Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Varrástechnológiai ismeretek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Varrástechnológiai ismeretek"— Előadás másolata:

1 Varrástechnológiai ismeretek
Textiltermék összeállítása, műszaki dokumentáció

2 Varrás története Régen a varrást kizárólag kézzel végezték. Erre a célra varrótűt és gyűszűt használtak. A tű kialakulása különböző korszakokban: őskorban csont- és kő-, később bronz-, vas-, majd acéltűt készítettek. Ma már a kézivarrást csak egyes különleges feladatok elvégzésénél használják, mivel a múlt században megszerkesztett varrógép a kézivarrást kiszorította.

3 Varrógépek kialakítása
A varrógép feltalálásával kísérletezők először a kézivarrást akarták utánozni, és gépüket ezen az elven megszerkeszteni táján kezdődtek ezek a kísérletek. Charles Weisenthal elsőnek találta fel a két végén hegyes tűt, középen elhelyezett nyílással.

4 A másik kísérletező az angol Thomas Saint volt 1790-ben
A másik kísérletező az angol Thomas Saint volt 1790-ben. Gépén előlyukasztot és kampós tűt használt. Ez a gép huroköltéssel varrt. 1810-ben Balthasar Krems láncöltéses varrógépet szerkesztett. Először alkalmazta a tű nyílását a hegyénél, és a hurokfogót.

5 A Krems-féle gép, 1810

6 Eredményt először Elias Howe ért el
Eredményt először Elias Howe ért el ben hajós varrógépet szerkesztett. Krems tűjét alkalmazta és a szövők által használt vetélő alapján kiképzett ún. hajót. Huroköltés feltalálója

7 A Howe-féle gép, 1846

8 Ezt fejlesztette Isaac Merrit Singer ( ), és gyárilag is előállította. Gondoskodott állandó alkatrész utánpótlásról is.

9 Isaac Merrit Singer

10 A varrógép történetében a legjelentősebb állomás 1852
A varrógép történetében a legjelentősebb állomás Wilson az első körforgós hurokfogóval működő gépe jelentette. Amióta sikerült a varrógépkenést kielégítően megoldani, lehetőség nyílt 5000 fordulat/perc teljesítményű gép készítésére.

11 A varrógép hajtása is számos változáson ment keresztül
A varrógép hajtása is számos változáson ment keresztül. Villanymeghajtás nélkül alig képzelhető el a varrógép. A munkamódszerek ésszerűsítése és a szériagyártás olyan varrógépeket igényelt, amelyek bizonyos műveleteket, lehetőleg önműködően végeznek el.

12 A ruhakészítés legősibb módja a házi ruhakészítés
A ruhakészítés legősibb módja a házi ruhakészítés. Ezt követte a kisipari, majd a gépek tömeges alkalmazásával ebből alakult ki a nagyüzemi gyártás a ruhagyárakban. A házi- és kisipari ruhakészítésnél a ruhán elvégzendő összes műveletet egy személy végzi, ami alapos és sokrétű szakmai ismeretet követel.

13 A ruhagyárban a munkát megosztják
A ruhagyárban a munkát megosztják. Ezáltal kevesebb anyagból rövidebb idő alatt jobb minőségű munka végezhető.

14 Varrás fogalma lényege, hogy pótolja az anyag szabással megszakított folytonosságát Kettős jelentésű szó: - egyrészt művelet: egy vagy több kelmeréteg, alkatrész vagy kellék összeerősítése kézzel vagy géppel készített varratok alkalmazásával, - másrészt a varrási művelet eredményét jelenti

15 Varrással szemben támasztott követelmények:
a varrásokat úgy kell kialakítani, hogy azok az összevarrt anyagok szakítóerejét és szakadási nyúlását megközelítsék. A varrat kopásállósága fontos tényező. Egyrészt mechanikai igénybevétel, viselési kopással, másrészt mosás-vasalás miatt.

16 A varrás a varrt anyag varrás menti szakítóerejével lehetőleg egyenértékű legyen és a ruházati cikk rendeltetésszerű igénybevételének megfelelően ellenálljon. Az anyag varrás közben lehetőleg ne sérüljön, A varrás esztétikailag megfelelő legyen, A varrás elkészítése gazdaságos legyen.

17 Varrat Egy cérnának önmagával vagy több cérnának egymással való kapcsolatát jelenti, figyelmen kívül hagyva a kelmerétegek összeillesztésének módját.

18 Öltés A varrat legkisebb ismétlődő része, egysége.

19 Varrástipus A varrások kialakításának, a kelmék összeillesztésének, behajtásának, besodrásának és a varratok alkalmazásának a módja.

20 Varrattipus A varratok – öltéssorok - kialakításának, a varrt anyaggal és egymással való kapcsolódásának a módja.

21 Öltéstipus Az öltés létrehozásához használt varrócérnák kapcsolódásának a módja.

22 Cérnafelhasználási mutató
A varrat elkészítéséhez szükséges cérna mennyiségét jellemző viszonyszám, amely a varratból kifejtett varrócérnák hosszának és a kifejtett varrat hosszának hányadosa.

23 Öltéssűrűség A 100 mm hosszú varratban lévő öltések száma.

24 Öltéshosszúság A kelmék varrásirányba való továbbításának nagysága, a varrat két tűbeszúrás közti szakaszának hossza.

25 Varratszélesség A varratnak a varrás irányára merőleges mérete.

26 Varrattávolság A két különálló, egyforma öltéstípusú varrat megfelelő pontjainak a varrás irányára merőlegesen mért távolsága, ill. két különálló, különböző öltéstípusú varrat esetében az egymáshoz legközelebb fekvő tűbeszúrásoknak a varrás irányára merőlegesen mért távolsága.

27 Varrásszélesség A varratnak az anyag szélétől a varrás irányára merőlegesen mért távolsága, ill. a varrásirányra merőlegesen kiterjedt vagy többsoros varratoknál a varrat legbelső pontjának az anyag szélétől mért merőleges távolsága.

28 Behajtásszélesség A behajtott anyagszélnek a behajtási éltől mért távolsága, ill. többszörös behajtás esetén a távolságokat külön-külön kell megadni.

29 Besodrásszélesség A besodort anyagszélnek a levarrás helyétől kiterített állapotban mért távolsága.

30 Tűzésszélesség A varratnak az anyagréteg szélétől vagy a behajtás élétől a színoldalon mért távolsága, ill. a módosított vagy többsoros varratok esetén a behajtási élhez vagy az anyag széléhez legközelebb fekvő tűbeszúrások távolsága.


Letölteni ppt "Varrástechnológiai ismeretek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések