Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fenntartható fejlődés A környezettudatos vállalatirányítás fogalma, alapelvei Környezetmenedzsment rendszerek PTE PMMK 1/1 előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fenntartható fejlődés A környezettudatos vállalatirányítás fogalma, alapelvei Környezetmenedzsment rendszerek PTE PMMK 1/1 előadás."— Előadás másolata:

1 A fenntartható fejlődés A környezettudatos vállalatirányítás fogalma, alapelvei Környezetmenedzsment rendszerek PTE PMMK 1/1 előadás

2 ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE Bevezetés Főbb nemzetközi konferenciák áttekintése Fenntartható fejlődés, fogalma, alapelvei Környezettudatos vállalatirányítás fogalma, alapelvei

3 Út a 20.századi globális problémákhoz Az emberiség a maga fenntartása érdekében termel és fogyaszt, ez a növekvő népességnek köszönhetően  növekvő hulladékkal jár; „A hulladék a 20. Század pestise.” „A hulladék a 20. Század pestise.”  nő az anyag és energiafogyasztás,  nő a környezetszennyezés (vegyszerhasználat, kipufogógáz, nukleáris robbantás, freon-gázok…) A Föld a teljes kizsákmányolás színterévé vált.

4 A globális problémakörök: 1. Háború és béke 2.A Föld túlnépesedése 3.Élelmiszerválság 4.Anyag és energiaválság 5.Környezeti válság: ivóvízkészletek csökkenése, ivóvízkészletek csökkenése, sivatagosodás, sivatagosodás, üvegházhatás, üvegházhatás, ózon réteg károsodása, ózon réteg károsodása, savas ülepedések, savas ülepedések, biodiverzitás csökkenése. biodiverzitás csökkenése.

5 A ZÖLD PARADIGMA MEGSZÜLETÉSE Az 1980-as években egyre jobban terjedni kezdett a környezettudatosság az egyes országok vezetői körében, melyet az egyre több nemzetközi konferencia összehívása, a célkitűzések és az elért eredmények is alátámasztanak. Ezzel párhuzamosan a vállalati szférában is felismerték a környezet védelmének fontosságát (és előnyeit) és ez új irányba indította el a vállalatok irányításának stratégiáját, valamint a fejlesztési beruházásokat.

6 A Nemzetközi Konferenciák I.1968. Római Klub; II.ENSZ I. Környezetvédelmi Világkonferencia (Stockholm, 1972); III.Európai Bizottsági és Együttműködési Értekezlet (Helsinki, 1975); IV.Környezet és Fejlesztés Világbizottság (Bruntland Bizottság 1984-1987); V. ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciája (UNCED 1992. június 2-14. Rio de Janeiro). VI. A „mai” Konferenciák

7 I. Római Klub: 1968.  Az első szakértői jelentés 1972-ben jelent meg „ A növekedés határai” címmel, ezt 30 nyelvre fordították le, s világméretű vitát - majdhogynem ideológiai háborút - indított el, hiszen azt jósolta: ha semmi sem változik, az emberiség elpusztítja önmagát. (Azóta 33 jelentést fogadtak el.)  A könyv világszerte jelentős mértékben segítette a "zöld gondolatok " megerősödését. Aurelio Peccei (Pécsi Aurélió) hozta létre ( ) Aurelio Peccei (Pécsi Aurélió) olasz gyáriparos hozta létre (Alexander King, az OECD akkori igazgatójával)OECD A Klub célja: A létünket fenyegető globális problémákra felhívni a világ vezetőinek a figyelmét.

8 A NÖVEKEDÉS HATÁRAI  A jelentés alapja: a Forrester-féle világmodell, melyet a Dennis és Donella Meadows által vezetett kutatócsoport dolgozott ki, a várható jövőt modellezi.  Főbb témakörök:  népességnövekedés,  ipari termelés,  élelmiszertermelés… Letöltés itt!

9 A NÖVEKEDÉS HATÁRAI A könyv alapját egy olyan számítógépes modell eredményei képezik, mely kulcsfontosságú folyamatokat modellez (népesség, energia, ipar, mezőgazdaság, szennyezés stb. alakulása és kölcsönhatásaik). Az eredmény megdöbbentő! Hacsak nem korlátozzuk a fogyasztást és a népesség gyors emelkedését, nincs esélye a civilizációnak, összeomlása nem kerülhető el! A videó megtekinthető itt!

10 A RÓMAI KLUB HATÁSA  Modellekből javaslatokat, következtetéseket fogalmaztak meg (Pl.: csökkenteni kell a meg nem újuló természeti erőforrások használatát, tudomány és technika alapján egy újabb és jobb világot hozhatunk létre)  Cél:  népességkorlátozás,  hatékony anyagfelhasználás a természet védelmével;  3 elméleti modell (forgatókönyv) létezik: 1.Különböző forrásoknak nincsenek korlátai 2.Az erőforrásoknak vannak határai, de már késő cselekedni 3.Az erőforrásoknak vannak határai, de még lehet cselekedni.

11 Római Klub: 2004. A növekedés határai 30 év után A szerzők újszerű, lényeges fogalmat használtak, az „ ökológiai lábnyom ” fogalmát. Azt vizsgálták, egy fél évszázados időtávon, hogy miként alakul az ökológiai lábnyom és a Föld eltartóképességének összefüggése. A könyv a rendszerelméleten keresztül mutatja be, mire jutott a lehetséges forgatókönyvek elemzésével; milyen jövőnk lehet. Az eredeti könyv több, mint 30 éves, alig kellett azonban átírni, sőt üzenete csak aktuálisabbá vált, hisz nem tettünk sokat azért, hogy a legrosszabbat kikerüljük. Épp fordítva cselekszünk!

12 A RÓMAI KLUB HATÁSA 1972 óta már 14 (m i történik,ha?) hoztak létre. 1972 óta már 14 (m i történik,ha?) Világ modellt hoztak létre. Érdekes részletek itt! Érdekes részletek itt! Érdekes részletek itt!

13 A VILÁGMODELLEZÉS EREDMÉNYEI, TANULSÁGOK 1.Nincs olyan fizikai vagy technikai ok, amely megakadályozná, hogy a világ népességének alapvető szükségleteit a jövőben is kielégíthessük. 2.A véges bolygónkon a növekedésnek véges határa van. 3.Az eddigi fejlődési adatokból nem szabad extrapolálni a jövőre, a következő évtizedekben az emberi társadalom állapota mennyiségileg és minőségileg is el fog térni az eddigi fejlődési trendektől. 4.Nem tudjuk megmondani (nincs elég információnk arról), hogy milyen mértékig és meddig képes elviselni a természeti környezet a növekedés következtében fellépő terheléseket. Forrás: Sinkovics Bálint:

14 5.A technika fejlődése jelentős segítséget adhat az elfogadható jövő alakításában, de a döntő szerep a gazdasági és politikai intézkedéseké. 6.A kialakuló új állapot alapvetően attól függ, hogy milyen döntéseket hoz a társadalom saját életének irányítására. 7.Mennél később hozzák meg a szükséges döntéseket, annál kisebb lesz azok hatása. 8.A világ egyre inkább összefügg rendszerré alakul, amelynek részrendszerei között állandó kölcsönhatás van (“világméretű kereszteffektusok”). A VILÁGMODELLEZÉS EREDMÉNYEI, TANULSÁGOK Forrás: Sinkovics Bálint:

15 1.Környezetszennyezést csökkenteni kell! 2.Csak a tudomány és a technika képes megoldani a problémákat. 3.Meghatározó a politika, a vezetés szerepe. A VILÁGMODELLEZÉS EREDMÉNYEI, TANULSÁGOK VÉGSŐ KONKLÚZIÓK Forrás: Sinkovics Bálint:

16 CIKKEK, ÍRÁSOK A RÓMAI KLUBRÓL Aurelio Peccei (1908– 1984) magyar családi kapcsolatokkal rendelkezett. Nagyszülei Pécsről vándoroltak ki. A Római Klub szemlélete és hatása

17 NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI KERETSTRATÉGIA A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia letöltése (pdf)

18 1/2 ELŐADÁS Következő bemutató:


Letölteni ppt "A fenntartható fejlődés A környezettudatos vállalatirányítás fogalma, alapelvei Környezetmenedzsment rendszerek PTE PMMK 1/1 előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések