Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MATEHETSZ. A sokszínű tehetséggondozó program Bajor Péter ügyvezető elnök, projektmenedzser Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MATEHETSZ. A sokszínű tehetséggondozó program Bajor Péter ügyvezető elnök, projektmenedzser Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége."— Előadás másolata:

1 MATEHETSZ

2 A sokszínű tehetséggondozó program Bajor Péter ügyvezető elnök, projektmenedzser Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

3 3

4 A Nemzeti Tehetség Program erőforrásai Állami alapfinanszírozás: köznevelési és felsőoktatási törvények (a tehetséggondozás mint kiemelt cél); szakszolgálatok tevékenysége Arany János tehetségprogramok eredményei és tapasztalatai OTDT tevékenysége Nemzeti Tehetség Alap pályázatai: a 2010-2014 között megvalósult NTP pályázati eredmények (OFI gondozásában) EU által támogatott programok eredményei (Géniusz, Tehetséghidak, Nemzeti Kiválóság, Campus Hungary stb.)

5 A Nemzeti Tehetség Program erőforrásai Civil szervezetek saját forrású aktivitása (egyesületek, alapítványok: lehetőségek, idő, pénz) Cégek, vállalatok, egyházak segítő tevékenysége (AEGON, jezsuiták stb.) Magánszemélyek felajánlásai (tehetségbarátok, tehetségnagykövetek, Sólyom-ösztöndíj, Nyilas Misi támogatások stb.) Tudatos szülői háttér (iskolai, szervezeti és egyéni energiák) Kortárscsoportok (kölcsönös személyes és webes ösztönzések) Médiatámogatás (honlapok, hírek, elektronikus és papíros médiumok) Tehetségbarát társadalom további szereplői

6 6 2% --- 25% --- 100%

7 Renzulli–Mönks tehetség modell Egyedi! Fejleszthető!

8 A TEHETSÉG SOKSZÍNŰ!

9 A sokszínű program szereplői, elemei és teendői – I. Gyermek, diák, fiatal Egyedi igény, tehetség, érdeklődés. Iskolában és azon kívül. A törvény által biztosított jog alapján segítendő egyénileg és csoportban egyaránt. Komplex szemlélet. Színvonalas szakmai munka az iskolában (tanórán, tanórán kívül) Impulzusok biztosítása: gazdagítás, élmények, új impulzusok, utazás, eszköz (iskola, szülő, projekt) Kortársak támogatása (iskolai közösség, klíma) Önismeret, készségek fejlesztése, mentális támogatás, EQ

10 A fejlesztés komplex szemlélete Pedagógus, oktató + kolléga, könyvtáros szülő, nagyszülő pszichológus kortársak társadalom Kreativitás, motiváció Művészetek: absztrakció Ének, zene, tánc Képzőművészetek Drámapedagógia Testnevelés, sport Játék + + lazító programok + a fizikai környezet + biztatás, dicséret + szükség esetén szociális vagy anyagi támogatás

11 Művészetek vagy sportok: más speciális tehetségterületek elengedhetetlen támogatói, kiegészítői! (Egy művészeti ág vagy sportág mint speciális tehetségterület is.) Művészetek, sport: kereszthatások! Legyél sokoldalú!

12 A játék ereje Készségeket (logika, kreativitás, empátia stb.) fejleszt Önismeretet ad, önbizalmat Segíti a társas kapcsolatokat Harmóniát, lelki egészséget szolgál Felelősségtudatot erősít Felkészít a szükséges megoldásokra Biztonságérzetet erősít Érzelmek kifejezését tanítja Van, akivel nem lehet játszani?

13 DICE nemzetközi dráma kutatás 4 475 diák vizsgálata 111 különféle drámaprogramban. A kutatás megállapította, hogy a drámaprogramokon részt vett diákok: kreatívabbaknak érzik magukat; jobbak problémamegoldásban és stressz-kezelésben; toleránsabbak kisebbségekkel, idegenekkel; aktívabbak, érdeklődőbbek; empatikusabbak, vállalkozó szelleműek; elkötelezettebbek jövőjüket illetően; jobb a humoruk; gyakran vállalnak; vezető szerepet saját közösségükben; aktív időtöltést kedvelik: kevésbé tv- és számítógép függők; magabiztosabbak szövegértésben (olvasottság); jobb értékelést kaptak tanáraiktól; hajlandóságuk nagyobb művészeti tevékenységekben való részvételre (önkifejezés igénye); családi iskolai és egyéb szociális kapcsolataikban aktívabbak; = Tehetség összetevők javulása: motiváció, kreativitás, társadalmi kapcsolat, családi kötődés, kortárs csoporton belüli kapcsolatok stb.

14 A sokszínű program szereplői, elemei és teendői – II. Pedagógus Egyéni és csoportos pedagógus tevékenység a tanórán és azon kívül! Alapképzés, továbbképzés (szakma, módszertan, gyakorlati hely) Helyi és külső tanácsadás, műhelymunka, szupervízió Egyéni készségfejlesztés, mentális támogatás Tantestületi klíma: együttműködés, kommunikáció, csapatépítés, tanári kiscsoportos megbeszélések Elismerés

15 A sokszínű program szereplői, elemei és teendői – III. Szülő, család Egyéni és csoportos tevékenység az iskolát és az iskolán kívüli lehetőségeket célozva! Megértő és szakértő szülői segítés – ennek támogatása (közérthető szakmai anyagok, fórumok, találkozások, műhelyek, képzések) Jelenlét a köznevelési intézményekben (eddigi találkozások megújítása, új kapcsolatok bevezetése) Tanácsadás A tehetségtéma szakszerű népszerűsítése (médián keresztül)

16 A sokszínű program szereplői, elemei és teendői – IV. Pszichológus, szakszolgálati szakember Az iskola segítségével iskolán kívüli tevékenység! Sokféle tanácsadás, konzultáció, tájékoztatás, mérés Kapcsolat a gyermek/fiatal családjával, pedagógusaival Pályaorientációs és szakszolgálati kapcsolódások biztosítása, Mentális segítség, személyiségtámogatás a fiataloknak Kapcsolat a tehetségsegítő szervezetekkel, tehetséghálózattal a pályázatos programlehetőségek elérése érdekében Nyomonkövetés

17 A sokszínű program szereplői, elemei és teendői – V. A társadalom további szereplői Az iskolán kívüli világ segítő szerepe! Tehetségbarát, támogató társadalmi környezet, polgárok Tehetségbarát, toleráns médiumok Világi, egyházi alapítványok, ösztöndíjak, támogató programok Tehetségbarát vállalatok, munkahelyi bevezető, befogadó és továbbképző programok Törvényi jogszabályi támogatás (pl. középiskola-felsőoktatás átmenete)

18 18

19

20 Tehetséghidak Gazdagító programpárok Versenyfelkészítő szakkörök Képzések Egyedi támogatások (mentor, mentális, eszköz, utazás, tanácsadás) Fiatalok felelősségvállalása pilot (tehetségsegítő tanácsok programjaiban) A tehetség hónapja (március 25. – április 25.) Kreatív kommunikációs akciók Kortárscsoportok ösztönzése Tehetség Piactér kooperációk: mentori együttműködések Nemzetközi Tehetségnap és konferencia 2014 májusában

21 TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak eddigi számok -több mint 25.000 tehetséges fiatal a különböző programokban, -6100 aktívan bevont pedagógus közreműködésével, -együttműködés 500 Tehetségponttal, -2800 szülő bevonása -192 tehetséges fiatal jutott el Európa és a világ 21 országába (54 kísérővel) -1700 érdeklődő fiatal tehetség vett részt térítésmentesen 29 nyári intenzív tehetséggondozó táborban, -550 gazdagító programpár

22 TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak eddigi számok -110 (15-16 éves) tehetséges diák egyéni és csoportos személyiségtámogatása, -200 fő kapott tehetség- és pályatanácsadást, -150 diák ECDL tanfolyamra járhat, vizsgakártyát kap -144 milliónyi eszközigény (négy területen közbeszerzés) -70 versenyfelkészítő szakkör valósul meg -6500 könyvet küldtünk szét 420 Tehetségpontnak -Több mint 5500 fő vesz részt a képzéseken -Kommunikációs feladatok (akciók, megjelenések, közvélemény-kutatás, fókuszban az anyukák, a családok)

23 TV Közösségi oldalak Facebook – A tehetség sokszínű, 3679 lájk YouTube – Tehetségcsatorna, 126 videó Bonis Bona Duna Tv műsorok

24 További lehetőségek, tervek Az állami alapok növekednek A társadalom erői erősödnek Nemzeti Tehetség Alap pályázatai folytatódnak EU-támogatott projekt előkészítés alatt: TALENTUM Program

25 További EU-s tervek 2014 – 2020 Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai iskolaelhagyás csökkentése; A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül; A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése, a felsőoktatás szerkezetalakítása és minőségi színvonalának emelése által.

26 További EU-s tervek „A következő években évente 1 mrd Ft EU-s forrást biztosítunk tehetséggondozásra” (Balog Zoltán miniszter 2014. március 25.) 6-7 éves időtartamú kiemelt projekt? Kárpát-medencei kiterjesztés?

27 További tervek: Talentum Program Tanórán túli helyi tehetséggondozó speciális programok támogatása – ami az iskolai költségvetésből nem megy. Kiemelkedő tehetségeknek egyedi szakterületi és személyiségtámogatás, mentorrendszer Eszközbeszerzések diákoknak, eszközfejlesztés pedagógusok számára A tehetséggondozás országos rendszerének fejlesztése: megyei, járási tehetséggondozó hálózat – a szakszolgálatok támogatása (szakmai, hálózatos) Kárpát-medencei lefedettségű tehetség- és pályaorientációs tanácsadás biztosítása (min 10 óra/fő)

28 További tervek: Talentum Program Komplex iskolai programok: az iskolai klíma javítása a tehetségfejlesztés érdekében Tanár alapképzés szakmai-módszertani erősítése tehetségsegítői szempontok szerint Tehetséggondozó pedagógusok, pszichológusok, tehetségsegítő szakszolgálati munkatársak és szakoktatók továbbképzése A tehetségek kibontakozásának, előrejutásának törvényi- rendeleti segítése, pl. köznevelés-felsőoktatás: gyorsító modulok bevezetése EU-aktivitás kiszélesítése: kölcsönös előnyök, országimázs Kapcsolódó kutatások (a tanárképzés erősítése érdekében is).

29 bajor.peter@tehetsegpont.hu info@tehetsegpont.hu tehetseg.hu


Letölteni ppt "MATEHETSZ. A sokszínű tehetséggondozó program Bajor Péter ügyvezető elnök, projektmenedzser Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége."

Hasonló előadás


Google Hirdetések