Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtárak a tudásért és a közösségért a 2014-2020 időszakban Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtárak a tudásért és a közösségért a 2014-2020 időszakban Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály."— Előadás másolata:

1 Könyvtárak a tudásért és a közösségért a 2014-2020 időszakban Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Sörény Edina vezető tanácsos Debrecen, 2014. május 12.

2 Tartalom Szakmai irányítás - megújuló jogszabályok - Megújuló hazai támogatási rendszer Könyvtárak a tudásért és a társadalmi felzárkózásért – Tudásforrás program Uniós fejlesztési célok és források 2014-2020

3 Jogszabályváltozások 1997. évi CXL. törvény ▫54.§ (1) h pont: a könyvtár elnevezés alapkövetelmény ▫54. § (2) a miniszter jegyzéket vezet a könyvtárakról ▫54. § (3) nyilatkozattételi kötelezettség ▫55. § (1) alapfeladatok jelentős bővülése: ▫az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetősége, ▫a könyvtárhasználókat segítése az információs műveltség elsajátításában, ▫részvétele az egész életen át tartó tanulás folyamatában, ▫szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi. ▫66. § a megyei könyvtárak állami feladatai

4 A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet Bővülő adatsor Nyilatkozatok számának bővítése – fenntartói támogatás megerősítése Helyszíni ellenőrzés a felvétel előtt A Jegyzéken lévő könyvtárak szakértői szintű ellenőrzése

5 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól Megyei könyvtárak önálló támogatása ▫Felhasználási kötöttségekkel: 10%, 1 fő továbbképzése, nemzeti programok Települési könyvtári és közművelődési támogatás :1140 Ft/fő – elszámolási kötelezettség 10% -10 % megkötés KSZR támogatás – megemelkedett összeggel! ▫Felhasználás: a 39/2013.(V.31) EMMI rendelet alapján

6 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól Rövidebb határidők – gyorsabb kifizetés Megújuló módszer – a támogatási összeg megállapítása 30%-os átjárhatóság továbbra is

7 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól Előkészületben: ▫ a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló EMMI rendelet

8 A fejlesztések megvalósításának feltételei Elfogadott stratégia Megfelelő szakmai ismeretekkel és motiváltsággal rendelkező szakemberek Politikai szándék és akarat (Kormányzati döntés az Európai Uniós Operatív programokról) Megfelelő finanszírozási forrás

9 A könyvtári stratégia fő irányai 2014-2020 1.A könyvtárak társadalmi szerepvállalásának erősítése 2.A könyvtári rendszer hosszú távú működésének fenntartása és innovatív fejlesztése 3.Korszerű, felhasználó-központú, versenyképes országos könyvtári szolgáltatások fejlesztése, széleskörű jogszerű elektronikus hozzáférés biztosítása 4.A könyvtáros szaktudás folyamatos megújításának és elismerésének biztosítása

10 A fejlesztések kontextusa Országos Egy-egy területre ( régió, megye, város) vonatkozó Egy-egy könyvtárra és vonzáskörzetére vonatkozó Egy-egy könyvtári területre vonatkozó A könyvtári szakemberre vonatkozó

11 Eredmények: 6,8 Mrd Ft igény 5,1 Mrd támogatás 11,5 Mrd Ft igény és 8,5 Mrd Ft támogatás

12

13 Stratégiai keretek: a Partnerségi Megállapodás és Operatív programok Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Közigazgatás és Közszolgáltatás Fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program (KOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Terület- és Területfejlesztési Operatív Program (TOP) Vidékfejlesztési Program (VP) - EMVA

14 Hétéves kerete: 884,9 Mrd Ft

15 Az EFOP prioritási tengelyei Prioritási tengelyFinanszírozó alap 1. Társadalmi együttműködés erősítéseESZA: 36,8 % 2. Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében ERFA: 19,6 % 3. Gyarapodó tudástőkeESZA: 25,5 % 4. Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében ERFA: 16, 9% 5. Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések ESZA: 1,2 %

16 1. -2. prioritás: Társadalmi együttműködés erősítése Intézkedések: 1. Aktív közösségi szerepvállalás és önkéntesség fejlesztése Az idősek tevékeny életmódjának, a nemzedékek közötti együttműködés segítése Társadalmi együttélés erősítése (pl. anti-diszkriminációs és multikulturális programok) A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatása Gyermeket sújtó szegénység felszámolását célzó programok és szolgáltatások fejlesztése 2. A szegénység és hátrányos helyzetek átöröklődésének megakadályozása (Biztos Kezdet stb.)

17 3. prioritás: Gyarapodó tudástőke 3.2 intézkedés: A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül A korai iskolaelhagyás csökkentése kompetencia- és személyiségfejlesztő programokkal A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése a nem formális és informális tanulási alkalmakkal Alapkompetenciák fejlesztése érdekében az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése a nem formális és informális tanulás eszközeivel

18 1. A korai iskolaelhagyás csökkentése kompetencia- és személyiségfejlesztő programokkal és szolgáltatásfejlesztéssel „ESÉLYTEREMTÉS” Cél: kompetencia- és személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, készségfejlesztő, a kulturális intézményekben lévő tudásvagyon megismerésén alapuló, a kreatív iparokat, a pályaorientációt támogató tanulási programok, foglalkozások kialakítása a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű célcsoportoknak, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkózási esélyeinek növelése, egyénre szabott fejlesztése, képességeik kibontakoztatása (tanodák, illetve tanoda típusú fejlesztések révén) a fejlesztés eredményeinek és a létrejött jó gyakorlatoknak a terjesztése, a korai iskolaelhagyásra vonatkozó egyedi megoldások összegyűjtése, a köznevelésben történő megjelenésük elősegítése

19 2. A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése a nem formális és informális tanulási alkalmakkal „PARTNERSÉG” Cél: a gyermekek számára átfogó kompetencia- és készségfejlesztés, az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok fejlesztése múzeum- és könyvtárpedagógiai programok, biblioterápiai foglalkozások, az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztése, szövegértést fejlesztését támogató nem formális tanulási formák, foglalkozások kialakítása, meseterápia; tehetséggondozás, kreatív készségek fejlesztése, művészetpedagógiai, valamint drámapedagógiai foglalkozások fejlesztése; a fogyatékkal élők tanuláshoz történő hozzáférésének növelése; anyanyelvi- és viselkedéskultúra fejlesztését támogató programok; ismeretterjesztés, egészségnevelési, mozgásfejlesztő és környezeti nevelési programsorozatok.

20 3. Az alapkompetenciák fejlesztése érdekében az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése a nem formális és informális tanulás eszközeivel „MEGÚJULÁS” Célok: kompetenciafejlesztés, esélyteremtés az egész életen át tartó tanulás révén, korosztálytól függetlenül az élethosszig tartó tanulást támogató szolgáltatások fejlesztése az új szakmai feladatok ellátása érdekében korszerűen képzett humánerőforrás és az új szolgáltatásoknak megfelelő intézményi szervezet fejlesztése (közgyűjteményi dolgozók továbbképzése, módszertani fejlesztések és koordinációs tevékenységek, hálózatosodás).

21 4. prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében Közoktatás infrastrukturális fejlesztése Oktatást és képzést szolgáló kulturális intézményi fejlesztések Könyvtári, múzeumi és közművelődési infrastruktúra fejlesztése, tanulási- oktatási terek, kreatív terek kialakítása, bővítése Felsőoktatás infrastrukturális fejlesztése Felsőoktatási közgyűjteményi intézmények: tudásbázis, könyvtár, közgyűjteményi szolgáltatásokat bővítő és modernizáló beruházások, az open access publikálási és tanulási formák infrastrukturális alapjainak megteremtése

22 5. prioritás: Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések Társadalmi befogadást elősegítő visszatérítendő támogatások nyújtása hátrányos helyzetű emberek számára Társadalmi innováció és transznacionális együttműködések ▫Kulturális intézmények és civil szervezetek hálózati együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, erősítése érdekében (HACS)

23 edina.soreny@emmi.gov.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Könyvtárak a tudásért és a közösségért a 2014-2020 időszakban Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések