Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT Megyeháza Kecskemét.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT Megyeháza Kecskemét."— Előadás másolata:

1 1 NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT Megyeháza Kecskemét

2 2 A Nemzeti Kulturális Alapról Létrehozta az 1993. évi XXIII. törvény. Célja: A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása. Elkülönített állami pénzalap. Fő bevételi forrása: Az ötöslottó szerencsejáték játékadójának 90 százaléka.

3 3 Az NKA 20 éve számokban  111 milliárd forint támogatás a kultúrának  112.551 db támogatott pályázat  évente több mint 5.000 pályázó

4 4 Jogszabályi korlát a pályázókra vonatkozóan 1.Átlátható szervezetnek minősül. 2.Megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak. Csak abban az esetben, ha Magyarországon foglalkoztat munkavállalót. Minden egyéb elvárást a pályázati felhívások határoznak meg!

5 5 Speciális jogszabályi előírások az NKA-ra vonatkozóan  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet változásai: 78. § (1) A költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy a részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor. A költségvetési támogatás a beszámoló vagy a részbeszámoló elfogadását megelőzően is folyósítható (a továbbiakban: támogatási előleg). (3) részletekben kell folyósítani azt a támogatási előleget, amely az ötmillió forintot meghaladja. E rendelkezést nem kell alkalmazni a) az olyan költségvetési támogatásokra, melyek esetén a támogatott tevékenység időtartama a hatvan napot nem haladja meg, b) a kincstári körbe tartozó kedvezményezettek részére nyújtott költségvetési támogatásokra, valamint a Kincstárnál vezetett fizetési számlára folyósított költségvetési támogatásokra,

6 6 Speciális jogszabályi előírások az NKA-ra vonatkozóan  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet változásai:  78/G. § Támogatási előleg igénybevétele esetén a költségvetési támogatás fennmaradó része csak akkor folyósítható, ha a kedvezményezett a saját forrás, valamint egyéb források adott évi ütemezés szerinti összegét igazoltan felhasználta, a támogatási előleggel elszámolt, és az elszámolás elfogadásáról a támogató írásban értesítette.  Fentiekre figyelemmel a támogatási igényhez a pályázati adatlap 6.5. pontjában fel kell tüntetni a témához/programhoz kapcsolódó, legalább két finanszírozási időszakot és a finanszírozási időszakokhoz rendelt kifizetések összegeit.

7 7 Szakmai Kollégiumi struktúra 77/2013. (XII. 13.) EMMI rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról Hatályba lépés: 2013. 12. 16. A kollégiumi struktúra módosult a következők szerint: 1. Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 2. Folyóirat-kiadás Kollégiuma 3. Könyvkiadás Kollégiuma 4. Közgyűjtemények Kollégiuma 5. Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 6. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 7. Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 8. Színház- és Táncművészet Kollégiuma 9. Vizuális Művészetek Kollégiuma 10. Zenei Kollégium

8 8 A Pályázati rendszer A pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató közleményt kell megjelentetni. A pályázati felhívás teljes szövegét az Alap portálján legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon kell közzétenni. A pályázaton való részvétel nevezési díjhoz kötött. A nevezési díjat a kollégiumok meghatározott összegben vagy az igényelt támogatás meghatározott százalékában állapíthatják meg.

9 9 A Pályázati rendszer A pályázatokat a kollégium a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőtől számított 70 napon belül köteles elbírálni, és döntéséről tájékoztatja az elnököt, akinek a döntéssel kapcsolatban vétó joga van. Támogatási kérelmet (pályázatot) benyújtani kizárólag az Igazgatóság által rendszeresített adatlapon, elektronikus úton lehet. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázó azonosítását biztosító - az Alap portálján, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő - előzetes regisztráció.

10 10 Regisztráció Az előzetes regisztráció elfogadásával lehetőség nyílik arra, hogy a pályázatot, valamint a hozzá kapcsolódó valamennyi mellékletet online módon nyújthassa be a pályázó. Ez teljes mértékben kiváltja a postai úton történő benyújtást. A végleges regisztráció ellenőrzése során szükség van a regisztráló magánszemély vagy szervezet jogi dokumentációjának, valamint szervezet esetén egy un. regisztrációs adatlap postai úton történő megküldésére. Ez az egyetlen ilyen feladat a pályázni kívánók részéről. Amennyiben a jogi dokumentációkban nem történik változás, úgy a regisztráció érvényessége visszavonásig tart!

11 11 Elérhetőségek Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13., Levelezési cím: H - 1388 Budapest, Pf. 82. t: (+36-1) 327-4300 f: (+36-1) 327-4470 e: igazgatosag@nka.hu NKA előadássorozat: andrea.vizkeleti@nka.hu (+36-1) 327-4320 Regisztráció: regisztracio@nka.hu (+36-1) 327-4363, (+36-1) 327-4397, (+36-1) 327-4315 Pályázat benyújtása: (+36-1) 327-4323, (+36-1) 327-4397, (+36-1) 327-4328 Online szerződésmódosítás és online elszámolás benyújtása: (+36-1) 327-4328

12 12 Köszönjük figyelmüket! NKA Igazgatósága


Letölteni ppt "1 NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT Megyeháza Kecskemét."

Hasonló előadás


Google Hirdetések