Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionalitás, regionális fejlesztéspolitika Bordás István ESZCSM 2003.április 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionalitás, regionális fejlesztéspolitika Bordás István ESZCSM 2003.április 23."— Előadás másolata:

1 Regionalitás, regionális fejlesztéspolitika Bordás István ESZCSM 2003.április 23.

2 A regionalitás célja - Szubszidiaritás elve: a feladatokat a megoldásukra legtöbb ismerettel és érdekeltséggel rendelkező szintre kell vinni (optimum keresési feladat) - Nálunk a túlzott centralizáció hátrányait kell felszámolni, de - vigyázzunk, hogy ne essünk át a ló túlsó oldalára

3 Országos szinten megtartandó feladatok - Országos szintű feladatokat ellátó intézetek intézményfenntartó szerepének gyakorlása, ill. a feladatellátás biztosítása - Szakmai szabályozás, minőségi előírások - Képzés, továbbképzés szakmai irányítása, követelményrendszere - Szakmai továbbfejlesztési irányok meghatározása, központi fejlesztési programok - Csúcsszintű szakmai feladatok bevezetésének előkészítése, támogatása - Kockázatkezelés a kötelező egészségbiztosításban - Finanszírozás egységes szabályozása - Régiók közti koordináció feladatai

4 A regionális szint feladatai - A megyei, kistérségi, önkormányzati szintek közti koordináció, fórum az együttműködésre - Az egészségügyi és szociális ellátási struktúra tervezése a progresszivitás elvének alapján - Regionális szintű fejlesztési források kezelése - A központi (szakmai, fejlesztési, finanszírozási) szabályok alkalmazásának irányítása, felügyelete - Képzés, munkaerőpótlás (mennyiségi) tervezése, irányítása - Az egészségbiztosítás igazgatási szerveinek a regionális tervezési munkához való bekapcsolása - Népegészségügyi programok koordinálása - ÁNTSZ hivatali, szakmai felügyeleti munkája

5 A regionális feladatokon belül a megyei szint feladatai - A megyei egészségügyi és szociális ellátás egységes szemléletű kezelése, a régióhatárokon átnyúló ellátási gyakorlat figyelembevétele - Megyei szintű ellátást végző intézetek intézményfenntartó szerepének gyakorlása, ill. a feladatellátás biztosítása - Egyes ÁNTSZ feladatok ellátása

6 Kistérségi szint - Városi kórházak, rendelőintézetek intézményfenntartó szerepének gyakorlása, ill. a feladatellátás biztosítása - Szociális szakellátás biztosítása - Mentőszolgálat infrastruktúrájának tervezése - Egészségügyi alapellátás ügyeleti szolgálatának koordinálása

7 Önkormányzati szint - Egészségügyi alapellátás megszervezése - Foglalkozás egészségügy - Ifjúság egészségügy - Gyógyszertári ellátás - Szociális alapellátás megszervezése

8 Regionális fejlesztéspolitika - Az egészségügyi-szociális ellátás regionalizációs programja szoros kapcsolatban van az általános regionalitás- politikával (államigazgatási, gazdasági, oktatási, kulturális, közlekedési, stb.) - Az ágazati regionalitás-politikának a középpontjában a struktúrát alakító fejlesztéspolitika áll

9 Progresszivitás : az ellátási struktúra hierarchiájának tervezése is optimum keresés Kényes egyensúlyt kell keresni az egészségügyet meghatározó alapvető értékek között: - Equity: méltányosan egyenlő ellátás - Quality: jó minőségű ellátás - Efficiency: hatékonyság, a rendelkezésre álló források legtöbb eredményt adó felhasználása

10 A struktúra tervezés elsősorban szakmai kérdés  A szükséges szaktudásnak és eszközöknek olyan területi szerkezetben való elhelyezése, hogy optimális mértékben és arányban feleljen meg az ellátási igényeknek, a méltányosság, a minőség és a hatékonyság követelményének (a progresszívitás elvének)

11 Betegségek előfordulási gyakorisága, mint a szükségletek indikátora - Equity: a minél gyakoribb esetek megoldása kerüljön a lakossághoz közelre - Quality: megfelelő gyakorlat nélkül nehéz a minőséget biztosítani - Efficiency: a kihasználatlan eszközök, tudás nem lehet hatékony - Szakmánként külön kell vizsgálni - Különbséget kell tenni a diagnosztikai és a terápiás feladatok között: a diagnosztikát közelebb kell vinni a betegekhez - A progresszívitás felsőbb szintje: a ritkább, nagyobb felkészültséget (szaktudást, eszközt, gyakorlatot) igénylő esetek ellátása

12 Egyéb szakmai szempontok - Sürgősségi ellátási igényekre való felkészülés - Egészségügyi – szociális ellátás kapcsolatainak harmonizálása - Alapvető értékek megőrzése (pl. szabad orvos és intézetválasztás, szolgáltatók minőségi versenye, régióhatárok átjárhatósága, stb.) - A szabályok érdekeltséggel összhangban levő rugalmas (nem bürokratikus) kereteinek biztosítása

13 Megfelelő érdekeltség nélkül nem megy Megoldandó problémák: - Hiányzik az alapellátás kapuőr funkciója - A bürokratikus kasszahatárok rögzítik a struktúrát - A járó – fekvő szakellátás közti kapcsolat a legrosszabb (díjharmonizáció hiánya) - Az egyszerű esetek túlértékelése akadályozza a struktúrajavítást (HBCs kalkulációs probléma) - A tőke költségek gazdasági szabályok szerinti kezelésének hiánya ellenérdekeltséget jelent

14 Szervezeti, szabályozási feladatok - Regionális Egészségügyi Tanácsok: a regionális szintű együttműködés kerete - Regionális szintű szakapparátus (szervezés, tervezés, informatika, stb.) - Központi szakmai koordináció szervezeti keretei - Megfelelő érdekeltséget biztosító központi szabályozás

15 Nehézségek, veszélyek is vannak - Érdeksérelmek lépnek fel - A természetes régióhatárok kialakulatlansága - Budapest különleges helyzete - A feladat bürokratikus kezelése - Ürügyül használható fel alapvető értékek feladására (pl. az egészségbiztosítás egységének megbontására)

16 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Regionalitás, regionális fejlesztéspolitika Bordás István ESZCSM 2003.április 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések