atlasz

23 A szóbeli tételsor formai jellemzői 2015-2016-os tanév Témakörökbe rendezett Kisebb korszak történelmi problémájának részletezőbb bemutatása vagy összetettebb, több korszakon átívelő probléma áttekintése Problémamegoldásra ösztönző, történeti források és térképek használata 2-3 feldolgozási, értelmezési szempont 2017. január 1-től Témakörökbe rendezett Kisebb korszak történelmi problémájának részletezőbb bemutatása vagy összetettebb, több korszakon átívelő probléma áttekintése Problémamegoldásra ösztönző, történeti források és térképek használata 3-5 feldolgozási, értelmezési szempont

24 A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői I. 2015-2016-os tanév A szóbeli vizsga témakörei: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Népesség, település, életmód Egyén, közösség, társadalom Modern demokráciák működése Politikai intézmények, eszmék, ideológiák Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 2017. január 1-től A szóbeli vizsga témakörei: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek Népesség, település, életmód Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek Politikai berendezkedések a modern korban Politikai intézmények, eszmék, ideológiák Nemzetközi konfliktusok és együttműködés

25 A szóbeli tételsor tartalmi jellemzői II. 2015-2016-os tanév A szóbeli tételsorban érvényesíteni kell: kb. 60%-a magyar, kb. 40%-a egyetemes összes feladat kb. 50%-a XIX. és XX. századra vonatkozik Szóbeli tematika (témakör, résztéma) nyilvánosságra hozatala – országos vizsgaközpont 30-40 címet hoz nyilvánosságra Tételsor előzetesen nem adható ki, tételek megismerése csak a vizsgán! 2017. január 1-től A szóbeli tételsorban érvényesíteni kell: Kb. 60%-a magyar, kb. 40%-a egyetemes összes feladat kb. 50%-a 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik Szóbeli tematika (témakör, résztéma) nyilvánosságra hozatala – országos vizsgaközpont 30 címet hoz nyilvánosságra Tételsor előzetesen nem adható ki, tételek megismerése csak a vizsgán!

26 A szóbeli vizsgarész értékelése 2015-2016-os tanév Központi értékelési útmutató alapján A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése12 pont Tájékozódás térben és időben 6 pont A szaknyelv alkalmazása 6 pont Források használata, értékelése 12 pont Az eseményeket alakító tényezők feltárása, történelmi események, jelenségek problémaközpontú bemutatása 18 pont Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége6 pont Összesen: 60 pont 2017. január 1-től Értékelési útmutató alapján A feladat megértése 4 pont Tájékozódás térben és időben 6 pont Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása 10 pont Ismeretszerzés, források használata, értékelése 12 pont Eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai és problémaközpontú gondolkodás 18 pont Összesen: 50 pont Feladatmegértés 0 pont, többi szempont is Nyelvhelyesség a kommunikáció … kritériumon belül értékelendő


Letölteni ppt "TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI A VIZSGA LEÍRÁSA VÁLTOZÁSOK 2017. január 1-től."

Hasonló előadás


Google Hirdetések