Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR Arculat elemzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR Arculat elemzés."— Előadás másolata:

1 BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR Arculat elemzés

2 Könyvtár tevékenysége   Megyei és települési feladatokat ellátó nyilvános könyvtár  Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi gondozza és rendelkezésre bocsátja  Tájékoztat és biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését  Közhasznú információs szolgáltatásokat nyújt  Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt  Ellátja a köteles példányokkal és könyvtárközi dokumentum ellátással kapcsolatos feladatokat  Települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt  Szervezi a megyében működő könyvtárak együttműködését  Együttműködik más könyvtári hálózatokkal és egyéb kulturális intézményekkel, szervezetekkel  Iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést

3 CÉLKÖZÖNSÉG  Tényleges és potenciális könyvtárhasználók  Minden felnőtt korú érdeklődő  Minden érdeklődő gyerekek egyaránt

4 Küldetése. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár települési és megyei feladatokat is ellátó nyilvános könyvtár, az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye. A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata az, hogy mindenki számára biztosítsa a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és az információhoz. Könyvtárunk küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatatásaival, technikai felszereltségével, könyvtárosai szakmai felkészültségével valósítja meg.

5 Küldetésének teljesítésével támogatja   Az oktatást   Fizikailag hátrányos helyzetűek ellátását   A megye természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi, néprajzi kutatását, bemutatását   A közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás megismertetését   A gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítését   A megyében dolgozó könyvtárosok képzését, továbbképzését   A könyvtárkép társadalmi megítélésének javítását

6 A könyvtár szolgáltatásai  Kölcsönzés  Előjegyzés bent nem lévő dokumentumokra  Könyvtárközi kölcsönzés  Másolat szolgáltatás  Kiadványok közreadása  Kulturális programok szervezés  Hangos könyvtár vakok és gyengén látók számára  Bibliográfiai jegyzékek készítése, irodalom kutatás

7 Szervezeti felépítés  Szervezeti egységek  Központi épület  Gyermekkönyvtár  Idegen nyelvi szakrészleg  Zenei szakrészleg  Jogi közigazgatási szakrészleg  Gazdasági osztály  Hálózati-módszertani osztály

8 Külső megjelenés   A könyvtár 1957-ben műemlékekben gazdag a belváros egyik legszebb épületében a Nagypréposti palotában kapott helyet   Az épület bejáratánál cégtábla van elhelyezve de köztéri reklámok, külső irányítótáblák nincsenek a könyvtárról kihelyezve

9 A részlegek elhelyezése Néhány részleg elhelyezése csak külön épületben megoldható helyhiány miatt   Zenei szakrészleg   Idegen nyelvi szakrészleg   Gyermekkönyvtár   Jogi közigazgatási szakrészleg

10 Központi épületen kívül működő részlegek Zenei részleg  1971 óta működik hangkazettákat, CD-ket, videokazettákat, zenei tárgyú szakkönyveket és kottákat gyűjtenek. A dokumentumok nagy része kölcsönözhető, a többi helyben használható.  Z  Zenei műfajok szinte mindegyike megtalálható gyűjteményünkben  Sokszínű könyvtári szolgáltatást biztosítása az egyes dokumentumokat lehet kölcsönözni, helyben használni, vállalnak irodalomkutatást, adatkeresést, műsorszerkesztést.  A szerzői jogról rendelkező 1999. évi LXXXVI. Törvény értelmében MÁSOLÁST nem végeznek

11 Központi épületen kívül működő részlegek Idegen Nyelvi Szak részleg   Akkreditált kurzusok angol szakos tanárok számára   A részleg gazdag gyűjteményével várja az idegen nyelvet tanulók, nyelvtanárok, nyelvek iránt érdeklődőket   Jelenleg ötven európai és az európain kívül más nyelveken is rendelkeznek dokumentumokkal   Megtaláljuk a szakmai szókincset oktató dokumentumokat is   Szépirodalmi gyűjteménnyel rendelkezik idegen nyelveken   Kétnyelvű olvasmányok gazdag választéka

12 Központi épületen kívül működő részlegek Gyermekkönyvtár   A részleg a Forrás Gyermek- szabadidőközpont épületében várja az érdeklődőket   A három könyvtáros otthonos körülmények között, szeretettel vár minden érdeklődőt   A részleg bútorzata, igazodik a gyermekek használatához   A polcok magasságában mutatkoznak eltérések, a helyhiány miatt nem tudnak alkalmazkodni a gyermekek használatához

13 Központi épületen kívül működő részlegek Közigazgatási részleg   Állománya közel 14 000 kötet   Megtalálható az adózás pénzügy statisztika irodalma   Állománya a társadalmi változásokra rugalmasan bővült pld. EU, marketing-menedzsment   A részleg segítséget nyújt a közigazgatási szakemberek számára, a legfrissebb dokumentumok beszerzésével, valamint segíti a gazdasági és jogi felsőoktatásban tanulók munkáját

14 A központi épület belső elrendezés   A boltíves bejáratott követően tágas aula fogadja a látogatókat, mely kiállítások rendezvények színtere.   A földszinten található a ruhatár, feldolgozó osztály, irodák, kötészet   A felső szintre lépcső vezet ahol az olvasószolgálat kapott helyet amely a könyvtár leglátogatottabb részlege

15 Olvasó szolgálati részleg SZOLGÁLTATÁSOK   Beriratkozás   Kölcsönzés   Hosszabbítás   Előjegyzés   Helybenhasználat   Tájékoztatás   Könyvtárközi kölcsönzés   Reprográfiai szolgáltatás   Számítógépes szolgáltatás   Hangoskönyvtár   Házhozszállítás   Szofi Pont   EU- Információs Sarok   Internet tanfolyam   Gábor Dénes Főiskola letéti könyvtára

16 Olvasószolgálat belső megjelenés Olvasószolgálat belső megjelenés   Pultos kiszolgáló helyiség   Nyilvántartás és kölcsönzés szabályainak ismertetése   Beiratkozás, kölcsönzés, hosszabbítás, reprográfiai szolgáltatás  Az adminisztrációs és nyilvántartási munkákat korszerű számítógépes rendszer segítségével végzik   Vonalkód alkalmazásával történik az olvasók illetve dokumentumok nyilvántartása, mely segíti a könyvtárosok munkáját és az olvasók gyors, pontos kiszolgálását

17 Olvasószolgálat belső megjelenés   A központi épület elrendezésében a hármas tagoltság elve érvényesül, elkülönül az olvasószolgálat, a feldolgozó munka és a raktár helyiségek   Kölcsönzési terek tágasak a könyvek elhelyezése tematikus   Szabadpolcos rendszer amely biztosítja az olvasók számára a szabadválogatás lehetőségét   Kiszolgáló helységek pultos elrendezésűek könnyen megközelíthetőek   Az olvasószolgálati terek kialakítása a zajos nagy forgalmú terektől halad az elmélyült kutatásra alkalmas csendes helyek felé   Eligazodni a polcokon homlokzatán elhelyezett táblák segítenek, illetve szakképzett kedves könyvtárosok segítségét is igénybe veheti az olvasó   A folyóirat olvasásra külön terem van kialakítva

18 Olvasószolgálat belső megjelenítése Helyismereti részleg   Gazdag tárháza a Heves megyére vonatkozó dokumentum típusoknak   A sokféle dokumentum típusban való eligazodáshoz szaktájékoztató könyvtáros ad útmutatást   Az érdeklődők számára kutatószoba áll rendelkezésre, melyben lehetővé válik a helyben olvasás lehetősége   A helyi tárgyú szakdolgozatok, pályamunkák bekötését vállalja, a könyvtár cserében hozzájut a dolgozatok egyik példányához

19 Vizuális jelek Ebben néni hiány észrevehető   Lógó, csak a könyvtár Web lapján szolgál azonosításra. Betűtípusa a könyvtár főépületének barokk hangulatát tükrözi.  Könyvtári ismertető: tájékoztat a könyvtár történetéről, állományáról szolgáltatásairól  Formája leporelló, színes fotókkal, nem tartalmaz szakkifejezéseket, lényegre törő a felhasználó tájékoztatást kap arról milyen előnyökre tehet szert a szolgáltatások igénybevételével.

20 Vizuális jelek   Fontosnak tartanám a vezető beosztású dolgozók ellátása névjegykártyával   A borítékok, levelező papírok, hirdetések, illetve az olvasó jegy és más beiratkozásokhoz szükséges nyomtatványok kizárólagos azonosítás érdekében ezek a könyvtár lógójával való ellátása.   Erre néhány javaslat látható.

21 Szlogen

22 Propaganda, reklám  A kommunikáció csatornáinak igénybe vételének segítségével történik: hagyományos:-hirdetés -plakát -könyvtári ismertető -kapcsolat a médiával -nyílt napok a könyvtárban Internet: -segítségével a forrás-üzenet- vevő fogadó minden egyes pontja mássá alakul át segítségével

23 Propaganda, reklám   A könyvtár rendezvényeiről az aktuális hírekről tájékozódhatunk a könyvtár faliújságairól, könyvtár internetes oldaláról illetve a helyi média közvetítésével.   A faliújság elhelyezését nagyon alkalmas helyen, egy minden látogató által használt részben a ruhatár előterében oldották meg. A könyvtár aulajaja rendszeres helyszíne képző művészeti kiállításoknak.   A faliújság igényesen és rendszeresen tájékoztat az aktuális eseményekről, a könyvtár életéről

24 Propaganda, reklám   A kommunikáció a médiával évek óta jól működik - helyi televízió - rádió, újság tájékoztatnak az intézmény rendezvényeiről.   Ugyan akkor a programok szervezésében és a reklámanyagok összeállításában a könyvtár minden dolgozója részt vesz.   Rendezvények helyszíne a könyvtár, a nyitást sajtótájékoztató előzi meg ahol már minden résztvevő kézbe kapja az adott rendezvény programfüzetét, mind ez mellett e füzetet postázza a könyvtár a címlistáján szereplő ügyfeleinek és nagy példányszámban helyeznek el a könyvtár szolgáltató helyein is.   A rendezvény sorozatok minden elemét végig kíséri a személyes kommunikáció ami a mai rohanó, gépesített világunkban nagyon fontosnak tartok

25 Előkészülőben   A könyvtár szolgáltatásainak nagyobb népszerűsítése érdekében jelenleg folyik egy promóciós anyag összeállítása mely tartalmazz: - nyomtatott anyagot - audiovizuális anyagot, mely segít a helyszínen és meghívásos rendezvényeken való színvonalas könyvtár bemutatkozásához   Általános tájékoztató anyagok: - felnőtt - gyermek   Részletes tájékoztató szórólap   Átfogó tájékoztató mappa   Kiegészítő anyag, pl. könyvjelző   Névjegy kártya   Meghívó (biankó)   Videó felvétel: készre vágott anyag, hanggal DVD lemezen

26 Könyvtár honlapja  Címe: könyvtár „kirakata”  Címe: http://www.brody.iif.hu a könyvtár „kirakata”  Netscape és az Explorer böngésző programmal egyaránt használható  Drapp – bordó - fehér színvilággal, a nyitóképernyőn megjelenő linkek betűtípusaival a könyvtár főépületének barokk hangulatát tükrözi  Megjelenik minden lényeges információ a nyitó képernyőn: -Cím, telefonszám, faxszám, könyvtárközi kölcsönzés lehetősége és a linkek szolgáltató helyek szerinti tagolása -Az arculat -giftek használata- és a szöveg stílusa alkalmazkodik a részleg használók életkorához -Könyvtár részlegeinek elérhetősége, nyitva tartás, használattal kapcsolatos tudnivalók, tartalmak folyamatos frissítése -A nyitó képernyő tartalma állandó az épület fotója -A könyvtár az országos szakmai web oldalakról, az egri és a Heves megyei intézmények honlapjainak linkgyűjteményéről is elérhető

27 Honlapról elérhető szolgáltatások   Katalógus   Könyvtárközi kölcsönzés   Nyilvános könnytárak adat bázisa   Kapcsolat - a Heves megyei könyvtárosok lapjával   Heves megyei elektronikus könyvtár itt hozzá férhető - Heves vármegye története - Gárdonyi Géza, Bródy Sándor művei - Helyismeret vonatkozású cikkek, képeslapok   Link gyűjtemény amely folyamatosan frissített   A zenei részleg gyarapodási és tematikus ajánló jegyzéke   Folyamatos frissített tájékoztatás a rendezvényekről, tanfolyamokról

28 Összkép   Az olvasók tájékoztatását, kiszolgálását felkészült, udvarias, szakképzett könyvtárosok végzik.   A könyvtár az állomány összetételében igyekszik kielégíteni a könyvtár látogatók igényeit.   Az intézmény alapterülete a gyűjtemény nagyságához, a megyei szintnek megfelelő szolgáltatásokhoz, az ellátandó feladatokhoz képest nagyon alacsony. Ennek megoldása azonban egyelőre anyagi nehézségek miatt várhatóan késik.   Várhatóan azonban a közeljövőben ez megoldódik, ugyanis már elkészültek a tervek az új korszerű könyvtárépületről.

29 Készítette Pánczél Titanilla Informatikus könyvtáros Távoktatás tagozat II. Évfolyam II. félév


Letölteni ppt "BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR Arculat elemzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések