Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Uniós programok, pályázatok a szociális területen 2009. május 15. Balatonboglár Vincze Viktória FSZH Szociális Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Uniós programok, pályázatok a szociális területen 2009. május 15. Balatonboglár Vincze Viktória FSZH Szociális Főosztály."— Előadás másolata:

1 Uniós programok, pályázatok a szociális területen 2009. május 15. Balatonboglár Vincze Viktória FSZH Szociális Főosztály

2 Új Magyarország Fejlesztési Terv  Magyarország 2007-2013 évekre szóló legfontosabb stratégiai dokumentuma  Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások 2007 és 2013 közötti felhasználásához szükséges tervezet  Összesen mintegy 8,7 ezer Mrd forintnyi fejlesztési forrás prognosztizálható  6 prioritás, 15 operatív program  Átfogó cél: a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés elősegítése

3 Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közlekedés Környezeti és energetikai fejlesztés Állam- reform Terület- fejlesztés Prioritások és programok Gazdaságfejlesztési OP Közlekedésfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Társadalmi Megújulás OP Társ.-i Infrastruktúra OPElektronikus közig. OP Államreform OP Konvergencia Regionális OP-k Közép Magyarországi ROP Technikai Segítség- nyújtás OP

4 A 2009/2010 évi TÁMOP és TIOP akciótervek alapján várható nyílt pályázatok a szociális és esélyegyenlőségi területen Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Európai Szociális Alapból finanszírozandó humán- jellegű fejlesztések Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozandó – a TÁMOP-hoz kapcsolódó - infrastrukturális fejlesztések Az OP-k a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Irányító Hatóságok) koordinációjával, az érintett minisztériumok együttműködésével készülnek.

5 TÁMOP prioritástengelyei  Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése  Alkalmazkodóképesség javítása  Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek  A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében  Társadalmi befogadás, részvétel erősítése (10,8%)  Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés  Technikai segítségnyújtás

6 TÁMOP 5. prioritás intézkedései  A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása  Beruházás a jövőnkbe, gyermek és ifjúsági programok  A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása - munka-erőpiaci integrációjuk előmozdítása érdekében  A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása  Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése  A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs programokkal (IRM intézkedés)

7 TÁMOP Várható pályázatok - Kistérségek 5.1.1. LHH kistérségek projektjei Forrás: 15,2 Mrd Ft A kiírások várható megjelenése: 2009. június és szeptember 5.1.3. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért Forrás: 3,066 Mrd Ft A kiírások várható megjelenése: 2009. II. negyedév

8 TÁMOP Várható pályázatok - gyerekügyek 5.2.2. A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségekre Forrás: 3,5 Mrd Ft. A második pályázati kiírás várható megjelenése 2010. IV. negyedév. 5.2.3. Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére (Csak LHH) Forrás: 5 Mrd Ft Részletes felhívás: 2009. III. negyedév 5.2.5. Gyermek és fiatalok integrációs programjai Forrás: 2,5 Mrd Ft Második meghirdetés 2010. III. negyedév

9 TÁMOP Várható pályázatok – halmozottan hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése 5.3.1. „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt segítő programjai (két komponens) Forrás: 6 Mrd Ft. Várható megjelenés: „A” komponens: 2010. II. negyedév „B” komponens: 2009. III. negyedév 5.3.3. Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása Forrás: 2,7 Mrd Ft. Pályázati kiírás várható megjelenése: 2009. június 5.3.5. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében Forrás: 0,5 Mrd Ft. A pályázati kiírás várható megjelenése: 2009. III. negyedév

10 TÁMOP Várható pályázatok – a szociális ellátórendszer fejlesztése 5.4.3. Házi segítségnyújtás fejlesztése Forrás: 1,1 Mrd Ft. A kiírás várható megjelenése: 2009. II. negyedév 5.4.4. Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése Forrás: 1,8 Mrd Ft. A kiírás várható megjelenése: 2009. II. negyedév

11 TÁMOP Várható pályázatok – fogyatékosügy 5.4.6. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése Forrás:1,2 Mrd Ft A pályázati kiírás várható megjelenése: 2010. IV. negyedév 5.4.7. Elemi rehabilitáció fejlesztése Forrás: 1,5 Mrd Ft A következő kiírás várható ideje: 2010. II. negyedév (összhangban a TIOP 3.3.1/c pályázattal)

12 5.4.1. Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása. 5.4.2. Központi szociális információs fejlesztések 5.4.5. A fizikai és infó-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének fejlesztése 5.4.8. A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése A TÁMOP 5.4 egyéb programjai

13 A TÁMOP 5.4.2. program céljai szociális ágazat működésének modernizációja ágazati szolgáltatások átláthatóvá tétele központi elektronikus szolgáltatások fejlesztése az ágazati adminisztráció elektronikus rendszerének kialakítása a központi ágazati adatszolgáltatási és információs rendszer továbbfejlesztése

14 A TÁMOP 5.4.2. program tevékenységei A projekt eredményes befejezésével kialakítjuk, továbbfejlesztjük a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások központi hivatali folyamatainak elektronikus rendszereit (működési engedélyezés, ellenőrzés, ágazati azonosító, központi nyilvántartás, országos jelentési rendszer), adatot szolgáltatunk a központi tervezéshez, a lakossági szükségleteken alapuló szolgáltatásfejlesztéshez, széleskörű szakmai és lakossági tájékoztatást nyújtunk a szolgáltatások elérhetőségéről, igénybevételéről, annak minőségéről.

15 TÁMOP Várható pályázatok - Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése 5.5.2. Az önkéntesség elterjesztése Forrás: 0,653 Mrd Ft A következő kiírás várható dátuma: 2010. II. negyedév 5.5.4. Anti-diszkriminációs műsorok, kampányok és jogvédő munka támogatása Forrás:0,786 Mrd Ft A következő felhívás várható megjelenése: 2010. II. negyedév 5.5.6. A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával, a fogyasztói kiszolgáltatottság csökkentésével Forrás: 1 Mrd Ft A következő pályázati kiírás várható megjelenése: 2010. III. negyedév

16 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 3. prioritás A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése A munkaerő-piaci részvételt támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (szak- és felnőttképzési, foglalkoztatási infrastruktúra) A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése (szociális és fogyatékosügyi infrastruktúra)

17 TIOP Várható pályázatok – fogyatékosügy 3.3.1/a A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése Forrás: 2,05 Mrd Ft A következő kiírás várható ideje: 2009. II. negyedév 3.3.1/c Elemi rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek kialakítása Forrás: 3 Mrd Ft A pályázati kiírás várható megjelenése: 2010. II. negyedév (összhangban a TÁMOP 5.4.7-tel)

18 TIOP Várható pályázatok – szociális és gyermekvédelmi bentlakásos intézmények 3.4.1. A bentlakásos intézmények kiváltása Forrás: 10 Mrd Ft Várható megjelenés: 2009. III. negyedév (összhangban a TIOP 3.4.2. konstrukcióval) Forrás: 3 Mrd Ft Várható megjelenés: 2009. III. negyedév (összhangban a TIOP 3.4.1. konstrukcióval)

19 Szervezetek és feladataik Irányító hatóság (IH) Az egyes Operatív Programokhoz nyújtott támogatások szabályszerű, hatékony és eredményes felhasználásáért az OP irányító hatósága a felelős. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (http://www.nfu.hu) feladatai:http://www.nfu.hu az Új Magyarország Fejlesztési Terv egészének tervezése, végrehajtása, valamennyi Operatív Program (OP) irányító hatósági funkcióinak ellátása.

20 Közreműködő szervezet (KSZ) Az Irányító Hatóság által delegált szerv, Operatív Programonként eltérő feladatai vannak, általában az alábbi - pályázatkezeléssel kapcsolatos - tevékenységeket látja el: pályázatok érkeztetése, formai és tartalmi ellenőrzése, értékelése, értékelő bizottság működtetése, támogatási szerződések megkötése, szükség szerint módosítása, a szerződésben foglaltak (projekt megvalósulása) nyomon követése, beérkezett jelentések és kapcsolódó számlák ellenőrzése, kifizetés engedélyezés és naprakész és valós statisztikai és pénzügyi információ szolgáltatása az egységes monitoring információs rendszer segítségével, rendszeres és ad-hoc jelentések elkészítése az Irányító Hatóság számára.

21 ESZA Kht. http://www.esf.hu/http://www.esf.hu/ A humán programok felelőse az uniós támogatáskezelés terén a NFÜ közreműködő szervezeteként TÁMOP 1.prioritás: a foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerő-piacra való belépés ösztönzése 2. prioritás: az alkalmazkodóképesség javítása 5. prioritás: a társadalmi befogadás, részvétel erősítése TIOP 3. prioritás: a munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) a TIOP Közép-magyarországi régióban megvalósuló párhuzamos infrastrukturális beruházásai

22 ESZA Kht. ellátja a hazai pályázatok kezelését is a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatkezelő szervezeteként, pályázatok meghirdetésével, elbírálásával, a kifizetések intézésével, a megvalósítás során pedig az ellenőrzésekkel foglalkozik.

23 Pályázatok beérkezése – regisztrációs levél Formai ellenőrzés o a beérkezéstől számított 15 napon belül egyszeri formai hiánypótlás lehetséges 15 napos határidővel – hiánypótló levél o megfelelés esetén befogadó levél Szakmai értékelők kiválasztása, értékelés Bíráló Bizottság felállítása, összehívása, ülések – tisztázó kérdések Pályázó értesítése a döntésről: benyújtási határidő + 75 nap – értesítő levél Értesítés a szerződéskötés feltételeiről – tájékoztató levél Szerződéskötés: értesítés kézhezvétele + 60 nap– Támogatási szerződés A pályázatok általános útja

24 A pályázatok elbírálása Értékelés: Előértékelő szakértők – adatbázisból, sorsolással Értékelők felkérése, szerződéskötés támogatási igény > 50 millió forint: 2 értékelő Felkészítés – egységes, objektív szempontok 20%-nál nagyobb eltérés: újraértékelés Döntés: Bíráló Bizottság: szavazati jogú tagok (3,5 vagy 7 fő) megfigyelő tagok (max. 6 fő) (NFÜ, KSZ, szaktárca, civil tag,sorsolással) döntési javaslatot terjeszt elő

25 Támogatási döntés A Bíráló Bizottság javaslatai az alábbiak lehetnek: változatlan tartalommal és feltételekkel történő támogatás; csökkentett tartalommal és feltételekkel történő támogatás; a projekt elutasítása; a projekt újraértékelése; helyszíni szemlét kérhet a Közreműködő Szervezettől; a javaslattételt elnapolhatja egyes kérdések tisztázása céljából. A döntést az Irányító Hatóság főigazgatója hagyja jóvá.

26 Általános tapasztalatok - pályázatok elkészítése pályázatírás: közös munka pályázati dokumentáció ismerete vonatkozó jogszabályok ismerete honlapok rendszeres olvasása likviditás átgondolása már a beadáskor koherencia, áttekinthetőség

27 Általános tapasztalatok - megvalósítás kapcsolódó dokumentumok, szabályok ismerete dokumentáció pontos vezetése projektmenedzsment leterheltsége - kockázat változás a projektmenedzsmentben – kockázat közbeszerzés megfelelő időben indítása a közbeszerzési eljárások tartalmi vonatkozásainak szabályszerűségéért, kedvezményezett mellett, a közbeszerzési szakértők tartoznak felelősséggel indikátorok értelmezésének eltérése változás bejelentése, szerződésmódosítás kezdeményezése időben történjen likviditási terv készítése az ütemtervtől való eltérés veszélyei

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Uniós programok, pályázatok a szociális területen 2009. május 15. Balatonboglár Vincze Viktória FSZH Szociális Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések