Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Uniós források – Fejlesztési irányok (A gyermekvédelmi területek várható fejlesztései európai uniós forrásokból) Csizmár Gábor Szociális és Munkaügyi Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Uniós források – Fejlesztési irányok (A gyermekvédelmi területek várható fejlesztései európai uniós forrásokból) Csizmár Gábor Szociális és Munkaügyi Minisztérium."— Előadás másolata:

1 Uniós források – Fejlesztési irányok (A gyermekvédelmi területek várható fejlesztései európai uniós forrásokból) Csizmár Gábor Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkár Gyermekjóléti Szolgálatok I. Országos Konferenciája 2007. szeptember 13.

2 Európai Uniós források Fejlesztés (nem működtetés) Fenntarthatóság Felzárkóztatás (esély-kiegyenlítés – lsd. KMR kontra leghátrányosabb kistérségek) Saját program Saját erő Együttműködés (konzorciumok)

3 I. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) megvalósuló programok

4 I/A. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programból (TIOP), valamint a Közép-Magyarország Operatív Programból (KMOP) Innovatív integrált térségi szolgáltató központok a leghátrányosabb térségekben. Bentlakásos intézmények modernizációja.

5 I/B A Regionális Operatív Programok Az önkormányzatok ellátási kötelezettségébe tartozó szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése: Szociális és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtó intézmények kialakítása, állapotjavítása, rekonstrukciója, bővítése. Család közeli, otthon közeli szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények kialakítása, állapotjavítása, rekonstrukciója, bővítése és a szolgáltatásokhoz szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzése, modernizálása.

6 I/B A Regionális Operatív Programok Gyermekek napközbeni ellátásainak fejlesztése:  Bölcsődék épületének bővítése, korszerűsítése, felújítása, az ellátáshoz szükséges gépek, berendezések beszerzése.  Családi napközik, nyári napközik, napközis táborok megvalósítása, szükséges infrastruktúra fejlesztése.  Óvodához integrált bölcsődék létrehozása, infrastrukturális feltételeinek megteremtése.

7 Európai Szociális Alapból (ESZA) megvalósuló programok Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

8 TÁMOP 5.3. prioritás 5.3. A kiemelten leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása.

9 5.4. Beruházás a jövőnkbe, gyermek és ifjúsági programok - Gyermek és fiatalok integrációs programja. - Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére. - A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet típusú programok országos elterjesztése. - Biztos Kezdet programok elemeinek elindítása a leghátrányosabb térségekben. - Gyermekesély program országos kiterjesztésének szakmai módszertani megalapozása, együttműködések a társterületekkel. (Kidolgozása a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézettel).

10 5.5 A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő- piaci integrációjuk előmozdítása érdekében –A gyermekvédelmi ellátórendszerben élő, illetve onnét kikerülő fiatalok önálló életvitel programjai.

11 5.6 A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása - Szociális képzések fejlesztése,szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése. - A fizikai és info- kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése.

12 5.7. Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése. -Önkéntesség elterjesztése. -Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása. -Antidiszkriminációs műsorok, jogvédő tevékenység, kampányok támogatása. -Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése. - A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs programokkal.

13 Intézkedés (5.5 és 5.7 nélkül) Pénzügyi Forrás (Mrd forint) 271 Ft/ € ESZA HazaiÖsszesen Ebből KMR- ben felhasználha tó ERFA típusú költségekr e fordítható( max. 15%) Részarány prioritáson belül 5.4. intézkedés: Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok 18,4283,25221,6802,4303,25217,6% 5.6. intézkedés: Szociális szolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, informatikai fejlesztése, szakemberek képzése, készségfejlesztése 38,6646,82345,4875,4776,82336,9% összesen 57,09210,07567,1677.90710.07554.5 A teljes TÁMOP 5. prioritás forrása 104,84018,501123,34211,24918,501100,0%

14 „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia 2007-2032 A kiemelt fejlesztési irányok 1. fejlesztési terület : Foglalkoztatás, munkaerő-piaci helyzet javítása. 2. fejlesztési terület : A gyermekes családok anyagi helyzetének javítását szolgáló ellátások fejlesztése. - A rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének rendszerszerű biztosítása. 3. fejlesztési terület : Lakás, lakhatás feltételeinek, minőségének javítása.

15 Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia 2007-2032 A kiemelt fejlesztési irányok 4. A képességek kibontakoztatását, a sikeres iskolai pályafutást segítő intézmények és szolgáltatások fejlesztése, szegregáció megszűntetése. - napközbeni ellátási férőhelyek bővítése. -hátrányos helyzetű gyerekek hozzáférésének javítása.

16 „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia 2007-2032 A kiemelt fejlesztési irányok 5. A gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatások fejlesztése -Gyermekjóléti szolgáltatás szakmai fejlesztése. -tárgyi feltételek javítása. 6.Gyermek-egészségügy fejlesztése

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! (www.szmm.gov.huwww.szmm.gov.hu www.nfu.hu)


Letölteni ppt "Uniós források – Fejlesztési irányok (A gyermekvédelmi területek várható fejlesztései európai uniós forrásokból) Csizmár Gábor Szociális és Munkaügyi Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések