Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Matematikai nevelés pszichológiai, pedagógiai meghatározottsága Kissné Zsámboki Réka NYME-BPK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Matematikai nevelés pszichológiai, pedagógiai meghatározottsága Kissné Zsámboki Réka NYME-BPK."— Előadás másolata:

1 Matematikai nevelés pszichológiai, pedagógiai meghatározottsága Kissné Zsámboki Réka NYME-BPK

2 „Minden pedagógia hamis, amely nem annak a személyiségnek a szükségleteire, énjére támaszkodik akit nevel.” Célestin Freinet

3 óvodai matematikai nevelés - gyermekközpontú pedagógia speciális területe Fejlődés-lélektani alap: az óvodás gyermek észlelése, figyelme, emlékezete, képzelete, akarata, gondolkodása Pedagógiai alap: gyermekközpontúság, individualizáció és szocializáció, személyiség- kibontakozása, egyéni fejlesztés, eltérő bánásmód, elfogadás, tisztelet, szeretet, biztonság… Majd: célok, feladatok, utak, módszerek ONAP: óvodakép, gyermekkép

4 ONAP gyermekkép 1.„…az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre” 2. „Az ONAP az eltérő pedagógiai és pszichológiai irányzatok közös vonásai: a gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg Következtében: sajátos, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletek A személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik.

5 ONAP óvodakép „Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő” Az óvodai nevelés célja: sokoldalú, harmonikus fejlődés, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (különleges gondozást igénylő gyermekek ellátása is).

6 Alapelv: A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, szeretete és megbecsülése A megvalósítás érdekében: Érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör A testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakítása Sokszínű –az életkornak és fejlettségnek megfelelő – tevékenységek (különös tekintettel a játékra!) Az életkornak megfelelő műveltségtartalmak közvetítése Az egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezet

7 Az óvodai nevelés általános feladatai Az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése: az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés, nevelés biztosítása.

8 A matematikai nevelés szerves része az óvodai nevelésnek! Hozzá kell járulnia: a gyermek személyiségfejlődéséhez egyéni képességeinek kibontakoztatásához szocializációjához értelmi, érzelmi neveléséhez Az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése elképzelhetetlen a matematikai nevelés közreműködése nélkül.


Letölteni ppt "Matematikai nevelés pszichológiai, pedagógiai meghatározottsága Kissné Zsámboki Réka NYME-BPK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések