Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Minőség a napi könyvtári gyakorlatban „Minőség az, ami megfelel a követelményeknek és még örömet is szerez”. www.gallup.hu/Oktatás/Confprog.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Minőség a napi könyvtári gyakorlatban „Minőség az, ami megfelel a követelményeknek és még örömet is szerez”. www.gallup.hu/Oktatás/Confprog."— Előadás másolata:

1 1 Minőség a napi könyvtári gyakorlatban „Minőség az, ami megfelel a követelményeknek és még örömet is szerez”. www.gallup.hu/Oktatás/Confprog

2 2 Misszió A Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtára – elsősorban a fenntartó kórház dolgozóinak igénye alapján – gyűjti, feldolgozza, szolgáltatja az orvostudomány, ápolás, egészségügy (betegtájékoztatás) magyar és idegen nyelven, nyomtatott és elektronikus formában elérhető szakirodalmát, szakinformációit. Ezzel együtt gyűjti, rendszerezi, hozzáférhetővé teszi a kórház munkatársainak közleményeit, előadásait. Tevékenységét az adott intézményen túl kiterjeszti a Nyugat-Dunántúli régióra.

3 3 Munkát meghatározó – szakterületre vonatkozó – dokumentumok Könyvtári folyamat - MBE-09-ZMK-KÖN-01 (5.módosítás) Munkaköri leírás Személyi minősítő kártya Beiskolázási terv Éves beszámoló és munkaterv Szervezeti Működési Szabályzat

4 4 Könyvtári folyamat MBE-09-ZMK-KÖN-01 fejezetei 1. Érvényességi tartomány 2. Cél 3. Meghatározások (pl. domain név, enciklopédia, katalógus, world wide web ) 4. Felelősségi körök ( főigazgató, könyvtárvezető, könyvtáros – munkafolyamatonként– állományapasztás, dokumentumfeldolgozás, …..) 5. Folyamatleírás ( folyamatábra, a folyamat leírása, ) 6. Dokumentáció ( alapdokumentum megnevezése, ki tölti ki, ki kapja, ki- hol-meddig őrzi) 7. Hivatkozások ( jogszabályok, szabványok 8. Mellékletek ( olvasójegy, leltárkönyv, törlési könyv, érkeztetési karton…)

5 5 Felhasználói ismeretszerzési szokások Kérdéscsoportok 1.Foglalkozás, életkor, szakterület ( orvos, ápoló, asszisztens,.. Kardiológus, gyermekgyógyász, szemész..) 2.Igénybe vette-e a könyvtár szolgáltatásait ? 3.Szakirodalommal való foglalkozás rendszeressége (napi, heti, alkalomszerű,…) 4.Honnan szerzi be a szükséges ismereteket ? (kórház könyvtár, más könyvtár, saját házi könyvtár, internet…) 5.Hol dolgozza fel a megszerzett ismereteket ? (munkahelyen, könyvtárban, otthon..) 6.Milyen ismeretforrás-típusokat használ munkájához (nyomtatott, elektronikus) 7.Milyen nyelven, milyen földrajzi helyről (EU, USA..) tájékozódik ? 8.Milyen hasznot vár az új ismeretektől ? ( motiváció napi munka, előadás, oktatás, kutatás.) 9.Hogyan szerzi meg új ismereteit ?( önállóan, részben önállóan, könyvtáros segítségével) 10.Szakmai problémák, amik foglalkoztatják 11.Nevezze meg az utolsó hónapban használt ismeretforrásokat 12.Könnyítené munkámat, ha az orvosi könyvtár….

6 6 Teljesítménymutatók Szabványok  MSZ ISO 11620 Magyar Szabvány Információ és dokumentáció. Könyvtári teljesítménymutatók  MSZ ISO/TR 20983 Magyar Szabvány Információ és dokumentáció. Elektronikus könyvtári szolgáltatások teljesítménymutatói

7 A mért szolgáltatás/ tevékenységÉv 2001.2002.2003.2004.2005. Célközönségből a könyvtárhasználók aránya 37,3 %37,1 %37 %43,1 %46,3 % Az egy használóra/kölcsönzőre jutó költség 11 096-, Ft16 729-, Ft16 581-, Ft16 325-, Ft9436-,Ft Az egy főre jutó könyvtárlátogatások száma 3.9673.5553.773.052,78 Az egy alkalmazottra jutó kölcsönzések száma 1 0971 2701 7691 6021350 Az irodalomkutatás eredményével teljesen elégedett 90 %73 %93 %82 %87 % A gépesített rendszer elérhetősége Novell szerver99,3 %99,8 %98,5 %99,6 %99 % TextLib szerver98,1 %98,7 %98,5 %98,8 %98 % Internet Linux szerver83,3 %89,7 %84,9 %95,2 %92,7 %

8 Könyvtárközi kölcsönzés gyorsasága 2001.2002.2003.2004.2005. KapottAdottKapottAdottKapottAdottKapottAdottKapottAdott 1-4 nap42 %76 %49 %76 %65 %87 %75 %94 %79 %87 % 5-10 nap 28 %19 %31 %19 %22 %7 %18 %5 %14 %10 % 11-20 nap 16 %4 %11 %4 %7 %5 %6 %1 %5 %2 % 21-30 nap 9 %1 %4 %1 %3 %1 % 0 %1 % 31-50 nap 4 %0 %3 %0 %3 %0 % 1 %0 % 51-60 nap 0 % 1 %0 % 61-70 nap 1 %0 %1 %0 % Összese n 1077513103856993264211765981967450

9 Elektronikus könyvtári szolgáltatások teljesítménymutatói Év2005. A munkaállomások hozzáférhetőségének egy főre jutó ideje ( A közönség egy tagja átlagosan hány órán keresztül használhat munkaállomást egy év alatt.) 6.9 óra / fő A közönség és a nyilvánosan hozzáférhető munkaállomások száma ( A könyvtár által kínált munkaállomások mennyisége hogyan viszonyul a szolgálandó közönséghez.) 300 fő / munkaállomás A virtuális látogatások százalékos aránya az összes látogatásból. ( Annak megállapítása, hogy hogyan viszonyul a könyvtár távoli használata az összes használathoz.) 52,4 % Az információszolgáltatás költségeiből az elektronikus gyűjteményre fordított összeg %-os aránya (Annak megállapítása, hogy a könyvtár milyen mértékben kötelezte el magát az elektronikus gyűjtemény építése mellett.) 10 %

10 S (Strenghts = Erősségek) Nagy: Egyre biztonságosabb, jobb műszaki környezet, A könyvtári honlap látogatottságának növekedése, a folyamatosan növekvő látogatószámmal működtetett e-Mo. pont, saját kiadványok rendszere, folyamatos megjelentetése; munkatársak képzése, szakmai programokon való részvétele, külföldi folyóirat- előfizetés; saját adatbázis a bekötött folyóiratokról; könyvtárközi kölcsönzés szinvonala, témafigyelés végzése. Közepes: Könyvtári összekötők hálózata révén „élő” kapcsolat elsősorban a gyógyító-osztályokkal; tapasztalat, ami szerint más könyvtárak küldik hozzánk az olvasóikat; saját szolgáltatásaink kiajánlása a Ny-Dunántúli régiónak, az egyéni igényeket is figyelembevevő állománygyarapítás Alacsony: e-katalógus használatának lehetősége, valamennyire folyamatos kapcsolat az erre igényt tartó civil szervezetekkel (Weaknesses = Gyengeségek) W Nagy: Szakkönyvtáraknak szóló pályázati lehetőségek hiánya, konzorciumi lehetőségek erősen korlátozott volta, a növekvő dokumentumállomány raktározási gondjai, az igazán megnyugtató, megfelelő szoftverrel végzett biztonságos vírusvédelem hiánya Közepes: Az évek óta fennálló létszámhiány, ami n talán intézeten belüli átszervezéssel is lehetne segíteni; szolgáltatásainkra nem kellő fogadókészség a régió könyvtáraiból; A TextLib DOS-verziójú integrált könyvtári rendszer; Alacsony: Nem igazán a felhasználói igényekhez igazodó nyitvatartási rend, egy újabb (negyedik) olvasói munkaállomás hiánya, JELEN  

11 (Treaths = Fenyegetések) T Nagy: Papíralapú dokumentumok, elektronikus információhordozók hozzájutásánál tapasztalható áremelkedés; nem igazán megfelelő számítógépes vírusvédelem Közepes: Munkaerő-kapacitás változatlansága, szakkönyvtáraknak szóló pályázati lehetőségek további hiánya Alacsony: Anyagi erőforrások hiánya miatt a szükséges számítástechnikai fejlesztések elmaradása, stagnálás. O (Opportunities = Lehetőségek) Nagy: Az intranet mielőbbi megléte, tartalommal való feltöltése; a tudás mint fontos érték az intézet dolgozóinak szemléletében; hivatalosan is regionális központtá válás a Ny-Dunántúli régióban egészségügyi információ-és dokumentumszolgáltatás terén; TextLib integrált könyvtári szoftver cseréje OLIB-ra, Közepes: Több-szempontú, napi 24 órás visszakeresést biztosító adatbázis a kórház dolgozóinak tudományos munkásságáról (előadások, közlemények…); könyvtári honlap továbbfejlesztése; új adatbázisok eléréséhez megfelelő konzorciumokhoz való csatlakozás, Alacsony: Informatikai osztállyal való – a ráutaltságot nem folyamatosan érzékeltető, korrekt – jobb munkakapcsolat. JÖVŐ 

12 12 Audit

13 13 Zárógondolat „Amit érdemes csinálni, azt érdemes jól csinálni.” Lord Chesterfield


Letölteni ppt "1 Minőség a napi könyvtári gyakorlatban „Minőség az, ami megfelel a követelményeknek és még örömet is szerez”. www.gallup.hu/Oktatás/Confprog."

Hasonló előadás


Google Hirdetések