Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KÖZBESZERZÉSI ELLENŐRZÉSI RENDSZER ALAKULÁSA A LEGAKTUÁLISABB EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁGI AUDITTAPASZTALATOK ALAPJÁN DR. SIMON ANNAMÁRIA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KÖZBESZERZÉSI ELLENŐRZÉSI RENDSZER ALAKULÁSA A LEGAKTUÁLISABB EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁGI AUDITTAPASZTALATOK ALAPJÁN DR. SIMON ANNAMÁRIA."— Előadás másolata:

1 A KÖZBESZERZÉSI ELLENŐRZÉSI RENDSZER ALAKULÁSA A LEGAKTUÁLISABB EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁGI AUDITTAPASZTALATOK ALAPJÁN DR. SIMON ANNAMÁRIA

2 Az ellenőrzés szintje, formái EU-szint (pl. Európai Bizottság, OLAF, Európai Bíróság) ME és KSZ/IH uniós forrásból támogatott eljárások ellenőrzése hazai érintkező területek (hivatalbóli jogorvoslati eljárás kezdeményezői): – a) a Közbeszerzési Hatóság elnöke; – b) az Állami Számvevőszék; – c) a kormányzati ellenőrzési szerv; – d) a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős szerv; – e) a Magyar Államkincstár; – f) az alapvető jogok biztosa; – g) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezet; – h) a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv; – i) a Gazdasági Versenyhivatal; – j) az európai támogatásokat auditáló szerv; – k) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter; – l) az ügyész; – m) a közbeszerzésekért felelős miniszter.

3 Auditok 1083/2006/EK tanácsi rendelet 72. cikk (2) bek. 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 127. cikke 4/2011. (I.28.) Korm.rend. 7. § (3) bek. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 16. §

4 2015 novemberi KFF audit 2015. november 9-13. DG REGIO ellenőrző látogatás Ellenőrzés célja: horizontális közbeszerzési ellenőrzés Megbizonyosodni az irányítási és ellenőrzési rendszerek működéséről a magas kockázatú operatív programok, területek és horizontális témák ellenőrzésén keresztül

5 Ellenőrzés köre - mintavételezés Operatív programMinőség-ellenőrzésSzabályossági eljárásSzerződés- módosítások Összesen Közlekedés Operatív Program 116421 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 81211 Végrehajtás Operatív Program 1001 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 0112 Környezet és Energia Operatív Program 62614 Észak Alföld Operatív Program 0213 Közép-Magyarország Operatív Program 0011 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2103 Összesen28131556

6 A főbb megállapítások és intézkedések összefoglalása

7 Megállapítások Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban odaítélt hasonló jellegű építési munkálatok, szolgáltatások szabálytalan ismétlődése Indokolatlan határidő-lerövidítés előzetes összesített tájékoztatóval Diszkriminatív műszaki leírások Gyorsított eljárás indokolatlan alkalmazása

8 2011. évi közbeszerzési törvény 94. § (3) b) és a 2004/18/EK irányelv 31. cikk (4) b) Az ajánlatkérő hatóságok közbeszerzési szerződéseket köthetnek szerződési hirdetmény előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárás során „olyan új építési munkákat, illetve szolgáltatásokat illetően, amelyek attól a gazdasági szereplőtől megrendelt munkák megismétléséből állnak, akinek, illetve amelynek ugyanaz az ajánlatkérő szerv már odaítélt egy korábbi szerződést, feltéve, hogy ezek az építési munkák, illetve szolgáltatások megfelelnek egy olyan alapprojektnek, amelyre az eredeti szerződést nyílt vagy meghívásos eljárást követően ítélték oda Megállapítás: A 2011. évi CVIII. törvény 94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások a 2004/18/EK irányelvnek nem megfelelően kerültek megindításra, mivel az előzmény hirdetményes eljárás hirdetményében csupán annyi szerepelt, hogy ajánlatkérő hirdetmény nélküli eljárást alkalmazhat további munkák/szolgáltatások megrendelésére A Bizottság szerint ilyen hirdetmény nélküli eljárást csak az előzmény hirdetményes eljárás megindításakor már ismert, és a hirdetményben hivatkozott, hasonló munkákra/szolgáltatásokra lehet alkalmazni. Elvárt intézkedés: A nemzeti hatóságok tegyenek azonnali intézkedést a fent leírt gyakorlat megszüntetése érdekében, és biztosítsanak megfelelő iránymutatást az ajánlatkérő hatóságok részére a 31(4)b cikk értelmezésével kapcsolatban. Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban odaítélt hasonló jellegű építési munkálatok, szolgáltatások szabálytalan ismétlődése

9 Indokolatlan határidő-lerövidítés előzetes összesített tájékoztatóval A vizsgált eljárásokban 25-27 napos volt az ajánlattételi határidő, az ajánlatkérő az előzetes összesített tájékoztatóban nem tüntette fel az alkalmassági követelményeket, holott nem bizonyított, hogy azok a tájékoztató feladásakor nem álltak rendelkezésre.  Elvárt intézkedés: A nemzeti hatóságok tegyenek azonnali intézkedést a fent leírt gyakorlat megszüntetése érdekében, és biztosítsanak megfelelő iránymutatást az ajánlatkérő hatóságok részére. Az EÖT formanyomtatványokat és az ajánlatkérő hatóságok számára kidolgozott iránymutatásokat frissíteni kell. A KFF által elvégzett közbeszerzésekkel kapcsolatos irányítási ellenőrzések során vissza kell utasítani minden olyan ajánlati felhívást, amely egy nem megfelelő EÖT, azaz a hozzáférhető információk szempontjából hiányos EÖT közzétételét követően rövidebb benyújtási határidőket köt ki.

10 Diszkriminatív műszaki leírások A Bizottság ellenőreinek megállapításai szerint nagyon magas Magyarországon az olyan közbeszerzési eljárások száma, amelyben csupán egyetlen ajánlat érkezik, amely sok esetben a műszaki leírás versenykorlátozó jellegéből fakadhat.  Elvárt intézkedés: Az irányító hatóság és a KFF biztosítsa, hogy a műszaki leírást nem konkrét modellekhez igazítják.

11 Gyorsított eljárás indokolatlan használata A vizsgált közbeszerzésben a gyorsított eljárás alkalmazásának indoka a 2007-2013 programozási időszak zárása, és így a költségvetési rizikó kizárása, illetve minimalizálása volt A gyorsított eljárás a Bizottság véleménye alapján nem állta meg a helyét, mivel az ajánlatkérőnek számolnia kellett volna a programozási időszak zárásával, és az ajánlattételi határidő nem volt megfelelő a benyújtandó ajánlat összetettségéhez képest  Elvárt intézkedés: A KFF utasítson vissza minden olyan hirdetményt, amely a szerződés összetettségének figyelembe vételét mellőző, megfelelő indoklás nélküli gyorsított eljárást alkalmaz. Az ajánlatkérők számára biztosított iránymutatásokat meg kell erősíteni annak érdekében, hogy ezt a kérdést megfelelő módon kezeljék.

12 A konkrét eljárásokhoz köthető megállapítások mellett egyéb észrevételek + ajánlások

13 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A KÖZBESZERZÉSI ELLENŐRZÉSI RENDSZER ALAKULÁSA A LEGAKTUÁLISABB EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁGI AUDITTAPASZTALATOK ALAPJÁN DR. SIMON ANNAMÁRIA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések