Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra erősítése érdekében A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra erősítése érdekében A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul."— Előadás másolata:

1 Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra erősítése érdekében A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

2 A területi szemléletű fejlesztéspolitika Helyi szereplők maguk hozhassanak meg a döntéseket Probléma-specifikus szemlélet Célja a munkahelyteremtés Endogén fejlődés: a probléma megoldására való törekvés Globális-lokális kapcsolat Fenntartható fejlődés és tartósság Integráció Partnerség és részvétel Decentralizáció és felelősség A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

3 Az Európai Bizottság 19 olyan területete, amelyek a leghatékonyabban járulhatnak hozzá ahhoz, hogy egy helyi közösségben minél több új munkahely jöhessen létre és a helyi közösség fejlődni lehessen képes Lakhatási fejlesztések Közbiztonság Helyi tömegközlekedés A közösségi szolgáltatások fejlesztése városi közegben Helyi üzletek Hulladékgazdálkodás Vízgazdálkodás Környezetvédelem Energiagazdálkodás Turizmus Audiovizuális szolgáltatások Kulturális örökségek Helyi kultúra fejlesztése Sport, gyermekvédelem Családsegítés A fiatal korosztályok támogatása A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

4 Az önkéntességről és civil társadalomról Helyi szinten fejtheti ki Leghatékonyabban tevékenységét Alulról szerveződő A civil társadalom alapja így az önkéntesség A civil társadalom mindig a közösség felől Az önkéntes munka pedig mindig az egyéni szint felől kerül értelmezésre A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

5 Közösségek válsága Munkanélküliség Népességcsökkenés A közösségek fragmentációja Az Európai Unió 2013-2020-ig tartó költségvetési ciklusában kiemelt figyelmet fordít a területi alapú, helyi fejlesztéseknek, a helyi innováció támogatásának, a regionális és régión belüli különbségek radikális csökkentésének, és a kohéziós politikára 1.Intelligens növekedés 2.Fenntartható növekedéshez 3.Inkluzív növekedés A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

6 Helyi fejlesztés és társadalmi innováció Európai helyi fejlesztési modell az Európai Unió célját négy fogalom mentén ragadja meg: 1.Teljes pénzügyi és gazdasági unió 2.Az együttműködés előnyeinek maximális szintű kihasználásával új technológiák és termelési rendszerek kidolgozása 3.A humánerőbe történő hosszú távú befektetés 4.Szolidaritás A társadalmi innováció fő célkitűzései a 1.Tudásmonopóliumok megszüntetése 2. Multidiszciplináris problémaközpontúság 3.Keresletközpontúság 4.személyre szabottság Különböző térségekben és közösségekben megvalósuló társadalmi fejlesztések körében szükséges adekvát erőforrás-menedzsment vállalkozói és civil aktivitás sűrű társadalmi kapcsolathálózat optimista légkör A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

7 Közösségvezérelt helyi fejlesztés 1.Területspecifikusság 2.Közösségvezérelt 3.Integrált stratégiák 4.Hálózatépítés Céljai/ általános következményéi A helyi közösség ösztönzése Lehetőségek kiaknázása Közösségi irányítás elősegítése A többszintű kormányzás elősegítése Gyakorlati alkalmazása Vidékfejlesztés Tengerparti és halászati körzetek fejlesztése Városi környezetek fejlesztése Szociális fejlesztések A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

8 Önkéntesség Munkaidőn kívül Szabad akaratból Fizetés nélkül végzett tevékenység Amely megvalósulhat egyénileg vagy csoportosan Rendszeresen vagy alkalmanként Belföldön vagy külföldön Célja pedig a közjó szolgálata A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

9 Önkéntes tevékenységi területek Önkéntesség a szociális és jóléti szektorban Önkéntesség a sportban Önkéntesség az egészségügyben Önkéntesség egyházaknál Önkéntesség a kultúrában Önkéntesség az oktatásban és tudományos tevékenységekben Önkéntesség a rugalmasság növelése érdekében Önkéntes tevékenységtípusok Közvetlen segítség Adminisztrációs tevékenység Önkéntes tevékenységek előkészítése Feladatok menedzselése és koordinálása Kampány és lobbytevékenység Eseményszervezői tevékenység A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

10 Az önkormányzat szerepe Helyi önkormányzatnak kulcsszerepe Problémaközpontúság Humánerő-fejlesztés Menedzselés Nyitás Gyakorlati lépések megtételére 1.A társadalmi innováció megismerése és megismertetése: 2.A társadalmi innováció lépéseinek megtervezése 3.Állapotfelmérés 4.Stratégia 5.Az együttműködés ösztönzése 6.Példamutatás az átalakulás során 7.Erőforrások biztosítása 8.Fizikai környezet kialakítása 9.Beruházások növelése 10.Külső kapcsolatok kiépítése és ápolása A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

11 Az önkéntesség előnyei Az önkormányzat számára Minőségi döntések Fenntartható döntések Hatékonyság: Költséghatékonyság Bizalomnövekedés Legitimitás-növekedés Az önkéntesek számára Viszony a munka világához Szakmai tapasztalatszerzés Kapcsolatok Szociális képességek Fejlődő munkamorál Lelki kondíció Testi kondíció A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

12 A vállalkozások és gazdasági szereplők számára Információszerzés Hatékonyabb munkavégzés Munkaerő Legitimitás Minőségi döntések A közösség egésze számára A demokrácia erősítése Tudás nagyobb kontinuitása Csökkenő szélsőségek Konfliktusok csökkenése Befogadás növelése Magasabb kulturális és társadalmi tőke Csökkenő munkanélküliség Növekvő népesség A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

13 Bevált gyakorlatok Közösségvezérelt helyi fejlesztés Helyi szereplők sokszínűsége: Ballyhoura, Írország A humánerő önkéntes fejlesztése: Serra do Caldeirão, Portugália Az önkormányzat koordinál: Jerez de la Frontera, Spanyolország Önkéntesség ösztönzése A tartós bevonás kiépítése: Stokenham Megosztott erőforrások: Winkleigh A vélemény képviseletének dilemmája: Exbourne A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

14 Magyarországi jó gyakorlatok 1. Önkéntesek toborzása: Pápa információáramlás nyílt napok szervezése lehet, amelyen a közösség életében szerepet játszó szervezetek be tudnak mutatkozni 2. A motiváció fenntartása: Halimba hosszú időn át tartó véleményük valóban számít sorsukat tehetik jobbá egyre elkötelezettebb tagjai Az önkormányzat azon önkénteseket, akik az önkormányzat javára végeztek feladatokat, jelképes jutalomban részesíti: köszönő levélben, közösségi eseményen átnyújtott oklevelekkel és emléklapokkal jutalmazza aktív polgárait, akár évente többszöri alkalommal is A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

15 Az önkéntességgel összefüggésben felmerülő problémák Bölcsőde hiánya Elvándorlás és csökkenő lakosságszám Születő gyermekek relatív deprivációja Etnikai alapú szegregáció Rugalmasság hiánya A rugalmasság nehézkessége Attrakció hiánya A város közösségének széttöredezése Bölcsőde hiánya Napközi otthon szolgáltatásainak szűk köre Civil szervezetek alacsony aktivitása közügyekben Kulturális események alacsony tömegmegmozgató képessége A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

16 Cselekvési terv I.alkalmazkodni legyenek képesek II.Változásokhoz Önkéntesek megszólítása Workshopok Fórumok Toborzást célzó rendezvények Fiatalok (diákok) 2016. január 1-je után érettségiznek 50 óra közösségi szolgálat végzése A toborzás menetére ideális forgatókönyv lehet az alábbi: 1.A tanárok felkészülése 2.Iskolai brainstorming 3.A tervezés folyamata 4.Munkavégzés és monitoring A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

17 Önkormányzatok a legnagyobb közfoglalkoztatók Önkéntesek képzése Többfázisú képzés Igény- és kompetencia felmérésnek önkéntesség lehetőségének infrastrukturális és bürokratikus biztosítása épp olyan, ha nem alapvetőbb fontosságú formája A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

18 Önkormányzat szerepe A képzés tematikája Az önkéntesség helye és szerepe a helyi közösségfejlesztésben, illetve a konkrét projektben Az önkéntesség két oldala és a résztvevők egyéni motivációja: munka és küldetés Az önkéntes munka kelléktára Kommunikáció és együttműködés különböző szereplőkkel: a projektszervezet képviselőivel, a szakmai megvalósítókkal, a célcsoport tagjaival Kommunikáció és együttműködés az önkéntesek csoportján belül, hálózatépítés, feladatelosztás (időgazdálkodás) és esetmegbeszélés Konfliktusok kezelése Jó gyakorlatok bemutatása – helyzetgyakorlatok megoldása, értékelése A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

19 Az önkéntesség területei Gyerek-napközi Rendezvényszervezés és közösségépítés Kommunikáció-fejlesztés Az érdeklődés fenntartása Nem versenyeztető Szimbolikus Folyamatos A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.

20 Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra erősítése érdekében http://ezergyerek.hu/ http://szocvall.eu/ A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul meg.


Letölteni ppt "Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra erősítése érdekében A projekt az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával valósul."

Hasonló előadás


Google Hirdetések