Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Méréstechnika gyakorlat II/14. évfolyam Levegőminőség (immisszió) vizsgálata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Méréstechnika gyakorlat II/14. évfolyam Levegőminőség (immisszió) vizsgálata."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Méréstechnika gyakorlat II/14. évfolyam Levegőminőség (immisszió) vizsgálata

2 2 Méréstechnika gyakorlat I. Levegőminőség (immisszió) vizsgálat Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola A képes diákat a prezentáció készítéshez rendelkezésünkre bocsátotta: Merka Máriusz, Bálint Analitika, Kőmíves József, BME összeállította: Baranyiné C Veres Anna

3 3 Tartalom Légkör Légszennyezés Levegővel kapcsolatos jogszabályok Levegőminőségi mérőhálózat Mérőpontok Mérési adatok statisztikai értékelése

4 4 A légkör összetétele

5 5 Atmoszférikus nyomgázok hatása a Föld sugárzó energia mérlegére

6 6 EMISSZIÓ IMMISSZIÓ TRANSZMISSZIÓ Száraz és nedves ülepedés TermészetesAntropogén A légszennyezés folyamata

7 7 A levegő minőségével kapcsolatos legfontosabb hazai jogszabályok 1995. LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól 21/2001. Korm. rend. A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 314/2005. Korm. rend. Környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 14/2001. KöM-EüM-FVM rend. Légszennyezettségi határértékek pontforrások kibocsátási határértékei 17/2001. KöM rend. Légszennyezés vizsgálata, ellenőrzése, értékelése

8 8 LevegőszennyezettségEmisszió Egészségügyi Általános technológiai Tervezési irányérték Eljárás specifikus technológiai Ökológiai Területi Szmogriadó intézkedési tájékoztatási küszöbérték riasztási küszöbértékMunkahelyi ÁK, CK, MK Határértékek

9 9 Levegő vizsgálat EmisszióImmisszió Munkahelyi légtér Levegő vizsgálat

10 10 Határérték [μg/m 3 ] Légszennyező anyag órás 24 órás éves Veszélyességi fokozat határérték tűréshatár határérték tűréshatár Kén-dioxid 250 évente max. 24- szer léphető túl 0% 125 évente max. 3- szor léphető túl 50 III. Nitrogén-dioxid 100 évente max.18- szor léphető túl 50% 2010-re 0%- ot 85 40 50% 2010-re 0% II. Nitrogén-oxidok 200 150 70 II. Szén-monoxid 10 000 5000 3000 II. A légszennyezettség egészségügyi határértékei – gázok

11 11 A légszennyezettség egészségügyi határértékei – szilárd Határérték [μg/m 3 ] Légszennyező anyag órás 24 órás éves Veszélyes- ségi fokozat határérték tűrés határ határérték tűrés- határ Szálló por (PM10) 50 a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl 0% 40 0% III. Szálló por (TSPM: összes lebegő por) 200 100 50 III. Ülepedő por, nem toxikus 16 g/m 2 30nap120 t/km 2 év

12 12 Levegőminőségi mérőhálózat I. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) telepítése és működtetése állami feladat, amelyért a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a felelős. Az egész ország területét lefedő mérőhálózatot a környezetvédelmi- természetvédelmi- és vízügyi felügyelőségek üzemeltetik.

13 13 Levegőminőségi mérőhálózat II. A Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) az egységes működés szakmai irányításának operatív feladatait látja el. A mérőhálózat munkáját az OMSZ is segíti, meteorológiai adatokat szolgáltat, elemzéseket, előrejelzéseket készít, háttér állomást működtet és végzi a modellezéssel történő értékeléseket.

14 14 Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat felépítése I. Az OLM két mérőhálózatból áll a manuális, ismertebb nevén RIV mérőhálózat és az automatikus mérőhálózat. A manuális mérőhálózat mérőpontjainak száma SO 2 és NO 2 szennyezőanyagra 197 db (100 településen), ülepedő porra 300 db (129 településen).

15 15 Az automatikus mérőhálózat keretében működő mérőállomások száma 60, ebből 55 db fix helyre telepített, 5 db mobil mérőállomás. A mérőhálózat lefedi az ország területét. A mérőhálózatot képező mérőállomások és mérőpontok elhelyezésének rendszeres felülvizsgálata a mindenkori szennyezettségi zónák és agglomeráció figyelembevételével történik. Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat felépítése II.

16 16 Levegő mérőrendszer Online Az OLM automata mérőállomásai 54 helyen mérik folyamatosan: a kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokat, meteorológiai paramétereket.

17 17 Levegő mérőrendszer Offline Az ország 131 településén történik rendszeres légszennyezettségi mintavétel. A minták kén-dioxid, nitrogén-dioxid és portartalmát laboratóriumban elemzik.

18 18 Az automatikus mérőállomásokon mért komponensek Gáz halmazállapotú szennyezők: SO 2, NOX, CO, O 3, BTEX. Szilárd halmazállapotú szennyezők: szállópor PM 10. Értékeléshez szükséges meteorológiai paraméterek: szélsebesség, szélirány hőmérséklet, légnedvesség.

19 19 Intézkedés a mérési adatok alapján A mérési adatok az adatgyűjtőből online módon jutnak a felügyelőségi adatközpontba és az országos adatközpontba (LRK). Amennyiben valamelyik szennyező anyag koncentrációja 3 egymást követő órában meghaladja a tájékoztatási küszöbértéket, vagy 1 órában meghaladja a riasztási küszöbértéket, ellenőrizni kell a túllépés körülményeit és valós túllépés esetén intézkedést kell kezdeményeznie.

20 20 Automatikus mérőállomás mérőköre és belső elrendezése Mérőműszer GÁZ BESZÍVÁS MINTAVEVŐ EGYSÉG SO 2 NO x CO O3O3 BTEX kalibráló egység ADATGYŰJTŐ PM 10 porminta PM 10 BESZÍVÁS METEOROLÓGIAI ÉRZÉKELŐ

21 21 Automatikus mérőhálózat mérőpontjai

22 22 OLM mérőállomásainak zónák szerinti elhelyezkedése

23 23 Légszennyezettségi mérőállomások Budapesten

24 24 Immissziós mérőpontok kialakítása Hibás telepítésJó telepítés

25 25 Légszennyezettségi mutatók kén-dioxid ülepedő por nitrogén-dioxid jelölés 2005 évi adatok alapján

26 2007.09.25. kedd Eszter- gom Tata- bánya 1 Tata- bánya 2 Győr1Győr2SopronDorogSarródMobil SO 2 Átlag érték μg/m 3 3,310,45,77,07,49,76,83,76,3 Határérték (125) 3%8%5%6% 8%5%3%5% Maximum μg/m 3 5,31511,29,812,214,99,211,19,6 Időpont 15:0013:006:0015:0016:0014:0019:0016:008:00 NO 2 Átlag érték μg/m 3 26203244342230758 Határérték (85) 31%24%38%52%40%26%35%8%68% Maximum μg/m 3 8645977611034571293 Időpont 9:007:0019:0018:00 8:0018:00 8:00 Mérési adatok statisztikai értékelése táblázatosan

27 2007.09.25. keddEszter-gom Tata- bánya Győr1Győr2SopronDorogSarród CO Átlag érték μg/m 3 42631055829826800754706 Határérték (5000) 85%21%17% 16%15%14% O3O3 Átlag érték μg/m 3 87106967210398111109 Határérték (120) 73%88%80%60%86%82%93%91% PM 10 Átlag érték μg/m 3 3635283736455026 Határérték (50) 72%70%56%74%72%90%100%52% Hőmérséklet 14,117,016,516,316,114,014,315,4 Minimum 6,312,412,210,79,68,06,39,5 Maximum 22,423,822,122,624,620,422,721,9

28 28 Mérési adatok statisztikai értékelése grafikus ábrázolással oszlopdiagram A légszennyezettség alakulása a városonként

29 29 Mérési adatok statisztikai értékelése grafikus ábrázolással oszlopdiagram A légszennyezettség időbeli alakulása

30 30 Mérési adatok statisztikai értékelése grafikus ábrázolással vonaldiagram A légszennyezettség időbeli alakulása mintavételi pontok szerint

31 31 Mérési adatok statisztikai értékelése térképes ábrázolással A légszennyezettség mintavételi pontok szerinti ábrázolása


Letölteni ppt "TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Méréstechnika gyakorlat II/14. évfolyam Levegőminőség (immisszió) vizsgálata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések