Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A cukorrépa termelésének alakulása, területi jellemzői Magyarországon 1945-2000 A cukoripar legfontosabb központjai hazánkban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A cukorrépa termelésének alakulása, területi jellemzői Magyarországon 1945-2000 A cukoripar legfontosabb központjai hazánkban."— Előadás másolata:

1 A cukorrépa termelésének alakulása, területi jellemzői Magyarországon A cukoripar legfontosabb központjai hazánkban

2 A cukoripar múltja  Cukorrépatermelés és cukoripar szervesen összefügg  Tessedik Sámuel – répamag  Ercsi – répacukorgyártás  nagyüzemi szintű cukorgyártás  cukorfőzde  1848 előtt cukortermelés nagybirtokokon, feldolgozás decentralizált (tőkehiány → osztrák tőke)  1867-ig sok cukorfőzde bezárása, gyáripari fejl.

3  nagyobb kapacitású, koncentrált cukorgyárak, cukorrépa termőterület közelében  II. vh. után cukorgyárak államosítása  cukorgyárak önálló vállalatok, tröszti irányítással  megszűnik a Cukoripari Tröszt  1960-tól fejlesztések (pl. gyártási folyamatok automatizálása)  Rsz.változás: európai élmezőnytől elmaradva, hatékonysági és területi gondokkal küszködve

4 Vetésterület Forrás: KSH

5 Termesztett cukorrépa mennyisége Forrás: KSH

6 A cukorrépa-termesztés területi rendszere  Termesztés T-i eloszlását befolyásoló tényezők (talajadottságok, mezőgazdasági üzemek anyagi-technikai helyzete, jövedelmezőségi viszonyok)  Telepítőtényező: nyersa. ellátás+E+víz

7  Petőháza: [ ]  Remek termőföld  Kis gyári körzet, koncentrált, hatékony répaterm.  Ács: [ ] < Petőháza  2 összefüggő répatermő T:  Kisalf.+Győr-Tatai teraszvidék meszes-vályogos talaj  Mezőföld: Enying – csernozjom  Sárvár: [ ]  Kevés jó talaj, legjobb Rába mentén  Társgyáraktól időről-időre alapa. vásárlás  Kaposvár: [1894]  Közepes termésmenny  Ercsi: [ ] kedvező természeti adottságok  Mezőf.+Duna jobb parti termékeny T  Alacsony termesztési koncentráltság

8  Mátravidéki:  gyári körzet legnagyobb, legelőnytelenebb  Szerencs: [ ]: gyenge min. talajok → Alf.-ről  Selyp [ ]  Hatvan [ ]  Hajdúság: [ ]  Kaba (’70-es évek eleje: Dtúl kapacitástöbblet+Alf. gyárhiány → szállítás → Kaba ’79-től termel → megszűnik szállítás)  Szolnok: [ ]  vegyes talaj; aszályveszély  Sarkad: [ ]  Körös-vidék: rossz; Tiszántúli löszhát; távolabbi T-eken jelentős termelés  Mezőhegyes: [ ]  D-Tiszántúli löszhát – csernozjom

9 A cukoripar nyersanyagellátási területei 1972.

10 A cukorrépa termelés időbeni változása megyék szerint

11 A cukorrépa %-os részesedése a szántóföldi vetésszerkezetből kistérségi bontásban, 2000.

12 Összegzés  Cukorgy. sz. rsz.változás utáni priv. során csökk. – cukori. versenyképessége visszaesik, cukor fogyasztása mérséklődik, exp. veszteségessé válik  ’90-es évek vége: teljes cukoripari vertikum külföldi irányítás alatt  Cukorgyárak bezárása => cukorrépa termesztésre negatívan hat  Legkedvezőtlenebb helyzet: D-Alf.  Legjobb helyzet: (kabai, szolnoki), kaposvári – szállítás egyre nagyobb ktg.-tényező  Termésátlagok + répa cukortartalmának növelésére van szükség  Termelők – feldolgozók közti kapcs.: termelő nem érdekelt magasabb cukortartalmú, minőségi répatermesztésben

13 Köszönöm a figyelmet! Kolár Anna Földrajz BSc. III. évf.

14 Felhasznált irodalom:  Gurzó Imre A magyar cukorgazdaság területi rendszerei; Békéscsaba, 164 p.  Gurzó Imre A magyar cukorgazdaság földrajzi szempontú vizsgálata; Pécs MTA RKK, 122 p.  Komarek Levente Gondolatok a hazai cukorvertikum változásának alakulásáról – In: Földrajzi Értesítő pp  Molnár Ferenc Cukoriparunk helyzete és néhány területi vonatkozása – In: Földrajzi Értesítő. 18/2. pp ; 7 ábra; 6 tábl. Diagram adatainak forrása: KSH – Mezőgazdasági Statisztikai Évkönyv KSH – Történeti Statisztikai Kötetek – Növénytermelés Ábrák forrása: Komarek Levente Gondolatok a hazai cukorvertikum változásának alakulásáról – In: Földrajzi Értesítő pp Képek forrása:


Letölteni ppt "A cukorrépa termelésének alakulása, területi jellemzői Magyarországon 1945-2000 A cukoripar legfontosabb központjai hazánkban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések