Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyi önkormányzatok feladatai a települési esélyegyenlőségi programmal kapcsolatban készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyi önkormányzatok feladatai a települési esélyegyenlőségi programmal kapcsolatban készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta."— Előadás másolata:

1 A helyi önkormányzatok feladatai a települési esélyegyenlőségi programmal kapcsolatban készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta

2 Jogszabályi háttér Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.)– módosítása 2009. évi CIX. Tv -63/A §Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.)– módosítása 2009. évi CIX. Tv -63/A § 118/2010. (IV. 16.) Korm. rend. Az esélyegyenlőségi szakértők képzési követelményeiről118/2010. (IV. 16.) Korm. rend. Az esélyegyenlőségi szakértők képzési követelményeiről 119/2010. (IV. 16.) Korm. rend. Az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékről119/2010. (IV. 16.) Korm. rend. Az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékről 120/2010. (IV. 16.) Korm. rend. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól 120/2010. (IV. 16.) Korm. rend. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól Szociális és munkaügyi miniszter kiadásában: Szempontrendszer és Gyakorlati útmutató Helyi Esélyegyenlőségi Programok MegalkotásáhozSzempontrendszer és Gyakorlati útmutató Helyi Esélyegyenlőségi Programok Megalkotásához Esélyegyenlőségi szakértői képzési követelményekEsélyegyenlőségi szakértői képzési követelmények Elérhetőség: www.afsz.hu (Út a munkához program menüpont) www.afsz.hu

3 Ebktv. 63/A § Megállapította: 2009 évi CIX. Tv.Megállapította: 2009 évi CIX. Tv. A helyi önkormányzat valamint a többcélú kistérségi társulás öt évre szóló esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet két évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni.A helyi önkormányzat valamint a többcélú kistérségi társulás öt évre szóló esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet két évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Hatályba lépés: 2010. május 1.Hatályba lépés: 2010. május 1. Ha a többcélú kistérségi társulás programja egy kérdést már rendez (társulásba bevitt feladat tekintetében!), azt a települési programokban nem kell megjeleníteni.Ha a többcélú kistérségi társulás programja egy kérdést már rendez (társulásba bevitt feladat tekintetében!), azt a települési programokban nem kell megjeleníteni.

4 Jelentősége a pályázatok szempontjából A helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás az államháztartás alrendszereiből, az európai úniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos esélyegyenlőségi programmal rendelkezik!

5 Figyelem! A helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása esetén a társulást alkotó minden önkormányzatnak rendelkeznie kell ilyen esélyegyenlőségi programmal!A helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása esetén a társulást alkotó minden önkormányzatnak rendelkeznie kell ilyen esélyegyenlőségi programmal!

6 Határidők Az előbbi rendelkezések a 2010. július 1.-ét követően meghirdetett pályázatokra vonatkoznak.Az előbbi rendelkezések a 2010. július 1.-ét követően meghirdetett pályázatokra vonatkoznak. A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben levő (a Közép-Mo. régióban nincs ilyen, lsd. 48/2009 Korm. Rend.), valamint a húszezer lakos feletti települések esetében 2010. július 1-től, míg egyéb települések esetében 2011. január 1-től esélyegyenlőségi szakértőt kell bevonni a helyi esélyegyenlőségi program előkészítésébe, áttekintésébe, valamint a felülvizsgálatába.

7 Már meglévő esélyegyenlőségi programok esetén Ha a helyi önkormányzat vagy társulás az Ebktv. 2010 április 30.-ig hatályos 63§ (5) bek. szerinti esélyegyenlőségi programot fogadott el, akkor a programot 2011. június 30.-ig kell felülvizsgálni és módosítani vagy új esélyegyenlőségi programot elfogadni.Ha a helyi önkormányzat vagy társulás az Ebktv. 2010 április 30.-ig hatályos 63§ (5) bek. szerinti esélyegyenlőségi programot fogadott el, akkor a programot 2011. június 30.-ig kell felülvizsgálni és módosítani vagy új esélyegyenlőségi programot elfogadni.

8 Esélyegyenlőségi program tartalma Helyzetelemzés: a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről;Helyzetelemzés: a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről; Intézkedési terv: a helyzetelemzés alapján a problémák komplex kezelése érdekében megteendő intézkedések meghatározásaIntézkedési terv: a helyzetelemzés alapján a problémák komplex kezelése érdekében megteendő intézkedések meghatározása Az intézkedési tervben meg kell határozni a végrehajtás felelősét, határidejét és a költségek forrását.Az intézkedési tervben meg kell határozni a végrehajtás felelősét, határidejét és a költségek forrását. A program készítése során gondoskodni kell a helyi önkormányzat egyéb fejlesztési terveivel, koncepcióival, valamint a közoktatási esélyegyenlőségi tervvel való összhang megteremtéséről.A program készítése során gondoskodni kell a helyi önkormányzat egyéb fejlesztési terveivel, koncepcióival, valamint a közoktatási esélyegyenlőségi tervvel való összhang megteremtéséről.

9 Kire terjed ki a program? Hátrányos helyzetű csoportok különösen: (120/2010. (IV.16.) Korm. Rendelet szerint) Mélyszegénységben élők Romák Fogyatékos személyek Nők

10 A program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani: az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekreaz egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre az oktatás és a képzés során a jogellenes elkülönítés megelőzésére, az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekreaz oktatás és a képzés során a jogellenes elkülönítés megelőzésére, az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekrea közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.

11 Az eljárás menete Szakértő kirendelése (FSZH) Szakértői helyzetelemzés Önkormányzat (kistérségi társulás) által elfogadott helyzetelemzés Intézkedési tervjavaslat (szakértő által) Esélyegyenlőségi program elfogadása (önkorm, kist.) Szakértői véleményezés Közzététel (esélyegyenlőségi programot és véleményt) Hatósági bizonyítvány (Egyenlő Bánásmód Hatóság)

12 Szakértő kirendelése. A helyi önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás kérheti a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól (FSZH) A helyi önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás kérheti a Foglalkoztatási és Szociális Hivataltól (FSZH) FSZH nyolc munkanapon belül kirendeli az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértőtFSZH nyolc munkanapon belül kirendeli az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértőt Nem lehet szakértő a helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás esetén bármely önkormányzat polgármestere, alpolgármestere, képviselő-testületi tagja, jegyzője, bizottságának külső tagja, az önkormányzat által foglalkoztatott személy, valamint ezeknek közeli hozzátartozója, illetve akitől tárgyilagos szakvélemény nem várható el.Nem lehet szakértő a helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás esetén bármely önkormányzat polgármestere, alpolgármestere, képviselő-testületi tagja, jegyzője, bizottságának külső tagja, az önkormányzat által foglalkoztatott személy, valamint ezeknek közeli hozzátartozója, illetve akitől tárgyilagos szakvélemény nem várható el.

13 Szakértői helyzetelemzés A szakértő helyzetelemzés során megállapítja, hogy a településen, a társulásban részt vevő településeken, illetve a megyében élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, fogyatékos személyek és nők, a teljes lakossághoz viszonyítva milyen foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek és ezek alapján az adott település, a társulás, illetve a megye milyen esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzd.

14 Helyzetelemzés elfogadása A szakértői helyzetelemzés ismeretében a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás helyzetelemzést fogad el. A szakértői helyzetelemzés ismeretében a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás helyzetelemzést fogad el.

15 Intézkedési tervjavaslat Az elfogadott helyzetelemzés alapján a szakértő intézkedési tervjavaslatot készít az esélyegyenlőtlenségek csökkentésére.Az elfogadott helyzetelemzés alapján a szakértő intézkedési tervjavaslatot készít az esélyegyenlőtlenségek csökkentésére.

16 A helyi esélyegyenlőségi program elfogadása A szakértő által előkészített tervjavaslat ismeretében a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás elfogadja a helyi esélyegyenlőségi programot. A helyi önkormányzat illetve a többcélú kistérségi társulás dönthet úgy, hogy a szakértő a helyzetelemzését és az intézkedési tervjavaslatát együtt készíti el.

17 A szakértői véleményezés A szakértő az elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot abból a szempontból véleményezi, hogy alkalmas-e az esélyegyenlőtlenségek csökkentésére.

18 Közzétételi kötelezettség A helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás a helyi esélyegyenlőségi programot és a szakértői véleményt saját honlapján és az Egyenlő Bánásmód Hatóság honlapján közzéteszi.A helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás a helyi esélyegyenlőségi programot és a szakértői véleményt saját honlapján és az Egyenlő Bánásmód Hatóság honlapján közzéteszi.

19 Hatósági bizonyítvány Az Egyenlő Bánásmód hatóság adja ki negyvenöt munkanapon belülAz Egyenlő Bánásmód hatóság adja ki negyvenöt munkanapon belül A polgármester, megyei közgyűlés elnöke, társulási tanács elnökének kérelméreA polgármester, megyei közgyűlés elnöke, társulási tanács elnökének kérelmére Azt vizsgálja, hogy a helyi önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás rendelkezik-e az Ebktv. Rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmalAzt vizsgálja, hogy a helyi önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás rendelkezik-e az Ebktv. Rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal Az EBH a hatósági bizonyítványokat a honlapján közzétesziAz EBH a hatósági bizonyítványokat a honlapján közzéteszi

20 Esélyegyenlőségi program felülvizsgálata Ha a helyzetelemzés alapjául szolgáló adatok lényegesen megváltoztak, és emiatt az intézkedési terv átdolgozása szükséges, vagy a program elfogadását vagy felülvizsgálatát követő két év eltelt. Felülvizsgálat kiterjed arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, és a lejárt határidejű intézkedések teljesülésének és eredményeinek felmérésére. Új szakértő szükséges! (aki az eredeti program előkészítésében, vagy véleményezésében nem működött közre. A helyi önkormányzat a felülvizsgálat eredményeképpen módosítja a programot,vagy újat fogad el.

21 Köszönöm a figyelmet! figyelmet!


Letölteni ppt "A helyi önkormányzatok feladatai a települési esélyegyenlőségi programmal kapcsolatban készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések