Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GLOBALIZÁCIÓ. GLOBALIZÁCIÓ FOGALMA Azoknak a bonyolult folyamatoknak az összessége, amelyek a gazdaság, a technika, a pénzügy, a politika és a kultúra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GLOBALIZÁCIÓ. GLOBALIZÁCIÓ FOGALMA Azoknak a bonyolult folyamatoknak az összessége, amelyek a gazdaság, a technika, a pénzügy, a politika és a kultúra."— Előadás másolata:

1 GLOBALIZÁCIÓ

2 GLOBALIZÁCIÓ FOGALMA Azoknak a bonyolult folyamatoknak az összessége, amelyek a gazdaság, a technika, a pénzügy, a politika és a kultúra területén az egész Földre kiterjedő új rendszereket hoznak létre.

3  A modern értelemben a globalizáció először a hatvanas- hetvenes évek fordulóján jelent meg.  Római Klub (1968) jelentése következtében egyre több, a Földünk sorsáért aggódó tudós, környezetvédő aktivista kezdett el foglalkozni a globális környezetvédelmi problémákkal.  A Római Klub egy nem hivatalos szervezet.  100 tagja van kb. 40 országból (a Nyugat, a Kelet, valamint a harmadik világ országait is beleértve)  A tudományt, az oktatást, az üzleti életet, valamint kormányokat és nemzetközi szervezeteket képviseli  Célja, hogy elősegítse az általa „világproblematikának" nevezett világméretű problémák megértését a döntéshozók és a közvélemény körében.  Tanulmányok elkészítésére ad megbízásokat, találkozókat szervez, tanácskozásokat tart, és tagjai személyes kezdeményezései révén nem hivatalos tevékenységet folytat. Globalizáció kialakulása

4  A ~ eredeti jelentése rámutat arra, hogy a környezetszennyezés nem egyszerűen helyi, hanem határokon túlnyúló probléma lett.  Az emberi tevékenységeknek az egész bolygóra kiterjedő hatása van. (savas eső, ózonlyuk, éghajlatváltozás stb.)  A Klub mottója: "Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!"

5  A földi ökoszisztéma teherbíró képessége azonban véges, nem viseli el a végtelen növekedést. (növekvő környezeti terhelés, szennyezés)  A világméretű gazdaság egyre gyorsuló fejlődésének az előnyös hatásai mellett káros globális problémák is felmerülnek pl.:  globális felmelegedés  az üvegházhatás fokozódása miatt, ózonlyuk  savas esők  a tengerek szennyezése  a levegőszennyezés  az erdők pusztulása, a természeti erőforrások kimerülése  urbanizációs válság

6  A 80-as 90-es évekre a globalizáció tartalmát alapvetően a politikai-gazdasági csoportok tevékenysége határozta meg.  20. sz-ig független, földrajzilag körülhatárolható, lokális rendszerek éltek egymástól elszigetelten vagy egymásra kölcsönösen hatva, de identitásukat, mindvégig megőrizve.  A tömegkommunikációnak is köszönhetően a globalizációnak már egy új jelentése terjedt el, amelyben az internet fejlődésén, a kommunikáción, a kereskedelem, a pénzpiacok, a nemzetek feletti vállalatok egész bolygóra való kiterjedésén van a hangsúly. A gazdasági globalizáció

7

8

9  A politikai és kulturális kölcsönhatások is létrehoztak olyan értékeket, eszméket, szokásokat és intézményeket  melyek általánossá váltak és megkönnyítették a lokális rendszerek, csoportok érintkezését.  A nemzetállamok voltak, a „kötőelemek” kitalálói, felhasználói és elterjesztői  A politikai, gazdasági stb. szálak bonyolultan összefonódnak  következményeik az egész világot érintik  A pénzügyi tevékenységek, a nemzetközi kereskedelem, nemzetek feletti globális szinten működnek.  Ennek következményeként hatásuk globális (pl. pénzügyi – kereskedelmi válságok).

10 A gazdasági globalizáció főbb jellemzői:  Ö sszekapcsoltság  gazdasági, kulturális homogenizáció  fogyasztói társadalom létrejötte  a gazdasági polarizáció, a jövedelmi különbségek növekedése  a gazdasági, politikai hatalom koncentrációja  túlnépesedés erősödése  új népbetegségek  környezeti, szociális problémák erősödése  városi népesség növekedése  az információs és kommunikációs technológiák fejlődése, gyorsulása

11 Napjainkban rövidülés-gyorsulás  A globalizáció a nemzetállami határok "elmosódását" jelenti az élet szinte minden területén.  A közlekedés fejlődésével és a számítástechnikai forradalommal a korábban áthidalhatatlannak tűnő távolságok minimálisra rövidültek.  A repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk.  A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével alig egy-két másodpercet vesznek igénybe, a híradástechnika az információk rendkívül gyors áramlását teszi lehetővé.

12  A globalizáció nem csak nemzetköziesedést jelent, hanem egyben a világ egységessé válását is.  transznacionális, multinacionális vállalatok, amelyek ugyanazokat a termékeket állítják elő és értékesítik a Föld szinte minden országában. (McDonald’s, Auchan, Snickers)  a globalizáció egyik látványos jele, hogy a világ minden nagyvárosában egyforma szupermarketekben kaphatóak egyforma áruk  A globalizáció következtében egymástól igen távol élő emberek, közösségek is kapcsolatba kerülnek egymással, új közösségi terek létrejötte. (internet  chat, fórumok stb.)  Növekszik a kölcsönös függőség (gazdasági, pénzügyi, nyersanyag…)

13  A híradástechnika (műholdak) fejlődése, az Internet olyan kulturális mintákat, fogyasztói szokásokat, életstílust közvetít (elsősorban a fejlett országokét), amelyek hatására a nemzetek polgárai egyre inkább világpolgárokká válnak.

14 Globalizáció sokarcúsága  György Lajos (ökofilozófus)  ~ lényege a világgyarmatosítás  Mihály Péter (közgaszdász)  a ~ egyre gyorsabban terjedő gazdasági, életmódbeli és világnézeti felfogás  Gyulai Iván (ökológus)  ~ lényegét a fogyasztói társadalom kultúrájának erőszakos elterjesztésében látja

15 Világmodellek  70-es évekre érzékelhetővé vált hogy az összegyűlt problémák gazdasági és társadalmi összefüggései vitathatatlanok  Fontos hogy az emberiség tanuljon és cselekedjen  különben konfliktusok sorozata várható  A globális összefüggések, hatások, jó közelítéssel történő gyors vizsgálatára a modellezés nyújt lehetőséget.  A vizsgálatra különböző modellek születtek, amelyeket két alapvető csoportba sorolhatunk: 1. Verbális (logikai összefüggéseken alapul) 2. Számítógépes modell

16 Verbális – számítógépes modellek  Gondolkodási modell  Az információk gazdag együttesével rendelkeznek olyan megfoghatatlan dolgokról, mint a motivációk és az értékek  Könnyen – gyorsan és olcsón működtethetőek  Számítógépes modell  Szigorúak, pontosak, ellentmondásmentesek  Bárki számára érthető és hozzáférhető  A paraméterek gyorsan változtathatóak és egyből kipróbálhatóak

17 "Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!" (Római Klub)


Letölteni ppt "GLOBALIZÁCIÓ. GLOBALIZÁCIÓ FOGALMA Azoknak a bonyolult folyamatoknak az összessége, amelyek a gazdaság, a technika, a pénzügy, a politika és a kultúra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések