Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közigazgatási szervezetrendszer II. Az államigazgatás szervei – központi és dekoncentrált szervek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közigazgatási szervezetrendszer II. Az államigazgatás szervei – központi és dekoncentrált szervek."— Előadás másolata:

1 Közigazgatási szervezetrendszer II. Az államigazgatás szervei – központi és dekoncentrált szervek

2 Közigazgatási feladatokat ellátó szervek I.Közigazgatási szervezetrendszer I.Államigazgatás II.Önkormányzati igazgatás II.Közintézmények I.Testületi önkormányzatok II.Közalapítványok III.Közintézetek III.Felhatalmazás alapján eljáró szervek

3 Közigazgatási feladatokat ellátó szervek Közigazgatási szervezetrendszer Államigazgatás Önkormányzati igazgatás Közintézmények Testületi önkormányzatok KözalapítványokKözintézetek Felhatalmazás alapján eljáró szervek

4 A szűk értelemben vett közigazgatási szervezetrendszer I.Államigazgatás I.Általános I.Kormány II.Szatellit szervek (a Kormány munkáját segítő szervek) II.Különös (szakigazgatási szervek) I.Minisztériumok II.Nem minisztériumi jogállású szervek II.Önkormányzati igazgatás

5 A szűk értelemben vett közigazgatási szervezetrendszer felosztása feladatkör szerint ÁllamigazgatásÁltalánosKormány Szatellit szervek (a Kormány munkáját segítő szervek) Különös (szakigazgatási szervek) Minisztériumok Nem minisztériumi jogállású szervek Önkormányzati igazgatás Helyi közügyek

6 A szűk értelemben vett közigazgatási szervezetrendszer felosztása szintek szerint Általános: Kormány+szatellit Szakigazgatás: minisztériumok+nem minisztériumi jogállású szervek Központi Általános: Fővárosi és megyei kormányhivatalok Szakigazgatás: dekoncentrált szervek Területi/területközi Járási hivatalok Jegyző Helyi

7 “ ” Alaptörvény 15. cikk (1) A Kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, amelynek feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály kifejezetten nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe. A Kormány az Országgyűlésnek felelős. (2) A Kormány a közigazgatás legfőbb szerve, törvényben meghatározottak szerint államigazgatási szerveket hozhat létre. Vö.: 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról (Ksztv.), a minisztériumok felsorolásáról szóló hatályos törvény A Kormány mint általános hatáskörű központi államigazgatási szerv

8 Kormány Tagjai: miniszterelnök és a miniszterek Miniszterelnök szerepe (Alaptörvény: meghatározza a Kormány általános politikáját) Eszközei: jogalkotás, irányítás (minisztérium, kormányhivatal)

9 Kitekintő: irányítás, felügyelet, vezetés Szervezeten kívüli: irányítás, felügyelet Irányítás alapítás, átalakítás, megszüntetés döntés- felülvizsgálat egyedi utasítás jelentés, beszámoló Felügyelet személyügyi döntések Szmsz. Ellenőrzés törvényesség, szakszerűség, hatékonyság, pénzügy Szervezeten belül: vezetés feladatkör címzettje hatáskör gyakorlása felelősség vezetés

10 A Kormány és szervei, a minisztériumok 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról (Ksztv.) 2010. évi XX. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról a Kormány ügyrendje (kormányhatározat)

11 Szatellit szervek Kormány kabinetek állásfoglalás a Kormány ülései előtt kormánybizottságösszehangolás egyéb javaslattevő, véleményező, tanácsadó Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság kormánybiztos minisztérium/kormányhiv feladatkörébe NEM tartozó miniszterelnöki biztos m.e. feladatkörébe tartozó feladat

12 A Kormány döntéshozásának támogatása Szakmai előkészítés KÁT FKB Politikai döntéshozás Kormány Stratégiai kabinet Gazdasági kabinet Nemzetbiztonsági kabinet

13 Miniszterek, minisztériumok miniszterek (kabinetfőnök tárca nélküli) miniszterelnökKormány

14 Miniszterek, minisztériumok Miniszter Feladatkör címzettje (eredeti Korm. rendelet) Gyakorolja a hatáskört Viseli a politikai felelősséget Vezeti a munkaszervezetét (minisztérium); kiv.: tárca nélküli Spec.: a miniszterelnök kabinetfőnöke Minisztérium A miniszter munkaszerve Kormány irányítása alatt áll Különös hatáskörű államigazgatási szerv Spec.: Miniszterelnökség, Miniszterelnöki Kabinetiroda

15 Nem minisztériumi jogállású államigazgatási szervek Központi hivatal Rendvédelmi szerv Önálló szabályozó szerv Autonóm államigazgatási szervek Kormányhivatal

16 Nem minisztériumi jogállású államigazgatási szervek Mi indokolja a jogállást? Van-e dekoncentrált szerve? Irányítás, felügyelet?

17 “ ” 70. § (1) A kormányhivatal törvény által létrehozott, a Kormány irányítása alatt működő központi államigazgatási szerv. (2) A kormányhivatal felügyeletét a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében kijelölt miniszter látja el, aki e hatáskörében – ha törvény eltérően nem rendelkezik – különösen a) törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján jogszabályt alkot a kormányhivatal feladatkörébe tartozó kérdésekben, illetve előterjesztést tesz törvény vagy kormányrendelet alkotására, b) képviseli a kormányhivatalt a Kormány és az Országgyűlés előtt. (3) A kormányhivatal törvényben meghatározott feladatkörében nem utasítható. (4) (5) A kormányhivatal tevékenységéről – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint – beszámol a Kormánynak, valamint tájékoztatja az Országgyűlés feladatkörében érintett bizottságát. A tájékoztatást a kormányhivatal honlapján közzé kell tenni. Ksztv. Kormányhivatal

18 “ ” 72. § A központi hivatal törvény vagy kormányrendelet által létrehozott, miniszter irányítása alatt működő központi államigazgatási szerv. Ksztv. Központi hivatal


Letölteni ppt "Közigazgatási szervezetrendszer II. Az államigazgatás szervei – központi és dekoncentrált szervek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések