Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Méréstechnika gyakorlat II/14. évfolyam

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Méréstechnika gyakorlat II/14. évfolyam"— Előadás másolata:

1 Méréstechnika gyakorlat II/14. évfolyam
Levegőminőség (immisszió) vizsgálata TÁMOP /1-2F

2 Méréstechnika gyakorlat
I. Levegőminőség (immisszió) vizsgálat A képes diákat a prezentáció készítéshez rendelkezésünkre bocsátotta: Merka Máriusz, Bálint Analitika, Kőmíves József, BME összeállította: Baranyiné C Veres Anna Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

3 Tartalom Légkör Légszennyezés Levegővel kapcsolatos jogszabályok
Levegőminőségi mérőhálózat Mérőpontok Mérési adatok statisztikai értékelése

4 A légkör összetétele

5 Atmoszférikus nyomgázok hatása a Föld sugárzó energia mérlegére
Ismétlés, mivel Andrea szerint a ZH-n nem mindenkinek sikerült tökéletesre. 1. Az atmoszférába bejutó napenergia közel 1/3-a visszaverődik a felhőkről, az atmoszféra gázairól és részecskéiről illetve a földfelszínről. 24,5 %-ot elnyel az atmoszféra, 45 %-ot az óceánok, a szárazföldek és a jégfelületek. 2. Összeségében a Föld az elnyelt energiával durván azonos mennyiséget sugároz ki a világűrbe IR (hő)sugárzás formájában. A felszálló levegővel és vízgőzzel is jelentős energiát ad le a Föld. 3. Az üvegházhatás következtében a Föld átlaghőmérséklete (15C) 33C-al magasabb. A legjelentősebb IR-sugár elnyelő a vízgőz. 4. A 290 nm-nél kisebb hullámhosszúságú (élőlényekre veszélyes) sugárzást az O3 és az O2 teljes egészében elnyeli. Az O2 elnyelése 240 nm-nél indul és 200 nm körültől ugrásszerűen emelkedik; O2 ionizációja 102 nm-en. Az ózon elnyelési maximuma az UV-ben 254 nm-nél, láthatóban pedig 600 nm-nél található. Vissza az előző (5.) fóliát: Mindezek hatására a Föld felszínét elérő sugárzás spektrális összetétele megváltozik. Váltás: Mely gázok játszanak döntő szerepet az üvegház-hatásban és az ózonbontásban? 5. Az ózon 1 %-os csökkenése 2 % UV-sugárzás növekedést okoz a Föld felszínén. Ettől az emberi bőrrák, immunrendszeri rendellenességek, szürkehályog előfordulás valószínűsége megnő. Óceánokban pusztítja a fitoplanktonokat, ezzel csökkenti a halállományt, ami biztosítja az emberiség fehérjeszükségletének 18 %-át (Ázsiában 44 %-át!). 6. Az UV-sugárzás egyre több növényi plankton-szervezetet pusztít el a legfelső tengerrétegekben. Mivel a növényi plankton nagy mennyiségű szén-dioxidot vesz fel a tengerből, amely a levegőből pótlódik, az ózonlyuk és az üvegházhatás között összefüggés áll fenn.

6 Száraz és nedves ülepedés
A légszennyezés folyamata EMISSZIÓ TRANSZMISSZIÓ IMMISSZIÓ Antropogén Természetes Száraz és nedves ülepedés

7 A levegő minőségével kapcsolatos legfontosabb hazai jogszabályok
1995. LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól 21/2001. Korm. rend. A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 314/2005. Korm. rend. Környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 14/2001. KöM-EüM-FVM rend. Légszennyezettségi határértékek pontforrások kibocsátási határértékei 17/2001. KöM rend. Légszennyezés vizsgálata, ellenőrzése, értékelése

8 Határértékek Levegőszennyezettség Emisszió Munkahelyi
Egészségügyi Általános technológiai Tervezési irányérték Eljárás specifikus technológiai Ökológiai Területi Szmogriadó intézkedési tájékoztatási küszöbérték riasztási küszöbérték Munkahelyi ÁK, CK, MK

9 Levegő vizsgálat Emisszió Immisszió Munkahelyi légtér Levegő vizsgálat

10 A légszennyezettség egészségügyi határértékei – gázok
 Határérték [μg/m3]  Légszennyező anyag   órás   24 órás   éves  Veszélyességi fokozat  határérték  tűréshatár  Kén-dioxid 250 évente max. 24-szer léphető túl 0%  125 évente max. 3-szor léphető túl  50  III.  Nitrogén-dioxid  100 évente max.18-szor léphető túl  50% re 0%-ot  85  40  50% 2010-re 0%  II.  Nitrogén-oxidok  200  150  70  Szén-monoxid  10 000  5000  3000

11 A légszennyezettség egészségügyi határértékei – szilárd
 Határérték [μg/m3]  Légszennyező anyag   órás   24 órás   éves  Veszélyes-ségi fokozat  határérték  tűrés határ  tűrés-határ  Szálló por (PM10)  50 a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl 0%  40  0%  III.  Szálló por (TSPM: összes lebegő por)  200  100  50 Ülepedő por, nem toxikus 16 g/m2 30nap 120 t/km2 év

12 Levegőminőségi mérőhálózat I.
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) telepítése és működtetése állami feladat, amelyért a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a felelős. Az egész ország területét lefedő mérőhálózatot a környezetvédelmi- természetvédelmi- és vízügyi felügyelőségek üzemeltetik.

13 Levegőminőségi mérőhálózat II.
A Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) az egységes működés szakmai irányításának operatív feladatait látja el. A mérőhálózat munkáját az OMSZ is segíti, meteorológiai adatokat szolgáltat, elemzéseket, előrejelzéseket készít, háttér állomást működtet és végzi a modellezéssel történő értékeléseket.

14 Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat felépítése I.
Az OLM két mérőhálózatból áll a manuális, ismertebb nevén RIV mérőhálózat és az automatikus mérőhálózat. A manuális mérőhálózat mérőpontjainak száma SO2 és NO2 szennyezőanyagra 197 db (100 településen), ülepedő porra 300 db (129 településen).

15 Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat felépítése II.
Az automatikus mérőhálózat keretében működő mérőállomások száma 60, ebből db fix helyre telepített, 5 db mobil mérőállomás. A mérőhálózat lefedi az ország területét. A mérőhálózatot képező mérőállomások és mérőpontok elhelyezésének rendszeres felülvizsgálata a mindenkori szennyezettségi zónák és agglomeráció figyelembevételével történik.

16 Online Levegő mérőrendszer
Az OLM automata mérőállomásai 54 helyen mérik folyamatosan: a kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokat, meteorológiai paramétereket.

17 Levegő mérőrendszer Offline
Az ország 131 településén történik rendszeres légszennyezettségi mintavétel. A minták kén-dioxid, nitrogén-dioxid és portartalmát laboratóriumban elemzik.

18 Az automatikus mérőállomásokon mért komponensek
Gáz halmazállapotú szennyezők: SO2, NOX, CO, O3, BTEX. Szilárd halmazállapotú szennyezők: szállópor PM 10. Értékeléshez szükséges meteorológiai paraméterek: szélsebesség, szélirány hőmérséklet, légnedvesség.

19 Intézkedés a mérési adatok alapján
A mérési adatok az adatgyűjtőből online módon jutnak a felügyelőségi adatközpontba és az országos adatközpontba (LRK). Amennyiben valamelyik szennyező anyag koncentrációja 3 egymást követő órában meghaladja a tájékoztatási küszöbértéket, vagy 1 órában meghaladja a riasztási küszöbértéket, ellenőrizni kell a túllépés körülményeit és valós túllépés esetén intézkedést kell kezdeményeznie.

20 Automatikus mérőállomás mérőköre és belső elrendezése
Mérőműszer GÁZ BESZÍVÁS MINTAVEVŐ EGYSÉG SO2 NOx CO O3 BTEX kalibráló egység ADATGYŰJTŐ PM10 porminta BESZÍVÁS METEOROLÓGIAI ÉRZÉKELŐ

21 Automatikus mérőhálózat mérőpontjai

22 OLM mérőállomásainak zónák szerinti elhelyezkedése

23 Légszennyezettségi mérőállomások Budapesten

24 Immissziós mérőpontok kialakítása
Jó telepítés Hibás telepítés

25 Légszennyezettségi mutatók
2005 évi adatok alapján kén-dioxid ülepedő por nitrogén-dioxid jelölés

26 Mérési adatok statisztikai értékelése táblázatosan
kedd Eszter-gom Tata-bánya1 Tata-bánya2 Győr1 Győr2 Sopron Dorog Sarród Mobil SO2 Átlag érték μg/m3 3,3 10,4 5,7 7,0 7,4 9,7 6,8 3,7 6,3 Határérték (125) 3% 8% 5% 6% Maximum μg/m3 5,3 15 11,2 9,8 12,2 14,9 9,2 11,1 9,6 Időpont 15:00 13:00 6:00 16:00 14:00 19:00 8:00 NO2 26 20 32 44 34 22 30 7 58 Határérték (85) 31% 24% 38% 52% 40% 26% 35% 68% 86 45 97 76 110 57 12 93 9:00 7:00 18:00

27 Mérési adatok statisztikai értékelése táblázatosan
kedd Eszter-gom Tata-bánya Győr1 Győr2 Sopron Dorog Sarród CO Átlag érték μg/m3 4263 1055 829 826 800 754 706 Határérték (5000) 85% 21% 17% 16% 15% 14% O3 87 106 96 72 103 98 111 109 Határérték (120) 73% 88% 80% 60% 86% 82% 93% 91% PM10 36 35 28 37 45 50 26 Határérték (50) 72% 70% 56% 74% 90% 100% 52% Hőmérséklet 14,1 17,0 16,5 16,3 16,1 14,0 14,3 15,4 Minimum 6,3 12,4 12,2 10,7 9,6 8,0 9,5 Maximum 22,4 23,8 22,1 22,6 24,6 20,4 22,7 21,9

28 Mérési adatok statisztikai értékelése grafikus ábrázolással oszlopdiagram
A légszennyezettség alakulása a városonként

29 Mérési adatok statisztikai értékelése grafikus ábrázolással oszlopdiagram
A légszennyezettség időbeli alakulása

30 Mérési adatok statisztikai értékelése grafikus ábrázolással vonaldiagram
A légszennyezettség időbeli alakulása mintavételi pontok szerint

31 Mérési adatok statisztikai értékelése térképes ábrázolással
A légszennyezettség mintavételi pontok szerinti ábrázolása


Letölteni ppt "Méréstechnika gyakorlat II/14. évfolyam"

Hasonló előadás


Google Hirdetések