Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyermekvédelem alapjai – miért szükséges, mire jó a gyermekvédelmi protokoll? Csókay László KPSZTI 2016. április 13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyermekvédelem alapjai – miért szükséges, mire jó a gyermekvédelmi protokoll? Csókay László KPSZTI 2016. április 13."— Előadás másolata:

1 A gyermekvédelem alapjai – miért szükséges, mire jó a gyermekvédelmi protokoll? Csókay László KPSZTI 2016. április 13.

2 A gyermek helyzete Ideális helyzet: a gyermek a saját, vérszerinti családjában nevelkedik, az egészséges testi, értelmi érzelmi, erkölcsi fejlődését szolgáló, képességeinek kibontakoztatását segítő, állandóságot biztosító körülmények között Veszélyeztető helyzet: minden olyan, a – gyermek, vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás, vagy körülmény következtében kialakult helyzet, ami a gyermek egészséges fejlődését gátolja vagy akadályozza

3 Segítség a veszélyeztető helyzetben: Gyermekjóléti alapellátások: segítségnyújtás a családban Gyermekvédelmi szakellátások: helyettesítő védelem

4 Változások a családsegítésben és a gyermekjóléti szolgáltatásban 2016-tól csak integrált család és gyermekjóléti szolgálat/központ Kötelező önkormányzati feladat Polgármesteri Hivatallal bíró önkormányzatok: lakóhely szintű minimumszolgáltatások (CSGYSZ-3177) Járásszékhelyi települések: a hatósági feladatokhoz kapcsolódó és a speciális szolgáltatások (CSGYK-198)

5 Család és gyermekjóléti szolgáltatás Család és Gyermekjóléti Szolgálat (települési szint) -Információnyújtás -Jelzőrendszer működtetése, jelzőrendszeri felelős -Kríziskezelés -Segítés az ellátásokhoz jutásban -Prevenció, szabadidős programok szervezése -Családgondozás, klasszikus segítő tevékenység -Általános tanácsadás -Csoportmunka Család és Gyermekjóléti Központ (járásszékhelyi szint) HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK: -Közreműködés hatósági intézkedésben (javaslattétel, esetmenedzsment) -Folyamatos esetmenedzsment a hazagondozás érdekében -Utógondozói munka -Szociális diagnóziskészítés, szükségletfelmérés (2017-től)

6 Család és gyermekjóléti szolgáltatás 2. Család és Gyermekjóléti Szolgálat -Általános tanácsadás -Csoportmunka -Közösségfejlesztés -Kapcsolattartás és együttműködés a Központtal Család és Gyermekjóléti Központ SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK -Kapcsolatügyelet -Készenléti ügyelet – telefon -Utcai, lakótelepi szociális munka -Kórházi szociális munka -Jogi tanácsadás -Pszichológiai tanácsadás -Családkonzultáció, családterápia -Mediáció -Óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység (2018-tól) -Szakmai támogatás a gyermekjóléti szolgálatoknak

7 Problémák az iskolák gyermekvédelmi működésével kapcsolatban Megkésett, vagy elmaradó jelzések (hatóság felé is!) Sok igazolatlan óra, korai iskolaelhagyás Esetmegbeszéléseken, szakmaközi megbeszéléseken való részvétel nehézségei (nincs kompetens gyv. felelős; időhiány) Osztályfőnök gyermekvédelmi szerepének problémái Speciális ismeretekkel rendelkező pedagógusok hiánya Óvoda- és iskolapszichológusok hiánya

8 Problémák az iskolák gyermekvédelmi működésével kapcsolatban 2. Veszélyeztetettek száma csökkent (2011: 200 ezer gyerek; 2013:139 ezer gyerek) Nevelési intézményekből jövő jelzések aránya csökken Gyermekvédelem megjelenése az intézményi dokumentumokban : 120 iskola tapasztalatai (Hegedűs J. 2011.)

9 Gyermekvédelmi protokoll Eljárásrend, ami tartalmazza az adott tevékenység célját a működés feltételeit, így a - szabályozó környezetet - tárgyi feltételeket - személyi feltételeket - kapcsolódó szervezeteket a tevékenység alapelveit, leírását az értékelés módját, gyakoriságát, mutatóit

10 Miért szükséges, miért jó a gyermekvédelmi protokoll? Összefoglalja a tevékenység szempontjából lényeges összes információt Elfogadásával az intézmény/fenntartó garantálja, hogy e szabályokat elfogadja, a szükséges feltételeket biztosítja Vezérfonalat ad a tevékenységet végzők számára, hogy mit kell csinálni; mi az, ami számon kérhető, ellenőrizhető rajtuk Ellenőrzések során egy mérce, amihez viszonyítható a tevékenység eredményessége, az esetleges mulasztások, stb.

11 Miért szükséges, miért jó a gyermekvédelmi protokoll? Fejlesztések során kiindulópont a helyzetértékeléshez, tervezéshez A szervezet többi munkatársa számára is elérhető, megismerhető, a belső együttműködés feltétele és segítője Külső együttműködő szervezetek számára átláthatóvá, megismerhetővé teszi az intézmény gyermekvédelmi működését

12 Miért különösen fontos, hogy legyen gyermekvédelmi protokoll? Veszélyeztetettség, gyermekvédelmi problémák új formái jelennek meg az iskolában is. Árnyaltabb képünk van a veszélyeztető helyzetekről.  „Hagyományos”, családi eredetű veszélyeztetés, hátrányos helyzet, elhanyagolás, iskolai mulasztások  Nőtt az érzékenység a bántalmazás különböző formáira  Iskolai keretek közötti veszélyeztetés, iskolai bántalmazások elszaporodása, nyilvánosságra kerülése (gyerek-gyerek; gyerek-felnőtt; felnőtt-felnőtt)  Veszélyeztetések új formái, eszközei (kortársak általi veszélyeztetés, drog, alkohol,internet, cyberbullying, szexualitás)

13 Miért különösen fontos, hogy legyen gyermekvédelmi protokoll?  Prevenciós szemlélet erősödése, korai problémafelismerés fontossága  Hiányos jogi szabályozás  Gyermekvédelmi jelzőrendszer erősödése  Jelzőrendszeri tagok felelőssége, elszámoltatása

14 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "A gyermekvédelem alapjai – miért szükséges, mire jó a gyermekvédelmi protokoll? Csókay László KPSZTI 2016. április 13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések