Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Olaszliszka község turizmusfejlesztése Kérdőív a fejlesztés koncepciójának összeállításához értékelés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Olaszliszka község turizmusfejlesztése Kérdőív a fejlesztés koncepciójának összeállításához értékelés."— Előadás másolata:

1 Olaszliszka község turizmusfejlesztése Kérdőív a fejlesztés koncepciójának összeállításához értékelés

2 A település fejlődése kapcsán milyen területeken lát esélyt a továbblépésre? (fő)

3 Mekkora potenciált lát a falu turizmusának fejlesztésében? (1-től, 5-ig terjedő skálán) 1 fő nem adott választ.

4 Melyek azok a lehetőségek és adottságok (erősségek), amelyek a falut és környékét vonzóvá tehetik az ideérkezők számára? A válaszadók közül mindenki potenciális lehetőséget lát a Bodrog-folyó-, illetve a település természeti-, környezeti adottságai adta lehetőségekben (hegyek, Háromhuta, Bodrogzug stb.). 13 válaszadó az első helyen jelölte meg ezt. 13 fő fontosnak tartja a település építészeti értékeit-, emlékeit: Római Katolikus Templom, Református Templom, Kossuth Ház, Szoborpark, emlékmű, múzeum, Traktér, Művésztelep; továbbá a közeli történelmi városok jelenlétét. (1 fő: óvoda mintaértékű nevelőmunkája.) 13 fő kiemelte a borászatban-, illetve a borturizmusban, valamint 10 fő a rendezvények (hagyományőrzés), vendéglátás, vízi- és sportturizmusban rejlő lehetőségeket.

5 Mennyire vannak jelenleg ezek a lehetőségek és adottságok kihasználva? (1-től, 5-ig terjedő skálán) Átlag: 2,2 1 fő nem adott választ.

6 Melyek azok a feladatok-, területek, melyeken javítani kellene ahhoz, hogy a turizmus nagyobb teret nyerjen – de nem igényelnek számottevő anyagi forrást? A válaszadók 4 főbb területet jelöltek meg! Fontossági sorrendben: Település rendezés: ideértve a természeti környezet-, a vízpart-, a település-, továbbá a saját porta rendbetétele, a közbiztonság javítása, a település jó hírének visszaszerzése. Szemléletváltás: összefogás (az elvándorlás megakadályozása), a roma családok motiválása, előítéletek csökkentése, környezettudatosság, új ötletek, önkéntesek bevonása. Hatékonyabb tájékoztatás, tömegkommunikáció: marketing, honlapfejlesztés, média, írott sajtó (pozitív hírek a sajtóban). A település adottságainak jobb kihasználása: népi hagyományok felélesztése, turisztikai-, kulturális rendezvények szervezése, borturizmus.

7 Melyek azok a feladatok-, területek, melyeken javítani kellene ahhoz, hogy a turizmus nagyobb teret nyerjen – de ezek jelentősebb anyagi forrást igényelnének? A válaszadók 5 főbb területet jelöltek meg! Fontossági sorrendben: Az infrastruktúra és a település fejlesztése: központi tér-, kikötő-, sétány-, lovarda-, camping kialakítása; vendégházak-, játszótér építése; műemlékek-, piactér-, Bodrog-part-, romos házak-, Traktér rendbetétele; templom felújítása és látogathatósága. Rendezvényszervezés, vendéglátás, turizmus: rendezvények, programok, vízi-, sport- és borturizmus (családi borászatok támogatása), vendéglátás (éttermek, borozók). Közbiztonság javítása Pályázatok Kézművesség: roma kézművesség, kemence építés, kosárfonás, fazekasság.

8 Melyik az a legfontosabb lépés vagy fejlesztés a turizmusfejlesztés terén, amely meglátása szerint elengedhetetlen? A válaszadók 6 főbb területet jelöltek meg! Fontossági sorrendben: Szemléletváltás: bizalom, összefogás, odafigyelés; a fiatalok-, a lakosság- és a vállalkozók bevonása. Anyagi forrás megléte: ideértve a pályázati lehetőségek kihasználását is (akár több települést érintő pályázat). Vendéglátás, turizmus: a meglévő vendégek megtartása, szálláshelyek teremtése, a vízisport megalapozása. Az infrastruktúra fejlesztése: Sárospatakig vezető úthálózat. Közbiztonság Hatékonyabb tájékoztatás, tömegkommunikáció: honlapfejlesztés, média, írott sajtó.

9 Az adott dolgok mennyire fontosak a falu turizmusának fejlődéséhez? (1-től, 5-ig terjedő skálán) a) a településen belüli szereplők, szolgáltatók együttműködése: b) a környező településekkel történő együttműködés erősítése: c) a turisztikai lehetőségek hatékony marketingje: d) a pályázati lehetőségek hatékony kihasználása: e) a természeti környezet védelme, fejlesztése: f) a településkép barátságosabbá tétele: g) a turizmusba befektető külső vállalkozók: h) a közlekedési feltételek javítása: i) turisztikai rendezvények szervezése: Átlag: 4,5 4,4 4,8 4,7 4,8 3,8 4,7

10 A településen belüli együttműködések terén mit tart fontosnak? A válaszadók 3 főbb területet jelöltek meg! Fontossági sorrendben: Hatékonyabb együttműködés, összefogás: a szolgáltatókkal-, az önkormányzattal-, a vállalkozókkal-, civil szervezetekkel-, az egyházzal; kommunikáció; a turizmusban érdekeltek összefogása, együttműködése, jobb érdekképviselete. Szemléletváltás: összefogás, elfogadás, aktívabb lakosság, vállalkozási kedv, kultúra átadása (oktatás), roma kultúra, roma lakosság motiválása, környezetvédelem. Hatékonyabb tájékoztatás: pályázatokról, marketing.

11 A 8. kérdésben felsoroltak kapcsán, milyen lépések szükségesek azok eléréséhez? A válaszadók 6 főbb területet jelöltek meg! Fontossági sorrendben: A pályázati lehetőségek kiaknázása: jó projektkezelés, költséghatékony program, pályázatfigyelés, pályázatíró alkalmazása. Szemléletváltás: az önkormányzat-, a lakosság részéről; összefogás, együttműködés a szomszédos településekkel, önkormányzatokkal, külső vállalkozókkal, civil szervezetekkel; oktatás; roma kultúra. Az anyagi forrás megteremtése Település-, környezet rendbetétele, infrastruktúra Rendezvényszervezés: főállású szervező alkalmazása, turisztikai-, és egyéb programok szervezése, borturizmus. Hatékonyabb tájékoztatás, tömegkommunikáció: honlapfejlesztés, média, írott sajtó.

12 A turizmus fejlesztése terén az önkormányzatnak melyek a legfontosabb feladatai? A válaszadók 6 főbb területet jelöltek meg! Fontossági sorrendben: Település rendezés: természeti-, kulturális-, település környezet, szemétszállítás. Hatékonyabb feladatellátás: irányítószerep szükségessége, jobb koordinálás, támogatás, pályázatfigyelés, pályázatíró alkalmazása, anyagi háttér megteremtése, közbiztonság fenntartása, ipari park létesítése. Hatékonyabb együttműködés: a lakossággal, a fiatalokkal, a civilekkel; új ötletek felmérése. Rendezvényszervezés, turizmus, vendéglátás: hagyományőrző rendezvények, vízi-, borturizmus fellendítése, szálláshelyek kialakítása (akár önkormányzati). A település adottságainak jobb kihasználása Hatékonyabb tájékoztatás, tömegkommunikáció: honlapfejlesztés, média, írott sajtó, marketing.

13 A falu turizmusának fellendítése kapcsán milyen nehézségekkel kell számolni, amelyek akadályozhatják a turizmusfejlesztést? A válaszadók 6 főbb területet jelöltek meg! Fontossági sorrendben: Az összefogás hiánya: érdektelenség, szervezetlenség, akadályoztatás, bürokrácia, az emberség hiánya. Előítéletek: település rossz híre, negatív hírek a médiában. Az etnikai kisebbség Pénz és támogatók hiánya A vendéglátás problémái: vendéglátásban érdekeltek összefogásának hiánya, kevés szálláshely, a borászat- és a vállalkozások bizonytalan jövője. Rossz település jellemzők: környezet, közbiztonság, falu elöregedése.

14 Milyen veszélyt lát a turizmus fejlesztése kapcsán? A válaszadók 4 főbb területet jelöltek meg! Fontossági sorrendben: A település összetétele, előítéletek: elvándorlás, a falu elöregedése, az etnikai kisebbség, a település rossz híre. Az összefogás hiánya: kapzsiság, érdektelenség, az együttműködés-, a jövőkép hiánya. Turizmusban rejlő veszélyek: egyensúly hiánya a turisztikában érdekeltek között (érdekellentétek), a turisztikai infrastruktúra alacsony színvonala, a feltételek hiánya, a szezonalitás veszélyei, családi vállalkozások támogatottságának hiánya – a vállalkozási kedv csökkenése. Az ország-, a település-, a családok bizonytalan gazdasági helyzete 5 válaszadó nem lát veszélyt!

15 Egyéb közlendők: Egész évben folyó programok. Települések közötti összefogás a programok megszervezésében. Mezőgazdaság, állattenyésztés. Optimistább szemlélet kialakítása. A romos házak felújítása - benne kézművesség, kemence, kosárfonás, fazekasság stb. Állandó kultúrprogramok szervezése: sakk kör, sport, tánc, színjátszás. Termálvíz lehetőségeinek kiaknázása. Egyéb programok: disznóvágás, szüreti programok.

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Olaszliszka község turizmusfejlesztése Kérdőív a fejlesztés koncepciójának összeállításához értékelés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések