Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés” MÖSZ konferencia Az agrártámogatások új rendszere 2015. október 13-14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés” MÖSZ konferencia Az agrártámogatások új rendszere 2015. október 13-14."— Előadás másolata:

1 „Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés” MÖSZ konferencia Az agrártámogatások új rendszere 2015. október 13-14.

2 Vidékfejlesztési Program (VP) 2014-2020 EUROPEAN AGRICULTURAL FUND FOR RURAL DEVELOPMENT: EUROPE INVESTING IN RURAL AREAS

3 A szabályozási háttér egymásra épülése 1303/2013/EU rendelet (Közös stratégiai keret - KSK) Partnerségi Megállapodás (PM) (fő fejlesztési prioritások) Vidékfejlesztési Program (VP) (intézkedések, támogatandó tevékenységek) Pályázati felhívások (támogatási jogcímek) http://palyazat.gov.hu/szechenyi_2020

4 Hazai jogszabályi háttér A Vidékfejlesztési Programnak az operatív programokkal egységes rendben történő végrehajtását biztosító hazai rendelet: a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, amely az uniós közös rendelkezéseket tartalmazó 1303/2013/EU rendeletre alapozva került kidolgozásra, illetve elfogadásra és tartalmazza az eljárási szabályokat és a vonatkozó Egységes Működési Kézikönyvet (Korm.rendelet)

5 Agrár- és vidékfejlesztési forrás 2014-2020 programozási időszak Az új időszakban a Magyarországra jutó KAP támogatás (I. és II. pillér összesen) 12,1 Mrd euró (több mint 3770 Mrd Ft*), Ebből: a vidékfejlesztési programra (KAP II. pillér) jutó uniós és nemzeti forrás együtt 4,1 Mrd euró (közel 1300 Mrd Ft*) (GINOP után a második legnagyobb keretösszegű OP) * 310 Ft/euró árfolyamon

6 Eljárásrendi változások az ÚMVP-hez képest I. Folyamat, tevékenységVP 2014-2020ÚMVP 2007-2013 Jogi háttér272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet és Áht. Ket. és MVH tv. Eljárás indításKérelem (egységes adatlap, mellékletek) Kérelem (főlap, betétlapok, mellékletek) MeghirdetésPályázati felhívásJogszabály Beadás módjaElektronikus, EPTK vagy ügyfélkapun keresztül Jellemzően elektronikus, ügyfélkapun keresztül Pályáztatás rendjeFolyamatos pályáztatás (legalább 24 hónap), szakaszolt elbírálás Szakaszolt beadás, jellemzően egyhónapos támogatási kérelem benyújtási időszak ElbírálásStandard, egyszerűsítettArányosítás, benyújtási vagy beérk. sorrend, rangsor állítás DöntéshozatalIH (DEB)MVH (FAB, IH forrásallokációt követően) KötelezettségvállalásTámogatási szerződés/okirat Határozat SzabálytalanságkezelésKülön eljárásFolyamatba épített InformatikaFAIR és IIER(2)IIER

7 Eljárásrendi változások az ÚMVP-hez képest II. Folyamat, tevékenységVP 2014-2020ÚMVP 2007-2013 ElőlegLegfeljebb a támogatás 50 %-aA támogatási döntéssel jóváhagyott támogatás 30 %-áig BiztosítékElőleg igénylése esetén, pénzügyi biztosíték az igényelt előleg összegének 100 %-ára Előleg igénylése esetén, pénzügyi biztosíték az igényelt előleg összegének 110 %-ára MódosításSzerződés módosításMódosító határozat Kifizetés szakaszolásaKifizetési igénylés (kifizetési kérelem+szakmai beszámoló) mérföldkövenként Kifizetési kérelem Évente két kérelem benyújtási időszak (benyújtás max. háromhavonta) Kifizetési határozat ElszámolásÁtalányalapú finanszírozás (%- ban meghatározott/egyösszegű átalány/egységköltség Helyszíni szemle, ellenőrzés szabályozása változatlan Kifizetési kérelemhez számlaösszesítő és számlamásolat, (eredeti számla a helyszínen) Helyszíni szemle 100% Helyszíni ellenőrzés mintavételesen Költségek realitásvizsgálata Három árajánlat Építési Normagyűjtemény Referencia katalógus Gépkatalógus Építési Normagyűjtemény Két árajánlat Vhr. szerinti egyéb kiadások

8 Felhívások meghirdetése A felhívásokat a Miniszterelnökség teszi közzé a VP Irányító Hatósága (Miniszterelnökség Agrár- és Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság) által jóváhagyott tartalommal a Széchenyi2020 honlapon (www.szechenyi2020.hu).www.szechenyi2020.hu A Magyar Közlöny 2015. október 6-i 144. számában megjelent a Kormány 1721/2015. (X. 6.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról. Fentiek alapján idén még két, az önkormányzatok számára is igénybe vehető pályázati felhívás jelenik meg: - Egyedi szennyvízkezelés; - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés.

9 VP források megoszlása

10 Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben - az intézkedés céljai A vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tétele Foglalkoztatási arány növelése Vállalkozások feltételeinek javítása Kisléptékű helyi infrastrukturális és szolgáltatási környezet javítása Kedvezményezettek: vidéki településen működő önkormányzatok, önkormányzati társulások, civil szervezetek, egyházi jogi személyek (és ezek konzorciumai); természetes személyek Megvalósítás helye: - minden vidéki település („A” település-kategória) - csak tanyákon („B” településkategória) A támogatások intenzitását befolyásolja a megvalósítási hely 290/2014. (XI. 26.) Korm. Rendelet szerinti besorolása!

11 Szennyvízkezelés a 2000 LE alatti településeken, településrészeken Pályázat meghirdetése: 2015. december Cél: a KEHOP forrásaiból kizárt települések megfelelő szintű szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, valamint szennyvíziszap kezelés megvalósítása autonóm természet közeli szennyvíz-kezelési megoldások révén. Minimum 50 lakost érintenie kell a beruházásnak. Kiválasztásnál előnyt jelent: ivó-vízbázis védelmi területen, nyílt karsztos területen, nitrát szempontjából gyenge minősítésű felszín alatti víztestek területén fekvő település. Igényelhető maximális támogatás: 500.000 EUR Támogatás intenzitása: 75-95%

12 A településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése Pályázat meghirdetése: 2015. december Cél: a vidéki életminőség javítása, a vidéken élők komfortérzetének javítása, a települések látképének javítása a településképet meghatározó épületek felújításával, rekonstrukciójával. Elvárás: energiahatékonyság javítását célzó beruházások esetén legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás komplex eszközök alkalmazásával, fajlagos fenntartási költségek csökkenése, a 2010/31/EU irányelv szerinti költségoptimum szint elérése. Kiválasztásnál előnyt jelent: energiahatékonyság javítását célzó beruházások esetén több mint 10% egységnyi energiahatékonyság javulás, együttműködés által megvalósítandó fejlesztés, védett épület felújítása. Igényelhető maximális támogatás: 160.000 EUR Támogatási intenzitás: 75 -95 %

13 Jövőre megjelenő pályázati felhívások I. Külterületi (csak helyrajzi számmal ellátott) közutak fejlesztése Helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastruktúra fejlesztése Állami/önkormányzati funkciót nem magába foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése és megújuló energiaforrások használata Közétkeztetést végző intézmények konyhájának fejlesztése Köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések: polgárőr és mezőőr szolgálat jármű és eszközfejlesztései

14 Jövőre megjelenő pályázati felhívások II. Falu- és tanyagondnoki szolgálat jármű és eszközbeszerzései Önkormányzati közforgalmú utak kezelése, állapot javítása, karbantartása kapcsán erő- és munkagépek beszerzése Csak 1000 fő alatti településen: Többfunkciós közösségi tér, szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "„Vidékfejlesztés, mint fenntartható fejlődés” MÖSZ konferencia Az agrártámogatások új rendszere 2015. október 13-14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések