Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata"— Előadás másolata:

1 Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata
A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. § (1) A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. ………. (4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.       Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata    

2 Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata
ÁTTEKINTÉS Kétféle következtetésre juthat az önkörmányzat: a.) felülvizsgálat nem szükséges b.) felülvizsgálat szükséges       Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata    

3 Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata
a.) felülvizsgálat nem szükséges Ebben az esetben a képviselő testületnek szükséges arról határoznia, hogy az Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt áttekintésének eleget tettek, a HEP-et változatlan formában elfogadták. A képviselő testület határozatát fel kell tölteni a szoftver dokumentumai közé, ahogyan az a nyilatkozatot is, amely arra vonatkozik, hogy felülvizsgálat nem történt. A szoftverben a hozzászólások között a mentor is rögzíti röviden a tényeket arra vonatkozóan, hogy a képviselő testület az adott HEP-et változatlan formában elfogadta. Más teendő nincs.       Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata    

4 Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata
b.) felülvizsgálat szükséges A HEP fórum szerepe A felülvizsgálat folyamata adatok, helyzetelemzés intézkedések A folyamat adminisztrálása a HEP módosított formátuma határozat(ok) feladatok a szoftverben, dokumentumok és publikus felület       Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata    

5 Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata
A HEP fórum szerepe a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról. Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához       Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata    

6 Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata
A felülvizsgálat folyamata 1. Felülvizsgálat előkészítése kapcsolatfelvétel en kapcsolatfelvétel telefonon HEP felülvizsgálati igénylőlap beérkezik képzési igény felmérése képzésszervezés képzés       Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata    

7 Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata
A felülvizsgálat folyamata 2. Felülvizsgálat HEP felülvizsgálat elkezdése, partner felvétele a szoftverbe HEP felülvizsgálat előrehaladásának nyomon követése – mentorálás, fogadónap, telefonos, íméles kapcsolat Változások listája Visszajelző lap készítése, feltöltése a szoftverbe, felülvizsgálatra küldés Felülvizsgálat jóváhagyása vagy javaslattétel módosításra       Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata    

8 Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata
A felülvizsgálat folyamata 3. Adminisztrálás, publikus felület Képviselő testület határozata beérkezett A határozat a szoftverbe feltöltésre került Az egybe szerkesztett, záradékolt HEP pdf-ben beérkezett Az egybe szerkesztett, záradékolt HEP a szoftverbe feltöltésre került (A publikus felületre a mentor teszi fel)       Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata    

9 Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata
A felülvizsgálat folyamata Részletes útmutató 1. A helyzetelemzés felülvizsgálata: adatok frissítése, adathiányok pótlása, lehetőleg 2014-ig. Az adatok elemzéséhez kapcsolódóan következtetések levonása, a települési adatok és a 2011-es népszámlálás vonatkozó eredményeinek összehasonlítása. Beazonosított problémák felülvizsgálata: a korábban beazonosított probléma aktualitásának vizsgálata, korábban nem azonosított probléma beazonosítása. A felülvizsgált problémáknak megfelelően a fejlesztési lehetőségek megfogalmazása. Az intézkedések felülvizsgálata: A felülvizsgálat időszakában tervezett intézkedések megvalósulásának vizsgálata történik, amely arra vonatkozik, hogy sikerült-e megvalósítani az adott intézkedést, ha igen, hogyan, ha nem, miért. Ehhez ajánlható a szoftverből letölthető nyomon követési sablon. Ha a segédletet az önkormányzat felhasználja, akkor kérjük a kitöltött dokumentum feltöltését a szoftver dokumentumai közé. A nyomon követés értékelése nem feladata a mentorhálózatnak, a sablont csak segítségül nyújtjuk az önkormányzatoknak. A HEP Fórum működésének felülvizsgálata, korrekciója.       Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata    

10 Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata
A felülvizsgálat folyamata Részletes útmutató 2. Változások jegyzékének kitöltése. A jegyzéket az önkormányzat tölti ki és tölti fel a szoftverbe. A változásokat is tartalmazó HEP feltöltése a szoftverbe. A változások HEP-ben történő megjelenítése alapvetően két módon történhet: - az adott fejezeteket/alfejezeteket követően illesztik be a változásokat, jelezve, hogy a 2015-ben történt felülvizsgálatot követően került az adott szövegrész a HEP-be; - egy összefüggő dokumentumban gyűjtik össze a változásokat, amelyben pontosan megjelölik, hogy melyik pont, miben változott vagy mivel egészül ki; A fentieken kívül egyedi megoldások fordulhatnak elő, amely megoldásokat egyedileg meg kell vizsgálni, és egyeztetést követően lehet elfogadni. A mentor visszajelző lapot tölt ki. A HEP nyilvánosságra hozatala: a változásokat tartalmazó, egységes szerkezetű, a felülvizsgálatra vonatkozó záradékkal is ellátott HEP pdf-ben kerül feltöltésre a szoftver 9. pontjába, ami egyben azt is jelenti, hogy a felülvizsgált HEP elérhető a oldalról.       Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata    


Letölteni ppt "Helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések