Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Európai Léptékkel a Tudásért” Minőség és teljesítmény Eötvös Loránd Tudományegyetem „Kutató- és kiváló egyetemek Magyarországon” Budapest, 2010. június.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Európai Léptékkel a Tudásért” Minőség és teljesítmény Eötvös Loránd Tudományegyetem „Kutató- és kiváló egyetemek Magyarországon” Budapest, 2010. június."— Előadás másolata:

1 „Európai Léptékkel a Tudásért” Minőség és teljesítmény Eötvös Loránd Tudományegyetem „Kutató- és kiváló egyetemek Magyarországon” Budapest, 2010. június 22.

2 „Az ELTE a minőségi felsőoktatás és kutatás érdekeit szolgálja. Az ELTE küldetése - a nemzeti és egyetemes kultúra és műveltség megőrzése és gyarapítása, - a tudomány művelése, a tudományos ismeretek átadása, - a magyar társadalom, valamint az emberiség valós, hosszú távú igényeinek megfogalmazása és kielégítése. Az ELTE célja korszerű tudással rendelkező, sokoldalúan művelt értelmiségiek képzése.” (Küldetésnyilatkozat, 2009)

3 Három stratégiai megfontolás a)természettudomány/informatika: világszínvonalú műszerek beszerzése, vonzó kutatási központok kialakítása a hazai és külföldi kutatók számára, a tehetséges és külföldön is eredményes fiatalok visszatérése, b) a mobilitás támogatása: a mester/doktor hallgatók, fiatal oktatók, kutatók kiváló külföldi egyetemeken - szerezzenek kutatási tapasztalatot, - ismerjék meg a legújabb eredményeket, trendeket, - vegyenek részt nemzetközi projektekben, c) kiemelt kutatási területek: az Európai Bizottság ajánlásai, a nemzetközi prioritások alapján olyan területek, amelyek választ adhatnak korunk aktuális műszaki, társadalmi, kulturális kihívásaira.

4 Prioritások a témaválasztásban 1982/2006/EK 3. Információs és Kommunikációs technológiák, 4. Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány… 8. Társadalmi-, gazdasági és humán tudományok

5 1. Szubmikroszkópos anyag- és élettudományi kutatások Cél: 1. Anyagszerkezet vizsgálati laboratóriumi hálózatot kialakítása. 2. Új nagy-érzékenységű és nagy-felbontó képességű módszerek kutatása és alkalmazása. Például: -régészeti kő/kerámia eszközök, geológiai minták elemzése, -szubcelluláris szerkezetek, génfunkciók azonositása, -szén nanoszerkezetek, nanoporok és nanohuzalok kutatása, -bioaktiv vegyületek hatása sejtmembránra, sejtbejutás. ELTE Természettudományi Kar Vezető: Dr. Lendvai János, intézetigazgató egyetemi tanár, TTK Fizikai Intézet

6 2. Nagy rendszerek a természettudományokban és számítógépes szimulációjuk Cél: olyan nagy számítógépes kapacitás kialakítása, amely lehetővé teszi nagyszámítás-igényű tudományos problémák megoldását Például: -regionális éghajlatszimulációk -gyógyszermechanizmusok számítógépes vizsgálata, -hálózatok viselkedésének elemzése, -extra-galaktikus asztrofizikai elemzések, -a határ, mint komplex rendszer (migrációs kutatások) ELTE Természettudományi Kar, Társadalomtudományi Kar Vezető: Dr. Lovász László, Wolf-díjas akadémikus, intézetigazgató egyetemi tanár, TTK Matematikai Intézet

7 3. Elosztott és sokmagos rendszerek szoftvertechnológiai kérdései ELTE Informatikai Kar Vezető: Dr. Kozsik Tamás, egyetemi docens, IK Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék Cél: Elosztott, sokmagos hardver eszközökön alkalmazható szoftverek kutatása, fejlesztése. - programozási nyelvek, programfejlesztési eszközök, módszerek, - számítás- és adatintenzív feladatmegoldó speciális algoritmusok. Például: - programanalizis és szintézis, párhuzamositás, - adatbázis kezelés, számitógépes hálózatok technológiái, - tematikus kartográfia informatikája.

8 4. A kultúrák közötti párbeszédet megalapozó kutatások Cél: A kultúrák közti interakciók történeti és térbeli sokféleségnek kutatása, a gondolati, mentális, jogi és szociális változatások elemzésétől a nyelvi fordítás kultúraközi teljesítményéig. Például: - a kultúrák párbeszédének meghatározottsága, keretei, - a kultúrák közötti kommunikáció elméleti/filozófiai háttere, - összehasonlitó alkotmányjogi/közigazgatási kutatások, - interkulturalitás a művészetekben. ELTE Bölcsészettudományi Kar, Állam- és Jogtudományi Kar Vezető: Dr. Kulcsár Szabó Ernő, akadémikus, intézetigazgató egyetemi tanár, BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

9 5. Az élethosszig tartó tanulás társadalmi folyamatai és biopszichoszociális háttere Cél: 1. A tanulás biológiai, pszichológiai és társadalmi feltételrendszerének multidiszciplináris kutatása. 2. Oktatásra és egészségfejlesztésre fókuszáló, hálózatos felépítésű nemzeti kutatási centrum kiépítése. Például: - kognitív, kommunikációs és idegrendszeri mintázatok és változások az élethosszig tartó fejlődésben, - életmód- és egészségfejlesztés élettudományi és társadalomtudományi vonatkozásai, - a tanulás és tanítás tudományközi vizsgálata ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Tanító- és Óvóképző Kar, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Vezető: Dr. Hunyady György, akadémikus, egyetemi tanár, PPK Pszichológiai Intézet

10 A pályázat szakmai előkészítője: Dr. Erdei Anna, akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár, TTK Biológiai Intézet A projekt szakmai vezetője: Dr. Patkós András, akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár, TTK Fizikai Intézet

11 „Az ELTE közel négy évszázados hagyományaival összhangban arra törekszik, hogy - világszínvonalú, - a komplex társadalmi kihívásokra válaszolni képes, - a megoldandó társadalmi/technológiai problémákra fókuszáló, - kutatási, fejlesztési, innovációs tevékenységet folytasson, - az európai mezőnyben versenyképes kutatóegyetem legyen.” (Küldetésnyilatkozat, 2009)

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„Európai Léptékkel a Tudásért” Minőség és teljesítmény Eötvös Loránd Tudományegyetem „Kutató- és kiváló egyetemek Magyarországon” Budapest, 2010. június."

Hasonló előadás


Google Hirdetések